38 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Modlinie. 1956r.-1988r.

Modlin 2008-01-17

38 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. 1956r. – 1963r.

38 Lotniczy Pułk Szkolny (Szkolno-Bojowy). 1974r. – 1988r.

PZL Lim-5 nr 1C-1508 używany w 38. PLM. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Lim-5 nr 1C-1508 używany w 38. PLM. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Historia 38 PLM. 1956 rok.

W kwietniu 1952 roku, przyjęto do realizacji pierwszy powojenny plan mobilizacyjny „PM 1”. W jego ramach przewidziano wystawienie 38. Zapasowego Pułku Lotniczego w Zamościu.

W dniu 30.04.1956 roku, szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego polecił dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju sformować w terminie do dnia 1.10.1956 roku, na lotnisku w Powidzu 38. PLM jako jednostkę JW. 5401. Podstawą było Zarządzenie Nr 074/Org. W lipcu 1957 roku, 38 PLM został podporządkowany pod 3 Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. W 1960 roku, 3 Korpus OPL OK. z dowództwem we Wrocławiu posiadał w swoim składzie; 3 PLM we Wrocławiu, 38 PLM w Powidzu, 45 PLM w Babimoście, 62 PLM w Krzesinach. Dodatkowo 3 Korpus posiadał; 44. Eskadra Lotnictwa Łącznikowego (Wrocław), 14. Pułk Artylerii OPL (Wrocław), 98. Pułk Artylerii OPL (Poznań), 18. (Poznań-Ławica), 22. (Wrocław-Strachowice) Bataliony Radiotechniczne.

Lotnisko Modlin. 2011 rok. Zdjęcie google
Lotnisko Modlin. 2011 rok. Zdjęcie google

Ten układ nie traw jednak długo. 38 PLM został przeniesiony do Modlina i na jego bazie w utworzono Wyższą Szkołę Pilotów. Formalnie 38 PLM rozwiązano już w czerwcu 1958 roku, ale na wypadek „W” Pułk w wykazie istniał do 1963 roku. Ta przemiana 38 PLM na WSP wiązała się ściśle z wprowadzeniem do wyposażenia Polskiego Lotnictwa nowoczesnych myśliwców MiG-19. Należało stworzyć ośrodek w którym doświadczeni piloci będą mogli zapoznać się praktycznie z nowym sprzętem. Niewielka odległość Modlina od Warszawy także sprzyjała takiemu rozwiązaniu.

Tak więc w czerwcu 1958 roku, w Modlinie powstała Wyższa Szkoła Pilotów, którą już w 1960 roku, przemieniono na Centrum Szkolenia Lotniczego. Zmieniła się nazwa, ale funkcje jednostki pozostały niezmienne. Od 1962 roku, w jednostce zapoznawano pilotów z nowymi myśliwcami typu MiG-21 F-13 i kolejnymi jego wersjami.

38 LPSzk. 1974 rok.

W lutym 1974 roku, Centrum Szkolenia Lotniczego przestało być potrzebne i zostało rozformowane, a na jego bazie utworzono ponownie 38 Lotniczy Pułk Szkolny. Stało się to na podstawie Zarządzenia szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 016/Org. Z dnia 19.02.1974 roku.

Pod koniec 1979 roku, 38 LPS przeformowano na 38 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Na podstawie Zarządzenia szefa Sztabu generalnego WP Nr 064/Org. 24.12.1979 roku.

Rozformowanie 38 LPSzk-B. 1988 roku.

Na podstawie Zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP Nr 046/Org. Z dnia 30.07.1988 roku, oraz Zarządzenia dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 011/Org. z dnia 6.09.1988 roku, w dniu 31.12.1988 roku, 38 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy został rozformowany.

Opracował Karol Placha-Hetman