8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu. 1944r.-1946r. 1952r.-1999r.

Mirosławiec 2011-04-25

8 Pułk Lotnictwa Szturmowego. 1944r - 1946r.

53 Pułk Lotnictwa Szturmowego.

8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu. 1952r. - 1999r.

Artykuł opisuje następujące jednostki bojowe: 8. Pułk Lotnictwa Szturmowego, 53. Pułk Lotnictwa Szturmowego, 8. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego, 8. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu, które funkcjonowały w latach 1944r. - 1946r., i po przerwie 1952r. - 1999r.

Godło 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu
Godło 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu

8 Pułku Lotnictwa Szturmowego. 1944r. – 1946r.

Formowanie 8 Pułku Lotnictwa Szturmowego rozpoczęto na przełomie września i października 1944 roku, na terenie CCCP, w okolicach Charkowa na lotnisku Wołczańsk. Za rozpoczęcie formowania pułku przyjmuje się datę 12.10.1944 roku. (Według innych źródeł 10.12.1944 rok). Podstawą do formowania stanowiła dyrektywa Sztabu Gen. Nr 10/9954 z 07.09.1944 roku. Bazą, na której sformowano jednostkę był radziecki 384 Pułk Lotnictwa Szturmowego przybyły ze składu 9 Brygady Zapasowej Armii Czerwonej. Dowódcą pułku został ppłk pil. Ruksza, który w kwietniu 1945 roku, zastąpiony został przez kpt. pil. Borysa Zimina. Personel latający Pułku stanowili radzieccy piloci, którzy przybyli ze szkoły lotniczej w Czugujewsku, przeszkoleni na samolotach Po-2 i piloci frontowi, z doświadczeniem bojowym oraz Polscy strzelcy pokładowi, przybyli do Pułku po ukończeniu kursu specjalistycznego w Kinelu i Graczówce. Pułk posiadał według etatu 30 samolotów bojowych Ił -2, samolot łącznikowy Po-2 i szkolno-treningowy typu UIŁ - 2. Liczba żołnierzy wynosiła 31 pilotów i 35 strzelców pokładowych. Ogółem stan osobowy Pułku wynosił 206 ludzi.

Sowieci bardzo dbali o to, aby Polskie jednostki utworzone na terenie CCCP nie brały udziału w walkach na obszarach wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego mimo iż wiele jednostek było gotowych do walki, zostały skierowane na front dopiero w marcu 1945 roku. Tak samo było z 8 PLSz. W końcu marca 1945 roku, Pułk oficjalnie zakończył szkolenie i otrzymał rozkaz przebazowania się do Polski. Polecenie to wykonano po poprawieniu się pogody. W dniu 11.04.1945 roku, na Lotnisku Lublinek koło Łodzi wylądowało 31 samolotów Pułku, w tym 29 bojowych Ił-2. Reszta personelu dotarła do Łodzi transportem kolejowym. Pułk dysponował 205 osobami w tym 33 załogi latające. Na Lotnisku Lublinek, Pułk szkoląc się, oczekiwał rozkazu przebazowania na lotniska przyfrontowe, już w rejonie Odry.

W dniu 23.04.1945 roku, część personelu i sprzętu 8 PLSz przebazowano na Lotnisko Białołęki, a następnie w dniu 24.04.1945 roku, na Lotnisko Baranówko koło Myśliborza. Tu wylądowało 28 bojowych Ił-2 i 1 szkolny UIł-2. Jedna załoga z 8 PLSz pilota ppor. Jerzego Burakowa, z powodu uszkodzenia maszyny nie doleciała i lądowała awaryjnie koło Słupcy.

Natychmiast po przebazowaniu, podjęte zostały przygotowania do działań bojowych w dniu następnym. Zadanie było złożone, należało bowiem uderzeniami lotnictwa rozbić wojska niemieckie grupy gen. Steinera, które koncentrowały się przed frontem 1 Armii Wojska Polskiego z zamiarem przedarcia się do okrążonego Berlina.

W okresie od 24.04.1945 roku do 2.05.1945 roku, przez sześć dni, Pułk wykonywał około 90 lotów bojowych. Inne dane podają, że w tym okresie wykonano 104 loty bojowe w okresie 124 godz. 11 min. Na wojska wroga zrzucono około 300 bomb, o ciężarze ponad 11 000 kg, wystrzelono około 200 pocisków rakietowych RS-82 oraz około 25 000 pocisków z działek i kaemów. W wyniku działań bojowych podpalono 3 samoloty przeciwnika na lotnisku Neuruppin, zniszczono około 20 samochodów, wywołano około 30 pożarów, wysadzono 2 magazyny amunicji. Obezwładniono ogień 2 baterii artylerii polowej i 4 baterii przeciwlotniczych, rozproszono batalion wojsk przeciwnika i zabito około 100 żołnierzy.

