Lotnisko w Rzeszowie Jasionce. 2012r.

Kraków 2012-04-12

Lotnisko Rzeszów Jasionka

Rzeszów Jasionka na Mapie Polski
Rzeszów Jasionka na Mapie Polski

Lotnisko Jasionka i Nowa Wieś. 2009 rok. Zdjęcie zumi
Lotnisko Jasionka i Nowa Wieś. 2009 rok. Zdjęcie zumi

Historia Lotniska Rzeszów Jasionka.

Początki istnienia Lotniska Rzeszów sięgają 1937 roku i były ściśle związane z rozwojem Centralnego Okręgu Przemysłowego. W Rzeszowie ulokowano nową fabrykę silników lotniczych, która rozpoczęła funkcjonowanie w kwietniu 1937 roku. Ponieważ fabryka została założona w Rzeszowie, w południowej jego części, nie było możliwości ulokowania lotniska bezpośrednio przy zakładzie. Dogodny teren pod lotnisko znaleziono na północ od Rzeszowa koło Miejscowości Jasionka, a dokładniej Nowa Wieś. Rozpoczęto niwelację terenu. Zbudowano kilka baraków i rozpoczęto budowę drewnianego hangaru.

Niestety, nie dane było nam ukończyć budowy lotniska, gdyż w dniu 1.09.1939 roku, armia niemiecka napadła na Rzeczypospolitą. Początkowo armia niemiecka nie była zainteresowana Lotniskiem. Zainteresowano się nim, gdy rozpoczęto przygotowania do najazdu na CCCP. W 1940 roku, rozbudowano infrastrukturę lotniska. Powiększono obszar postoju samolotów. Planowano zbudować utwardzoną drogę startową (wymiary 1 200 m x 40 m). Ale tego zamierzenia nie zrealizowano. Oczywiście nie trzeba wspominać, że do pracy przymuszono Polskich jeńców.

Lotnisko Jasionka było wykorzystywane jako etapowe na trasie; Drezno, Wrocław, Kraków, Rzeszów, Lwów. Bliskość podkarpackich złóż ropy naftowej sprawiało, że lotnisko było dobrze zaopatrzone w paliwo lotnicze.

Kiedy w 1944 roku, zbliżał się front wschodni, armia niemiecka opuściła lotnisko, dokonując jego kompletnego zniszczenia. To co zostało, przejęli rosjanie w sierpniu 1944 roku. Rosjanie nie odbudowali lotniska. Tylko prowizorycznie naprawili pole wzlotów. Lotnisko wykorzystali do zimowej ofensywy 1945 roku. Później lotnisko eksploatowano sporadycznie.

Lotnisko Jasionka w Polskie ręce trafiło dopiero w 1949 roku. W tym to roku, decyzją Wydziału Lotnictwa Cywilnego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, zostało odbudowane oraz udostępnione dla potrzeb komunikacji lotniczej. Z uwagi na bliskość radzieckiego terytorium nie było możliwości, aby na tym lotnisku bazował jakikolwiek Polski pułk bojowy. Dodatkowo z uwagi na ubogość Podkarpacia lotnisko nie rozwijało się dynamicznie. Tylko dzięki fabryce silników lotniczych utrzymywano stosunkowo częstą komunikację z Warszawą.

Zarząd nad Lotniskiem Jasionka, od 1949 roku, sprawowało przedsiębiorstwo PLL LOT. Około 1951 roku, oddano do użytku prowizoryczny budynek dworca lotniczego.

W 1959 roku, PLL LOT przekazał zarządzanie Lotniskiem przedsiębiorstwu – Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych był nową firmą powstałą z przekształcenia jednego z oddziałów PLL LOT. Nowy właściciel przystąpił do modernizacji Lotniska. Wybudowano; nowy dworzec lotniczy razem z wieżą kontroli lotów, płytę przeddworcową (peronową), hangar, zaplecze warsztatowe, skład materiałów pędnych, kotłownię. Wszystkie te inwestycje powstały w bardzo krótkim terminie. Lotnisko Jasionka uchodziło za nowoczesne lotnisko krajowe.

