Mikojan i Guriewicz MiG-21 U, US, UM. 2011r.

Kraków 2009-04-21

Mikojan i Guriewicz MiG-21 U, US, UM.

193b Rozdział 1965-05-18. Polska. Naddźwiękowy samolot szkolno-treningowy używany w Wojsku Polskim.

Zestawienie.

MiG-21 U nb 2720. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 U nb 2720. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wersje szkolne MiG-21 U.

MiG-21 U ( 66-400 ). Dostarczono w okresie maj-czerwiec 1965 roku. Zakupiono 6 egzemplarzy wersji MiG-21 U Samoloty zbudowano w Tbilisi. MiG-21 U
: Wprowadzenie 1965 roku
: Użytkowane były między innymi w; CSL Modlin. 41. PLM Malbork. 26. PLM Zegrze Pomorskie.
 10. PLM Łask.
 Koniec eksploatacji 1990 roku.1 MiG-21 U ( 66-400 ) 1217 / 161217. Dostarczony 29.06.1965 roku. Użytkowany w 40 PLM, 1 PLM. W dniu 17.02.1990 roku, zakończył służbę i trafił do muzeum w Czyżynach w 2002 roku.

2 MiG-21 U ( 66-400 ) 1218 / 161218. Dostarczony 29.06.1965 roku. Użytkowany w 40 PLM, 1 PLM. W dniu 10.08.1982 roku został rozbity.

3 MiG-21 U ( 66-400 ) 1219 / 161219. Dostarczony 19.05.1965 roku. Użytkowany w 41 PLM, 39 PLM, 40 PLM. W dniu 11.05.1971 roku, miał kolizję z MiG-21 F-13 nb 0905 ?

4 MiG-21 U ( 66-400 ) 1220 / 161220. Dostarczony 18.05.1965 roku. Użytkowany w CSL, 39 PLM, 26 PLM. W dniu 7.11.1969 roku, przekazy do 10 PLM w Łasku. W dniu 14.06.1978 roku samolot został rozbity.

5 MiG-21 U ( 66-400 ) 1317 / 161317. Dostarczony 4.06.1965 roku. Użytkowany w CSL, 1 PLM. W dniu 16.01.1978 roku, rozbity.

6 MiG-21 U ( 66-400 ) 1318 / 161318. Dostarczony 4.06.1965 roku. Użytkowany w CSL, 1 PLM. W dniu 17.02.1990 roku, zakończył służbę i przekazany do muzeum w Drzonowie.

Ostatnie dwie sztuki MiG-21 U ( 66-400 ) wycofano ze służby w lutym 1990 roku, i przekazano do muzeum w Czyżynach i Drzonowie.

MiG-21 U ( 66-600 ) - Razem z MiG-21 PFM zakupiono 5 sztuk maszyn MiG-21 U ( 66-600 ). Od wersji 400 wyróżnia go powiększone usterzenie pionowe i spadochron hamujący u jego nasady. Samoloty zbudowano w zakładzie w Moskwie. Pierwszy trafił do PLM w dniu 8.07.1966 roku.

1 MiG-21 U ( 66-600 ) 2718 / 662718. Dostarczony 8.07.1966 roku. Użytkowany w 40 PLM. Po zakończeniu służby w grudniu 1989 roku, trafił jako eksponat do Savigny le Bes.

2 MiG-21 U ( 66-600 ) 2719 / 662719. Dostarczony 8.07.1966 roku. Użytkowany w 40 PLM, a następnie w 1 PLM w Mińsku Mazowieckim do końca eksploatacji w grudniu 1989 roku. Trafił jako eksponat (nb 2420 - ?) do Góraszki. Następnie trafił do Muzeum Techniki w Rzeszowie na stacji kolejowej Rzeszów Główny.

3 MiG-21 U ( 66-600 ) 2720 / 662720. Dostarczony 13.08.1966 roku. Użytkowany w 40 PLM, 1 PLM. Zakończył służbę w grudniu 1989 roku. Od 2012 roku, w Muzeum w Dęblinie.

4 MiG-21 U ( 66-600 ) 3317 / 663317. Dostarczony 13.08.1966 roku. Użytkowany w 41 PLM, 1 PLM. Zakończył służbę 17.02.1990 rok.

5 MiG-21 U ( 66-600 ) 3318 / 663318. Dostarczony 13.08.1966 roku. Użytkowany w 41 PLM. Zakończył służbę 17.02.1990 roku.

Wersje szkolne MiG-21 US.

