CASA C-295 M 2019r.

Kraków 2019-12-14

311b Rozdział 2003-08-01

Construcciones Aeronauticas SA ( EDAS CASA ) C-295 M

Polska

Historia

Samolot transportowy

CASA C-295 M nb 027. Ławica 2015 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 027. Ławica 2015 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

CASA C-295 M nb 015. Balice 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 015. Balice 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

CASA C-295 M nb 016. Rzeszów 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 016. Rzeszów 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Historia

W 2008 roku, w Rządzie Polskim stwierdzono - Kolejnych samolotów transportowych CASA C-295 M, w krakowskiej eskadrze nie będzie. Podobnie jak w przypadku transportowo-tankujących samolotów MRTT. MON (ministerstwo obrony narodowej) zrezygnowało z ich zakupu, choć wcześniej rozważano złożenie zamówienia na jeszcze cztery lub pięć maszyn, by dysponować liczbą 16 samolotów CASA C-295 M.

Przypomnijmy, że do posiadania tego typu samolotów zobowiązani byliśmy zgodnie z umową wstąpienia do NATO.

Samoloty CASA C-295 M, w Polsce reprezentowały trzy wersje: PO 01, PO 02 i PO 02 SB. W wersji PO 01 jest sześć samolotów ( 013-018 ), w wersji PO 02 trzy ( 020-022 ) i w wersji PO 02 SB ( Service Bulletin ) dwa ( 011, 012 ). Samolot, który utracono w wypadku lotniczym w styczniu 2008 roku, ( 019 ) należał do wersji PO 02. To jest stan na 2009 rok: zakupiono osiem samolotów w wersji PO 01 i cztery (najnowsze) w wersji PO 02. Od 2008 roku, samoloty modernizowano do wersji PO 02 SB ( Service Bulletin ). Modernizacja do wersji PO 02 SB obejmowała wybrane elementy wyposażenia z pominięciem tych, które spełniają swoje zadania. Zakres doposażenia wynika m.in. z doświadczeń z eksploatacji samolotu i wykonywanych zadań.

W 2008 roku, dla samolotów C-295 M mieliśmy przygotowane 13 załóg. Strona Polska zainteresowana była także symulatorem samolotu C-295, ale takie urządzenie jeszcze nie powstało.

Sprawność samolotów CASA C-295 M, kształtuje się na poziomie 60-80 %. Już w 2007 roku, samoloty transportowe CASA C-295 wykonały 137 % planowanego nalotu. Według danych udostępnionych przez wojsko, plan zakładał spędzenie w powietrzu 3 200 godzin. Wykonano znacznie więcej – 4 383 godziny i 35 minut lotów. Do końca listopada 2008 roku, 11 maszyn uzyskało nalot 12 970 godzin – średnio około 400 godzin rocznie na jeden samolot. Nalot rzeczywisty samolotów jest o wiele większy niż planowany. Wobec dużej ilości godzin spędzanych w powietrzu, często przechodzą okresowe przeglądy. Wykonuje się je w kraju – w Krakowie.

Oprócz wielogodzinnych lotów na rzecz kontyngentów, C-295 M wykonują też rozmaite zadania na korzyść Sił Zbrojnych w kraju. Korzystają z nich np. spadochroniarze z 6 Brygady Desantowo-Szturmowej w Krakowie. Samoloty C-295 M biorą również udział w „Akcji Serce” we współpracy z Polskimi klinikami kardiochirurgicznymi i innymi klinikami transplantacji.

Zmiany organizacyjne w Polskim Lotnictwie Transportowym. 2009 rok.

Od dnia 1.01.2009 roku, 3 Brygada Lotnictwa Transportowego, w skład której wchodzi 13 ELTr i 14 ELTr, decyzją Dowódcy Sił Powietrznych, Rozkaz Nr PF 198 z dnia 26.08.2008 roku, została przeformowana w 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego. Zmiana została podyktowana stale rosnącym znaczeniem lotnictwa transportowego w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej.