Dworzec lotniczy z 1960 roku. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Dworzec lotniczy z 1960 roku. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W tym okresie lotnisko uzyskało także nowe tereny. Obszar w kierunku północno-zachodnim od dworca lotniczego. Nowy teren doskonale nadawał się do wybudowania na nim nowej, nowoczesnej drogi startowej. Do jej budowy przystąpiono nieco później.

Akcja Rzeszów.

W dniu 24.08.1961 roku, PLL LOT i WSK-Okęcie zawarły umowę przewidującą wynajęcie przez PLL LOT samolotu MD-12, dla przewozu pasażerów na linii Warszawa-Rzeszów-Warszawa w okresie od 28.08.1961 roku do 30.09.1961 roku. Nie dziwmy się, że do akcji promocyjnej Polskiego samolotu pasażerskiego wybrano nowoczesny port lotniczy – Lotnisko Jasionka.

Celem akcji było; dokonanie oceny przydatności samolotu MD-12 w PLL LOT. Ocenienie prędkości przelotowej z pasażerami i zużycie paliwa. Zebrane doświadczeń dla przyszłej eksploatacji w LOT.

Wykonano 120 lotów i przewieziono łącznie 1 730 osób, w łącznym czasie przelotów wynoszącym 129 godzin. Loty wykonywano dwa razy dziennie tam i z powrotem. Nie trudno z tego wyliczyć że; Jeden przelot trwał około 1 godziny. Średnia prędkość wynosiła 280 km/h. Całkowity koszt materiałów pędnych na 1 godzinę lotu wyniósł 55,4 % kosztu dla Li-2. Całkowity koszt paliwa na 1 godzinę i 1 pasażera wyniósł 58,5 % kosztu dla Li-2. Całkowity koszt paliwa na pasażerokilometr wyniósł 57,0 % kosztu dla Li-2. Z uwagi na max zasięg samolotu wynoszący 650 km samolot można było spokojnie tankować tylko na Okęciu. Potwierdzona została w praktyce zdolność samolotu MD-12 do ekonomicznej eksploatacji. Samolot spełniał postawione przed nim zadania.

W latach 1962-1963, kontynuowano szereg lotów reklamowych, wycieczkowych i dyspozycyjnych. Nie wpłynęło to jednak na zainteresowanie samolotem przez PLL LOT. Nie wpłynęło, bo nie mogło, w takiej konfiguracji władzy. Po prostu układ gwiazd dla MD-12 był niekorzystny, od samego początku.

MD-12 F. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MD-12 F. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Rozbudowa lotniska.

Przypuszczalnie w 1965 roku, oddano do użytku nową drogę startową. Położona była w miejscu obecnej, ale miała mniejsze wymiary (2 000 m x 40 m). Nawierzchnia betonowa. Drogę startową z płytą przeddworcową i płytą przed hangarem łączyły dwie drogi kołowania. Obecnie zostały tylko fragmenty dawnych dróg kołowania.

Około 1965 roku, przystąpiono do projektowania i budowy nowych obiektów lotniskowych położonych w północnej części lotniska. Powstał nowy dworzec, nowa płaszczyzna postoju samolotów, obiekty lotniskowej straży pożarnej, nowa wieża kontroli lotów. Stare obiekt zostały zajęte przez Aeroklub Rzeszowski i warsztaty remontowe.

W drugiej połowie 60-tych lat XX wieku i w kolejnej dekadzie, dzięki nowym samolotom turbośmigłowym An-24, nasz narodowy przewoźnik PLL LOT uruchomił wiele nowych połączeń komunikacyjnych. Z Rzeszowa można było lecieć (oprócz Warszawy) do; Gdańska, Poznania, Koszalina, Wrocławia i Szczecina. Z początkiem 70-tych lat Lotnisko Jasionka obsługiwało 100 000 pasażerów rocznie.

Z dniem 01.04.1974 roku, lotnisko Rzeszów-Jasionka otrzymało rangę lotniska międzynarodowego, a zarazem zapasowego dla Lotniska Okęcie. Istotne jest to, iż na lotnisku powstało przejście graniczne. Co prawda, nie uruchomiono żadnego stałego zagranicznego połączenia, ale loty czarterowe już prowadzono.