Podczas pobytu na froncie, 8 PLSz działał z następujących lotnisk: Baranówko, Streinbeck i Vehlfanz. W trakcie działań bojowych pułk stracił jedną załogę (ppor. Paweł Franin i plut. Piortowski) i 2 samoloty, a kolejne 4 uległy uszkodzeniu. Ponadto w czasie działań uszkodzonych zostało 4 samoloty bojowe.

Natychmiast, kiedy Stalin ogłosił, że niemcy skapitulowały, wydano rozkaz o przebazowaniu Polskich jednostek do Polski. Ponieważ powojenne granice naszej Ojczyzny jeszcze nie były ustalone, 8 PLSz przebazowano aż na Lotnisko Lublinek. Rzut powietrzny dotarł do Łodzi już 10.05.1945 roku. Pamiętajmy, że o wszystkim decydował Kreml.

W Łodzi, 8 PLSz bazował do stycznia 1946 roku, kiedy to został rozformowany. Rozkaz o rozformowaniu 8 PLSz ma datę 22.01.1946 roku. Część kadry przeszła do innych jednostek, niektórych zdemobilizowano, pozostali powrócili do CCCP. Sprzęt Pułku przekazano do szkół lotniczych i do innych pułków szturmowych. Dokumenty Pułku przekazane zostały oficjalnie do archiwum, a faktycznie do Moskwy i tam niedostępne spoczywają. Z tych względów trudno jest odtworzyć pełniejszy zarys dziejów i działań bojowych 8 PLSz, niby Polskiej jednostki lotniczej.

Ił-2 nb 21. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Ił-2 nb 21. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Po-2 (CSS-13). 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Po-2 (CSS-13). 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

53 Pułku Lotnictwa Szturmowego. 1950 rok.

Z końcem 1950 rok, zapadła decyzja o ulokowaniu jednego z pułków lotniczych na Lotnisku Mirosławiec. W typowo zielonym garnizonie. W 1951 roku, wojskowe jednostki remontowo-budowlane przystąpiły do prac na Lotnisku.

1951 rok.

Z początkiem 50-lat z powodu wojny w Korei, Moskwa naciska na Polskie Wojsko, aby rozwijało swoją siłę militarną. Nastąpiły istotne zmiany w strukturach Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Lotnictwo rozrosło się organizacyjnie. Powstały nowe związki taktyczne, między innymi 16 Dywizja Lotnictwa Szturmowego. Stało się to na mocy Rozkazu Nr 070/Org. MON z dnia 11.07.1950 roku, oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 0160/Org. z dnia 1.09.1950 roku.

Podstawowym Pułkiem w 16 Dywizji Lotnictwa Szturmowego stał się 6 Pułk Lotnictwa Szturmowego, który od października 1952 roku, stacjonował na lotnisku w Pile. Na jego bazie rozpoczęło się formowanie 51 PLSz i 53 PLSz. Było to zgodne z Rozkazem Nr 096/Org. Z dnia 11.12.1951 roku. Dlatego za daty powstania 51 PLSz i 53 PLSz przyjmuje się dzień 11.12.1951 rok.

Formowanie 53 Pułk Lotnictwa Szturmowego rozpoczęto organizować na Lotnisku Bednary nieopodal Poznania. Lecz już w listopadzie 1952 roku, 53 PLSz przeniesiono na Lotnisko Mirosławiec, jako JW. 4449. Także w listopadzie 1952 roku, 53 PLSz otrzymał sztandar. Według innych źródeł w październiku 1952 roku.

Ostatecznie 16 DLSz w Pile miał w swoim składzie trzy pułki: 6 PLSz w Pile, 53 PLSz w Mirosławcu, 51 PLSz w Pile.

Iliuszyn Ił-10.

Od 1949 roku, zaczęto dostarczać samoloty Ił-10 do krajów zależnych od Moskwy, w tym do Polski. Ił-10 w tym czasie był już mocno przestarzały. Ale na dobrą sprawę rosjanie w tym czasie nie prowadzili prac nad żadnym nowoczesnym samolotem szturmowym. Rosjanie skupieni byli na opracowywaniu samolotów myśliwskich i bombowców dalekiego zasięgu. Ich wątła gospodarka nie była w stanie unieść kolejnych zadań.

Pierwsze samoloty Ił-10 sprowadzono do Polski na początku 1949 roku. Samoloty weszły na wyposażenie 4, 5 i 6 PLSz. Stopniowo zastępowały one wyeksploatowane, pochodzące z produkcji wojennej, Ił-2.