Akcja Serce. 2010-2019 rok.

Już od niepamiętnych czasów, od momentu rozkwitu Polskiej szkoły transplantologii i nieodżałowanego Profesora kardiologa Zbigniewa Religi; 13 Pułk Lotnictwa Transportowego (potem 13 Eskadra Lotnictwa Transportowego, a obecnie 8 Baza Lotnictwa Transportowego), jednostka lotnicza operująca z Lotniska Balice uczestniczy w Akcji Serce. Nikt chyba nie jest w stanie policzyć ile już takich akcji było. Akcji będących przejawem niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, niezależnie od panującej władzy, czy ustroju politycznego.

W ramach tej akcji, w nocy z 22 na 23.01.2010 roku, przed godzina 24;00 wystartował samolot CASA C-295 M. Lot realizowano na zlecenie Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej. Zespół medyczny wraz z aparaturą, został przewieziony samolotem z Krakowa do Bydgoszczy i dalej do Katowic. W składzie załogi statku powietrznego byli; por. pil. Arkadiusz John, por. pil. Piotr Żemojtel, chor. technik Rafał Hamera oraz kpt. technik Włodzimierz Pszczółkowski. Mimo trudnych warunków atmosferycznych lot wykonano bezpiecznie i sprawnie. Kolejne życie zostało uratowane.

W piątek 11.03.2011 roku, tuż przed północą służby operacyjne na krakowskich Balicach odebrały poprzez Dyżurną Służbę Operacyjną 3. SLTr i DSP prośbę od lekarza dyżurnego kraju o udzielenie pomocy w ramach doskonale znanej załogom samolotów transportowych Akcji Serce. W krótkim czasie przygotowano samolot CASA C-295 M oraz załogę w składzie: dowódca - kpt. Piotr Kotłowski, II pilot por. Mirosław Nowak i technik samolotu chor. Rafał Pałka. Po całonocnym oczekiwaniu, kiedy już wszystko zostało uzgodnione (głównie po stronie ośrodków medycznych), po dotarciu ekipy lekarzy transplantologów z Zabrza do Krakowa, padło polecenie wykonania zadania. Samolot wystartował z Krakowa w sobotę 12.03.2011 roku, o godz. 06;08 zabierając trzech lekarzy i dwie pielęgniarki oraz niezbędny sprzęt. W Warszawie lądował o 06;47. Po dostarczeniu, bezcennego dla życia pacjenta Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu serca, samolot wystartował na lotnisko Katowice Pyrzowice lądując tam o 11;02. Po wykonaniu lotniczej części operacji C-295 M i załoga wróciły na macierzyste lotnisko.

Po raz kolejny w dniu 16.06.2011 roku, samolot C-295 M z krakowskiej 8 Bazy Lotnictwa Transportowego wystartował do lotu ratującego życie.

Rokrocznie w Polsce jest przeprowadzanych kilkanaście Akcji Serce. W lotach biorą udział samoloty CASA C-295 M oraz PZL M-28 Bryza. W dniu 14.10.2019 roku, samoloty 8 Bazy Lotnictwa Transportowego wykonały 19 przelot (w 2019 roku) w ramach Akcji Serce. W 2018 roku, było takich akcji 18.

Modernizacja samolotów CASA C-295 M. 2010 rok.

W marcu 2010 roku, zakończył się proces modernizacji samolotów C-295 M. Modernizacji poddano 8 maszyn. Została ona wykonana w zakładach Airbus Military w Sewilli. Ostatni ze zmodernizowanych samolotów; C-295 M nb 018 (nr 020), powrócił do Balic w dniu 15.03.2010 roku.

W ramach modernizacji samoloty wyposażone zostały w niezwykle istotne, z punktu bezpieczeństwa lotów systemy, m.in. system mapy cyfrowej DMM, system EGPWS, system TACAN oraz łączność satelitarną.