W 70-tych latach XX wieku, nastąpił w Polsce znaczny rozwój lotnictwa cywilnego, zarówno komunikacyjnego (PLL LOT), jak i usługowego (agrolotnictwo). Zasilanie lotnictwa cywilnego w kadry poprzez odchodzenie lotników ze służby wojskowej, był już niewystarczający. Należało podjąć szkolenie lotników cywilnych, w ogóle nie związanych z lotnictwem wojskowym. To zapotrzebowanie zaowocowało stworzeniem Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego (OSPL), gdzie szkolenie praktyczny prowadzono na Lotnisku Jasionka. Ośrodek oficjalnie powstał w dniu 1.01.1977 roku, chociaż Ośrodek Kształcenia Lotniczego funkcjonował już od 1967 roku. Głównym założeniem OSPL było szkolenie grup studentów na potrzeby PLL LOT i agrolotnictwa. Głównymi samolotami szkoleniowymi były: An-2, PZL-110 Koliber, PZL-104 Wilga oraz M-20 Mewa.

W dniu 23.10.1987 roku, powołano do istnienia nowe organizację – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze", które skupiło wszystkie lotniska komunikacyjne w kraju. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka do końca czerwca 2009 roku, znajdował się jego strukturach. Pamiętajmy jednak, iż PLL LOT jak i lotniska w PRL były zależne od ministerstwa obrony narodowej.

W 1989 roku, na Lotnisku zostaje oddana do użytku nowa hala odlotowo-przylotowa (terminal).

W kwietniu 1990 roku, Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego zmienił swoją nazwę na Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL PR). W 1992 roku. OKL zakupił symulator typu FNPT II. W tym samym czasie samoloty An-2 i PZL-104 Wilga zostały zastąpione samolotami TB-9 TAMPICO i TB-20 TRYNIDAD.

Lata 80-te to stale pogłębiający się kryzys gospodarczy i niewydolność systemu komunistycznego. Przewozy pasażerskie systematycznie się zmniejszały. Liczba lotów i miejsc do których odlatywały samoloty z Lotniska Jasionka systematycznie malała. W 1990 roku, PLL LOT zawiesił regularne ostatnie połączenie Rzeszów-Warszawa. Sytuacja Lotniska pogarszała się. Lotnisko funkcjonowało dzięki lotom czarterowym i obsłudze towarowej (cargo).

Pierwsze oznaki poprawy sytuacji nastąpiły dopiero w drugiej połowie 90-tych lat. Zaczęto wykonywać loty pasażerskie i cargo do/z Azerbejdżanu, a potem Gruzji. Ta sytuacja pozwoliła Lotnisku stać się liderem wśród portów regionalnych, co do przewozu frachtu. W 1996 roku, PLL LOT wznowił regularne połączenia na linii Rzeszów-Warszawa.

Mimo, iż na Lotnisku nigdy nie bazowały samoloty wojskowe, to w rzeczywistości o funkcjonowaniu decydował resort Ministerstwa Obrony Narodowej. Dopiero w 1999 roku, nastąpiło trwałe wyłączenie zarządu MON nad Lotniskiem Jasionka. Zarząd nad Lotniskiem przejęło Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL).

Pierwsza dekada XXI wieku to dynamiczny rozwój Lotniska Jasionka. Zorganizowana została nowoczesna Lotniskowa Straż Pożarna. Powstały nowe budynki zaplecza administracyjno-technicznego. Wybudowano nowy skład paliw. Niezwykle ważną inwestycją był remont z jednoczesnym wydłużeniem DS (RWY), która osiągnęła długość 3 200 m, przy szerokości 45 m. Remont ten rozpoczęto w 2004 roku, a zakończono w czerwcu 2005 roku. Zbudowano kolejną PPS (płaszczyznę postoju samolotów). Intensywnie rozwinięto zaplecze magazynowe dla usług cargo. Te działania pozwoliły nawet na przejęcie ruchu towarowego prowadzonego do niedawna przez Lotnisko Mielec.

