PKP Czaplinek. 2024r.

Czaplinek 2024-01-02

Stacja kolejowa Czaplinek.

Współrzędne geograficzne: 53.537N 16.239E. Elewacja 145 m.

Stacja Czaplinek. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja Czaplinek. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Stacja Czaplinek. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Stacja Czaplinek. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Stacja Czaplinek. 1945 rok. Praca Karol Placha Hetman
Stacja Czaplinek. 1945 rok. Praca Karol Placha Hetman

Stacja Czaplinek. 1988 rok. Praca Karol Placha Hetman
Stacja Czaplinek. 1988 rok. Praca Karol Placha Hetman

Wyjaśnijmy sobie na początku. Gdyby germańska armia nie rozpoczęła drugiej wojny światowej to niemcy nadal spokojnie jeździliby sobie z Berlina do Królewca, do swoich braci moskali. A tak przy piwie, wspominają stare dobre lata i odbywają sentymentalne podróże, często wynajmując w Polsce pociągi Retro. Germańcy to są zarozumiali ludzie, którzy traktują inne narody z wyższością. Sami gnębią swoich najsłabszych obywateli. Jako pierwsi na świecie wprowadzili eugenikę i obozy koncentracyjne. Ze swoimi cechami narodowymi blisko im do moskali.

Stacja kolejowa Czaplinek powstała w drugiej połowie XIX wieku, kiedy prusaki rozpoczęli budowę sieci Ostbahn. Koncepcja budowy sieci Ostbahn powstała w 1842 roku. Jednak ścierały się różne koncepcje, o przebieg szlaków, a przede wszystkim o jego finansowanie. Ostbahn miała połączyć pruskie tereny na wschód od Berlina z miastami Gdańsk, Königsberg (Królewiec), Bromberg (Bydgoszcz), Thorn (Toruń) oraz miastami Eydtkuhnen i Alexandrowo (Aleksandrów Kujawski), na granicy z Rosją. Klasyczna trasa Ostbahn miała przebiegać od starego Berlin Ostbahnhof na Küstriner Platz przez Küstrin (Kostrzyń), Kreuz (Krzyż), Schneidemühl, Dirschau i Königsberg (Prusy) do Eydtkuhnen na granicy prusko - rosyjskiej.

W głównej idei, chodziło o połączenie Berlina z Moskwą i Petersburgiem. Chociaż cele obu imperiów nigdy do końca nie były jednakowe. Oficjalnie Ostbahn powstawał aby połączyć Berlin z Królewcem (obecnie Kaliningrad) i dalej na wschód. Pruska część kolei miała kończyć się w Ejtkunami (obecnie Czernyszewskoje). Współrzędne geograficzne 54 stopni 38 minut N 22 stopnie 44 minuty E. Dalej miała być zbudowana kolej Imperium Rosyjskiego. Pruska, główna część szlaku kolejowe miała liczyć od 790 km do 810 km, w zależności od wybranego wariantów przebiegu linii.

Jednym z fragmentów sieci kolejowej Ostbahn jest obecnie linia kolejowa Nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie.

Linia kolejowa Nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie.

Linia kolejowa Nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie, przebiega na kierunku równoleżnikowym, ma długość 150,402 km, o rozstawie szyn 1435 mm. Linia leży w Województwie Pomorskim i Województwie Zachodniopomorskim.

Linia Nr 210 jest dwutorowa, a na niektórych odcinakach jednotorowa, bo w 1945 roku, moskale wywieźli tory do Moskwy. W 50-latach XX wieku, brakujące tory uzupełniono. Odcinki jednotorowe to; Czarne - Szczecinek (drugi tor rozebrano w 1991 roku) oraz w obrębie stacji kolejowej Runowo Pomorskie. Linia jest niezelektryfikowana, bo linia nie ma dużego znaczenia dla Polskiej gospodarki narodowej. Prędkość maksymalna na szlaku wynosi 120 km/h i nie planuje się jej zwiększenia. Ze szlaku korzystają pociągi towarowe i pociągi osobowe.