Centrum serwisowe CASA C-295 M w Warszawie. 2011 rok.

W 2011 roku, w byłym zakładzie PZL Warszawa otwarto Centrum Serwisowe. Centrum to uzyskało całkowitą zdolność przeglądu, modernizacji i remontów (bieżących i głównych) samolotów C-295 M oraz CN-235, tak jak w Sewilli. Oprócz Polski samoloty C-295 są eksploatowane w Finlandii i Czechach.

Szkolenie z podejścia do lądowania. 23.02.2011 rok.

W dniu 23.02.2011 roku, na terenie 8. BLTr odbyły się loty metodyczne z zakresu – Loty z podejściem do lądowania wg systemów ILS/NDB zgodnie z przepisami wykonywania lotów IFR na Lotnisku Balice na statkach powietrznych An-2, M-28 B/PT i CASA C-295 M. Co ciekawe były to ostatnie loty wykonywane na samolocie An-2, który w tym czasie był już tylko na stanie Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Zgodnie z nowym „Regulaminem Lotów 2010" i „Instrukcją Organizacji Lotów  2010" przed rozpoczęciem lotów szkolnych muszą odbyć się loty instruktorsko-metodyczne. Mają one na celu ujednolicenie procedur szkolenia, doskonalenie oraz utrwalenie umiejętności personelu latającego. Są to loty przeznaczone dla instruktorów, którzy będą później szkolić pilotów 8 BLTr. W ramach lotów metodycznych przeprowadzono jednocześnie „Kurs instruktorsko-metodyczny dla osób funkcyjnych Służb Organizacji Lotów (SOL)". Miał on na celu przygotowanie wszystkich służb zabezpieczających loty do pełnienia dyżurów w ramach SOL. Podczas szkolenia doskonalono osoby funkcyjne w działaniach na wypadek sytuacji szczególnych podczas lotów. Sprawdzono również wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie osób funkcyjnych do praktycznego zabezpieczenia lotów na Lotnisku Balice. W ramach nadzoru służbowego loty kontrolował zastępca dowódcy 3 SLTr płk dypl. pil. Sławomir Żakowski.

Vigillant Skies 2011. 7.06.2011 roku.

W dniu 7.06.2011 roku, krakowska CASA C-295 M uczestniczyła w ćwiczeniach zorganizowanych przez CAI - Cooperative Airspace Initiative pod kryptonimem "Vigillant Skies 2011". Jednym z zadań była symulacja uprowadzenia samolotu podczas lotu. Uprowadzoną maszyną był samolot C-295 M.

Zrzuty ciężkich ładunków. 8.07.2011 rok.

Po wielu latach przerwy w Polskich Siłach Powietrznych powrócono do ćwiczeń polegających na zrzucie ciężkich ładunków z powietrza na spadochronach. Dawniej tego typu zadania wykonywały samoloty An-12 i An26. Teraz przyszła kolej na samoloty CASA C-295 M. Niestety, w Polskich Siłach Powietrznych nie ma już żołnierzy, którzy znali i wykorzystywali tego typu technikę dostarczania ładunków. Trzeba wszystko było zaczynać od początku. Do współpracy zaproszono przedstawicieli AIRBUS MILITARY z Hiszpanii, producenta samolotów, którzy przeprowadzili szkolenie teoretyczne. Pierwsze takie szkolenie teoretyczne przeprowadzono w grudniu 2009r.. Potem w styczniu i grudniu 2010r.. Omawiano sposoby zabezpieczenia ładunku na pokładzie. Zaznajamiano z procedurami i warunkami bezpieczeństwa tego typu zadań oraz postępowaniem w sytuacjach awaryjnych. Loadmasterzy i piloci szkolili się w odrębnych grupach. W okresie od 20.06.2011 roku do 15.07.2011 roku, w 8 BLTr odbyło się kolejne szkolenie z przygotowania ciężkich ładunków „TARA DESANTOWA" do zrzutu z samolotu. Tym razem już z praktycznym wykonywaniem tego typu zadań. Od dnia 5.07.2011 roku, odbywa się praktyczny zrzut ładunków CDS i platform desantowych na Pustynię Błędowską. Każda załoga musi wykonać zrzut lżejszych ładunków CDS, najpierw dwóch a następnie czterech. Dopiero potem przystępuje do zrzutu cięższych platform  desantowych PDS, najpierw jednej, a potem dwóch. Waga CDS (Conteiner Delivery System) to około 500 kg a PDS (Platform Delivery System) ponad 1 500 kg. Bezpieczna wysokość zrzutu to 260  m dla CDS i 330m dla PDS. Prędkość samolotu podczas zadania to około 230 km/h. Wszystkie czynności żołnierzy sprawdzali instruktorzy z Hiszpanii. Do tej pory z samolotów CASA C-295 M zrzucane były tylko lekkie zasobniki. Zakończenie kursu pozwoli na samodzielny zrzut z samolotów ciężkich ładunków dostarczanych przez 6 BDP.