Lotnisko Jasionka w dniu 30.06.2006 roku, uzyskało Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego, nadawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

W 2006 roku, firma PETROLOT zajmująca się lotniskowymi usługami paliwowymi otworzyła filię w Rzeszowie. Przy Lotnisku funkcjonuje Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Ośrodek wyposażony jest w samoloty szkoleniowe i nowoczesne symulatory lotu.

Od lipca 2006 roku, system zarządzania Lotniskiem przechodził reorganizację. Powołano do istnienia spółkę prawa handlowego, w której główny udział miało Województwo Podkarpackie. Było to związane z nowym prawem tyczącym lotnisk w Polsce ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej. W dniu 30.06.2009 roku, wygasło zarządzanie Lotniskiem przez PPL (Państwowe Porty Lotnicze), a od dnia 1.07.2009 roku, zarządzanie Lotniskiem Jasionka objęła Spółka Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Udziałowcami w spółce jest; Województwo Podkarpackie oraz PPL. Kapitał zakładowy spółki wynosi 401 908 470,00 zł. Jako jedno z niewielu lotnisk w Polsce posiada w całości uregulowany stan formalno-prawny.

Przewozy pasażerskie.

W 2006 roku, Lotnisko Jasionka było na 7 miejscu pod względem przewozu pasażerów. W kwietniu 2005 roku, irlandzka linia lotnicza Ryanair poinformowała o planach otwarcia w jesieni 2005 roku, dwóch połączeń lotniczych. Od października 2005 roku, z Jasionki latały samoloty do Londynu, a od listopada 2005 roku, do Frankfurtu. Druga z tras została zlikwidowana w lutym 2006 roku. Natomiast w styczniu 2007 roku, Ryanair uruchomił trasę do Dublina.

W czerwcu 2007 roku, PLL LOT rozpoczął sezonowy (wakacyjny) ruch na trasach do dwu lotnisk miasta Nowego Jorku: port lotniczy Nowy Jork-John F. Kennedy i port lotniczy Newark-Liberty. Loty odbywały się w czwartki i niedziele.

W dniu 8.11.2007 roku, Ryanair rozpoczął obsługę trasy do Bristolu. W czerwcu 2008 roku, ruszyły kolejne połączenia z Rzeszowa: Ryanair uruchomił połączenie z Birmingham, dwa razy w tygodniu (w środy i niedziele o 21:45). Z dniem 1.04.2008 roku, zwiększono liczbę połączeń z Londynem. Od dnia 29.10.2008 roku, Ryanair uruchomił nowe połączenie do Londynu - Luton. Rejsy odbywały się 2 razy w tygodniu: w środy i niedziele. Z Rzeszowa do stolicy Wielkiej Brytanii można było polecieć codziennie o 11:15, a także we wtorki i czwartki o 21:40 oraz w soboty o 21:20. Od dnia 27.10.2009 roku, Ryanair rozpoczął loty 2 razy w tygodniu - we wtorki i soboty - na trasie Rzeszów - Liverpool. Również liniami Ryanair od dnia 3.11.2009 roku, można było polecieć dwa razy w tygodniu z Rzeszowa do East Midlands (we wtorki oraz piątki).

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, jako najdalej wysunięte na południowy-wschód lotnisko komunikacyjne Polski ma szansę dalszego rozwoju, by w niedalekiej przyszłości otworzyć szerzej okno na świat. Według ankiety, jaka była przeprowadzona dwukrotnie na stronie internetowej Portu Lotniczego w Rzeszowie, najbardziej oczekiwane kierunki przez podróżnych z Podkarpacia to w kolejności Madryt, Rzym oraz Paryż. Bierze się to z uwagi na duże skupiska emigrantów z Podkarpacia w tych miastach.

Aktualnie regularne rejsy z Lotniska Rzeszów-Jasonka wykonywane są przez przewoźników: PLL LOT, JetAir (OLT Ekspress), Ryanair oraz Lufthansę. Można polecieć do; Londyn (Stansted), Londyn (Luton), Bristol, Dublin, Birmingham, Girony, Hahn, Frankfurt, Nowy Jork (JFK), Nowy Jork (Newark), Warszawa Okęcie.

