Wagony osobowe typu 140A A9nouz. 2023r.

Kraków 2023-08-03

Wagony osobowe typu 140A A9nouz. 2023 rok.

Historia wagonów Klasy 1 Standardu „Y” rozpoczęła się w 1964 roku. Wówczas, w Poznaniu, opracowano projekt wagonu który otrzymał znaczenie typ 112A, który następnie przerodził się w całą rodzinę wagonów. Podobnie jak typ 111A, nowy wagon typ 112A został oparty na całkowitej długości 24,50 m. Jednak we wnętrzu przewidziano 9 przedziałów, zamiast 10. W każdym przedziale umieszczono 6 indywidualnych foteli, zamiast kanap dla 8 pasażerów.

Wagon osobowy typu 140A A9nouz. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wagon osobowy typu 140A A9nouz. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wagon osobowy typu 140A A9nouz. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wagon osobowy typu 140A A9nouz. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wagon osobowy typu 140A A9nouz. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wagon osobowy typu 140A A9nouz. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wagon osobowy typu 140A A9nouz. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wagon osobowy typu 140A A9nouz. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Do produkcji w fabryce HCP skierowano Typ 112Ad. W okresie 1967-1968, zbudowano 64 egzemplarze. Następnie w okresie 1968-1969, zbudowano 66 wagonów typu 112Af. W okresie 1978-1984, zbudowano 669 egzemplarzy typu 112Ag. Wszystkie do tej pory zbudowane typy wagonów miały ogrzewanie parowe oraz elektryczne. Następne typy wagonów miały już tylko ogrzewanie elektryczne. W okresie 1981-1985, zbudowano 15 wagonów typu 112Ah. W 80-latach budowano jeszcze wagony typu; 112Aj, 112Ak, 112Am, 112Ap oraz 112Ar. Typ 112Ar był ostatnim zbudowanym w czasach PRL. W okresie 1990-1991, zbudowano 60 wagonów typu 140A, A9dnu.

Wagon osobowy typu 112Ag. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wagon osobowy typu 112Ag. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kolejne wagony typu 112A powstawały już poprzez modernizację już wyprodukowanych egzemplarzy. Wagony typu 112A-2 to jest 5 wagonów zmodernizowanych dla przewoźnika Przewozy Regionalne. Modernizacja została wykonana w 2008 roku.

Wagony typu 112ALux. W 1997 roku, ZNTK Nowy Sącz i ZNTK Ostrów Wielkopolski, wykonały  przebudowę 12 wagonów Klasy 1 typu 112Ag. Poddano je gruntownej modernizacji, wyposażając w ogrzewanie nawiewne, zamknięty system toalet, przetwornice statyczne, drzwi czołowe otwierane pneumatycznie, a przede wszystkim nowe wózki typu 25AN. Wagony te oznaczono typ 112ALux, A9nouz.

Wagony typu 112At to są wagony z przedziałami Klasy 1 i Klasy 2.

Od 90-lat XX wieku, modernizacja była bardzo gruntowna, często bez zmian typu. Z istniejących wagonów pozostawały tylko pudła i wózki jezdne. Zmienione zostało całkowicie wyposażenie, wyciszenie, izolacja termiczna, instalacja elektryczna. Wymieniano okna na okna z podwójnymi szybami. Wymieniano drzwi zewnętrzne na odskoskowo-przesuwne. Wymieniano drzwi wewnętrzne na aluminiowo-szklane, bez płyt laminatowych. Nie ulegała zmianie liczba przedziałów i liczba miejsc siedzących 54. Wagony typu 112A nigdy nie miały rozkładanych krzesełek w korytarzu. Mniejsza liczba przedziałów powoduje, że w przedziale jest więcej miejsca na nogi, a przy liczbie trzech foteli na jednej ścianie miejsca na ramiona jest dużo. Na podłodze jest niebieski dywanik. Zamontowano toalety w systemie zamkniętym, gdzie zbiornik na fekalia umieszczono za wózkiem tocznym, pod pudłem agonu. Tam też umieszczono instalację klimatyzacji.

Z zewnątrz wagony typu 112A wyróżnia liczba okien. W każdej burcie jest 9 dużych okien oraz 2 mniejsze okna w toaletach i przedsionkach. Oczywiście, wagony 112A mają dachy ryflowane lub gładkie, dolne krawędzie proste lub podwinięte, różną liczbę wywietrzników na dachu, różne typy uchwytów. Niektóre wagony mają trzy stopnie przy wejściach, zamiast dwóch. Wynikało to z użytkowania tych wagonów na szlakach z niskimi peronami. W niektórych typach zastosowano wózki inne niż standardowe 4ANc. Światła zewnętrzne wagonu, na czołach, są typu LED i mogą dawać światło czerwone lub białe.

Od 1999 roku, stosuje się okna montowane na klej. W okresie 2005-2007, zmodernizowano 8 wagonów, w fabryce FPS. W okresie 2007-2008, zmodernizowano 14 wagonów, które otrzymały elektroniczne ekrany monochromatyczne informacji pasażerskiej. W 2013 roku, zmodernizowano 18 wagonów, którym dano oznaczenie typ 140A. W 2012 roku, ogłoszono przetarg na modernizację 68 wagonów. W 2014 roku, zmodernizowano 30 wagonów, które także oznaczono typ 140A.

Generalnie wagony po modernizacji są oznaczane jako A9nouz. Prędkość maksymalna wagonów 140A pozostała na poziomie 160 km/h. Podstawowe dane wagonu typu 140A są takie same jak wagonu typu 111A.

Opracował Karol Placha Hetman