Lotnisko w Depułtycze Królewskie. Chełm. część 1. 2017r.

Kraków 12.06.2017r.

Lotnisko Depułtycze Królewskie

Pełna nazwa Lotniska – Lotnisko Chełm Depułtycze Królewskie. Lotnisko jest własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie powstała w dniu 24 lipca 2001 roku. Adres ul. Pocztowa 54 22-100 Chełm. Została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Szkoła posiada sześć instytutów w tym Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa. Instytut ten dysponuje trzema kierunkami: budownictwo, elektrotechnika oraz mechanika i budowa maszyn. Absolwenci specjalizacji „Pilotaż samolotowy” na kierunku Mechanika i Budowa maszyn mają również możliwość uzyskania licencji ATPL frozen. ATPL frozen to uprawnienia zamrożone, czyli uprawnienia są, ale brak dostatecznej praktyki - nalotu rzędu 500 lub nawet 1000 godzin.

Z uwagi na to, że szkoła kształci także pilotów, podjęto się budowy własnego Lotniska. Stosowny teren zaleziono w odległości około 7 kilometrów od Chełma w kierunku południowym w miejscowości Depułtycze Królewskie. Lotnisko oddano do użytku w 2008 roku jako Lądowisko. Jako Lotnisko działa od 2014 roku. Otrzymało kod ICAO – EPCD. Ma współrzędne geograficzne 51°04′59,96″N 23°26′14,30″E. Elewacja 217 m npm (712 ft). Pole wzlotów gruntowe. Standardowo ma dwie, równoległe drogi startowe (DS) RWY, na kierunku 013/193. Pierwsza RWY 013/193 (01R/19L), 722 x 50 m, N51°04'57.8" E23°26'15.9". Drugi RWY / Second RWY 013/193 (01L/19R), 600 x 50 m, N51°05'00.1" E23°26'14.1". Obie drogi startowe oznakowane. Kontakt / Contact - Centrum Lotnicze PWSZ w Chełmie tel. +48 82 564 00 28. Radio - Depułtycze-Radio 119.575 Hz.

Lotnisko Depułtycze Królewskie ma teren kształtem zbliżony do prostokąta o długości około 1 600 m i szerokości około 350 m. Cały teren ma ponad 42 hektary. Pole wzlotów z lekkimi stokami w dół na obu końcach oraz w poprzek. Całe Lotnisko jest ogrodzone. Dysponuje kilkoma bramami wjazdowymi. Na Lotnisku jest budynek administracyjny portu z wieżą kontroli lotów. W pobliżu jest rękaw i świetlna stacja pogodowa. Jest także hangar i stacja paliw. Stacja paliw jest do użytku lokalnego. Z zachodniej strony Lotnisko przylega do drogi wojewódzkiej Nr 843 Chełm-Zamość.

Lotnisko od 2014 roku figuruje w ewidencji lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod poz. 58 (nr rejestracyjny 66). jest przeznaczone wyłącznie do użytku własnego. Operacje lotnicze mogą się odbywać wyłącznie za pisemną zgodą zarządzającego. Wyjątek stanowi Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i oczywiście Wojsko Polskie. Na lotnisku odbywają się głównie kursy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Jest tu miejsce dla praktycznych zajęć dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn, czyli adeptów pilotażu samolotowego, śmigłowcowego oraz mechaniki lotniczej oraz skoków spadochronowych. Do szkolenia lotniczego wykorzystywane są trzy samoloty typu Cessna różnych wersji. Planowane są kolejne zakupy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie jest posiadaczem kilku statków powietrznych, nielotnych: MiG-21 UM, PZL TS-11 Iskra, An-2, Mi-2, MiG-29, Su-22, Su-22 M4, Su-22 UM3, PZL I-22 Iryda. Szkoła posiada także kilka rodzajów sprzętu wykorzystywanego w poprzednich latach w lotnictwie.

Opracował Karol Placha Hetman