Wieża kontroli lotów.

Pierwsza wieża kontroli lotów została zbudowana na dachu budynku dworcowego w 1960 roku. Istnieje do chwili obecnej (2012 rok), ale jest w ramach lotniska Nowa Wieś.

Kolejna wieża kontroli lotów powstała w północnej części lotniska Jasionka, około 1969 roku, i była użytkowana do 2012 roku.

Jeszcze czynna, stara wieża kontroli lotów. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Jeszcze czynna, stara wieża kontroli lotów. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Z początkiem XXI wieku wieża kontroli lotów nie spełniała już funkcji do których została stworzona. Konieczne było zbudowanie nowej, nowoczesnej wieży. Lecz inne inwestycje były ważniejsze. Dopiero we wrześniu 2011 roku, zapadły ostateczne decyzje o budowie nowej wieży. W dniu 8.11.2011 roku, Pan Krzysztof Banaszek - prezes PAŻP - podpisał umowę na budowę nowej wieży kontroli ruchu lotniczego. W dniu 23.09.2011 roku, podpisano dokumenty i odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę. Budowę poświęcił ksiądz Stanisław Słowik dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Głównym wykonawcą była firma SKANSKA S.A.. Budynek wybudowano w ciągu 49 tygodni za cenę 14 703 722,52 zł. ( 11 954 286,60 zł. Netto ).

Obiekt TWR zbudowano na działce o powierzchni 3 604 m kwadratowych. Poziom operacyjny wieży zaprojektowano na wysokości 27,6 m n.p.t., a sama wieża ma wysokość 33 m n.p.t. Podstawowe parametry budynku: powierzchnia użytkowa: 1738,64 m kwadratowych, kubatura brutto: 9 888,10 m sześciennych, powierzchnia zabudowy: 685,33 m kwadratowych.

Wieża kontroli lotów w trakcie budowy. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wieża kontroli lotów w trakcie budowy. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dworce lotnicze - Terminale.

Pierwszy dworzec lotniczy został zbudowany w 1960 roku. Budynek istnieje do chwili obecnej.

Z powodu rozbudowy lotniska w kierunku północno-zachodnim, konieczne było zbudowanie nowego prowizorycznego dworca z północnej strony lotniska. Docelowy budynek oddano do użytku w 1989 roku.

Do 2012 roku, pasażerowie byli obsługiwani przez dwa terminale. Główny Terminal odlotowy to dwukondygnacyjny budynek, oddany do użytku w 1989 roku. Terminal odlotowy wyposażony w kilka stanowisk check-in, strefę kontroli bezpieczeństwa, stanowisko odprawy paszportowej dla pasażerów spoza Układu Schengen, dwa gate-y, punkt informacyjny, kawiarnię z barem, toalety, kaplicę, poczekalnię. Terminal drugi to obiekt odprawy przylotowej. Budowę rozpoczęto we wrześniu 2006 roku, a oddany do użytku w lecie 2007 roku. Zbudowano go w technologii obiektów prowizorycznych z paneli ścianowo-stropowych (system kontenerowy). Jego budowa była koniecznością dostosowania Lotniska Jasionka do przepisów Układu Schengen, do którego Rzeczypospolita przystąpiła w 2008 roku.

Na lotnisku znajduje się: kantor wymiany walut, sklep wolnocłowy dla podróżnych posiadających kartę pokładową, punkt informacji turystycznej, bankomat, spedycja, agencja celna, wypożyczalnia samochodów, bar szybkiej obsługi.

