31 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy w Łasku. 1958r.-1963r.

Łask 2012-06-09

31 Lotniczy Pułk Szkolno - Bojowy w Łasku.

1958r. – 1967r.

W 1957 roku, 31. PLM w Łasku, z powodu ucieczki jednego z pilotów samolotem Lim-2 na Zachód, został zdegradowany z poziomu Pułku Myśliwskiego na Pułk Szkolno - Bojowy.

Należy nadmienić, że Pułk razem z 1. PLM i 13. PLM, w tym okresie, należał do elitarnych jednostek wyposażonych w najnowszy w Polsce sprzęt. W pierwszym kwartale 1954 roku, Pułk otrzymał kolejną partię nowych samolotów Lim-1 w liczbie 13 egzemplarzy.

W dniu 7.11.1957 roku, nastąpił przypadek dezercji Polskiego pilota przy użyciu samolotu Lim-2 nr 1B 19-019 / 1919, z 31. PLM w Łasku. Pilot tej jednostki por. Bogdan Kożuchowski uprowadził samolot o numerze burtowym 1919 do Szwecji.

Był to czas, kiedy system komunistyczny był już dobrze przygotowany do brutalnego reagowania na tego typu przypadki. Działania podjęto niezwłocznie i były one dotkliwe. Oczywiście dla tych którzy pozostali w kraju. Jednostkę ukarano przeorientowaniem zadań, wymianą sprzętu i zmianą podległości strukturalnej. Pułk wycofano ze struktur 5. DLM OPL OK. Pułk został podporządkowany pod szkolnictwo wojskowe i stał się 31. Lotniczym Pułkiem Szkolno-Bojowym. Pośrednim efektem było także nie powstanie pułku szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim. Pułk pozbawiono samolotów Lim-2. Wprowadzono natomiast wyeksploatowane już MiG-15.

Na szczęście ten przypadek dezercji był ostatnim w lotnictwie myśliwskim LWP. Jednocześnie już od 1958 roku, wyroki sądowe dotyczyły wyłącznie uciekinierów. Odpowiedzialnych - nazwijmy to - moralnie karano dyscyplinarnie, ostrzeżeniem, rzadko przeniesieniem na niższe stanowisko. Do końca natomiast karze więzienia towarzyszyło pozbawienie praw obywatelskich, co dotkliwie odczuwały pozostawione w kraju rodziny.

31 Lotniczy Pułk Szkolno – Bojowy 1958r.-1967r.

Tak, więc, z początkiem 1958 roku, 31. PLM został przemianowany na 31. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Dowódca ppłk pil. Henryk Michałowski pozostał na swoim stanowisku i doszedł do stopnia generała dywizji. Pułk w takim stanie funkcjonował do 1967 roku.

Nie jesteśmy do końca pewni, czy te zmiany były dla 31. Pułku tak bardzo dotkliwe? Suma sumarum, służba w Łasku stała się spokojniejsza i mniej stresująca. Zadania stały się mniej napięte. Można było poświęcić więcej uwagi bezpieczeństwu lotów. Zmniejszył się także zapas amunicji i bomb. Od 1958 roku, do Łasku przybywali piloci prosto ze szkół w Dęblinie i Radomiu. Tu doskonalili swoje umiejętności i wykonywali swoje pierwsze zadania szkolno-bojowe.

W 1963 roku, z powodu likwidacji lotniska Rakowice - Czyżyny, na lotnisko Łask przebazowano 2. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Lotnisko Rakowice - Czyżyny zlikwidowano z powodu budowy kombinatu metalurgicznego Huta im. bandyty Lenina oraz rozbudowy miasta Nowa Huta.

W 1967 roku, komuniści nakazali przywrócić numerację historyczną jednostkom wojskowym z okresu drugiej wojny światowej. W efekcie w 1968 roku, 2. PLM otrzymał nazwę 10. PLM, a 31. LPSzk-B w Łasku został rozformowany.

Lim-2 nb 1132. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lim-2 nb 1132. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

31 Pułk Szkolno-Bojowy w okresie 1957r.-1963r., wyszkolił 162 pilotów samolotów z napędem turboodrzutowym. W 1963 roku, na lotnisko w Łasku przebazowano 2. PLM z Krakowa (Czyżyny - Rakowice). Stało się to na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Genralnego Nr 062/Org z dnia 18.04.1963 roku. W maju 1963 roku, drogą powietrzną przebazowano samoloty na Lotnisko Łask, a pozostały sprzęt i personel eszelonami. W Czyżynach pozostała także część sprzętu, już znacznie wyeksploatowanego, który stał się eksponatami nowo powstałego Muzeum Lotnictwa i Astronautyki. Wojsko z Lotniska Czyżyny korzystało do 1970 roku. Obie jednostki lotnicze w Łasku zostały połączone, a w 1967 roku, zostały przeformowane w 10 PLM. W Łasku 10. PLM był zlepkiem sprzętu pozostałego po 31. LPSzk-B i sprzętu 2. PLM. Dowódcą jednostki w Łasku był nadal ppłk pil. Janusz Kowalski.

Przez cały czas swego funkcjonowania 31. LPSzk-B korzystał z samolotów pochodnych od MiG-15; MiG-15, MiG-15 bis, Lim-1, Lim-2, SB Lim-1, SB Lim-2. Na stanie były także samoloty z napędem tłokowym; PZL CSS-13 ( Po-2 ).

Podstawowy samolot szkolny SB Lim-2 nb 304 używany w 31. LPSzk-B. 2021r. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Podstawowy samolot szkolny SB Lim-2 nb 304 używany w 31. LPSzk-B. 2021r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Dowódcy 31 LPSzk-B:

ppłk pil. Henryk Michałowski 1956r.-1961r. ( poź. m.in. d-ca WL, gen. dyw. ).

ppłk pil. Janusz Kowalski 1961r.-1963r. ( poź. m.in. wojewoda siedlecki, dr ).

Łask Lotnisko.

Przez cały czas swojego funkcjonowania 31. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy korzystał z Lotniska Łask. Lotnisko znajduje się w odległości około 5 km na południowy-wschód od Miasta Łask. Leży pomiędzy drogami Nr 44, a Nr 483 we wsi Brodnica. Współrzędne geograficzne 51,33 N, 19,10 E, na wysokości 193 m npm. Posiada pas o nawierzchni betonowej, o wymiarach 2 500 m x 60 m, o orientacji 11/29.

Opracował Karol Placha Hetman