Lokomotywy Elektryczne TRAXX DC3 serii E 594. 2023r.

Oświęcim 2023-10-04

Lokomotywy Elektryczne TRAXX DC3 serii E 594.

Obecnie (2023 rok) po światowych torach jeździ ponad 2 000 egzemplarzy lokomotyw TRAXX, które mają zezwolenie na poruszanie się po torach w 20 krajach, pokonując rocznie łączny dystans wynoszący 300 milionów kilometrów.

Lokomotywa Traxx DC3 serii E-594 zbudowana została w oparciu o platformę TRAXX3 firmy Bombardier, która jest dostosowana do eksploatacji w sieci trakcyjnej o napięciu 3kV DC. Lokomotywa spełnia najnowsze normy europejskie i jest następczynią modelu E-483. Jest ona również dostępna z wieloma opcjami odpowiadającymi na większość potrzeb w zakresie przewozów towarowych i pasażerskich w Polsce i we Włoszech. Prototyp lokomotywy E-494 został zbudowany w 2019 roku, we Włoszech. Dla Polski pierwszą lokomotywę zbudowano w 2020 roku.

TRAXX DC3 serii E-594. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
TRAXX DC3 serii E-594. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

TRAXX DC3 serii E-594. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
TRAXX DC3 serii E-594. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

TRAXX DC3 serii E-594. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
TRAXX DC3 serii E-594. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dane T-T TRAXX DC3 serii E-594:

Układ osi Bo’Bo’. Długość lokomotywy 18,90 m. Masa lokomotywy 86 000 kg. Moc lokomotywy 6 000 kW (6 400 kW). Moc silnika spalinowego do jazdy bezprądowej, 230 kW. Zbiornik oleju napędowego 400 litrów. Lokomotywa ma 4 silniki elektryczne asynchroniczne. Prędkość maksymalna 160 km/h w ruchu pasażerskim. Prędkość maksymalna 140 km/h w ruchu towarowym. Prędkość na agregacie prądotwórczym 50 km/h. Układ hamulcowy ma system odzysku energii.

Firma CD Cargo Poland.

Firma Koleje Czeskie Spółka z o.o. powstały w listopadzie 2006 roku, w wyniku przekształcenia Generalnego Przedstawicielstwa Českých Drah w Polsce, w spółkę prawa handlowego. Spółka rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 stycznia 2007 roku, a jej 100 % akcjonariuszem jest firma ČD Cargo a.s. Firma zajmuje się transportem towarów na terenie Polski i innych krajów Europy. W 2009 roku, przedsiębiorstwo uzyskało licencję na prowadzenie przewozów towarowych na terenie Polski.

Pierwszy pociąg towarowy, Koleje Czeskie uruchomiły w dniu 31 marca 2015 roku, przewożąc ładunek złomu na szlaku Petrovice u Karviné – Częstochowa Mirów. Firma przewozi ładunki masowe; węgiel kamienny, koks, rudy metali, złom, drewno i inne. Spółka dostarcza węgiel kamienny do kilku Polskich elektrowni. Firma przewozi także ładunki ponadgabarytowe i ładunki niebezpieczne.

W listopadzie 2017 roku, CD Cargo a.s., realizując program konsolidacji Grupy CD Cargo a.s., podjęło decyzję o zmianie nazwy Spółki na: CD Cargo Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma CD Cargo Poland Sp. z o.o. ma biura w Warszawie i Katowicach.

W 2019 roku, firma CD Cargo Poland podjęła próbę wykonywania usług transportowych pomiędzy; Polska - Białoruś. W dniu 27 sierpnia 2019 roku, CD Cargo Poland zrealizowało swój pierwszy przejazd przez granicę białoruską. Maszyniści firmy zostali przeszkoleni i uzyskali zezwolenia niezbędne do jazdy przez granicę. Inauguracyjny przejazd, ze składem MTE 104 (tank kontenery + kontenery), zrealizowano pomiędzy Małaszewiczami i Brześciem, lokomotywą serii 753-773. Niestety. Wojna; państwo moskiewskie - Ukraina i poparcie Białorusi do państwa moskiewskiego, drastycznie ograniczyło przewozy towarowe na linii Polska - Białoruś.

Firma CD Cargo Poland wykorzystuje elektrowozy serii 130 i serii 163 oraz nowe lokomotywy NEWAG Dragon. W październiku 2021 roku, firma pozyskała 3 lokomotywy TRAXX DC3. Jest to seria lokomotyw czteroosiowych z napędem elektrycznym, dostosowana do eksploatacji w sieciach 3kV DC. Na potrzeby przewozów własnych, spółka CD Cargo Poland pozyskała model E-594, będący następcą modelu E-483. Pozyskanie lokomotyw TRAXX produkowane są przez Alstom Transport, poprzednio Bombardier.

W czerwcu 2019 roku, firma CD Cargo Poland zaprezentowała się na targach Czech Raildays 2019, w Ostrawie. Firma zademonstrowała ciężką lokomotywę Dragona E6ACT-002, która jest eksploatowana w CD Cargo Poland. Polski Dragon okazał się jednym z najważniejszych eksponatów na tragach. Wiele osób było pełnych uznania dla jakości wykonania i rozwiązań zastosowanych przez polskiego producenta lokomotywy, czyli firmy NEWAG z Nowego Sącza. Lokomotywa była pomalowana na kolory; czarny-pomarańczowy.

W październiku 2019 roku, firma kupiła trzecią lokomotywę NEWAG Dragon E6ACTa – 16. W rzeczywistości jest to pierwsza lokomotywa Dragon 2, w taborze firmy CD Cargo Poland. Skrót E6ACTa, oznacza lokomotywę elektryczną, 6-osiową, napędzaną przez silniki asynchroniczne, wykorzystywaną do przewozów towarowych. Moc silników pozwala lokomotywie pociągnąć składy o masie do 4 500 ton, czyli lokomotywa ciągnie ciężkie składy towarowe.

Opracował Karol Placha Hetman