Terminal z 1989 roku, odlotowy, ze zmodyfikowanym frontem i dobudówką od strony zachodniej. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Terminal z 1989 roku, odlotowy, ze zmodyfikowanym frontem i dobudówką od strony zachodniej. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wnętrze Terminalu z 1989 roku. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wnętrze Terminalu z 1989 roku. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wnętrze Terminalu z 1989 roku. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wnętrze Terminalu z 1989 roku. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wnętrze Terminalu z 1989 roku. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Wnętrze Terminalu z 1989 roku. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Terminal przylotowy. Widok od strony przystanków i parkingów. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Terminal przylotowy. Widok od strony przystanków i parkingów. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 2009 roku, przystąpiono do prac nad nowym, nowoczesnym terminalem. Jego otwarcie nastąpiło w kwietniu 2012 roku. Terminal opisany jest w kolejnym Rozdziale.

Lotnisko Jasionka obecnie. 2012 rok.

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka (Rzeszów International Airport, kod IATA: RZE, kod ICAO: EPRZ). Współrzędne 50 stopni 06 minut 35 sekund N, 22 stopnie 01 minutę 08 sekund E. Wysokość 211,3 m nad poziomem morza.

Lotnisko ma bardzo korzystne warunki klimatyczne. Największa w kraju liczba dni lotnych. Jest tu także bardzo korzystne ukształtowanie terenu. Podejścia z obu stron DS (RWY) są płaskie. Brak jest naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych. Piloci często nazywają Lotnisko Jasionka „Lotniskiem dobrej pogody”. Co ważne, Lotnisko wykonuje operacje 24 godziny na dobę, co na Lotnisku Okęcie jest już niemożliwe (operacje wykonuje się tylko w dzień).

Odloty z Lotniska Jasionka. Luty 2012 rok.Zdjęcie Karol Placha Hetman
Odloty z Lotniska Jasionka. Luty 2012 rok.Zdjęcie Karol Placha Hetman

Liczba odprawionych pasażerów; 2004 – 73 932, 2005 – 92 893 ( 91 499 ), 2006 – 209 121 ( 206 934 ), 2007 – 357 000 ( 274 272 ), 2008 – 394 140, 2009 – 519 000, 2010 – 608 000, 2011 – 840 000, 2012 – 960 000.

Liczba operacji lotniczych; 2004 – 4 348, 2005 – 4 030, 2006 – 5 648, 2007 – 5 920, 2008 – 7 720, 2009 – 9 060, 2010 – 10 220, 2011 – 12 700 ( 12 357 ), 2012 – 14 200.

Dojazd do Lotniska zapewnia Miejska Komunikacja z Rzeszowa. Obsługuje ją linia MPK „L”, której rozkład jest dostosowany do przylotów i odlotów samolotów oraz MKS Rzeszów linia 224. Można dojechać TAXI lub transportem prywatnym. Planuje się budowę linii szyncobusowej.

Na terenie Podkarpacia znajduje się również centrum Polskiego Przemysłu Lotniczego - tzw. "Dolina Lotnicza" oraz Politechnika Rzeszowska, która jako jedyna w kraju kształci na Wydziale Lotniczym i w Szkole Pilotażu. Przy lotnisku zaś funkcjonuje Ośrodek Kształcenia Lotniczego, który dysponuje bazą sześciu samolotów szkoleniowych i nowoczesnym symulatorem lotu.

Kontakt.

PORT LOTNICZY „RZESZÓW - JASIONKA" Sp. z o.o. Pełna nazwa: Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina Rzeszów – Jasionka.

Jasionka 942, 36-002 Jasionka

Tel. +48 17 852-00-81, +48 17 717-86-11 Fax. +48 17 852-07-09. Informacja lotniskowa: +48 (17) 859 00 81.

Infrastruktura Lotniska Jasionka. 2012 rok.

Lotnisko Jasionka położone jest w odległości 9 km od centrum Rzeszowa, pomiędzy drogami krajowymi; Nr 19 Rzeszów-Lublin i Nr 9 Rzeszów-Radom. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka jest jedynym cywilnym portem w Rzeczypospolitej południowo-wschodniej.

Pod względem długości DS (RWY - 3 200 m) Lotnisko Jasionka zajmuje 2 miejsce (w rankingu lotnisk komercyjnych) w Polsce po Lotnisku Warszawa-Okęcie.