MiG-21 US - Wersję MiG-21 US zakupiono dla szkolenia pilotów nowo zakupionej wersji MiG-21 M. W 1969 roku, otrzymaliśmy 3 sztuki, a w 1970 roku, 9 sztuk. Łącznie 12 sztuk. Samoloty zbudowano w zakładzie w Tbilisi. MiG-21 US: Wprowadzenie do służby w 1969-1970 rok. Użytkowane między innymi w: CSL Modlin.
 41. PLM Malbork. 62. PLM Krzesiny, od 1971 rok. 1. PLM Mińsk Mazowiecki, od 1989 rok.1 MiG-21 US 4007 / 07685140. Dostarczony 28.08.1969 roku. Pierwszy egzemplarz w Polsce. Po zakończeniu służby trafił do Gatlinburgu.

2 MiG-21 US 4010 / 10685140. Dostarczony w sierpniu 1969 roku. Po zakończeniu służby w Krzesinach.

3 MiG-21 US 4101 / 01685141. Dostarczony w sierpniu 1969 roku. Po zakończeniu służby w Wanaka.

4 MiG-21 US 4401 / 01685144. Dostarczony w marcu 1970 roku. Używany w 62 PLM Krzesiny. Po zakończeniu służby trafił do muzeum w Czyżynach w 2002 roku.

5 MiG-21 US 4402 / 02685144. Dostarczony w marcu 1970 roku. Użytkowany w kilku jednostkach. Po zakończeniu służby w USA nb N22FR.

6 MiG-21 US 4502 / 02685145. Dostarczony w maju 1970 roku. Użytkowany w kilku jednostkach. Po zakończeniu służby w USA nb N221MG.

7 MiG-21 US 4503 / 03685145. Dostarczony w maju 1970 roku. Użytkowany w kilku jednostkach. Po zakończeniu służby w Oleśnicy.

8 MiG-21 US 4504 / 03685145. Dostarczony w maju 1970 roku. Użytkowany w kilku jednostkach. Po zakończeniu służby w Dallas-Addison.

9 MiG-21 US 4608 / 08685108. Dostarczony w czerwcu 1970 roku. Użytkowany w kilku jednostkach. Po zakończeniu służby w USA nb N9149F.

10 MiG-21 US 4609 / 09685146. Dostarczony w czerwcu 1970 roku. Użytkowany w CSL w Modlinie. W dniu 7.07.1976 roku, wydarzyła się katastrofa, w której zginęło dwóch pilotów. Jedyna katastrofa tej wersji.

11 MiG-21 US 4610 / 10685146. Dostarczony w czerwcu 1970 roku. Użytkowany w kilku jednostkach.

12 MiG-21 US 4701 / 01685147. Dostarczony w 25.07.1970 roku. Ostatni, dwunasty egzemplarz. Użytkowany w kilku jednostkach.

Wersje szkolne MiG-21 UM.

MiG-21 UM typ 69. Łącznie kupiono 54 sztuki. Harmonogram dostaw: 1971r.-3 sztuki (26.07.1971r.), 1972r.-5 sztuk, 1973r.-9 sztuk, 1974r.-2 sztuki, 1975r.-1 sztuka, 1980r.-24 sztuki, 1981r.-10 sztuk. MiG-21 UM
: Wprowadzenie do służby w 1971-1981 rok. Użytkowane były między innymi w: 32. PLRT Sochaczew. 28. PLM Słupsk, do 1980 rok.
 3. PLM Krzesiny, od 1997 rok.
 10. PLM Łask.1 MiG-21 UM 0856 / 08695156. Dostarczony w 1971 roku. Pierwszy w wersji UM. Użytkowany w kilku jednostkach. Po służbie w Sion.

2 MiG-21 UM 3046 / 516903046. Dostarczony w 1974 roku. Użytkowany w kilku jednostkach.

3 MiG-21 UM 3056 / 516913056. Dostarczony w 1974 roku. Użytkowany w kilku jednostkach. Po służbie sprzedany do USA nb N317DM.

4 MiG-21 UM 3061 / 516913061. Dostarczony w 1974 roku. Użytkowany w 10 PLM, 34 PLM. W dniu 1.10.1980 roku, wypadek.

5 MiG-21 UM 5006 / 516905006. Dostarczony w 1974 roku. Użytkowany w kilku jednostkach.

6 MiG-21 UM 5011 / 516905011. Dostarczony w 1974 roku. Użytkowany w kilku jednostkach. Po służbie jako prywatny nb VH-XXI.

7 MiG-21 UM 5016 / 516905016. Dostarczony w 1974 roku. Użytkowany w kilku jednostkach. Po służbie jako prywatny w Buku koło Poznania, od 2004 roku.