Ił-10 nb 29. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Ił-10 nb 29. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 1951 roku, produkcję licencyjną podjęła Czechosłowacja w fabryce Avia w Czakowicach. W Czechosłowacji maszyny te otrzymały oznaczenia B-33. Samoloty te także trafiły do Polski. Były dostarczane w okresie 1953-1954 roku. Powołanie do istnienia kolejne pułki lotnictwa szturmowego wyposażano w maszyny Ił-10. Także 53 PLSz.

Ostanie loty na samolotach Ił-10 wykonano w Mirosławcu z końcem 1960 roku. Pułk w Mirosławcu był jednym z dwóch ostatnich w Polsce, który eksploatował samoloty Ił-10. Tym drugim pułkiem był 48 PLSz.

PZL LIM-1/2.

Polski Przemysł Lotniczy uruchomił masową produkcję samolotów bojowych Lim-1/2, więc kres użytkowania maszyn Ił-10 zbliżał się nieubłaganie. W 1955 roku, pierwsze samoloty z napędem turboodrzutowym pojawiły się w pułkach lotnictwa szturmowego. Były to przede wszystkim wycofywane z pułków lotnictwa myśliwskiego samoloty MiG-15 / Lim-1. Samolot Lim-1/2 nie jest typowym szturmowcem, dlatego Pułk zmienił charakter zadań na myśliwsko-szturmowe. Ponieważ dotyczy to wszystkich pułków szturmowych to i dywizje stały się myśliwsko-szturmowe. W 53 PLSz (PLM-Sz) całkowite przezbrojenie w samoloty z napędem turboodrzutowym nastąpiło dopiero w dniu 29.03.1960 roku. W Pułku w Mirosławcu podstawowym samolotem stał się PZL Lim-2. Przeszkolenie personelu latającego i technicznego 53 PLSz na samoloty z napędem turboodrzutowym przeprowadzono na Lotnisku Bydgoszcz.

PZL Lim-2 nb 1230. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Lim-2 nb 1230. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

SB Lim-2 nb 2004. 2010 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SB Lim-2 nb 2004. 2010 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 1957 roku, nastąpiły poważne zmiany strukturalne Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Ich początkiem było powołanie do życia Układu Warszawskiego. W efekcie powołano między innymi Lotnictwo Operacyjne, które w czasie „W” stałoby się Armią Lotniczą. Nie wdając się w zawiły okres przemian powiedzmy tylko, że wszystkie Dywizje Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego znalazły się pod kierownictwem Lotnictwa Operacyjnego, także 16 DLM-Sz w Pile z podległymi pułkami, a wśród nich z naszym bohaterem 53 PLM-Sz. Dlatego też w 1957 roku, Pułk otrzymał nowy sztandar.

Druga połowa 50-tych lat to czas intensywnego szkolenia personelu Pułku. Z końcem 1960 roku, wzrosła gotowość bojowa Pułku i wyszkolenie poszczególnych oficerów. Większość żołnierzy z personelu latającego dysponowała już I lub II Klasę pilota, co było sporym osiągnięciem.

Lim-5 M.

W dniu 2.12.1960 roku, do 16 DLM-Sz, na lotnisko w Pile dostarczono pierwsze oczekiwane samoloty szturmowe Lim-5 M. Były to 2-3 maszyny, a ich eksploatacja miała być próbna. Do maja 1961 roku, w Dywizji było już około 30 maszyn Lim-5 M. Łącznie Polski przemysł zbudował 60 tych maszyn. Niektóre z samolotów wyposażano dodatkowo w lotniczy aparat fotograficzny. Te samoloty oznaczano Lim-5 MR. Samoloty te trafiły także do Lotnictwa Marynarki Wojennej na Lotnisku Siemirowice. Nie ma dowodów na to, że samoloty Lim-5 M bazowały na terenie Lotniska Mirosławiec. Pewne jest natomiast, że piloci z 53 PLM-Sz brali udział w przeszkalaniu na nowy typ samolotu.

Nie wiemy, jak konkretnie wyglądała eksploatacja samolotów Lim-5 M w 16 DLM-Sz w Pile. Wiadomo, iż pierwsze tygodnie eksploatacji samolotów Lim-5 M w Polskim Lotnictwie nie były pozytywne. Wystąpiło kilka awarii i katastrof. Samoloty zaczęto eksploatować ze znacznymi ograniczeniami, a po kilku miesiącach maszyny zwrócono wytwórcy, celem przeprowadzenia modernizacji. Polski przemysł lotniczy wykonał modyfikację opracowując samolot Lim-6 i budując 40 egzemplarzy. Lecz Wojsko ich nie przyjęło, żądając kolejnych poprawek. Tak powstał Lim-6 bis, który odniósł sukces i jak się okazało na długie lata zagościł na Polskim niebie. Poprzednio zbudowane samoloty Lim-5 M i Lim-6 w łącznej liczbie 100 maszyn, zostały doprowadzone do standardu Lim-6 bis i wprowadzone na uzbrojenie. W kolejnych latach około 60 maszyn Lim-5 P zostało zaadoptowanych do celów szturmowych i otrzymały oznaczenie Lim-6 M.