Ewakuacja medyczna. 9.03.2012 roku.

Ewakuacja medyczna to takie zadania, których czas wykonana nie jest możliwy do przewidzenia. Tak było w dniu 9.03.2012 roku. Żołnierze Zespołu Ewakuacji Medycznej (ZEM) z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie pomogli koledze-żołnierzowi z PKW Kosowo. Członkowie ZEM w składzie: mł. chor. Piotr Zwaliński i kpr. Małgorzata Michoń oraz załoga w składzie: dowódca kpt. Dominik Kłodziński, II pilot por. Marcin Lizak, technik pokładowy chor. Piotr Wójciak i loadmaster sierż. Robert Spyt przeprowadzili ewakuację medyczną polskiego żołnierza z PKW Kosowo. Pomoc na pokładzie odpowiednio wyposażonego i przygotowanego samolotu CASA C-295 M wystartowała o godzinie 07;06 do Prisztiny po to, aby możliwie szybko, w jak najlepszych warunkach i w pełni bezpiecznie ewakuować kolegę-żołnierza. Lot w obie strony przebiegł bezproblemowo. Chory został przetransportowany do Warszawy i przekazany do Wojskowego Instytutu Medycznego. Ratownicy i załoga wrócili do Krakowa o 15;30.

Należy zaznaczyć, iż od 2011 roku, 8 BLTr dysponuje wyspecjalizowanym samolotem ewakuacji medycznej CASA C-295 M nb 013, który początkowo był typowym samolotem transportowym. W tym czasie samolot i jego załoga wykonała 15 zadań (w tym 2 ewakuacje krytycznie chorych/poszkodowanych).

CASA C-295 M w nowych barwach. 24.03.2012 roku.

Pierwsze dostarczone do Polski samoloty C-295 M (2003 roku) otrzymały malowanie jednolite jasnoniebieskie. Od 9 odebranego egzemplarza samoloty były malowane na jednolity szaroniebieski kolor. Teraz przyszedł czas na zupełnie nowe malowanie typu dwubarwny kamuflaż. Dodatkowo, zgodnie z nowym regulaminem malowania znaków rozpoznawczych samolot otrzymał Polskie Szachownice także na górnych powierzchniach skrzydeł. W sobotę 24.03.2012 roku, po godz. 18;15 na Lotnisku Balicach wylądowała powracająca z Hiszpanii CASA C-295 M nb 011. Samolot przechodził w Hiszpanii remont (obsługę 8Y) i przy okazji otrzymał nową powłokę lakierniczą.

Samolot C-295 nb 011 przybył do Polski 15.08.2003 roku, jako pierwsza tego typu maszyna. Do chwili obecnej samolot uzyskał nalot 2 500 godzin.

