3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Krzesinach. 1994r.-2000r.

Krzesiny 2008-01-29


Historia 
3 PLM.

1994 rok - 2000 rok.

3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Krzesinach powstał w 1994 roku, w wyniku przekształcenia 62. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz zasilenia sprzętem i kadrą z rozformowanych jednostek: 3. PLM we Wrocławiu, 32. PLM w Sochaczewie. Był to czas, kiedy Wojsko Polskie oczekiwało na nowe, Zachodnie samoloty bojowe wielozadaniowe. Ale to stało się dopiero w 2006 roku.

Godło 3. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. 1995-2000
Godło 3. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. 1995-2000

3 PLM. 1994 rok.

W 1994 roku, w 40-tą rocznicę powstania jednostki, poczyniono starania o zmianę nazwy Pułku. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 16.01.1995 roku. Pułk zmienił numer "62" na "3" i otrzymał nazwę wyróżniającą "POZNAŃ". Poprzednio nazwę 3. PLM miała jednostka we Wrocławiu, bazująca na lotnisku Strachowice, która została rozformowana. Pułk w Krzesinach przejął dziedzictwo tradycji eskadr myśliwskich 2. i 4. Wielkopolskiej Eskadry Lotniczej oraz eskadr myśliwskich z lat 1921-1939 ze składu 3. Pułku Lotniczego w Poznaniu, oraz 2. Dywizjonu Myśliwskiego Krakowsko - Poznańskiego we Francji i 302. Dywizjonu Myśliwskiego "Poznańskiego" w Wielkiej Brytanii.

W 1995 roku, środowisko byłych żołnierzy zawodowych, instytucje, zakłady pracy oraz firmy prywatne ufundowały sztandar dla jednostki, a uroczystość jego wręczenia odbyła się w przededniu święta pułku, które było obchodzone 4 września. Jest to pamiątka dnia, w którym wydano rozkaz o sformowaniu jednostki.

1997 rok.

We wrześniu 1997 roku, 3 PLM uczestniczył w polsko-amerykańskich ćwiczeniach "Orli Szpon" ( Eagles Talon ). Poznańskie lotnisko znalazło się na terytorium „Pyrlandii”, obejmującym swym zasięgiem Wielkopolskę. Stacjonowały tu siły „Niebieskich” czyli: 606. Eskadra Kontroli i Dowodzenia z bazy 52TFW w Spangdahlem oraz samoloty myśliwskie z 1., 9. i 28. PLM.

W 1997 roku, 3. PLM otrzymał z rozwiązanego 32. PLRT w Sochaczewie samoloty MiG-21 R oraz MiG-21 UM. Samoloty typu MiG-21 R zostały pozbawione urządzeń rozpoznawczych i przystosowano je do zadań typowo myśliwskich. Samoloty zostały włączone do uzbrojenia 3. PLM obok samolotów MiG-21 PFM.

1998 rok.

W dniu 27.03.1998 roku, wycofane zostały uroczyście z uzbrojenia samoloty MiG-21 PFM, a w ich miejsce przyjęto samoloty MiG-21 MF z rozformowanego pułku we Wrocławiu.

MiG-21 MF nb 6504. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 MF nb 6504. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W tym roku również Pułk zdobył na własność puchar Dowódcy Wojsk za osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa lotów. Było to już trzecie tego typu wyróżnienie dla 3. PLM. Uroczystość odbyła się w dniu 28.01.1998 roku, podczas 40. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów.

1999 rok.

Po rozformowaniu 17. Eskadry Lotniczej z Poznańskiej Ławicy w marcu 1999 roku, część personelu latającego i technicznego wraz ze śmigłowcami Mi-2 została włączona w skład 1. Eskadry 3. PLM. Oprócz zadań transportowo-łącznikowych do 2005 roku, klucz śmigłowcowy pełni całoroczny dyżur w ramach Systemu Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego RP „ASAR".

W maju 1999 roku, odbyły się z udziałem 3. PLM ćwiczenia "Ocelot 99". Wyznaczone samoloty z sił „czerwonych” - Southlandii MiG-21 MF i MiG-21 R posłużyły jako samoloty naruszające strefę bez lotów i były przechwytywane przez siły Międzynarodowego Skrzydła Lotniczego stacjonującego na lotnisku w Powidzu.

W dniu 4.09.1999 roku, odbyła się uroczystość związana z 45. rocznicą istnienia Pułku.

2000 rok.

W dniu 24.03.2000 roku, na lotnisku w Poznańskich Krzesinach stacjonowały samoloty Tornado GR.4 z 9. Dywizjonu RAF stacjonującego w Bruggen w Niemczech. Samoloty Tornado przyleciały do Poznania w celu wykonania uroczystego przelotu nad Poznańską Cytadelą w hołdzie pochowanym na Cmentarzu Wspólnoty Brytyjskiej pilotom 9. Dywizjonu Bombowego RAF, rozstrzelanym po ucieczce z obozu jenieckiego Stalag Luft III w Żaganiu w 1944 roku.

W dniu 31.12.2000 roku, 3. PLM został przeformowany w 31. Bazę Lotniczą i 3. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego. W dniu 29.12.2000 roku, na Krzesińskim lotnisku odbyła się uroczysta ceremonia rozwiązania 3. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego.

Opracował Karol Placha Hetman