Lim-6 bis. 1963 rok.

W 1963 roku, do 53 PLM-Sz w Mirosławcu zaczęto dostarczać pierwsze egzemplarze Lim-6 bis. Do Mirosławca w latach 1963 – 1965, dostarczono na pewno 32 sztuki nowych Lim-6 bis, w kolejnych latach naturalne ubytki uzupełniano przebudowanymi Lim-6 M/MR.

W Mielcu zbudowano 40 samolotów Lim-6 bis, które miały nr od 1J 04-01 do 1J 04-40. Były to samoloty przebudowane z samolotów Lim-6. Numery seryjne pozostawiono bez zmian.

Dostawy samolotów Lim-6 bis do 53 PLM-Sz w Mirosławcu: 1 Lim-6 bis 1J 04-05 / 405 28.03.1963r. 2 Lim-6 bis 1J 04-07 / 407 28.03.1963r. 3 Lim-6 bis 1J 04-08 / 408 28.03.1963r. 4 Lim-6 bis 1J 04-09 / 409 28.03.1963r. 5 Lim-6 bis 1J 04-11 / 411 28.03.1963r. 6 Lim-6 bis 1J 04-12 / 412 28.03.1963r. 7 Lim-6 bis 1J 04-13 / 413 28.03.1963r. 8 Lim-6 bis 1J 04-14 / 414 28.03.1963r. 9 Lim-6 bis 1J 04-15 / 415 28.03.1963r. 10 Lim-6 bis 1J 04-17 / 417 28.03.1963r. 11 Lim-6 bis 1J 04-25 / 425 29.04.1963r. 12 Lim-6 bis 1J 04-27 / 427 29.04.1963r. W 2003r. – 2011r. samolot był eksponatem na lotnisko Łódź-Lublinek. 13 Lim-6 bis 1J 04-29 / 429 29.04.1963r. 14 Lim-6 bis 1J 04-30 / 430 25.05.1963r. 15 Lim-6 bis 1J 04-31 / 431 25.05.1963r. 16 Lim-6 bis 1J 04-36 / 436 29.04.1963r. 17 Lim-6 bis 1J 04-37 / 437 29.04.1963r. 18 Lim-6 bis 1J 04-38 / 438 29.04.1963r.

Lim-6 bis 1J 04-... 12.06.1963 roku, podczas wykonywania lotu przez ppor. pil. Cieśluka utracono pierwszego Lim-6 bis w wyniku usterki układu sterowania silnika, pilot się katapultował. (53 PLM-Sz).

Lim-6 bis 1J 04-... W dniu 21.06.1963 roku, wydarzył się pierwszy śmiertelny wypadek, Lim-6 bis z 53 PLMSZ pilotowany przez kpt. pil. Kozaka rozbił się w pobliżu Mirosławca.

Lim-6 bis 1J ... W dniu 11.09.1963 roku, kolejna katastrofa z ofiarą śmiertelną w 53 PLM-Sz, ppor. pil. Błahut uderzył w las podczas lotów na bombardowanie na poligonie w Nadarzycach.

Kolejne samoloty 41-70 Lim-6 bis od nr 1J 05-01 do nr 1J 05-30 Sierpień – listopad 1963 roku. Druga seria Lim-6 bis zbudowane od podstaw 30 egzemplarzy.

Samoloty które trafiły do Mirosławca: 19 Lim-6 bis 1J 05-01 / 501 16.08.1963r. 20 Lim-6 bis 1J 05-02 / 502 16.08.1963r. 21 Lim-6 bis 1J 05-03 / 503 16.08.1963r. 22 Lim-6 bis 1J 05-05 / 505 16.08.1963r. 23 Lim-6 bis 1J 05-06 / 506 14.11.1963r. 24 Lim-6 bis 1J 05-07 / 507 14.11.1963r. 25 Lim-6 bis 1J 05-08 / 508 14.11.1963r. 26 Lim-6 bis 1J 05-09 / 509 14.11.1963r. 27 Lim-6 bis 1J 05-10 / 510 14.11.1963r. 28 Lim-6 bis 1J 05-16 / 516 14.11.1963r. 29 Lim-6 bis 1J 05-17 / 517 14.11.1963r.