Historia linii kolejowej Nr 210.

Linię o długości około 150 km, otwierano odcinkami w okresie 1877-1878. Linię zbudowano jako jednotorową. Drugi tor dobudowano w okresie 1900-1905.

W okresie 1870-1873, w Prusach zanotowano bum gospodarczy, który był wynikiem kontrybucji płaconej przez Cesarstwo Francuskie, po przegranej wojnie. Znaczną część pieniędzy przeznaczono na inwestycje i powstały nowe firmy i spółki. Z hossy skorzystało między innymi miasto Złocieniec (wówczas Falkenburga). W mieście powstały fabryki włókiennicze i cegielnie. Plan budowy linii kolejowej, przyciągnął kolejnych inwestorów. W takich warunkach powstała spółka akcyjna, która rozpoczęła budowę linii kolejowej Runowo Pomorskie - Chojnice. Spółka przyjęła nazwę Pomorska Kolej Centralna.

Niestety, w 1873 roku, nastąpił krach. Wzrost produkcji wywołał gwałtowną, bezwzględną konkurencję i spadek wartości akcji. Spółka, która budowała linię kolejową od Runowa, wpadła w trudności płatnicze i jej zarząd ogłosił bankructwo. Akcjonariusze, wśród nich mieszkańcу Złocieńca, Czaplinka i Drawska Pomorskiego (wуwczas Dramburga), ponieśli straty. Wyszły na jaw nadużycia, zła gospodarność i korupcja. Kadra inżynierska była niewykwalifikowana. Robotnicy nie otrzymywali wypłat. Sprawa trafiła do sądu. Budowa linii została wstrzymana, na kilka lat. Dopiero w 1877 roku, państwo pruskie ostatecznie sfinansowało dokończenie inwestycji.

W dniu 1 listopada 1877 roku, na stację w Drawsku uroczyście wjechał pierwszy pociąg. Miasto uzyskało połączenie kolejowe ze Szczecinem, Berlinem i Hamburgiem. Powstały nowe perspektywy rozwoju handlu, przemysłu i rzemiosła. W 1900 roku, Złocieniec otrzymał połączenie kolejowe z Kaliszem Pomorskim, a w 1903 roku, połączenie z Połczynem Zdrojem (obecnie, na całej długości nieczynnego od lat szlaku pomiędzy Złocieńcem a Połczynem, jest ścieżka rowerowa). Złocieniec stał się węzłem kolejowym. W 1900 roku, uruchomiono także kolejkę wąskotorową z Wierzchowa do Wałcza.

W 1945 roku, moskale wiele kilometrów torów wywieźli do Moskwy. W 50-latach, odtworzono dwa tory na całej długości. Było to polecenie Moskwy, z uwagi na konieczność zaopatrywania sowieckich baz wojskowych na terenie Polski i NRD.

Z uwagi na zły stan techniczny i brak funduszy, w 1991 roku, został rozebrany drugi tor na odcinku Szczecinek - Czarne. Była to decyzja ówczesnego dyrektora DOKP w Szczecinie. W 2002 roku, na odcinku Łubowo - Szczecinek, wstrzymano ruch na jednym z torów i przeznaczono go do remontu. Stan techniczny niektórych budowli inżynieryjnych powodował, że prędkość biegu pociągu musiano ograniczać nawet do 30 km/h.

W 2015 roku, po zmianie rządu w Polsce, na Zjednoczoną Prawicę, ruszyły prace przywrócenia ruchu kolejowe, na wielu zlikwidowanych trasach kolejowych. W tym programie rewitalizacji znalazła się linia kolejowa Nr 210. Kilka stacji i przystanków osobowych zostało poddanych modernizacji. Wyremontowano wiele kilometrów torów. Podjęto prace remontowe nad wieloma mostami, wiaduktami i przepustami. Między innymi mostu nad rzeką Gwdą, pomiędzy Szczecinkiem a Czarnem. Wyremontowano przejazdy kolejowo-drogowe. Zamontowano nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Prędkość pociągów osobowych podniesiono do 120 km/h.

