Lotnisko w Ostrów Mazowiecka, Grądy. 2022r.

Ostrów Mazowiecka 2022-12-16

Lądowisko Ostrów Mazowiecka-Grądy.

Współrzędne geograficzne: 52.837N 21.777E. Elewacja 124 m n.p.m.

Lądowisko Ostrów Mazowiecka-Grądy. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lądowisko Ostrów Mazowiecka-Grądy. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lądowisko Ostrów Mazowiecka-Grądy. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lądowisko Ostrów Mazowiecka-Grądy. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lądowisko Ostrów Mazowiecka-Grądy znajduje się w odległości 11 km od miasta w kierunku zachodnim, przy Drodze Krajowej Nr 60, w kierunku miejscowości Różan.

Ostrów Mazowiecka.

Ostrów Mazowiecka to jest miasto na prawach Gminy w Województwie Mazowieckim. Powierzchnia miasta wynosi 22,09 km kwadratowego, a populacja liczy 22 399 mieszkańców (2019 rok). Miasto leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr S8, która w przyszłości stanie się częścią trasy ekspresowej Via Baltica.

Historia.

Gród prawa miejskie miał nadane w 1434 roku, na prawie chełmińskim, przez Bolesława IV, księcia mazowieckiego. Dokument jest zachowany do chwili obecnej (2022 rok). Do 1926 roku, miasto nosiło nazwę Ostrów. Ostrów był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Miasto powstało na tak zwanym „surowym korzeniu”. To znaczy nie było tutaj wcześniejszego osadnictwa. Miastem rządzili komesi rodowi i był to gród kasztelański. Gród był fortyfikacją drewnianą, typową dla terenów lesistych. Wraz z rozwojem miasta jego rządzący zostali podniesieni do godności książęcej. Miasto rozwijało się dynamicznie, dzięki korzystnemu położeniu i mądrej polityce książąt. W 1514 roku, miasto od Anny Mazowieckiej otrzymało przywilej na 4 jarmarki rocznie i 1 targ tygodniowo. Już w XVI wieku miasto liczyło około 3 000 mieszkańców. W czasach zaboru ruskiego mieszkańcy miasta i okolic brali udział we wszystkich powstaniach narodowych. W 1929 roku, miasto liczyło 14 669 mieszkańców. W czasie drugiej wojny światowej germańcy i moskale zniszczyli 60 % zabudowy miejskiej. Okoliczne lasy były miejscami licznych obozów i zbrodni na Polakach.

Po 1945 roku, miasto zostało odbudowane i ponownie zaczęło się rozwijać. Założono zakłady mleczarskie, zakłady mechaniczne, fabrykę podzespołów elektronicznych. Jest wiele zakładów przemysłu drzewnego i fabryki mebli. Większość mieszkańców mieszka w zabudowie jednorodzinnej. Ostrów Mazowiecka jest miejscem licznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W czasie Drugiej Rzeczypospolitej była tutaj Szkoła Podchorążych Piechoty.

Od niedawna w mieście funkcjonuje Muzeum – Dom Rodziny Pileckich, którego misją jest przywracanie pamięci o osiągnięciach rotmistrza Witolda Pileckiego, jego żony Marii – rodowitej ostrowianki oraz upamiętnienie rodziny Pileckich i ich zasług dla Polski. Dom Rodziny Pileckich to pierwsza państwowa placówka muzealna w Ostrowi Mazowieckiej. Oficjalne otwarcie muzeum nastąpiło 2 listopada 2022 roku.

W Ostrowi Mazowieckiej funkcjonuje też prywatne Muzeum Garnizonu i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, które było założone 2013 roku, z inicjatywy Państwa Marzeny i Zbigniewa Banaszków. Muzeum mieści się w odrestaurowanym spichlerzu, wybudowanym w 1941 roku, przez germańców na potrzeby zaopatrzenia frontu wschodniego. Muzeum eksponuje pamiątki dotyczące Kresów Wschodnich i Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie oraz jednostek wojskowych stacjonujących w Ostrowi Mazowieckiej i okolicy, od XIX wieku do czasów współczesnych. Posiada także ekspozycję dotyczącą rotmistrza Witolda Pileckiego i obrony Grodna w 1939 roku.

Lądowisko Ostrów Mazowiecka-Grądy.

W 1995 roku, Lądowisko Ostrów Mazowiecka-Grądy powstało dla ochrony lasów państwowych przy użyciu samolotów pożarniczych. Lotnisko zostało zbudowane ośrodku lasu. Funkcja lotniska jako bazy przeciwpożarowej trwała tylko przez trzy sezony. Bazę zlikwidowano, a lotnisko powoli popadało w zaniedbanie.

W 2008 roku, lotnisko zostało przejęte przez Ośrodek Szkolenia Lotniczego „Targor Flight Club”. Lotnisko otrzymało kod ICAO - EPGY. Właścicielem lotniska jest firma Targor-Truck Sp. z o.o. W 2015 roku, powstały lokalne linie lotnicze „Targor Travel” wykonujące loty widokowe w rejonie lotniska oraz loty dyspozycyjne. Wykonywane są skoki spadochronowe w tandemie. Prowadzone jest szkolenie lotnicze dla różnych uprawnień. Na lotnisku jest możliwość tankowania statków powietrznych paliwem lotniczym AVGAS 100LL. Jest możliwość postoju i hangarowania statków powietrznych. Lotnisko dysponuje certyfikowaną ekipą obsługi samolotów Part-145.

Dane lądowiska.

RWY o nawierzchni asfaltowej, o wymiarach 804 m x 24,4 m. Elewacja 124,21m (408 ft). Częstotliwość radiowa: 126.850 MHz. Lądowisko jest czynne 7 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w ciągu roku. Właściciel posiada sprzęt do utrzymania drogi startowej w zimie.

Opracował Karol Placha Hetman