Obsługa 8Y to szczegółowe badania struktury płatowca (w tym przede wszystkim elementów wytrzymałościowych skrzydeł i stateczników), dokładne badania wiązek instalacji elektrycznych oraz przewodów instalacji hydraulicznej i paliwowej. Dodatkowo wykonane zostały biuletyny techniczne, w tym związane z poprawą bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań lotniczych, których realizacja podczas normalnych przeglądów była niemożliwa ze względu na trudności w dostępie do poszczególnych elementów płatowca. Końcowym elementem przeglądu było sprawdzenie korozyjne płatowca, wymiana uszczelnień i naniesienie nowej powłoki malarskiej na całym samolocie zgodnie z nowo przyjętym schematem malowania samolotu C-295 M (plamy w dwóch odcieniach koloru szarego). W ramach przeprowadzonej obsługi nie przeprowadzano modernizacji ani doposażania samolotu w nowy sprzęt. Kolejna C-295 M o nb 012 przechodzi tego samego typu obsługę 8Y w zakładach Airbus Military EADS PZL Warszawa – Okęcie, następne samoloty również przeglądane będą w kraju.

CASA C-295 M nb 025. Radom 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 025. Radom 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

CASA C-295 M nb 025. Radom 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 025. Radom 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

CASA C-295 M nb 027. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 027. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

CASA C-295 M nb 027. Ławica 2015 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 027. Ławica 2015 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Krótkie Drogi Startowe. 25.06.2012 rok.

Zaangażowanie Polskich Sił Powietrznych w (nierozwiązywalnych) konfliktach wojennych jest jednym z efektów przystąpienia do paktu NATO. I jest to zrozumiałe. Jednak obecne (2012 rok) podejście do tego zagadnienia masońsko-liberalnego Rządu Premiera Donalda Tuska jest co najmniej dyletanckie. Obniża się finansowanie Wojska Polskiego, przy jednoczesnym wzroście ilości stawianych zadań. Szczególnie jest to widoczne w lotnictwie transportowym, gdzie w sposób gwałtowny obniżono ilość szkoleń. Dowódcy poszczególnych jednostek lotniczych, chcąc ratować sytuację, wiele szkoleń łączyli lub przesuwali w czasie, aby załogi mogły kontynuować stawiane przed wojskiem zadania.

Jednym z takich szkoleń było specjalistyczne szkolenie w zakresie startów i lądowań na krótkich i wąskich DS. Takie drogi znajdują się w Afganistanie, gdzie jesteśmy zaangażowani już kilka lat. Na przykład w afgańskiej Sharanie. Załogi wykonujące tam loty, same zdobyły doświadczenie i obecnie dzielą się nim z młodszymi kolegami. Dlatego możliwe stało się zorganizowanie w 33 BLTr lotów metodycznych w tym temacie. Ćwiczenia rozpoczęto w dniu 25.06.2012 roku. W ich ramach ujednolicono i przećwiczono sposoby wykonania startu, podejścia do lądowania i lądowania na drodze startowej o ograniczonych wymiarach na samolotach CASA C-295 M i PZL M-28 Bryza. Jednocześnie praktyczne ćwiczenie pozwoliło na ujednolicenie – w ramach 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego – sposobów szkolenia, nauczania i oceny wykonywania tego typu zadań lotniczych. W lotach udział wzięło sześciu pilotów, dwa samoloty (po jednym każdego typu) i specjalnie wyznaczona i oznakowana na mniejszej z DS powidzkiego lotniska, o długości 3000 ft (914 m) i szerokości 60 ft (18,3 m). Trzeba przyznać, że dla M-28 Bryza taka DS. to bułka z masłem, bo samolot ma cechy maszyny krótkiego startu i lądowania. Dla C-295 M, z uwagi na jej większa masę i wymiary, to już trudniejsze zadanie.

Ewakuacja medyczna. 2.07.2012 rok.