Kolejne samoloty 71-110 Lim-6 bis 1J 06-01 do 1J 06-40 Styczeń – marzec 1964r. Trzecia seria Lim-6 bis także zbudowane od podstaw. 40 sztuk. Łącznie postał 110 egzemplarzy.

Samoloty które trafiły do Mirosławca: 30 Lim-6 bis 1J 06-10 / 610 16.01.1964r. 31 Lim-6 bis 1J 06-13 / 613 16.01.1964r. W 1979r. był pomalowany w kamuflaż.

Kolejne samoloty 1-60 Lim-6 bis. Wszystkie Lim-5 M przebudowano do standardu Lim-6 bis. Łącznie 60 sztuk. 32 Lim-6 bis 1J 16-01 / 1601 15.06.1965r. 1J 16-01, będący poprzednio eksperymentalnym CM 16-01 . 15.06.1965r. trafił do 53 PLMSZ. W 1984r. był pomalowany w kamuflażu. 1963 – 1965r. Łącznie zbudowano 3 + 170 Lim-6 bis. 1972 - 1978r. Przebudowano około 60 sztuk Lim-5 P do standardu Lim-6 M / MR. 1959-1978r. Łącznie zbudowano 233 Lim-6 bis / M / MR.

W kolejnych latach samoloty typu Lim-6 bis były przekazywane cyklicznie do remontów do Wojskowych Zakładów Remontowych w Bydgoszczy. Zwykle maszyny te nie wracały do poprzedniego pułku. W taki sposób dokonywała się rotacja sprzętu.

Systematycznie podnoszona była wartość bojowa Pułku. Jednostkę, za doskonałe przygotowanie bojowe i wyniki szkoleniowe wielokrotnie wyróżniano. Jednostka też miała wkład w liczne pokazy lotnicze. Podczas defilady z okazji 1000-Lecia Państwa Polskiego w 1966 roku, piloci Pułku zademonstrowali figurę „Miecze Chrobrego”.

Lim-6 bis nb 105. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lim-6 bis nb 105. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

1964 rok.

W 1964 rok, z okazji 20-lecia PRL zorganizowano defiladę. W powietrzu zademonstrowano miedzy innymi szyk zwany Jodełka. Pierwsze dwa kliny w tej Jodełce to samoloty Lim-6 bis, pierwszy raz publicznie pokazane. Maszyny i piloci pochodzili z 51 i 53 PLM-Sz.

8 PLM-Sz. 1967 rok.

Kolejna duża reorganizacja w Lotnictwie Polskim nastąpiła około 1967 roku. Napisaliśmy „około”, ponieważ takie procesy trwają zwykle kilkanaście miesięcy. Jedną z podstaw przeprowadzanych zmian był powrót do tradycji lotniczych jednostek Wojska Polskiego utworzonych na terenie CCCP i biorących udział w II wojnie światowej.

W dniu 30.06.1967 roku (inne źródła podają 30.09.1967 roku) 53 PLM-Sz w Mirosławcu Rozkazem MON nr 025/Org. w uznaniu zasług został spadkobiercą tradycji 8 PLSz (1944-1946) i otrzymuje nazwę 8 Brandenburski Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego. Jednocześnie (w 1969 roku) 16 DLM-Sz zmienił nazwę na 2 Brandenburską Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego.

1969 rok.

Samoloty z Pułku miały wziąć udział w defiladzie powietrznej z okazji 25-lecia PRL (Polski Ludowej), która miała się odbyć nad warszawskim lotniskiem Bemowo (Babice) w dniu 22.07.1969 roku. Samoloty Lim-6 bis w liczbie 54 maszyn z 8 PLM-Sz w Mirosławcu i 6 PLM-Sz w Pile miały utworzyć szyk „dwóch mieczy Grunwaldzkich”. Zgrywanie załóg rozpoczęto z końcem kwietnia 1969 roku, na lotniskach w Pile i Mirosławcu. Około 2.07.1969 roku, przebazowano na lotnisko w Sochaczewie 60 samolotów, aby piloci trenowali już w rzeczywistych warunkach. Niestety, w dniu defilady nad Warszawą były bardzo złe warunki atmosferyczne i przelot nie odbył się.

1971 rok.

W 1971 roku, dla 8 Pułku następują kolejne zmiany. Po pierwsze Pułk zostaje organizacyjnie przeniesiony z 2 Brandenburskiej Dywizji Szturmowo-Rozpoznawczej do 3 Brandenburskiej Dywizji Szturmowo-Rozpoznawczej, w której funkcjonuje obok; 40 PLSz ze Świdwina, 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artylerii w Sochaczewie oraz 48 Eskadry Lotnictwa Łącznościowego ze Świdwina. W 1974 roku, zostaje opracowana i wprowadzona odznaka pamiątkowa Pułku.

