1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. 2000r.-2010r.

Mińsk Mazowiecki 2010-01-22


1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim.


1.01.2000r. – 1.07.2010r. Historia


Zobacz 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”.

Godło 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego „Warszawa”. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Godło 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego „Warszawa”. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Z dniem 1 stycznia 2001 roku, na skutek restrukturyzacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w miejsce 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1. PLM) powołane zostały dwie jednostki wojskowe: Pierwsza - 23. Baza Lotnicza - jednostka logistyczna, która przejęła mienie gospodarcze 1. Pułku. Druga – 1. Eskadra Lotnictwa Taktycznego - jednostka liniowa, która przejęła samoloty i tradycje 1 Pułku.

Stało się to na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Nr Pf - 153 z dnia 28 listopada 2000 roku. Te przekształcenia dotyczyły wszystkich pułków lotniczych, za wyjątkiem 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, który miał swoją transportową specyfikę. 23. Baza Lotnicza przejęła pod swoją komendę majątek trwały i wszystko to, co dotyczyło utrzymaniem lotniska w pełnej gotowości i sprawności. Natomiast 1. ELT, jako jednostka bojowa dysponowała samolotami i personelem latającym.

Nowa Eskadra przejęła tradycje; 1. PLM Warszawa. 7. Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki 1918r.-1921r. 19. Eskadry Myśliwskiej 1919r.-1929r. 111. Eskadry Myśliwskiej 1. Pułku Lotniczego 1921r.-1929r. 113. Eskadry Myśliwskiej 1. Pułku Lotniczego 1933r.-1939r. 1/145 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego 1940r. 303. Dywizjonu im Tadeusza Kościuszki 1940r.-1947r. 316. Dywizjonu Warszawskiego 1941r.-1947r.

Kolejne przekształcenia w Siłach Powietrznych Polski doprowadziły do podległości 1. ELT i 23. Blot pod 1. Brygadę Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie, która następnie przeszła kosmetyczną zmianę nazwy na 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego.

Kolejne zmiany są widoczne po tym jak w Krzesinach Baza i 3. ELT, przeszły pod jedno dowództwo. Należało oczekiwać podobnych zmian w Mińsku Mazowieckim.

Na wyposażeniu 1. ELT znalazły się samoloty odziedziczone po 1. PLM: Myśliwce Mikojan-Guriewicz MiG-29 9.12 / UB
. Szkolno-treningowe PZL TS-11 Iskra
. Śmigłowce PZL Mi-2 (przejęte przez 2. Eskadrę Lotnictwa Transportow-Łącznikowego, a od 2009 roku, przez 2. Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą w Mińsku Mazowieckim)
. Transportowe PZL An-2 (przejęte przez 2. Eskadr Lotnictwa Transportow-Łącznikowego, a w 2008 roku, zdjęte ze stanu).

MiG-29 nb 115 w Mińsku Mazowieckim. 2008 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-29 nb 115 w Mińsku Mazowieckim. 2008 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Po powstaniu 1. ELT zgłoszono do Sił Natychmiastowego Reagowania NATO, 12 samolotów MiG-29 oraz 18 pilotów.

W 2002 roku, 1. Eskadra Lotnictwa Taktycznego "Warszawa" otrzymała imię generała brygady pilota Stefana Pawlikowskiego.


Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 33/MON z dnia 14 lutego 2003 roku, ustalono Święto Eskadry na dzień 19 maj. Dla upamiętnienia rozpoczęcia formowania 1. PLM Warszawa w 1943 roku, w Grigoriewskoje w CCCP.

Ćwiczenia 1 ELT.

Trudno jest wyliczyć wszystkie ćwiczenia, w których, w ciągu ostatnich 10 lat, brała udział 1. ELT, stale podnoszą swoją gotowość do obrony granic Rzeczypospolitej, ale także do wykonywania nowych zadań wynikłych z nowej sytuacji geopolitycznej.

W 2001 roku, odbyły się między innymi następujące manewry, ćwiczenia i spotkania; Chopin 2001 w Francji w Dijon (kwiecień 2001 roku), ODAX 2001 (z udziałem ponad 100 samolotów bojowych z Francji, Hiszpanii, Niemiec, USA, UK, Maroka i Singapuru), NATO Air Meet 2001 w Norwegii w bazie Roland (wrzesień 2001 roku), Clean Hunter 2001, Sentry White Eagle 2001 (maj 2001 roku), ćwiczenie Polsko-Amerykańskie w Mińsku Mazowieckim z udziałem samolotów F-15A/B ze 173. Skrzydła Gwardii Narodowej stanu Oregon).

W 2002 roku; Strong Resolve 2002 rok (ćwiczenie NATO na terenie Wielkopolski, luty-marzec 2002 rok), Lone Kestrel 2002.