W poniedziałek, 2.07.2012 roku, około godziny 08;00, z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego wystartowała CASA C-295 nr boczny 011 z misją medyczną. Załoga samolotu w składzie – płk dypl. pil. Jacek Łazarczyk, por. Mirosław Nowak, technik pokładowy kpt. Daniel Kubić, loadmaster sierż. Miłosz Frej oraz personel Zespołu Ewakuacji Medycznej w składzie – chor. Anna Kaczmarczyk i kpr. Małgorzata Michoń zrealizowali 16 ewakuację medyczną drogą powietrzną. Do krakowskiego szpitala z bazy w Ramstein przetransportowano rannego żołnierza PKW Afganistan. Przetransportowano rannego żołnierza PKW ISAF Afganistan z bazy Ramstein w Niemczech do 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Pacjent w ogólnym stanie dobrym podczas lotu przebywał w pozycji leżącej. Nie wymagał wzmożonego nadzoru oraz szczególnego monitoringu. Procedura ewakuacji przebiegła bez komplikacji. Około godz. 14;40 samolot wylądował na Lotnisku Balice, skąd pacjent został zabrany najpierw do Ambulatorium z Izbą Chorych, a chwilę później do 5. Szpitala.

Kolejne samoloty CASA C-295 M dla Polski. 2012 rok.

Pięć nowych samolotów transportowych CASA C-295 M, wraz z pakietem logistycznym, w 2012 roku, kupił Inspektorat Uzbrojenia MON. Kontrakt podpisano w dniu 29.06.2012 roku, w Warszawie. Umowę podpisali szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. dyw. Andrzej Duks i prezes Airbus Military Domingo Urena Raso. Wartość kontraktu wyniosła 876 mln złotych. Kalendarz dostaw przewidywał: dwie maszyny w 2012 roku, trzy maszyny w 2013 roku.

Samoloty CASA C-295 M to lider wśród małych samolotów transportowych dla wojska. Na obecną chwilę (2012 roku) firma miała zamówienia na 110 maszyn, przy rocznej produkcji około 27 sztuk. W lipcu 2012 roku, hiszpański samolot uzyskał także certyfikat na loty transportowe w lotnictwie cywilnym, co może zwiększyć ilość potencjalnych użytkowników. Nowy certyfikat, wydany przez hiszpańską Agencję ds. Bezpieczeństwa Lotniczego AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) potwierdza zgodność samolotu C-295 z podwyższonymi standardami i regulacjami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym. Operacje i konfiguracje zatwierdzone w procesie certyfikacji obejmują transport personelu w konfiguracji bocznej do 70 miejsc lub też w układzie „w stylu linii lotniczych” („airline-style”) do 51 miejsc, ewakuację medyczną z 21-24 parami noszy NATO, łączony przewóz osób i ładunków, przewóz do ośmiu palet ładunku, transport lotniczy ładunków oraz operacje wykonywane z nieutwardzonych dróg startowych.

Airbus Military rozwija także wojskowe wersje C-295. Niedawno we współpracy z europejskim koncernem zbrojeniowym MBDA zrealizowano pierwszy lot samolotu w wersji patrolowo-morskiej z zainstalowanym pod skrzydłem oprzyrządowanym, nieaktywnym pociskiem rakietowym Marte MK2/S do zwalczania okrętów nawodnych. Lot ten był pierwszym z serii prób zaplanowanych w ramach współpracy Airbus Military z MBDA, której celem jest sprawdzenie integracji aerodynamicznej pocisków Marte z C-295. Kolejne loty obejmować będą testy obsługi rakiet oraz testy parametrów lotu. Przeciwokrętowy pocisk średniego zasięgu Marte MK2/S (typu „fire-and-forget”) posiada masę 310 kg i długość 3,85 m. Pocisk został jak dotąd zintegrowany ze śmigłowcami AW101 i NH-90. C295 w wersji ASW (ZOP) może przenosić torpedę MK46 (fot. Airbus Military).