8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. 1982 rok.

Na podstawie Zarządzenia DWL Nr 06 z dnia 23.02.1982 roku, 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego została przemianowana na 3 Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Jednocześnie Dywizja przejęła pod swoje skrzydła 3 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego z Bydgoszczy, użytkujący samoloty Su-7. Dla Pułku w Mirosławcu oznaczało to czas rewolucyjnych przemian. Od dnia 8.10.1982 roku, 8 PLM-Sz jest nazywany 8 PLM-B - 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego.

Z początkiem 80-tych lat Pułk zostaje wytypowany do przezbrojenia w nowoczesne samoloty myśliwsko-bombowe typu Su-22. Na lotnisku w Mirosławcu rozpoczął się proces przygotowawczy dla przyjęcia nowej techniki. Przeprowadzono generalny remont drogi startowej. Wybudowano nową centralną płaszczyznę postojową. Zbudowano 34 schronohangarów. Pułk zaczął przyjmować na uzbrojenie samoloty Su-22, równocześnie systematycznie pozbywa się Lim-6 bis/MR.

Su-22 nb 3305. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 nb 3305. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Samoloty Su-22 użytkowane w Mirosławcu w okresie 1988-2010:

1 U 001 / 69001 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nadal używany w 8 ELT. 2 U 304 / 66304 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a następnie w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. trafił do muzeum w Czyżynach. 3 U 305 / 66305 Październik 1984r Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, do 2000r. do rozformowania, a później 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nadal czynny. 4 U 508 / 66508 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. Około 2005r. nieczynny. 5 U 509 / 66509 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, do rozformowania. A później w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. w 40 ELT w Świdwinie nadal czynny. 6 U 605 / 69605 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 2007r. w 40 ELT w Świdwinie nadal czynny.