W 2003 rok; Clean Hunter 2003 (Polskie MiG-29 i Su-22 startując z Lotniska Świdwin, brały udział w ćwiczeniach NATO nad Wschodnimi Niemcami i południowo-wschodnia Danią, czerwiec-lipiec 2003 roku), NATO Air Meet (NAM) 2003 we Francji, NATO Air Meet 2003 po raz pierwszy w Polsce (8-18.09.2003 roku, Lotnisko Krzesiny). Także w 2003 roku, Eskadra brała udział w osłonie samolotu "Air Force One" z prezydentem USA na pokładzie.

W 2004 roku; Ustka 2004, Clean Hunter 2004, Ćwiczenie sprawdzające procedurę "Renegade" (procedury wdrożone po tragedii w dniu 11.09.2001 roku, w USA), Polish Dancer 2004 (ćwiczenia Polska-UK, samoloty Sea Harrier FRS.2 z 801. Dywizjonu Morskiego RAF bazując na Lotnisku Mińsk Mazowiecki ćwiczyły z MiG-29 i Su-22 z 40. ELT. Marzec 2004 roku).

W 2005 roku; Sentry White Falcon 2005, Brytyjskie ćwiczenie z wojskami CQWI w Leuchards w Szkocji. NEWTP 2005 (ćwiczenie obrony systemu Polski, stanowiącego część systemu NATO. Maj 2005 rok).

W 2006 roku; Polsko-Brytyjskie ćwiczenie Lone Eider 2006 (Lotnisko Malbork). Także w 2006 roku, 1. ELT zabezpieczała osłonę wizyty Papieża Benedykta XVI w Polsce.

W 2007 roku; między innymi cykliczne ćwiczenie Fruit Fly z powietrznym systemem dowodzenia i naprowadzania AWACS Fruit Fly.

Nie sposób zapomnieć o dorocznych zlotach kierowniczej kadry eskadr lotniczych, które chyba już tradycyjnie odbywają się na Lotnisku Krzesiny. Zloty te są łączone z zadaniami wykonywanymi na obszarze 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach.

Lotnisko w Janowie koło Mińska Mazowieckiego jest nadal miejscem wielu zagranicznych wizyt na różnych szczeblach, zapoczątkowanych jeszcze w 90-tych latach. A nieodłącznym elementem tych wizyt były pokazy wyższego pilotażu na MiG-29, wykonywane przez mjr pilota H. Chołuja i mjr pilota J. Wojtaszczyka.

Piloci 1. ELT korzystali głównie z Poligonu Jagodne.

W okresie od marca do maja 2003 roku, samoloty 1. ELT operowały z Lotniska Malbork, bo Droga Startowa (RWY) w Mińsku Mazowieckim była remontowana.

Air Policing. Misja Orlik. 2006 rok.

Zgodnie z podpisaną umową, pakt NATO podjął się obrony powietrznej trzech krajów nadbałtyckich; Litwy, Łotwy i Estonii, które nie są w stanie same utrzymać lotnictwa myśliwskiego, a do NATO wstąpiły 2004-03-29 roku. Misja jest prowadzona rotacyjnie od 2004-04-02 roku, przez siły powietrzne poszczególnych państw NATO. Kiedy misja się skończy? Obecnie (2020 rok) trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie zostały jeszcze wypracowane inne systemy bezpieczeństwa i obrony tego rejonu Europy. W ostatnich dniach stycznia 2010 roku, prasa podała, że Niemcy od wielu lat blokowali stworzenie w ramach NATO skutecznego systemu obrony tych krajów. W 2014 roku, Rosja zaostrzyła swoją agresywną politykę. Punktem kulminacyjnym było zestrzelenie Malezyjskiego samolotu pasażerskiego.

Od 1.01.2006 roku do 31.03.2006 roku, odpowiedzialność za ochronę powietrzną Państw Bałtyckich, w ramach zobowiązań sojuszniczych, przejęła Rzeczypospolita Polska.

Podstawą prawną udziału w misji Air Policing – poza zobowiązaniami sojuszniczymi – jest postanowienie Prezydenta RP z dnia 25.11.2005 roku, o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, w operacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, które weszło w życie 29.11.2005 roku.

Pierwszą Polską jednostką, która została wyznaczona do tego trudnego, ale i zaszczytnego zadania, stała się 1. ELT Warszawa z Mińska Mazowieckiego. We wtorek, 27.12.2005 roku, o godz. 09;00 na Lotnisku Mińsk Mazowiecki odbyła się uroczystość pożegnania Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) „Orlik”, udającego się na Litwę w ramach natowskiej misji „Air Policing”. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele MON, Dowództwa Sił Powietrznych, władz administracyjnych i samorządowych Mińska Mazowieckiego, duszpasterstwa wojskowego oraz stowarzyszeń pozarządowych.

Z Sił Powietrznych RP został wydzielony kontyngent (PKW Orlik), w którego skład weszły cztery samoloty MiG-29 oraz sześciu pilotów, z 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego.