Teren Lotniska zajmuje łącznie ponad 650 ha. DS (RWY) ma wymiary 3 200 m x 45 m i leży na kierunku wschód-zachód, 09/27. Wykonana w technologii betonowo-asfaltowej. Jest w stanie przyjąć wszystkie aktualnie latające samoloty, włącznie z Boeing 747, An-124 ( które już gościły w Jasionce ) oraz A 380 ( którego jeszcze tu nie było ).

Lotnisko Jasionka. 2010 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Jasionka. 2010 rok. Zdjęcie LAC

Opis do zdjęcia: Lotnisko Rzeszów Jasionka jeszcze bez nowego terminalu i nowej wieży kontroli lotów.

Lotnisko Jasionka. 2010 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Jasionka. 2010 rok. Zdjęcie LAC

Lotnisko nie posiada typowej DK (drogi kołowania) biegnącej równolegle do DS. Są tylko DK tak zwane łączniki. Obecnie lotnisko posiada dwie drogi kołowania (DK-A i DK-B) łączące DS z płytami postojowymi samolotów. DK-A ma wymiary 400 m x 24 m i łączy główne PPS. Usytuowana prostopadle do DS. w kierunku północnym w odległości 670 m od istniejącego progu „27". DK-B ma wymiary 160 m x 23 m i łączy zachodnią PPS. Nawierzchnia betonowo-asfaltowa. Taki prosty układ Lotniska ma swoje zalety i wady. Zaletą jest znacznie niższy koszt utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym. Wadą konieczność wykorzystywania DS. jako drogi kołowania. Przy obecnym natężeniu startów/lądowań nie stanowi to problemu, ale w miarę rozwoju Lotniska może być utrudnieniem.

Główne PPS są ze sobą połączone. Łączna ich powierzchnia wynosi 15 670 m kwadratowych. Są to w zasadzie trzy PPS. Najstarsza od strony wschodniej, o powierzchni 4 950 m służy obecnie jako dyspozycyjna. Tu znajduje się między innymi stanowisko do odladzania samolotów. Środkowa powstała w raz z budową terminalu z 1989 roku. Najnowsza zachodnia została zbudowana w 2010 roku, naprzeciw nowego Terminalu oddanego do użytku w kwietniu 2012 roku. W zachodniej części Lotniska jest kolejna PPS oznaczona jako PPS-2 wykonana w technologii betonowo-asfaltowej o powierzchni 5 330 m kwadratowych.

Terminal towarowy Cargo.

Transport lotniczy towarów jest istotnym elementem Lotniska i przynosi duże korzyści finansowe. Obecna infrastruktura Cargo to cztery obiekty; Obiekt kontenerowy - chłodnia o wymiarach o powierzchni - 33,95 m kwadratowych, magazyn czasowego składowania ( substancji radioaktywny ) o powierzchni - 13 m kwadratowych, magazyn czasowego składowania o powierzchni 458 m kwadratowych, magazyn spedycyjny o powierzchni 139 m kwadratowych. Cargo Jasionka obsługuje między innymi spedycję śmigłowców Black Hawk produkowanych w pobliskim Mielcu.

Dodatkowe wyposażenie lotniska.

Na terenie Lotniska Jasionka znajduje się jeden z pięciu w Polsce radarów meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. System zabezpieczenia meteorologicznego na Lotnisku Jasionka oparty jest na systemie Vaisala.

Aparatura nawigacyjna i oświetleniowa ( system podejścia precyzyjnego kategorii I – układ ALPA-ATA i wizualny wskaźnik ścieżki schodzenia PAPI; oraz system precyzyjnego podejścia ILS ) pozwalają na przyjmowanie odpowiednio wyposażone samoloty przy trudnych warunkach atmosferycznych.

Oświetlenie nawigacyjne. Na kierunku 09 – Uproszczony świetlny system podejścia. Wizualny wskaźnik ścieżki schodzenia PAPI. Na kierunku 27 – System podejścia precyzyjnego kategorii I - układ ALPA-ATA. Wizualny wskaźnik ścieżki schodzenia PAPI. Pomoce nawigacyjne. Na kierunku 09 – NDB/OR. Na kierunku 27 – NDB/RZ, VOR/DME, L/R, ILS/DME.

