Radar ZDPSR Soła. 2023r.

Kraków 2023-09-12

Radar ZDPSR „SOŁA”.

Nazwa ZDPSR „SOŁA” oznacza Zdolna Do Przerzutu Stacja Radiolokacyjna, czyli mobilny radar opracowany w Polsce, przez firmę PIT-Radwar S.A. Radar został opracowany przez Polskich inżynierów w 2013 roku i został wprowadzony do służby w Wojsku Polskim w 2014 roku. Produkcja trwała w okresie 2013-2015, a także nadal jest w produkcji, co potwierdzili przedstawiciele firmy PIT-Radwar S.A., na targach MSPO w Kielcach. W 2023 roku, na uzbrojeniu Wojska Polskiego było 10 radarów ZDPSR „SOŁA”.

Radar ZDPSR Soła. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Radar ZDPSR Soła. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Radar ZDPSR Soła. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Radar ZDPSR Soła. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Radar ZDPSR Soła. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Radar ZDPSR Soła. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Radar jest typu PESA (Passive Electronically Scanned Array) i został zamontowany na opancerzonym podwoziu samochodu Żubr-P. Radar jest trójwspółrzędny i jednocześnie może śledzić do 99 celów. Zasięg wykrywania wynosi 60 km. Radar przeznaczony jest dla systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego (SHORAD) i bardzo krótkiego (VSHORAD) zasięgu. Radar wykorzystuje pasmo S (kanał główny), pasmo C (kanał śmigłowcowy). Stacja radiolokacyjna przeszukuje przestrzeń w płaszczyźnie pionowej (elewacji) elektronicznie sterowaną wiązką promieniowania elektromagnetycznego, a w azymucie za pomocą mechanicznego obracania anteny.

ZDPSR „SOŁA” wyposażona jest w liczne środki przeciw zakłóceniom pasywnym i aktywnym. Radar charakteryzuje się bardzo krótkim czasem odnowy informacji. Sterowanie pracą radaru odbywa się z terminala operatora. Możliwe jest również zastosowanie terminalu wynośnego na odległości do 400 m. Radar zdolny jest do pracy w czasie 5 minut. Radar może być także zainstalowany na dowolnej platformie o nośności 3 500 kg

Radar (stacja radiolokacyjna) ZDPSR „SOŁA” jest przeznaczona do kontroli obszaru powietrznego, wykrywania i śledzenia tras obiektów wykrytych w danym obszarze. Dane wyjściowe z radaru zawierają pełną informację o wykrytym obiekcie, w tym trzy współrzędne położenia, prędkość, kurs oraz klasyfikację śmigłowców, jako oddzielnej kategorii celów. Radar wykrywa także bezpilotowe aparaty latające oraz pociski moździerzowe. Głównym zadaniem systemu ZDPSR „SOŁA” jest obrona przeciwlotnicza własnych wojsk lądowych, obiektów przemysłowych, węzłów komunikacyjnych, czy centrów łączności. System ZDPSR „SOŁA” wskazuje także cele dla baterii przeciwlotniczych, jak i pojedynczych zestawów SPZR Poprad.

W 2013 roku, ministerstwo obrony narodowej podpisano umowę o wartości 150,7 mln złotych na dostawę 8 radarów ZDPSR „SOŁA” dla Wojska Polskiego. Umowa została wykonana w okresie 2014 - 2015. W 2022 roku, kupiono kolejne radary dla baterii systemu Common Anti-Air Modular Missile, w ramach programu „Narew”.

Protoplastą radaru ZDPSR „SOŁA” była stacja radiolokacyjna wykrywania i wskazywania obiektów latających opracowana w ramach realizacji strategicznego programu rządowego na przeciwlotniczy zestaw artyleryjski PZA „LOARA”. Radar opracowano w 2004 roku, w ówczesnej firmie CNPEP RADWAR S.A. Radar miał zasięg do 25 km. Radar miał tę zaletę, że mógł pracować w czasie ruchu. Odświeżanie było na poziomie 1 sekundy, bo antena obracała się z prędkością 60 obrotów na minutę. W kolejnych latach radar unowocześniano. W 2008 roku, radar zaoferowano Wojsku Polskiemu, pod oznaczeniem MMSR-175. W wyniku dostosowywania radaru do zestawów przeciwlotniczych powstał radar MMSR-196 i w efekcie ZDPSR „SOŁA”.

Opracował Karol Placha Hetman