SZT SN84 / VT614 / Baureihe 614. 2022r.

Kraków 2022-04-07

SKPL Shortliner.

SZT SN84 / VT614 / Baureihe 614.

SZT SN84 to jest polskie oznaczenie Spalinowych Zespołów Trakcyjnych Baureihe 614, które były produkowane w RFN. W Polsce pociągi te mają także oznaczenie VT614. Produkcja tych pociągów była prowadzona w okresie 1971 - 1975. Zbudowano 42 pociągi. Prototypy wyposażono w system wychylanych pudeł na łukach. Ale w seryjnych pociągach z tego skomplikowanego systemu zrezygnowano.

SZT SN84 / VT614. Firma SKPL. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SZT SN84 / VT614. Firma SKPL. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

SZT SN84 / VT614. Firma SKPL. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SZT SN84 / VT614. Firma SKPL. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

SZT SN84 / VT614. Firma SKPL. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SZT SN84 / VT614. Firma SKPL. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Konstrukcja pociągów SN84 / VT614.

Pociąg ma trzy wagony i układ osi B’2’+2’2’+2’B’. Masa służbowa wynosi 141 800 kg. Długość 79,84 m. Pociąg ma dwa silniki spalinowe. Początkowo MAN D 3650 HM 12 U, o mocy 2 x 370 kW, przy 2 150 obr/min. Następnie Cummins QSK-19. Moc 2 x 448 kW. Prędkość konstrukcyjna 140 km/h. SZT SN84 w wersji niezmodernizowanej posiadają dwie klasy; 1 i 2. Niektórzy użytkownicy przerobili klasę 1 na klasę 2, aby pomieścić więcej miejsc siedzących. W pociągach stosowano różne fotele i kanapy, które wykańczano dermą lub tkaniną materiałową. Pociągi mają toalety w systemie otwartym. Zmodernizowane pociągi mają toalety w systemie zamkniętym i klimatyzację.

Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych.

SKPL oznacza Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych. Firma SKPL jest stowarzyszeniem firm działających w branży kolejowej. Firma została założona w dniu 18 marca 2001 roku, a rejestracja nastąpiła w dniu 6 kwietnia 2004 roku. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Kaliszu. Celami statutowymi Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych są: Tworzenie warunków do ochrony i utrzymania oraz rozwoju wąskotorowych i normalnotorowych kolei lokalnych w Polsce. Popularyzowanie tradycji i historii kolei na terenie Polski oraz prowadzenie działalności oświatowo-edukacyjnej.

SKPL jest pierwszą w Polsce firmą prywatną obsługującą pociągi towarowe i osobowe oraz firmą która obsługuje linie kolejowe normalnotorowe i wąskotorowe. W taborze ma lokomotywy spalinowe i SZT.

W ruchu osobowym obecnie (2022 rok) SKPL obsługuje pociągi osobowe relacji: Pleszew Miasto - Kowalewo, Kaliskiej Kolei Dojazdowej o szerokości torów 0,75 m. Także obsługuje linę normalnotorową Rzeszów - Sanok - Łupków. W ofercie firmy jest możliwość zamówienia obsługi linii należących do samorządów. SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe w imieniu lokalnych samorządów zarządza liniami kolejowymi: Kaliską Koleją Dojazdową (KKD), Pleszewską Koleją Lokalną (PKL), LK nr 212 (Lipusz – Bytów), LK nr 259 (Karolewo (bocznica szlakowa) – Węgorzewo).

W 2010 roku, nastąpiła reorganizacja działalności Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych. Powołano SKPL Cargo Sp. z o.o. oraz SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Sp. z o.o.. Zmiany miały na celu rozdzielenie funkcji przewoźnika kolejowego od funkcji zarządcy infrastruktury kolejowej.

SKPL Cargo Sp. z o.o. to podmiot komercyjny powstały w 2010 roku, a zbudowany w oparciu o doświadczenia założonego w 2001 roku kaliskiego Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych. Od samego początku działali jako grupa niezależnych hobbystów, wspierana przez wykwalifikowaną kadrę pracowników kolejowych, zatrudnianych równolegle z przejmowaniem kolejnych wyłączanych ze struktur PKP linii kolejowych.

Już na początku 2002 roku, rozpoczęto regularne przewozy pasażerskie na dwóch liniach wąskotorowych, stając się tym samym pierwszym w Polsce prywatnym operatorem kolejowym działającym po 1989 roku.

Dziś (2022 rok) SKPL Cargo Sp. z o.o. działa jako firma wyspecjalizowana w przewozach zarówno towarowych, jak i przewozach pasażerskich. Obsługuje głównie przewozy ładunków i świadczy usługi w zakresie pracy manewrowej. Utrzymaniem obiektów kolejowych zajmuje się SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Sp. z o.o. Firma działa na terenie całego kraju.

Tabor SKPL.

Od 2010 roku, spółka dysponowała lokomotywą M62 „Gagarin” o Nr 1286. W 2018 roku, lokomotywa została sprzedana.

W 2019 roku, spółka kupiła lokomotywę ST43-115 od PKP Cargo. Kolejne dwa egzemplarze o numerach 108 i 245 zostały kupione styczniu 2020 roku.

W 2020 roku, kupiono trzy lokomotywy serii SM42 o numerach 070, 071 i 453.

SKPL użytkuje czechosłowacki osobowy wagon motorowy 810.

Od stycznia do lipca 2019 roku, SKPL prowadziło dzierżawę dwóch składów osobowych MR/MRD, czyli SZT dwu-wagonowe.

Firma eksploatuje SZT osobowe SN82, SN83, SN84.

W listopadzie 2020 roku, SKPL potwierdziło zakup 32 spalinowych zespołów trakcyjnych DM90 od Kolei Holenderskich. Pierwsze 4 egzemplarze dotarły do przewoźnika pod koniec listopada 2020 roku.

Według dostępnych informacji SKPL w styczniu 2022 roku posiadały w składzie: Lokomotywy spalinowe: S200 – 5 egzemplarzy, SM31 – 1 egzemplarz, SM42 – 4 egzemplarze, ST43 – 3 egzemplarze, SU45 – 1 egzemplarz, T448p – 1 egzemplarz. Spalinowe Zespoły Trakcyjne: SN82 – 3 egzemplarze, SN83 – 3 egzemplarze, SN84 – 6 egzemplarzy, 810 – 3 egzemplarze, DM90 – 20 egzemplarzy.

Dane: SKPL Cargo Sp. z o.o. Zbiersk Cukrownia 54, 62-830 Zbiersk.

Opracował Karol Placha Hetman