Linia kolejowa Czaplinek – Jastrowie.

Linia kolejowa Czaplinek – Jastrowie została uruchomiona w dniu 1 października 1908 roku, czyli jeszcze przed wielką wojną światową. Linia była jednotorowa, o długości 45,830 km. W 1945 roku, linia została rozebrana przez moskali i nigdy nie została odbudowana.

Linia przebiegała wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 163. Od wschodu omijała miejscowość Broczyno. Następnie odchodziła w kierunku wschodnim. Następnie przebiegała przez obecny 21. Centralny Poligon Lotniczy. Linia dochodziła do stacji Jastrowie od strony południowej. Stacje i przystanki na linii: Broczyno - Miłkowo - Motarzewo - Turze - Nadarzyce - Kłomino - Sypniewo - Ciosaniec Pomorski - Brzeźnica - Samborsko.

Stacja kolejowa Czaplinek.

Stacja kolejowa w Czaplinku leży w powiecie drawskim, w województwie zachodniopomorskim. Stacja kolejowa Czaplinek (za czasów pruskich Tempelburg) jest położona w odległości 2 km, o centrum miasta, w kierunku południowym. W swojej historii stacja Czaplinek była stacją węzłową. Przez stację przebiega linia kolejowa Nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie oraz była linia kolejowa Czaplinek – Jastrowie.

Do 2019 roku, na stacji były dwa perony, które miały trzy krawędzie peronowe. Na stacji jest dworzec, magazyny, wieża wodna (nieużywana), mała lokomotywownia (nieużywana), plac ładunkowy i dwie nastawnie „Cp” dysponująca od strony Łubowa/Jastrowia oraz „Cp1” wykonawcza od strony Złocieńca. Na stacji były semafory kształtowe.

W swojej historii na stacji było przejście podziemne dla pasażerów. Lecz było zalane i zostało trwale zamknięte, poprzez położenie betonowych płyt. Przejście to nie została wyremontowane i podczas remontu w 2019 roku, zostało zasypane.

W dniu 14 października 2016 roku, ogłoszono przetarg na rewitalizacją linii kolejowej Nr 210 na odcinku Szczecinek - Runowo Pomorskie. Prace modernizacyjne zostały podzielone na etapy. Zaplanowano budowę nowych przystanków osobowych. Prace podjęto w schemacie - zaprojektuj i zbuduj. Przebudowany został także, nieczynny od 2002 roku, tor nr 2 na odcinku Łubowo - Szczecinek. W wyniku przeprowadzonych prac prędkość pociągów pasażerskich wzrosła do 120 km/h, a towarowych do 100 km/h.

W 2019 roku, przeprowadzono modernizację stacji Czaplinek. Całkowicie przebudowano układ torowy. Zlikwidowano większość torów dodatkowych. Pozostawiono dwa tory główne, przy nowym, jedynym peronie wyspowym oraz dwa tory dodatkowe. Peron teraz jest wysoki, z płytami prefabrykowanymi przy krawędziach. Długość Peronu 1 wynosi 200 m. Na peronie nie ma zadaszenia. Zmodernizowano układ sterowania. Pozostawiono jedną nastawnię „Cp”. Nastawnia „Cp1” została zamknięta i zabezpieczona przed zniszczeniem. Zamontowano semafory świetlne. Zbudowano bezpieczne wejście na peron w poziomie torów. W dworcu zostały zlikwidowane kasy biletowe. Do dyspozycji podróżnych zostawiono poczekalnię.

W 2010 roku, stacja obsługiwała do 150 pasażerów w ciągu doby, a w 2023 roku, stacja obsługiwała do 300 pasażerów w ciągu doby. W styczniu 2024 roku, ze stacji odjeżdżało 14 pociągów osobowych. Można było pojechać do: Miastko, Runowo Pomorskie, Szczecin Główny, Szczecinek. Wszystkie relacje są obsługiwane przez PolRegio.

Opracował Karol Placha Hetman