43 Baza Lotnictwa Morskiego Babie-Doły. 2003r.-...

PZL W-3 nb 0815. 2014 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL W-3 nb 0815. 2014 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Godło 43 Bazy Lotnictwa Morskiego - Babie Doły
Godło 43 Bazy Lotnictwa Morskiego - Babie Doły

Do 1994 roku na Lotnisku Gdynia Babie-Doły bazował 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego wyposażony w samoloty MiG-21 bis. Z powodu układów rozbrojeniowych, 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego przekazano do Marynarki Wojennej. W dniu 1 stycznia 1995 roku nastąpiło oficjalne i uroczyste rozformowanie 34 PLM w Babich Dołach. Samoloty przekazano do innych oddziałów.

Na lotnisku Babie-Doły rozpoczęły stacjonowanie jednostki działające na korzyść Marynarki Wojennej. Najważniejszą jest 28. Pucka Eskadra lotnicza. Na lotnisku stacjonują: PZL An-28, PZL W-3T Sokół, PZL Mi-2, Mi-8 MTV, Kaman SH-2G Super Seasprite, W-3 RM Anakonda.

W dniu 1 stycznia 2003 roku została powołana do funkcjonowania 43 Baza Lotnicza Marynarki Wojennej. Baza została utworzona poprzez przeformowanie: 3. Batalionu Zabezpieczenia MW oraz 42. Dywizjonu Technicznego. Baza zabezpieczała działanie 28. Eskadry Lotniczej.

Święto oddziału jest obchodzone w dniu 12 września. Na podstawie Decyzji Nr 352/MON w Bazie została wprowadzona odznaka pamiątkowa.

W dniu 1 stycznia 2011 roku, 43. Bazę Lotniczą Marynarki Wojennej przeformowano w 43. Bazę Lotnictwa Morskiego. W nowy oddział włączono 28. Pucką Eskadrę Lotniczą.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 271/MON z dnia 11 września 2012 roku ustanowiono odznakę pamiątkową 43. Bazy Lotnictwa Morskiego.

W dniu 6 września 2013 roku, odbyła się ceremonia wręczenia sztandaru. Fundatorami byli mieszkańcy Pomorza oraz sympatycy lotnictwa morskiego.

Decyzją nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2015 roku baza przyjęła nazwę wyróżniającą „Oksywska”. Decyzją nr 340/MON z dnia 15 grudnia 2016 roku w bazie została wprowadzona oznaka rozpoznawcza.

43 Baza Lotnictwa Morskiego na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 291/MON z 08 października 2013 roku otrzymała imię kmdr. por. Edwarda Szystowskiego. W 2015 roku 3. Batalion Zaopatrzenia otrzymał patrona - kmdr ppor. Zygmunta Mariana Horyda.

43 Baza dziedziczy tradycje: Morski Dywizjon Lotniczy, Eskadra Myśliwska 30 Pułku Lotniczego Marynarki Wojennej, 30 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Marynarki Wojennej, 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Marynarki Wojennej, 18 Eskadra Mieszana Lotnictwa Marynarki Wojennej, 18 Eskadra Lotnictwa Łącznikowego MW, 18 Eskadra Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego Marynarki Wojennej, 1 Pucki Dywizjon Lotniczy, 3 Batalion Zabezpieczenia im. kmdr. ppor. inż. Zygmunta Horyda, 28 Pucka Eskadra Lotnicza, 43 Baza Lotnicza.

Główne zadania 43. Bazy: zabezpieczenie polskiej strefy SAR na Bałtyku oraz w strefie przybrzeżnej, transport ludzi i sprzętu głównie na rzecz Marynarki Wojennej, poszukiwanie, śledzenia i niszczenie okrętów podwodnych przy użyciu sił ZOP, współdziałanie z siłami okrętowymi.

Dowódcy 43. Bazy:

  • kmdr Janusz Stateczny (2003 – 2007)
  • p.o. kmdr por. Eugeniusz Trzpis (2007)
  • kmdr Mirosław Badurowicz (2007-2010)
  • kmdr pil. Wiesław Cuper – (2011 - 2016)
  • kmdr pil. Cezary Wiatrak - (01.10.2016 - 31.03.2019)
  • kmdr pil Andrzej Szczotka - (01.04.2019 - 30.04.2021)
  • cz.p.o. kmdr por. Waldemar Milczarek - (01.05.2021 – 13.08.2021)
  • kmdr pil. Waldemar Orliński – (14.08.2021).

Opracował Karol Placha Hetman