32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie. 1963r.-1998r.

Sochaczew 2008-01-14

32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Artyleryjskiego.

32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie.

1963 rok – 1998 rok.

Godło 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego
Godło 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego

Godło 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego
Godło 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego

Godło 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego
Godło 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego

Historia 32. PLRT.

W 1963 roku, na lotnisku Bielice koło Sochaczewa bazował 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego. Ponieważ lotnictwo rozpoznawcze rozwijało się i była wprowadzana nowa technika lotnicza, dlatego konieczne okazały się zmiany organizacyjne. W dniu 12.04.1963 roku, ukazał się Rozkaz Dowódcy Wojsk Lotniczych Nr 030/Org. Na jego podstawie 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego stał się 21. Pułkiem Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego, a na bazie jego części został powołany do funkcjonowania 32. Pułk Lotnictwa Rozpoznania Artyleryjskiego, jako JW. 1031. Te zmiany stały się klarowne, gdy zobaczymy sprzęt, który był używany przez oba pułki. 21. PLRT zostawił na stanie samoloty Ił-28 R, czyli samoloty dalekiego ( taktycznego ) rozpoznania. Natomiast 32. PLRA przyjął na wyposażenie różnego rodzaju samoloty typu Lim, a także śmigłowce, czyli rozpoznanie bliskie.

Struktura organizacyjna 32 PLRA:

 • 1 Eskadra Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego.
 • 2 Eskadra Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego.
 • 3 Eskadra Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego - została rozwiązana w 1989 roku. - ostatnim dowódcą był mjr pil. Wiesław Wojtasiak.
 • batalion zabezpieczenia i ubezpieczenia lotów.
 • batalion zaopatrzenia.
 • eskadra techniczna.

W tym czasie, podstawowymi samolotami rozpoznawczymi były; jednomiejscowe Lim-2 R, Lim-2, dwumiejscowe SB Lim-2 A, SB Lim-1. Drugą grupę stanowiły śmigłowce; SM-1, SM-2.

Lim-2 A nb 2004 przeznaczony do rozpoznania. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lim-2 A nb 2004 przeznaczony do rozpoznania. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W dniu 19.02.1964 roku, 32. PLRA otrzymał sztandar w darze od społeczeństwa miasta Kutna.

MiG-21 R. 1972 rok.

W 1968 roku, w Polsce pojawiły się dwa pierwsze egzemplarze samolotów rozpoznawczych MiG-21 R nr 94 R 011422, 94 R 01423, które zastąpiły Lim-2 R. Wprowadzono je na wyposażenie 41. PLM w Malborku i służbę rozpoczęły w dniu 28.09.1968 roku. W 1969 roku, do Polski przybyły kolejne dwa MiG-21 R. W 1971 roku, tych samolotów było już 12 egzemplarzy. Planowano, aby najważniejsze pułki myśliwskie zostały wyposażone w klucz takich samolotów. Podobnie jak było to z samolotami Lim-2 R. Jednak okazało się, że owszem, maszyny bardzo szybko zbierają informacje, ale jest później kłopot z ich interpretacją w odniesieniu do całego obszaru Polski. Ponieważ zasięg MiG-21 R jest w stosunku do obszaru kraju wystarczający, celowym okazało się zebranie wszystkich rozpoznawczych samolotów MiG-21 R w jednym Pułku. Wybór padł na lotnisko w Sochaczewie.

Pierwsze rozpoznawcze MiG-21 R zostały przyprowadzone do Sochaczewa 13.01.1972 roku, przez pilotów sowieckich. Przyjęte maszyny posiadały numery fabryczne: 94R01064, 94R021071, 94R021125, 94R021273, 94R021311, 94R021375, 94R021412, 94R022051, 94R022097, 94R022213, 94R022355, 94R022426, 94R022503 oraz 94R022617. Samoloty, jak w poprzednich dostawach, zarówno wersji R jak i odmian wcześniejszych, nie posiadały numerów taktycznych, znaków przynależności państwowej, a także napisów eksploatacyjnych. Równocześnie z samolotami dostarczono zasobniki rozpoznawcze typu "D" i "R", których część przyleciała zainstalowana bezpośrednio na samolotach. W tym samym miesiącu ( styczeń 1972 roku ) dostarczono kolejną partię samolotów, o numerach fabrycznych: 94R021085, 94R021101, 94R021139, 94R021507, 94R022089, 94R022111, 94R022301, 94R022402, 94R022533 i 94R022657, jednocześnie kończąc dostawy tej wersji. Łącznie w ciągu 4 lat sprowadzono do Polski 36 samolotów w 5 rzutach, w które wyposażono 32. PLRTiA, tworząc trzon lotnictwa rozpoznawczego. Pierwsze 12 egzemplarzy także przebazowano do Sochaczewa.

Samoloty MiG-21 R służyły bardzo długo. Jeszcze w 1990 roku, na stanie Lotnictwa Polskiego były 32 sztuki. Wskutek braku środków finansowych z pierwszej połowie 1991 roku, pierwsza partia 7 maszyn została skierowana do kasacji na lotnisko w Mierzęcicach. Dlatego w połowie 1991 roku, 32 PLRT dysponował 24 samolotami MiG-21 R i 6 samolotami MiG-21 UM. Maszyny skierowane do kasacji były maszynami nowszymi, które jednak czekał drugi remont. Pozostałe maszyny były już po drugim remoncie wykonanym z końcem 80-lat i miały przed sobą jeszcze spory resurs.

MiG-21 R nb 1125. Na kadłubie godło 32 PLRT. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 R nb 1125. Na kadłubie godło 32 PLRT. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Samoloty MiG-21 w 32 PLRTiA.

