PKP Oława. 2022r.

Oława 2022-05-09

Stacja kolejowa w Oławie.

Oława to stacja kolejowa na szlaku Wrocław - Opole, na linii kolejowej Nr 132 Wrocław - Bytom. Współrzędne geograficzne 50.927N 17.305E.

Oława. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Oława. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: EZT Newag Impuls w relacji Oława - Wrocław Główny. Pociąg stoi przy Peronie 2, tor 4.

Kolejowym symbolem miasta Oławy jest to, że linia kolejowa Wrocław - Oława była pierwszą linią kolejową na Dolnym Śląsku. Pierwszy pociąg przejechał tą trasą w dniu 22 maja 1842 roku. Szlak zbudowało Towarzystwo Kolei Górnośląskiej. Linia dalej została poprowadzona przez Gliwice do Mysłowic i dalej do zabory austriackiego, przez Trzebinię do Krakowa. Odcinek Wrocław (stacja Kolei Górnośląska) - Oława miał dokładnie długość 24,100 km.

Dworzec PKP Oława jest zlokalizowany w północno-wschodniej stronie torowisk. Adres Oława ulica Spacerowa 2. Stacja ma dwa perony. Peron 1 jest jednokrawędziowy i zlokalizowany przy budynku dworca. Peron 1 ma zadaszenie przy budynku, które ma długość około 66 m. Konstrukcja zadaszenia jest stalowa. Peron 1 ma długość 380 m i umożliwia obsługę każdego pociągu osobowego. Peron 2 jest peronem wyspowym i ma długość 295 m. Peron jest zadaszony. Wiata ma długość 75 m i jest o konstrukcji drewnianej, pokrytej papą. Dojście na perony zapewnia tunel pod peronami. Przez stację osobową przebiegają trzy tory przejezdne. Podczas ostatniego remontu stacja została ogrodzona płotem dźwiękochłonnym.

Za peronami, od strony południowo-wschodniej jest przepust w ciągu ulicy Małodworcowej. W południowo-wschodniej części stacji jest część stacji towarowej, z placami składowymi, magazynami i sześcioma torami przejezdnymi. Tutaj była lokomotywownia i urządzenia do nawęglania lokomotyw parowych. Ze stacji towarowej odchodziło kilka bocznic w kierunku północnym i południowym do licznych zakładów pracy. Do 90-lat XX wieku, było około 15 fabryk i zakładów, które miały bocznice kolejowe. Po przemianach społecznych wiele z tych zakładów zostało zlikwidowanych i bocznice kolejowe zarosły lub zostały rozebrane. Na przełomie wieków sytuacja zaczęła się poprawiać. Obecnie (2022 rok) z bocznic kolejowych korzystają zakłady: „Wagon Świdnica Oddział w Oławie”, „Electrolux Poland”, „Centrozłom”, „Zm Silesia SA” (dawna Huta Oława S.A.).

W dniu 10 listopada 1989 roku, dworzec został wpisany do rejestru zabytków z Nr rejestracyjnym A/3999/628/W.

W okresie 2007 - 2009, stacja Oława przeszła remont kapitalny. Było to związane z modernizacją szlaku kolejowego E30, na odcinku Opole - Wrocław - Legnica. Wymieniono ponad 40 km torów kolejowych i trakcję elektryczną. Wymieniono około 60 rozjazdów prostych i 10 rozjazdów typu angielskiego. Zmodernizowano system sterowania ruchem kolejowym. W okolicach stacji Oława wyremontowano most kolejowy na rzece Oława. Przed stacją Oława, od strony północno-zachodniej, jest wiadukt nad drogą powiatową. Nad wschodnią częścią peronów przebiega wiadukt drogowy z ulicą 1 Maja (droga krajowa Nr 94). Wiadukt był konserwowany w 2009 roku. Inwestycje kolejowe w Oławie kosztowały 66 miliona złotych. Wykonawcą były: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych we Wrocławiu S.A., DOLKOM Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

W 2022 roku, PKP PLK zobowiązały się do przeprowadzenia remontu dworca w Oławie, pod warunkiem wynajęcia przez lokalny samorząd pomieszczeń po zakończeniu przedsięwzięcia. Historyczny budynek będzie przebudowany i dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności. Zlikwidowane zostaną kasy biletowe, a zamiast nich będą automaty biletowe. Funkcje dworca zachowają się w postaci informacji kolejowej, poczekalni i toalet. W budynku jest planowane umieszczone posterunku Straży Miejskiej, punkt krwiodawstwa ewentualnie apteka. W obiekcie nie będzie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Prace bedą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Zakończenie prac planowane jest na 2026 rok.

Oława. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Oława. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Oława. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Oława. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Oława. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Oława. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Oława. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman
Oława. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman

Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. W 2019 roku, stacja obsłużyła około 1 900 pasażerów w ciagu doby. Obecnie pociąg InterCity trasę PKP Oława - Wrocław Główny PKP pokonuje w czasie 24 minut. Pociągi kursują co 60 minut.

Opracował Karol Placha Hetman