12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. 2015r.

Mirosławiec 2015-03-14

12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych 
im. gen. bryg. pil. Jerzego Piłata.

Od 2015 roku.

Odznaka 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych
Odznaka 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych

Odznaka 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych
Odznaka 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych

Po przebazowaniu samolotów Suchoj Su-22 z Mirosławca do Świdwina, lotnisko w Mirosławcu było tylko 12. Komendą Lotniska i było lotniskiem zapasowym dla samolotów bazujących w pobliskim Świdwinie. Ponieważ Wojsko Polskie przyjęło na uzbrojenie nowa technikę w postaci Bezzałogowych Statków Powietrznych, dlatego na miejsce ich stacjonowania wybrano lotnisko w Mirosławcu. W ten sposób zorganizowano 12. Bazę Bezzałogowych Statków Powietrznych. Przygotowanie do sformowania nowej jednostki rozpoczęto juz w 2015 roku. W okresie 1 stycznia 2016 roku do 31 maja 2020 roku, Bazą dowodził płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski - Popow. Od 1 czerwca 2020 roku, na podstawie Decyzji nr 1220 z dnia 27 maja 2020 roku, Ministra Obrony Narodowej, Bazą dowodzi płk pil. Marcin Szubiński.

12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu powstała na bazie 12. Komendy Lotniska oraz dywizjonu rozpoznania powietrznego.  Pierwszym Dowódcą Bazy był płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski - Popow. Baza jest przewidziana na miejsce stacjonowania BSP o zasięgu dużym, średnim i krótkim, a także operacyjnych "MALE". Operacyjnie podlega pod 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Do zadań jednostki należy; zdobywanie, gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucji do czynników wojskowo - politycznych istotnych informacji militarnych. Zarówno w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Działa na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej jak i sojuszników z NATO.

Główne zadania 12. BBSP: Prowadzenie wiarygodnego rozpoznania obrazowego IMINT/SAR i rozpoznania elektronicznego SIGINT. Prowadzenie analizy pozyskanych informacji rozpoznawczych i ich dystrybucja do decydentów politycznych  i wojskowych. Wskazywanie celów oraz wsparcie procesu targetingu i weaponeringu z realizacją zadań lotniczo-uderzeniowych. Utrzymywanie stałej gotowości bojowej i gotowości mobilizacyjnej, polegającej na zapewnieniu wynikającej  z nadanej kategorii oraz ze wskaźników ukompletowania określonej liczby żołnierzy oraz sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także normatywnych wielkości zapasów środków bojowych  i materiałowych. Utrzymywanie w gotowości do działania systemu mobilizacyjnego rozwinięcia bazy, zapewniającego osiągnięcie wymaganego stopnia zdolności bojowej na okres zagrożenia i wojny. Utrzymywanie w ciągłej zdolności wydzielanych sił i środków do udziału w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych oraz innych działań w ramach zobowiązań sojuszniczych. Przygotowanie wydzielonych sił do udziału w akcjach ratowniczych i likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych. Przygotowanie i utrzymanie w ciągłej sprawności systemu dowodzenia i łączności pododdziałów bazy oraz realizowanie przedsięwzięć zapewniających im bezpieczeństwo. Szkolenie żołnierzy zawodowych, kontraktowych i WOT w zakresie szkolenia taktycznego, bojowego, specjalistycznego, ogólnowojskowego  i uzupełniającego. Realizowanie procesu wychowania oraz kształtowanie i umacnianie morale i dyscypliny żołnierzy bazy. Realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną i obroną obiektów wojskowych.

W 2016 roku, baza dysponowała Dywizjonem Rozpoznania Powietrznego wyposażonym w BSR „Orbiter” i „Aerostar”.

Decyzją Nr 238/MON z dnia 25 lipca 2016 roku, wprowadzono odznakę rozpoznawczą 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

Od 2014 roku, co roku, w pierwszą sobotę września jest organizowany Festyn Lotniczy w Mirosławcu. Festyn jest związany ze świętem jednostki, który jest obchodzony w dniu 4 września. Festyn jest otwarty dla publiczności i jest często nazwano "Dzień Otwartych Koszar". Przybyłych gości wita zawsze dowódca jednostki. Na festynie prezentowane są statki powietrzne na stojance i w powietrzu; samoloty, śmigłowce i BSP. W powietrzu prezentują się skoczkowie spadochronowi. Zawsze są grupy rekonstrukcyjne. Dla dzieci i młodzieży organizowane są zabawy i konkursy. Są stoiska z pamiątkami i gastronomią. Jest uroczysta zbiórka żołnierzy, połączona z nagrodami i awansami, a także defilada.

Wjazd do wydzielonego miejsca parkingowego na terenie 12. BBSP odbywał się bramą główną od strony drogi Nr 177 Mirosławiec - Czaplinek. Odległość od drogi nr 177 do bramy wjazdowej 2,5 km. Przy zjeździe z drogi Nr 10 Mirosławiec - Wałcz znajdowały się znaki kierunkowe oraz "Regulacja ruchu" wyznaczona przez 12. BBSP.

Opracował Karol Placha Hetman