Lotnisko w Suwałkach. 2023r.

Suwałki 2023-03-06

Lotnisko w Słupsku.

Współrzędne geograficzne: 54.074N 22.894E. Elewacja 178 m (588 ft).

PZL-104 Wilga SP-DLK. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL-104 Wilga SP-DLK. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Lotnisko i stacja kolejowa w Suwałkach. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko i stacja kolejowa w Suwałkach. 2023 rok. Praca Karol Placha Hetman

Miasto Suwałki.

Suwałki to miasto w Polsce w Województwie Podlaskim. Miasto jest na prawach powiatu. Powierzchnia miasta wynosi 65,5 km kwadratowego. Populacja wynosi 68 752 osób (2022 rok).

Suwałki geograficzne leżą na Pojezierzu Wschodnio-Suwalskim, nad rzeką Czarna Hańcza. W pobliżu znajduje się Wigierski Park Narodowy. Historycznie jest to Suwalszczyzna, która w okresie 1569 - 1795 należała do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po wielkiej wojnie światowej Suwałki powróciły w granice Polski. Obecna budowa drogi tranzytowej szybkiego ruchu Via Baltica i trasa kolejowa Rail Baltica ma wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu, a także Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. Suwałki są położone na terenach zasobnych w rudy żelaza, wanadu, ołowiu oraz tytanu. Obecnie nie są eksploatowane, głównie z uwagi na blokady czynione przez Unię Europejską.

Miasto Suwałki zostało założone w 1690 roku, przez Zakon Ojców Kamedułów, z pobliskiego klasztoru w Wigrach. Prawa miejskie zostały nadane w 1720 roku, przez króla Augusta II Mocnego. Miasto otrzymało prawo targów i jarmarków. W swojej historii miasto było kilkakrotnie pod tyranią moskiewską i pruską.

Przez Suwałki przebiega: Droga ekspresowa S61 (E67) Suwałki – Budzisko. Droga wojewódzka Nr 652. Droga wojewódzka Nr 653. Droga wojewódzka Nr 655.

PKP Suwałki.

Stacja kolejowa Suwałki została otwarta w 1896 roku. Linię kolejową i stację zbudowali moskale na potrzeby armii ruskiej. Stacja Suwałki jest stacją typu czołowego.

Obecnie na stacji są trzy perony i cztery krawędzie peronowe. Stacja Suwałki jest stacja regionalną i obsługuje około 500 pasażerów w ciągu doby (2018 rok). Budynek dworca w niezmienionej formie stoi do chwili obecnej (2023 rok) i jest zabytkiem.

Na stacji tory są następujące: Tor nr 1 jest częścią Linii kolejowej 40 (Sokółka – Suwałki). Tor nr 2 jest częścią Linii kolejowej 39 (Olecko – Suwałki). Tor nr 3 jest częścią Linii kolejowej 51 (Suwałki – Trakiszki). Ze stacji odchodzą bocznice do Elektrociepłowni, do Fabryki Mebli oraz do Skupu Złomu.

Stacja Suwałki jest stacją węzłową. Są tutaj trzy linie kolejowe:

Linia kolejowa Nr 39 Olecko – Suwałki. Jest to linia o długości 42,902 km, niezelektryfikowana. Prędkość maksymalna wynosi 60 km/h. Linia została zbudowana w 1915 roku. W 2010 roku, został zawieszony ruch osobowy. Obecnie (2023 rok) trwa modernizacja i ruch osobowy zostanie przywrócony. W styczniu 2010 roku, zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe rekomendował przebieg trasy kolejowej Rail Baltica przez Ełk i Olecko. Trasa ta jest o 33 kilometry dłuższa niż przez Augustów, jednak za wyborem tego wariantu trasy przeważyły aspekty techniczne, ekologiczne, ekonomiczne i przewidywana liczba pasażerów. Jednocześnie planowana jest elektryfikacja wszystkich linii kolejowych.

Linia kolejowa Nr 40 Sokółka – Suwałki. Jest to linia o długości 99,041 km, jednotorowa, niezelektryfikowana. Prędkość maksymalna wynosi 100 km/h. Linia była oddawana fragmentami: 1899 rok (Kamienna Nowa - Suwałki), 1961 rok (Sokółka - Sidra), 1963 rok (Sidra - Kamienna Nowa). Linia łączy się z linia kolejową Nr 6.

Linia kolejowa Nr 51 Suwałki – Trakiszki to jest linia o długości 29,122 km. Linia jest niezelektryfikowana, jednotorowa. Traszki - Mackava to jest stacja graniczna na granicy Polska - Litwa. Prędkość maksymalna poruszania się pociągów na linii wynosi 60 km/h.

Lotnisko Suwałki.

Lotnisko w Suwałkach leży w odległości około 3 000 m od centrum miasta. Od 9 lutego 2017 roku, lotniskiem zarządza Suwalska Szkoła Lotnicza, a poprzednio gospodarzem był Aeroklub Suwalski. Lotnisko w Suwałkach jest regionalne wyposażony w twardą, asfaltową drogę startową.

Z lotniska korzysta także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które tutaj otwarło swoją bazę w dniu 4 czerwca 2005 roku. W 2010 roku, uruchomiono nowoczesną bazę dla LPR. Uzupełnieniem lotnictwa ratunkowego jest lądowisko dla śmigłowców umieszczone przy powiatowym szpitalu przy ulicy Szpitalnej. Heliport oddano do użytku w 2014 roku.

Lotnisko ma powierzchnię 110 hektarów. W 2020 roku, oddano do eksplotacji RWY o nawierzchni asfalto-betonowej o długości 1 320 m. Przy lotnisku działa Suwalska Szkoła Lotnicza.

Lotnisko posiada kod ICAO - EPSU. Łączność radiowa, Suwałki-Radio 122.800 MHz. Krąg północny dla statków powietrznych z napędem. Szybowce wykonują krąg południowy. Ze względu na Wigierski Park Narodowego brak możliwości dolotu od strony wschodniej.

W ostatnich latach w modernizacje lotniska zainwestowano 27 milionów złotych. Zakres robót budowlanych: Budowa głównej drogi startowej (DS-1) o długości 1 320 m i szerokości 30 m. 076/256 (08L/26R), 1 320 m x 30 m. Nawierzchnia sztuczna  wraz z pasem drogi startowej o nawierzchni trawiastej oraz z płytą  do zawracania przy DS-1 o nawierzchni sztucznej. Budowa płyty postojowej PPS o wymiarach 65 m x 130 m o nawierzchni sztucznej. Budowa drogi kołowania DK szerokości 15 m, łączącej drogę startową  DS-1 z płytą postojową PPS,  nawierzchni sztucznej. Budowa drogi startowej (DS-2) o długości 800 m i szerokości 60 m, o nawierzchni naturalnej darniowej. 076/256 (08R/26L), 800 m x 60 m. Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej między innymi oświetlenia.

Uroczyste uruchomienie nowych inwestycji nastąpiło w dniu 8 sierpnia 2020 roku.

Opracował Karol Placha Hetman