PKW podlegał Combined Air Operations Centre 2 (CAOC 2) w Kalkar (Niemcy) w ramach sojuszniczego (natowskiego) systemu dowodzenia. Ponadto w rejon pełnienia misji skierowano specjalistów technicznej obsługi samolotów, nawigacji, meteorologii i łączności – łącznie 68 osób, a także sprzęt specjalistyczny do obsługi samolotów. Bazą dla samolotów było lotniska w Zokniai koło Siauliai (Szawle). Dyżur bojowy pełniony był w systemie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu, przez 2 samoloty MiG-29 jednocześnie.

Dowódcą PKW Orlik był płk pil. Robert Cierniak.

Koszty misji, w wysokości ok. 16 mln zł, poniosło Ministerstwo Obrony Narodowej. Zadaniem sił powietrznych pełniących misję Air Policing było patrolowanie i niedopuszczenie do naruszania przestrzeni powietrznej oraz udzielanie pomocy samolotom wojskowym i cywilnym w sytuacjach awaryjnych. Nasz oddział zebrał cenne doświadczenia w prowadzeniu działań w nowej sytuacji geopolitycznej.

PKW Orlik to pierwsza misja Polskich samolotów bojowych poza granicami Rzeczypospolitej, od momentu zakończenia działań II wojny światowej. Polscy żołnierze spisali się na medal i przynieśli chlubę Polskim Skrzydłom.

Atrakcyjny wygląd MiG-29 nb 15. 2009 rok.

W dniu 05.06.2009 roku, z inicjatywy redakcji miesięcznika „Lotnictwo”, na jednym z samolotów 1. ELT „Warszawa” MiG-29 UB nb 15, pojawił się znak Eskadry Kościuszkowskiej, który obok biało – czerwonej szachownicy jest najlepiej rozpoznawalnym Polskim godłem lotniczym w kraju i na świecie. Prezentacja tego symbolu ma służyć popularyzacji Polskich Sił Powietrznych podczas różnego rodzaju imprez lotniczych. Pierwszą okazją do zaprezentowania znaku był Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Góraszce.

Kolejny pokaz była za granicą. W czwartek 18.06.2009 roku, ppłk pil. Robert Kozak i kpt. pil. Piotr Iwaszko odlecieli samolotem MiG-29 UB nb 15 na pokazy lotnicze do Volkel, w Holandii. Naszemu myśliwcowi towarzyszy CASA C-295 M nb 022 z 13. ELTr z Balic, na pokładzie której znalazł się wszelki niezbędny sprzęt, potrzebny do zabezpieczenia przelotu i pobytu MiG-29 poza macierzystym lotniskiem. Za sprawność "Smokera" odpowiadało 11 techników, którzy wraz z pilotem rezerwowym kpt. pil. Tomaszem Jatczakiem, na pokładzie CASA polecieli do Holandii.

Pokaz dynamiczny w locie w Volkel zaprezentowano w dniach 19-20.06.2009 roku, w doborowym towarzystwie najlepszych zespołów akrobacyjnych świata. Wśród nich były zespoły dobrze znane i widywane w Polsce. Patrulla Aguila, Red Arrows, Patrouille de France. Nasi piloci pokazali się z jak najlepszej strony, zostawiając bardzo dobre wrażenie.


I jeszcze jedna uwaga. Nasze samoloty i nasi lotnicy nie są już traktowani jak ubodzy krewni z Europy Wschodniej. Jesteśmy już pełnoprawnym i równorzędnym partnerem w obozie krajów NATO.

MiG-29 nb 105 z 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-29 nb 105 z 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

2 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Mińsku Mazowieckim.

Nowe zadania stawiane przed wojskiem spowodowały, że w 2009 roku, została powołana do istnienia jednostka (oddział) ratowniczy, który otrzymał nazwę 2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Mińsku Mazowieckim. Oddział przejął ze struktur 2. Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego śmigłowce, które stały się podstawowym sprzętem nowej jednostki. Piloci tych śmigłowców już wcześniej wykonywali zadania poszukiwawczo-ratownicze, ale obecnie funkcjonują w nowej strukturze, utworzonej dla Polski. Dowódcą jednostki został mjr pil. Piotr Bieżoński. Adres jednostki; JW 4327 Barcząca 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Przemianowanie 1. ELT.

Z dniem 1 lipca 2010 roku, Eskadra została włączona w skład 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Dowódcy 1 ELT „Warszawa”.

  • ppłk dypl. pil. inż. Krzysztof Rosa 1.01.2000r. – 12.02.2003r.

  • ppłk dypl. pil. inż. Stefan Rutkowski 12.02.2003r. – 22.12.2005r.

  • ppłk dypl. pil. mgr inż. Robert Cierniak 22.12.2005r. – 31.10.2007r.

  • ppłk mgr pil. Robert Kozak 31.10.2007r. – 1.07.2010r.

Opracował Karol Placha Hetman