1 M 3005 / 23005 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Pierwszy samolot Su-22 otrzymany przez Polskę. Pierwszy lot z Powidza do Piły wykonał ppłk Bogdan Likus. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. W 1994r. przeszedł remont główny. W 2007r. trafił do muzeum w Czyżynach. 2 M 3202 / 33202 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny. 3 M 3203 / 30203 1988r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. czynny. 4 M 3212 / 23212 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. Po zakończeniu służby ( 2005r. ) trafił do muzeum w Estonii. 5 M 3213 / 23213 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., a później w 8 ELT w Mirosławcu. W 1992r. remont główny. W 2002r. nieczynny. 6 M 3214 / 23214 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 1997r. remont główny. W 2005r. nieczynny. 7 M 3215 / 23215 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, następnie w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nadal czynny. 8 M 3216 / 23216 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 2005r. nieczynny. 9 M 3508 / 30508 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B, następnie w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nadal czynny. 10 M 3509 / 30509 1987r. Użytkowany w 7 PLB-R w Powidzu, a następnie w 8 ELT w Mirosławcu. W 2010r. nadal czynny. Nosił numer żółty, a potem czerwony. 11 M 3618 / 23618 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1997r. remont główny. W 2007r. nieczynny. 12 M 3714 / 37714 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. W dniu 30.01.1990r. o godzinie 1201 . Pilot ppłk Andrzej Wyciślik – zginął.Zadanie: Lot na oblot techniczny samolotu.Okoliczności katastrofy: Pilot wykonywał oblot techniczny samolotu w dzień w zwykłych warunkach atmosferycznych. Na wysokości 10 000 m, wskutek zamarznięcia kropelek wody w głównej instalacji odbiorników ciśnień powietrznych wystąpiły błędne wskazania przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych. Niewłaściwe działanie pilota, wynikające z odczytania błędnych wskazań przyrządów, doprowadziło do wyłączenia silnika w powietrzu. Pilot nie katapultował się, lecz podjął próbę wylądowania w terenie przygodnym, w okolicach Czaplinka. W czasie lądowania samolot rozbił się, pilot poniósł śmierć.Przyczyna: Przyczyną katastrofy było podjęcie przez pilota nieprawidłowego działania na skutek niewłaściwego zinterpretowania błędnych wskazań przyrządów aneroidowo-membranowych. 13 M 3811 / 23811 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2005r. nieczynny. 14 M 3812 / 23812 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny. 15 M 3819 / 23819 W 2010r. użytkowany w 8 ELT w Mirosławcu. 16 M 3908 / 23908 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile. Potem w 8 PLM-B w Mirosławcu. W 1997r. remont główny. W 2007r. nieczynny. 17 M 3911 / 23911 Październik 1984r. Pierwsza dostawa. Użytkowany 6 PLM-B w Pile, a potem 8 ELT w Mirosławcu. W 1993r. remont główny. W 2005r. nieczynny. 18 M 4603 / 24603 1985r. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, a po jej rozwiązaniu w 8 ELT w Mirosławcu. W 2005r. nieczynny. 19 M 4604 / 24604 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. czynny. 20 M 4605 / 24605 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r.nieczynny. 21 M 4606 / 24606 1985r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1994r. remont główny. W 2007r. czynny. 22 M 7206 / 27206 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1996r. remont główny. W 2006r. nieczynny. 23 M 7307 / 27307 1986r. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, a po jej rozwiązaniu w 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1994r. remont główny. W 2006r. nieczynny. 24 M 8103 / 28103 1986r. Użytkowany 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nieczynny. 25 M 8207 / 28207 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1995r. remont główny. W 2005r. nieczynny. 26 M 8308 / 28308 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu W 2007r. czynny. 27 M 8512 / 28512 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 1995r. remont główny. W 2007r. czynny. 28 M 8818 / 2818 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. czynny. 29 M 8819 / 28819 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. nieczynny. 30 M 8919 / 28919 1986r. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. czynny. 31 M 9307 / 29307 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu.W dniu 19.08.2003r. około godziny 15 45 podczas ćwiczeń przeciwlotniczych na poligonie Ustka doszło do wypadku lotniczego Su-22 M 4 nb 9307 z 8 ELT z Mirosławca. Pilot ppłk Andrzej Andrzejewski wskutek poczucia zagrożenia, katapultował się. Po 1 ½ godzinnej akcji ratunkowej został podjęty przez śmigłowiec Mi-14 PS z bazy w Darłowie. Pilota przetransportowano do szpitala polowego w Wicku Morskim. Komisja ustaliła, że na skutek nieporozumienia w procesie decyzyjnym podczas strzelań bojowych nastąpiło odpalenie dwóch rakiet przeciwlotniczych systemu Kub w czasie, gdy samolot-nosiciel imitatora celu powietrznego SRCP-WR nie opuścił jeszcze strefy rażenia. W rezultacie w pobliżu samolotu eksplodowała głowica bojowa rakiety Kub. Pilot podjął słuszną decyzję o opuszczeniu samolotu. 32 M 9308 / 29308 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. Samolot maj Zdzisława Cieślika. W grudniu 1999r. remont główny. W 2007r. czynny. 33 M 9311 / 29311 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W 2007r. nieczynny. 34 M 9411 / 29411 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W 1998 remont główny. 35 M 9615 / 29615 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W 2007r. czynny. 36 M 9616 / 2916 1987r. Użytkowany w 8 PLM-B ( 8 ELT ) w Mirosławcu. W 2007r. czynny.

88 sztuk Su-22 M 4 K. 20 sztuk Su-22 UM 3 K.

W 2007 roku, na stanie 48 maszyn jedno i dwumiejscowych. Koszt jednej godziny lotu wynosił 44 952 zł. (dane za oficjalną stroną Polskich Sił Powietrznych).

Początkowo piloci 8 PLM-B szkolili się na nowych samolotach w Powidzu, a następnie także w Pile. Część z nich to młodzi piloci, którzy niedawno opuścili mury Szkoły Orląt. Część z nich to piloci poprzednio latający na samolotach myśliwskich typu MiG-21, a więc pochodzący z innych jednostek. I wreszcie rodzimi piloci z 8 Pułku, którzy pozytywnie przeszli weryfikację na samoloty naddźwiękowe. W tym okresie Lotnisko Mirosławiec poddawane jest modyfikacjom, celem właściwej eksploatacji samolotów Su-22 M 4. Pierwsze maszyny tego typu zostały przebazowane do Mirosławca w listopadzie 1988 roku, i było to ostatnie lotnisko w Polsce, które przyjęło do siebie te maszyny. Wcześniejsze to; Powidz, Piła i Świdwin.

1991 rok.

W 1991 roku, 8 PLM-B miał na stanie; 26 Su-22 M4K, 5 Su-22 U3M. W ciągu swojego istnienia Pułk przyjął na stan co najmniej 35 Su-22 M4K nowych oraz z rozformowanego 6 PLM-B w Pile i co najmniej 6 Su-22 U3M.

Jednostka wyspecjalizowała się w zabezpieczaniu i wykonywaniu lotów doświadczalnych, między innymi na rzecz ITWL, testując nowe rozwiązania techniczne dotyczące uzbrojenia oraz sprawdzając jego partie kontrolne. Pułk tradycyjnie zabezpieczał również większość ćwiczeń Sił Powietrznych oraz wojsk obrony przeciwlotniczej (Polskich i zagranicznych) zrzucając i odpalając cele powietrzne dla zestawów rakietowych ziemia-powietrze oraz rakiet typu powietrze-powietrze.