8 MiG-21 UM 5021 / 516905021. Dostarczony w 1974 roku. Użytkowany w kilku jednostkach. Po zakończeniu służby w Orbe.

9 MiG-21 UM 5709 / 09695157. Dostarczony w 1971 roku. Drugi samolot w wersji UM. Użytkowany w kilku jednostkach.

10 MiG-21 UM 5710 / 10695157. Dostarczony w 1971 roku. Trzeci w wersji UM. Użytkowany w Krzesinach gdzie zakończył służbę.

11 MiG-21 UM 6006 / 06695160. Dostarczony w 1972 roku. Pierwszy dostarczony w 1972 roku. Po służbie w muzeum katyńskim w Warszawie od 2003 rok.

12 MiG-21 UM 6507 / 07695165. Dostarczony w 1972 roku. Po służbie sprzedany do USA z nb N321ST.

13 MiG-21 UM 6508 / 08695165. Dostarczony w 1972 roku. Służył w 32 PLRT. Utracony w maju 1985 roku.

14 MiG-21 UM 6509 / 09695165. Dostarczony w 1972 roku. Po służbie trafił do Holandii, Sexbierum.

15 MiG-21 UM 6510 U / 10695165. Dostarczony w 1972 roku. Do numeru dodano literę U, aby nie mylić z wersją PFM i MF. Służył w 10 PLM. Zakończył służbę w lutym 2002 roku.

16 MiG-21 UM 7502 / 02695175. Dostarczony w 1973 roku. Najdłużej służył w Sochaczewie w 32 PLR, gdzie zakończył służbę. Został przebazowany lotem do Oleśnicy i przekazany dla PZL Hydral we Wrocławiu (na Psim Polu). Po służbie jako eksponat we Wrocławiu.

17 MiG-21 UM 7503 / 03695175. Dostarczony w 1973 roku. Służył w kilku jednostkach.

18 MiG-21 UM 7505 / 05695175. Dostarczony w 1973 roku. Służył w kilku jednostkach. Po służbie sprzedany do USA nb N711MG.

19 MiG-21 UM 7506 / 06695175. Dostarczony w 1974 roku. Służył w kilku jednostkach.

20 MiG-21 UM 7507 / 07695175. Dostarczony w 1974 roku. Służył w kilku jednostkach. Po służbie jako prywatny w Dobieżynie.

21 MiG-21 UM 9229 / 516999229. Dostarczony w 1980 roku. Służył w MW Babie Doły.

22 MiG-21 UM 9231 / 516999231. Dostarczony w 1980 roku. Służył w MW Babie Doły.

23 MiG-21 UM 9232 / 516999232. Dostarczony w 1980 roku. Służył w MW Babie Doły.

24 MiG-21 UM 9233 / 516999233. Dostarczony w 1980 roku. Służył w MW Babie Doły. Służbę zakończył w Łasku w 2003 roku. W 2006 roku, przekazany jako eksponat do 23 Blot w Mińsku Mazowieckim.

25 MiG-21 UM 9292 / 516999292. Dostarczony w 1980 roku. Użytkowany w 2 PLM Goleniów do września 1993 roku. Użytkowany w 3 ELT w Krzesinach w tygrysim kamuflażu, gdzie zakończył służbę w 2003 roku.

26 MiG-21 UM 9293 / 516999293. Dostarczony w 1980 roku. Użytkowany w 2 PLM Goleniów do września 1993 roku. Po służbie sprzedany do USA nb N221UM.

27 MiG-21 UM 9294 / 516999294. Dostarczony w 1980 roku. Służył w Malborku. Koniec eksploatacji w 2002 roku.

28 MiG-21 UM 9295 / 516999295. Dostarczony w 1980 roku.

29 MiG-21 UM 9296 / 516999296. Dostarczony w 1980 roku. Użytkowany w 11 PLM w Strachowicach. Prawdopodobnie zakończył loty już w 1995 roku. Potem jako eksponat w Olchowej.

30 MiG-21 UM 9297 / 516999297. Dostarczony w 1980 roku. Służył w Malborku, gdzie zakończył służbę. Jako eksponat w Malborku od 2004 roku.

31 MiG-21 UM 9298 / 516999298. Dostarczony w 1980 roku. Służył w Malborku, gdzie zakończył służbę. Jako eksponat w Malborku od 2004 roku.

32 MiG-21 UM 9306 / 516999306. Dostarczony w 28.07.1980 roku. W 26 PLM Zegrze Pomorskie, następnie 41 PLM w Malborku, gdzie zakończył służbę. Jako eksponat w Malborku od 2004 roku.

33 MiG-21 UM 9307 / 516999307. Dostarczony w 28.07.1980 roku. Służył w 26 PLM Zegrze Pomorskie.

34 MiG-21 UM 9308 / 516999308. Dostarczony w 28.07.1980 roku. Służył w 26 PLM Zegrze Pomorskie. Później w 3 ELT w Krzesinach w tygrysim kamuflażu.