W produkcji samolotu są zaangażowane także firmy na terenie Polski. PZL Warszawa Okęcie, została nabyta przez Airbus Military (wtedy EADS CASA), w 2001 roku. Ma dwa miejsca, w Warszawie i Mielcu, zatrudniając 620 osób.

W dniu 6.10.2012 roku, po kilkugodzinnym locie z zakładów w Sewilli, dwa nowe samoloty transportowe C-295 M nb 023 i nb 024 wylądowały na Lotnisku Balice. To pierwsze dwa z kolejnej partii 5 maszyn. Wykonano je w standardzie PO02. Samoloty pomalowano w dwubarwny kamuflaż i zgodnie z nowym regulaminem Polskie Szachownice także na górnych powierzchniach skrzydeł. Przed przylotem do kraju komisja złożoną z żołnierzy 8 BLTr oraz Inspektoratu Uzbrojenia sprawdziła w Sewilli samoloty pod względem sprawności technicznej i zgodności z postanowieniami umowy kupna-sprzedaży. Przeprowadzona inspekcja weryfikacyjna stanu technicznego oraz wykonane obloty samolotów wykazały pełną sprawność techniczną obu transportowców. I to było podstawą decyzji o ich przebazowaniu do Krakowa. Po wykonaniu obsług bieżących oraz wprowadzeniu nowych samolotów do Wojskowego Rejestru Statków Powietrznych, prowadzonego przez Inspektorat Wsparcia SZ RP, rozpocznie się normalna eksploatacja obu maszyn w 8 BLTr.

Kolejne trzy samoloty trafiły do bazy w 2013 roku. Terminowa realizacja umowy zwiększy potencjał transportowy Sił Powietrznych, a ponadto sprawi, że Rzeczypospolita Polska stanie się użytkownikiem największej liczby samolotów C-295 M na świecie. Dotychczas do użytkowników w 13 krajach, dostarczono 85 egzemplarzy C-295, spośród 113 zamówionych.

Serwisowanie samolotów CASA C-295 M w Balicach. 2015 rok.

W 2015 roku, między firmą Airbus Poland S.A., a 3 Regionalną Bazą Logistyczną w Balicach, podpisano umowę na dalsze serwisowanie samolotów CASA C-295 M. Umowa została zawarta do 2019 roku. W 2019 roku umowę tę przedłużono do 2022 roku.

Symulator lotu. 2017 rok.

W dniu 27.12.2017 roku, Airbus Defence and Space podpisał umowę z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczącą sprzedaży symulatora lotu dla samolotów transportowych CASA C-295 M. Symulator trafił do 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach, z końcem 2017 roku.

W Polsce jest 16 samolotów CASA C-295 M i jest to największa flota tych samolotów na Świecie. Nowy symulator lotu umożliwia przeszkalania 40 załóg rocznie.

2019 rok.

W 2019 roku, polskie samoloty CASA C-295 M, wciąż uczestniczyły w misjach stabilizacyjnych w Iraku. W marcu 2019 roku w Iraku rozpoczęła służbę VI zmiany Zespołu Lotniczego z 8 BLTr, w ramach PKW Irak. Zespół Lotniczy stacjonował w bazie lotniczej Al Jaber w Kuwejcie.

W kwietniu 2019 roku, samoloty CASA C-295 M brały udział, po raz kolejny, w ćwiczeniach Vigorous Warriior 19. Ćwiczenia są zadaniami ewakuacji medycznej. Ćwiczenia w 2019 roku, odbyły się w Rumunii. Wzięło w nich udział blisko 2 500 osób z 38 państw, głównie członków NATO. W przedsięwzięciu uczestniczyły także cywilne służby medyczne.