Lp MiG-21 R Nr Data Uwaga

R typ 94 R Pierwsze samoloty w wersji MiG-21 R zakupiono w 1968r. Dostawy; 2 sztuki 1968r., 2 sztuki 1969r., 8 sztuki 1970r., 24 sztuk 1972r.,

Łącznie 36 sztuk. Samoloty zbudowano w zakładzie w Gorki. Samoloty trafiły na uzbrojenie 32 PLRT ( pułk lotnictwa rozpoznania taktycznego ) w Sochaczewie.

1 R 1422 / 94R011422 28.09.1968r. Do 1969r. w 41 PLM w Malborku.
2 R 1423 / 94R011423 28.09.1968r. Do 1969r. w 41 PLM w Malborku.
3 R 1064 / 94 R 1064 1969r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
4 R 1071 / 94 R 1071 1969r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
5 R 1125 / 94 R 1125 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew. Po zakończeniu służby trafił do muzeum w Czyżynach. ( 2002r., 
2007r. )
6 R 1916 / 94 R 1916 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
7 R 2213 / 94 R 2213 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
8 R 11.. / 94 A 11.. 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
9 R 11.. / 94 A 11.. 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
10 R 11.. / 94 A 11.. 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
11 R 11.. / 94 A 11.. 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
12 R 11.. / 94 A 11.. 1970r. Początkowo nie w Sochaczewie. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
13 R 94R01064 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew. Od tego egzemplarza wszystkie nowe samoloty trafiły do Sochaczewa.
14 R 94R021071 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
15 R 94R021125 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
16 R 94R021273 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew. Podczas startu samolotu MiG-21 R nb 1273 zapalił się silnik. Pilot oficer Jeleniewski wykonał awaryjne lądowanie. Samolot zatrzymał się poza lotniskiem. Pilot przeżył, a samolot został skasowany.
17 R 94R021311 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
18 R 94R021375 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
19 R 94R021412 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
20 R 94R022051 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
21 R 94R022097 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
22 R 94R022213 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
23 R 94R022355 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
24 R 94R022426 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
25 R 94R022503 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
26 R 94R022617 13.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
27 R 94R021085 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
28 R 94R021101 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
29 R 94R021139 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
30 R 94R021507 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
31 R 94R022089 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
32 R 94R022111 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
33 R 94R022301 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
34 R 94R022402 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew. W latach 70-tych najczęściej fotografowany.
35 R 94R022533 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.
36 R 94R022657 25.01.1972r. Użytkowany w 32 PLRT Sochaczew.

Samoloty w służbie pozostawały bardzo długo. W 1990 roku, w służbie było 32 sztuki, a w 2000 roku, 10 sztuk. W 1991 roku, do kasacji skierowano 7 maszyn. Były to maszyny najnowsze, które czekał drugi remont główny. Starsze maszyny były właśnie po drugim remoncie, dlatego pozostały w służbie. W czasie służby utracono 7 maszyn, przy czym tylko jedną w katastrofie.

W 1983 roku, pułk zmienił nazwę na 32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego.

W dniu 19.09.1998 roku, ostatni lot w 32 PLRT wykonał samolot typu MiG-21 R nr 1912. Sprawne jeszcze MiG-21 R i MiG-21 UM w całości trafiają do 3 PLM ( eks 62 ) w Krzesinach. Tam pozbawione aparatury rozpoznawczej pełniły służbę jako typowe myśliwce do października 2000 roku.

W czasie całej służby w 32 PLRT utracono 7 maszyn, przy czym tylko jeden w katastrofie.

Rozformowanie 32 PLRT. 1998 rok.

W sierpniu 1998 roku, 32 PLRT został rozwiązany.

Dowódcy 32 PLRA/T;

 • 22 maja 1963 - 28 września 1971 - płk pil. Leon Krzeszowski.
 • 28 września 1971 - 4 grudnia 1972 - płk dypl. pil. Jerzy Rybicki
 • 4 grudnia 1972 - 8 marca 1976 - płk dypl. pil. Mieczysław Ciesielski
 • 8 marca 1976 - 11 kwietnia 1979 - ppłk dypl. pil. Zbigniew Molak
 • 11 kwietnia 1979 - 12 grudnia 1981 - mjr dypl. pil. Zdzisław Domański
 • 12 grudnia 1981 - 2 maja 1984 - mjr dypl. pil. Jan Piszczyński
 • 2 maja 1984 - 15 listopada 1989 - ppłk dypl. pil. Stefan Gąsecki
 • 15 listopada 1989 - 9 sierpnia 1992 - ppłk dypl. pil. Eugeniusz Pawłowski
 • 9 sierpnia 1992 - 23 grudnia 1992 - mjr dypl. pil. Krzysztof Zbroja
 • 23 grudnia 1992 - 26 maja 1997 - mjr dypl. pil. Józef Kurczap
 • 26 maja 1997 - 7 stycznia 1998 - kpt. dypl. pil. Marian Jeleniewski
 • 7 stycznia 1998 - 25 czerwca 1998 - ppłk dypl. Marek Dębski.

Statki powietrzne w 32 PLRA/T;

 • SB Lim-1 / SB Lim-2 A - 29 szt.
 • Lim-2 / Lim-2 R - 28 szt.
 • MiG-21 R - 36 szt.
 • MiG-21 PFM - 8 szt.
 • MiG-21 US / MiG-21 UM - 11 szt.
 • TS-8 - 4 szt.
 • TS-11 - 9 szt.
 • An-2 - 4 szt.
 • SM-1 - 10 szt.
 • SM-2 - 10 szt.
 • Mi-2 - 4 szt.

Opracował Karol Placha Hetman