1999 rok.

W związku z przyjęciem Polski do Paktu NATO nastapiły kolejne bardzo istotne przemiany w organizacji Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Polskie Lotnictwo Wojskowe musiało dostosować swoją strukturę do wymagań NATO. 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego musiał przejść przeobrażenia i dlatego został przeformowany. Ostatnim jego dowódcą był ppłk dypl. pil. Ryszard Hać (od 29.03.1996r. do 31.12.1999r.). Z dniem 31.12.1999 roku, 8 PLM-B przestaje istnieć.

W dniu 1.01.2000 roku, 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego został przekształcony w dwie niezależne jednostki. W 8 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego i 12 Bazę Lotniczą.

DOWÓDCY 8 PLM-B (8 PLSz, 53 PLSz, 8 PLM-Sz):

ppłk pil. RUKSZA 1944-1945. kpt. Borys ZIMIN 1945-1945. kpt. pil. Michał SOŁOWIEW 1945-1946. mjr pil. Piotr LITWIN 1952-1955. ppłk pil. Tadeusz GIĘTKOWSKI 1955-1962. mjr pil. Marian KAMIŃSKI 1962-1964. płk dypl. pil. Józef ŁOWKIEWICZ 1964-1973. płk dypl. pil. Zenobiusz BIENIAŚ 1973-1975. płk dypl. pil. Rajmund RYCHŁOWSKI 1975-1979. płk dypl. pil. Janusz WÓJTOWICZ 1979-1982. ppłk dypl. pil. Marian JAGUSIAK 1982-1988. ppłk dypl. pil. Andrzej WYCIŚLIK 1988-1990. ppłk dypl. pil. Lech BUDZISZ 1990-1991. ppłk dypl. pil. Józef NIEDŹWIEDŹ 1991-29.03.1996r. ppłk dypl. pil. Ryszard HAĆ 29.03.1996r. -31.12.1999r.

SZEFOWIE SZTABU 8 PLM-B:

mjr BIEŁOW. ppłk dypl. pil. Marian LA CROIX 1962-1966. kpt. dypl. Jan JACHIMIUK 1966-1968. mjr dypl. Pil. Zbigniew AMAROWICZ 1968-1970. ppłk Stefan MOŁDYSZ 1970-1975. mjr dypl. Andrzej KOWALCZYK 1975-1976. mjr dypl. Ryszard ZAKRZEWSKI 1976-1977. mjr dypl. Aleksander OLSZEWSKI 1977-1982. mjr dypl. inż. Lech KONOPKA 1982-1984. kpt. dypl. inż. nawig. Sławomir ADAMSKI 1984-1987. ppłk dypl. inż. nawig. Roman SIKORA 1987-1992. mjr dypl. inż. Janusz MAJEWSKI 1992-1998. ppłk dypl. inż. nawig. Marian MICHALEC 1998-31.12.1999.

ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 PLM-B ds. LINIOWYCH:

mjr pil. Marian ZARĘBA 1962-1968. mjr dypl. pil. Jan LACHEWICZ 1968-1970. mjr pil. Franciszek ŻUREK 1970-1975. mjr dypl. pil. Czesław ŚLEDZIK 1975-1977. ppłk dypl. pil. Stanisław NOWAK 1977-1986. ppłk dypl. pil. Józef NIDŹWIEDŹ 1986-1990. ppłk dypl. pil. Ryszard HAĆ 1990-1995. mjr dypl. Piotr TUSZA 1995-31.12.1999.

ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 PLM-B ds. INŻYNIERYJNO - LOTNICZYCH:

kpt. MILLER 1952-1961. mjr Zygmunt OLEJNICZAK 1961-1970. mjr Marian SIMIŃSKI 1970-1976. kpt. Stefan DZIEDZIC 1976-1979. ppłk mgr inż. Maciej KAPTURKIEWICZ 1979-1986. ppłk mgr inż. Andrzej GRACZYK 1986-1991. mjr mgr inż. Ryszard TOMASKA 1991-31.12.1999.

ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 plmb ds. SZKOLENIA:

ppłk pil. Józef MAZUR 1976-1978. ppłk dypl. pil. Emil KWECLICH 1978-1990. mjr dypl. pil. Wawrzyniec SIEDLECKI 1990-1991. mjr dypl. pil. inż. Teofil DZIK 1991-1995. mjr dypl. pil. Zdzisław GOCŁOWSKI 1996-31.12.1999.

Opracował Karol Placha Hetman