W 2019 roku, samoloty z 8 BLTr brały udział w zadaniach NATO Mission Iraq (NMI) w Iraku. Wykonywały tam wspólne zadania z Siłami Powietrznym Włoch (włoskimi samolotami AMX, Eurofighter Typhoon) oraz Korpusem Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych wyposażonymi w samoloty pionowego startu i lądowania MV-22 B Osprey.

Produkcja samolotów C-295 M

W 2001 roku, zakłady PZL Okęcie-Warszawa zostały sprywatyzowane i większościowy pakiet akcji (77 %) przejęła hiszpańska spółka EADS CASA (obecnie Airbus). Od tego czasu sukcesywnie przez lata uruchamiano programy produkcji struktur lotniczych. Obecnie w PZL „Warszawa-Okęcie” produkuje się komponenty i struktury samolotów cywilnych Airbus, między innymi A330 oraz C-295. Dla samolotów C-295 budowano około 60 % struktury płatowca. W PZL Okęcie budowano: centropłat, zewnętrzne części skrzydeł, przednią część kadłuba z kokpitem, tylną część kadłuba i rampę ładowni.

Warto wspomnieć, że samolot C-295 M początkowo nosił nazwę CASA C-295 M. Po przejęciu hiszpańskiej firmy przez koncern Airbus, nazw została zmieniona na C295, zgodnie ze schematem stosowanym w koncernie Airbus.

Opracował Karol Placha Hetman


Kraków 2019-12-14

311b Rozdział 2003-08-01

Construcciones Aeronauticas SA ( EDAS CASA ) C-295 M

Polska

Konstrukcja

Samolot transportowy

Opis konstrukcji samolotu CASA C-295 M (obecnie samolot Airbus C295) zamieszczony jest w poprzednim artykule. Obecnie prezentujemy kilka zdjęć samolotów CASA C-235 i CASA C-295 M.

CASA C-235. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-235. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

CASA C-235. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-235. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Samolot CASA C-235 jest bezpośrednim poprzednikiem samolotu CASA C-295 M. Różnice między samolotami: C-235 ma: krótszy kadłub, mniejsza powierzchnię skrzydeł, podwozie przednie z kołem pojedynczym, podwozie główne o mniejszych rozmiarach, silniki turbo-śmigłowe o mniejszej mocy, śmigła czterołopatowy. Ogólnie samolot C-235 ma mniejszy udźwig i mniejszy zasięg.

CASA C-295 M nb 011. 2015 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 011. 2015 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Pierwszy samolot CASA C-295 M w Wojsku Polskim w nowym malowaniu.

CASA C-295 M nb 025. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 025. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

CASA C-295 M nb 025. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 025. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Zespół napędowy samolotu CASA C-295 M, silnik turbośmigłowy Pratt & Whitney of Canada PW C-127G o mocy normalnej 2 x 1 927 kW ( 2 x 2 645 KM ) i maksymalnej 2 x 2 177 kW. Śmigło sześcio-łopatowe Hamilton, z zmiennym skokiem. Średnica 3,90 m.

CASA C-295 M nb 0452. Czechy. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 0452. Czechy. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

CASA C-295 M nb CC-1. Finlandia. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb CC-1. Finlandia. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

CASA C-295 M nb CC-1. Finlandia. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb CC-1. Finlandia. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Samolot CASA C-295 M nb CC-1 Lotnictwa Wojskowego Finlandii. Samolot jest wyposażony w instalację do pobierania paliwa w locie. na Prezentowanym zdjęciu bom jest wysunięty.

CASA C-295 M nb 35-49. Hiszpania. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
CASA C-295 M nb 35-49. Hiszpania. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opracował Karol Placha HetmanKraków 2019-12-14

311b Rozdział 2003-08-01

Construcciones Aeronauticas SA ( EDAS CASA ) C-295 M

Polska

Zestawienie

Samolot transportowy

Zestawienie samolotów CASA C-295 M (obecnie Airbus C295) w Wojsku Polskim jest opisane w poprzednim rozdziale.

Opracował Karol Placha Hetman