35 MiG-21 UM 9309 / 516999309. Dostarczony w 28.07.1980 roku. Służył w 26 PLM Zegrze Pomorskie. Następnie w Malborku, gdzie zakończył służbę. Jako eksponat w Malborku od 2004 roku.

36 MiG-21 UM 9311 / 516999311. Dostarczony w 28.07.1980 roku. Służył w 26 PLM Zegrze Pomorskie. Później w 10 ELT w Łasku w kamuflażu szaro-szarym. Koniec służby w 2003 roku.

37 MiG-21 UM 9312 / 516999312. Dostarczony w 28.07.1980 roku. Służył w 26 PLM Zegrze Pomorskie.

38 MiG-21 UM 9313 / 516999313. Dostarczony w 1980 roku. Służył w 34 PLM MW w Babich Dołach. Utracony 21.10.1997 roku.

39 MiG-21 UM 9314 / 516999314. Dostarczony w 1980 roku. Służył w 34 PLM MW w Babich Dołach. W dniu 5.06.1981 roku, wypadek. Piloci porucznik Bolesław Sobania i porucznik Andrzej Leśniak.

40 MiG-21 UM 9316 / 516999316. Dostarczony w 1980 roku. Kończył służbę w Malborku (41 ELT).

41 MiG-21 UM 9317 / 516999317. Dostarczony w 1980 roku. Kończył służbę w Malborku (41 ELT).

42 MiG-21 UM 9321 / 516999321. Dostarczony w 1980 roku. Użytkowany w 2 PLM Goleniów do września 1993 roku. Kończył służbę w Łasku.

43 MiG-21 UM 9322 / 516999322. Dostarczony w 1980 roku. Służył w Zegrzu Pomorskim. W dniu 6.08.1985 roku, wypadek.

44 MiG-21 UM 9323 / 516999323. Dostarczony w 26.09.1980 roku. Zakończył służbę w dniu 19.12.2003 roku, w 41 ELT ( eks 41 PLM ) w Malborku. Pilotami byli; płk dypl pil Eugeniusz Garbas ( dowódca 22 BLot ) i ppłk pil dr Jan Rajchel ( dowódca 41 ELT ).

45 MiG-21 UM 9324 / 516999324. Dostarczony w 1980 roku. Kończył służbę w Malborku (41 ELT).

46 MiG-21 UM 9343 / 516999343. Dostarczony w 1980 roku. Kończył służbę w Malborku (41 ELT). Sprzedany do USA nb N57GS.

47 MiG-21 UM 9344 / 516999344. Dostarczony w 1980 roku. Służył w Zegrzu Pomorskim 26 PLM, a kończył służbę w Malborku 41 ELT.

48 MiG-21 UM 9346 / 516999346. Dostarczony w 1981 roku. Służył w Babich Dołach 34 PLM MW. Po służbie w Babich Dołach wystawiony na sprzedaż.

49 MiG-21 UM 9347 / 516999347. Dostarczony w 1981 roku. Służył w Babich Dołach 34 PLM MW.

50 MiG-21 UM 9348 / 516999348. Dostarczony w 1981 roku. Służył w Babich Dołach 34 PLM MW. Zakończył służbę w Krzesinach, 3 ELT.

51 MiG-21 UM 9349 / 516999349. Dostarczony w 1981 roku. Użytkowany w Krzesinach, 3 ELT z malowaniem – Tygrys Albinos. Pomalowany w 2001 roku. Po zakończeniu służby trafił do muzeum w Czyżynach w 2007 roku.

52 MiG-21 UM 9351 / 516999351. Dostarczony w 1981 roku. Użytkowany w 3 ELT w Krzesinach. Na koniec służby, w kamuflażu tygrysim, który został pomalowany w 2004 roku, już jako eksponat.

53 MiG-21 UM 9352 / 516999352. Dostarczony w 1981 roku. Użytkowany w 3 ELT w Krzesinach. Zakończył służbę w 2003 roku.

53? MiG-21 UM 9353 / 516999353. Dostarczony w 1981 roku. Zakończył służbę w Łasku 10 ELT, w 2003 roku. W 2008 roku, ustawiony jako pomnik w Goleniowie.

54 MiG-21 UM 9354 / 516999354. Dostarczony w 1981 roku. Ostatni egzemplarz zakupiony dla Polski. Już w 1995 roku, nielotny. W 2004 roku, jako eksponat w Babimoście.

W eksploatacji 4 samoloty utracono w katastrofach, a 1 w awariach.

Opracował Karol Placha Hetman