Hangary - Część 3

Hangary lotnicze

Część 3

Hangary w Polsce po drugiej wojnie światowej.

Koniec 40-lat, to czas, w którym komunistyczna władza w Polsce nie nastawiała się na rozwój lotnisk. W efekcie powstały plany likwidacji wielu lotnisk, a ich teren przeznaczano pod grunty role, czasem do zalesienia. Tylko przypadek zrządził, że wydano dyrektywę, o zachowaniu infrastruktury lotniskowej. Nie stało się to z chęci rozwoju komunikacji lotniczej, czy szeroko pojętego lotnictwa turystycznego. Nowa władza traktowała lotnictwo komunikacyjne i turystyczne, jako komunistyczną fanaberię. Jednak w obliczu prawdopodobnej trzeciej wojny światowej, tereny dla bazowania samolotów wojskowych byłyby niezbędne.

To, że przystąpiono już do likwidowania lotnisk świadczy przypadek hangarów na lotnisku Krzesiny. Hangary te zdemontowano i przetransportowano do Świdnika, gdzie posłużyły jako hale produkcyjne w WSK PZL Świdnik. Hangary z innych lotnisk były także demontowane i przewożone do miast, gdzie po zmontowaniu stawały się halami sportowymi. Za tego typu działaniami zawsze stały dyrekcje dużych zakładów przemysłowych, które w ten sposób organizowały rozrywkę swoim pracownikom. Proceder ten był faktem, ale nie masowym, a to z prostego powodu. Do prac rozbiórkowych, transportu i ponownego montażu trzeba było wykorzystać ciężki sprzęt budowlany, którego w Polsce było niewiele.

Kiedy wybuchła wojna w Korei, Moskwa nakazała Polsce zbudować wiele lotnisk wojskowych zlokalizowanych w leśnych obszarach, zwłaszcza na zachodzie i północy Polski. Zbudowano blisko 100 nowych lotnisk. Jednak ich infrastruktura często ograniczała się do pola wzlotów. Hangary były tam budowlami drugorzędnymi. Ich wznoszenie rozpoczęto dopiero na przełomie 50/60 lat. Hangary te były przeważnie konstrukcjami całkowicie metalowymi, rzadziej murowane ściany i metalowy dach. Na tak zwanych „ziemiach odzyskanych” odziedziczyliśmy kilka lotnisk z dojść dobrą infrastrukturą. Na przykład Piła i Słupsk. Inne poniemieckie lotniska, z dobrą infrastrukturą zajęła Północna Grupa Armii Radzieckiej. Na przykład Strachowice, Legnica, Krzywa, Borne Sulinowo, Bagicz, Brzeg, Chojna, Szprotawa.

50-lata w Polsce to okres zachowania w stanie używalności hangarów zbudowanych przed 1945 rokiem. Dopiero pod koniec 50-lat przystąpiono do planowania i budowy nowych hangarów.

Hangar na Lotnisku Tomaszów Mazowiecki. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Tomaszów Mazowiecki. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangar na Lotnisku Tomaszów Mazowiecki. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Tomaszów Mazowiecki. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangar na Lotnisku Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Około 1964 roku na nowym lotnisku Balice postawiono dwa nowe hangary. Jeden zlokalizowano w pobliżu centrum pola wzlotów, został przeznaczony dla serwisowania wojskowych samolotów transportowych. Drugi ulokowano we wschodniej części lotniska. Ten hangar stosunkowo szybko stał się bazą dla lotnictwa sanitarnego. Oba hangary wykonano z materiałów nie najwyższej jakości. Pierwszy hangar rozebrano w 2003 roku i w jego miejscu postawiono nowy hangar przeznaczony do obsługi nowych samolotów transportowych CASA C-295 M. Drugi hangar przez wiele lat nie był użytkowany, gdyż groził zawaleniem, a nie było funduszy dla jego remontu. W 2016 roku hangar rozebrano.

Hangar na Lotnisku Balice. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Balice. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

I miejsce po hangarze na Lotnisku Balice. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
I miejsce po hangarze na Lotnisku Balice. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Nowoczesne hangary w Polsce.

Dopiero w XXI wieku na Polskich lotniskach zaczęto budować nowoczesne hangary, spełniające najwyższe światowe standardy. Budowane są według różnych projektów. Konstrukcje są lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe.

Hangary na Lotnisku Tomaszów Mazowiecki. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangary na Lotnisku Tomaszów Mazowiecki. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangar na Lotnisku Inowrocław. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Inowrocław. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangar na Lotnisku Inowrocław. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Inowrocław. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangar na Lotnisku Balice. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Balice. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangar na Lotnisku Balice. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Balice. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangary typu namiot.

Powrót do Polski hangarów typu lekkiego możemy notować od początku XXI wieku. Hangary i hale typu lekkiego okazały się tanim i trwałym rozwiązaniem problemu hangarowania sprzętu latającego. Najpierw pojawiły się one na lotniskach aeroklubowych, gdzie hangaruje się w nich samoloty i śmigłowce prywatne. Około 2009 roku tego typu hangarem zainteresowało się Wojsko Polskie dla lotniska w Powidzu. Okazało się, że stały hangar dla samolotów Lockheed C-130 nie będzie gotowy na czas. Jako prowizoryczne rozwiązanie miejsca dla serwisowania tych dużych samolotów postawiono hangar typu lekkiego. Hangary te mają wrota z obu stron.

Hangar na Lotnisku Dęblin. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Dęblin. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangar na Lotnisku Babie Doły. 2014 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Babie Doły. 2014 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangary na Lotnisku Inowrocław. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangary na Lotnisku Inowrocław. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opracował Karol Placha Hetman