Antena stacji radarowej. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Antena stacji radarowej. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Na lotnisku prowadzona jest całodobowo sprzedaż paliwa lotniczego JET A-1 i benzyny lotniczej AVGAS 100 LL z akcyzą jak i bez akcyzy. Warunkiem nabycia paliwa bez akcyzy jest wypełnienie i złożenie odpowiedniego oświadczenia oraz spełnienie jego warunków. Lotnisko posiada własną bazę paliw i autocysterny z nowoczesnymi układami dystrybucji.

W 2009 roku, cena paliwa JET A-1 za 1 litr wynosiła 0,69 dolarów + 22 % VAT. Cena paliwa AVGAS za 1 litr wynosiła 1,35 dolarów + 22 % VAT.

Obsługą handlingową w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, obejmującą załadunek i rozładunek bagażu, wyważanie samolotów, obsługę samolotów prywatnych, zajmuje się wyspecjalizowana firma Warsaw Airport Services.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka zapewnia całodobową ochronę realizowaną przez wewnętrzne służby portowe - Straż Ochrony Lotniska, Lotniskowa Straż Pożarna, a także służby lokalne, funkcjonujące w porcie, współdziałające w ramach systemu ochrony lotniska - Policja, Straż Graniczna, Urząd Celny.

Dla pasażerów oddano do użytku ogromny parking samochodowy ( bezpłatny ).

Fragment parkingu. W oddali widoczne zakłady MTU Aero Engines Polska. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Fragment parkingu. W oddali widoczne zakłady MTU Aero Engines Polska. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

MTU Aero Engines Polska, Rzeszów.

W kwietniu 2009 roku, na terenach przyległych do Lotniska Jasionka (od strony północnej) rozpoczęła działalność fabryka z większościowym kapitałem niemieckim MTU, która produkuje wyroby na potrzeby lotnictwa. MTU jako firma o globalnym zasięgu posiada lokalizacje na całym świecie.

MTU Aero Engines Polska jest najmłodszym oddziałem firmy MTU GmbH. Powstał na siedmiohektarowej działce. Nowa spółka firmy MTU GmbH projektuje i wytwarza łopatki kierownicze i wirujące do turbin niskiego ciśnienia, dyski i pierścienie wirujące do silników lotniczych oraz montuje turbiny niskiego ciśnienia i naprawia części silników lotniczych. Na terenie zakładu, który jest wyposażony w bardzo nowoczesne maszyny, produkowane są m.in. łopatki kierownicze i wirujące do turbin niskiego ciśnienia wielu silników samolotowych. Ponadto MTU koncentruje w Jasionce swoje działania w zakresie montażu modułów dla programów cywilnych zespołów napędowych stosowanych w przemyśle lotniczym. Dalszym polem działania jest naprawa elementów zespołów napędowych m.in. różnego rodzaju przewodów rurowych do silników samolotowych (jak np. olejowe, paliwowe, powietrzne itp.)

Zakład ruszył zatrudniając około 200 pracowników. Do 2012 roku, zatrudnienie wzrosło do ponad 400 osób. Cześć z tych pracowników odbyła szkolenie specjalistyczne na terenie Niemiec w trzech zakładach; w Monachium, Ludwigsfelde i Hanowerze.

Firma MTU Aero Engines zatrudnia 7 900 pracowników i jest jednym z największych na świecie producentów zespołów napędowych do silników lotniczych. W roku budżetowym 2010, firma osiągnęła obrót w wysokości 2,7 miliarda euro. Jest największym na świecie niezależnym podmiotem świadczącym usługi w zakresie konserwacji cywilnych zespołów napędowych. W branży wojskowej przedsiębiorstwo jest strategicznym partnerem niemieckich sił zbrojnych w zakresie niemal wszystkich lotniczych zespołów napędowych. Pod względem technologicznym firma MTU zajmuje czołową pozycję wśród firm w przemyśle lotniczym.

Opracował Karol Placha Hetman