1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. 2000r.-2010r.

Kraków 2010-01-22


1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim.


1.01.2000r. – 1.07.2010r. Historia


Zobacz 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”.

Godło 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego „Warszawa”. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Godło 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego „Warszawa”. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Z dniem 2001-01-01 roku, na skutek restrukturyzacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w miejsce 1. PLM powołane zostały dwie jednostki wojskowe:

Pierwsza - 23. Baza Lotnicza - jednostka logistyczna, która przejęła mienie gospodarcze 1 Pułku.

Druga – 1. Eskadra Lotnictwa Taktycznego - jednostka liniowa, która przejęła samoloty i tradycje 1 Pułku.

Stało się to na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Nr Pf - 153 z dnia 28.11.2000r. Te przekształcenia dotyczyły wszystkich pułków lotniczych, za wyjątkiem 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, który miał swoją specyfikę i ze zbrojną obroną naszych granic miał niewiele wspólnego. 23. Baza Lotnicza przejęła pod swoją komendę majątek trwały i wszystko to, co dotyczyło utrzymaniem lotniska w pełnej sprawności. Natomiast 1. ELT jako jednostka bojowa dysponowała samolotami i personelem latającym.

Nowa Eskadra przejęła tradycje;

 • 1 PLM Warszawa,
 • 7 Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki 1918r.-1921r.
 • 19 Eskadry Myśliwskiej 1919r.-1929r.
 • 111 Eskadry Myśliwskiej 1 Pułku Lotniczego 1921r.-1929r.
 • 113 Eskadry Myśliwskiej 1 Pułku Lotniczego 1933r.-1939r.
 • 1/145 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego 1940r.
 • 303 Dywizjonu im Tadeusza Kościuszki 1940r.-1947r.
 • 316 Dywizjonu Warszawskiego 1941r.-1947r.

Kolejne przekształcenia w Siłach Powietrznych Polski doprowadziły do podległości 1. ELT i 23. Blot pod 1. Brygadę Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie, która następnie przeszła kosmetyczną zmianę nazwy na 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego.

Kolejne zmiany są widoczne po tym jak w Krzesinach Baza i. 3 ELT, przeszły pod jedno dowództwo. Należało oczekiwać podobnych zmian w Mińsku Mazowieckim.

Na wyposażeniu 1. ELT znalazły się samoloty odziedziczone po 1. PLM;

 • Mikojan-Guriewicz MiG-29 9.12 / UB

 • PZL TS-11 Iskra

 • PZL Mi-2 (przejęte przez 2. Eskadrę Lotnictwa Transportow-Łącznikowego, a od 2009 roku, przez 2. Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą w Mińsku Mazowieckim)

 • Antonow PZL An-2 (przejęte przez 2. Eskadr Lotnictwa Transportow-Łącznikowego, a w 2008 roku, zdjęte ze stanu).

MiG-29 nb 115 w Mińsku Mazowieckim. 2008 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-29 nb 115 w Mińsku Mazowieckim. 2008 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Po powstaniu 1. ELT zgłoszono do Sił Natychmiastowego Reagowania NATO, 12 samolotów MiG-29 oraz 18 pilotów.

W 2002 roku, 1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego "Warszawa" otrzymała imię gen. bryg. pil. Stefana Pawlikowskiego.


Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 33/MON z dnia 14.02.2003 roku, ustalono Święto Eskadry na dzień 19 maj. Dla upamiętnienia rozpoczęcia formowania 1. PLM Warszawa w 1943 roku, w Grigoriewskoje w CCCP.

Ćwiczenia 1 ELT.

Trudno jest wyliczyć wszystkie ćwiczenia, w których, w ciągu ostatnich 10 lat, brała udział 1. ELT, stale podnoszą swoją gotowość do obrony granic Rzeczypospolitej, ale także do wykonywania nowych zadań wynikłych z nowej sytuacji geopolitycznej.

W 2001 roku, odbyły się między innymi następujące manewry, ćwiczenia i spotkania; Chopin 2001 w Francji w Dijon (kwiecień 2001 roku), ODAX 2001 (z udziałem ponad 100 samolotów bojowych z Francji, Hiszpanii, Niemiec, USA, UK, Maroka i Singapuru), NATO Air Meet 2001 w Norwegii w bazie Roland (wrzesień 2001 roku), Clean Hunter 2001, Sentry White Eagle 2001 (maj 2001 roku), ćwiczenie Polsko-Amerykańskie w Mińsku Mazowieckim z udziałem samolotów F-15A/B ze 173. Skrzydła Gwardii Narodowej stanu Oregon).

W 2002 roku; Strong Resolve 2002 rok (ćwiczenie NATO na terenie Wielkopolski, luty-marzec 2002 rok), Lone Kestrel 2002.

W 2003 rok; Clean Hunter 2003 (Polskie MiG-29 i Su-22 startując z Lotniska Świdwin, brały udział w ćwiczeniach NATO nad Wschodnimi Niemcami i południowo-wschodnia Danią, czerwiec-lipiec 2003 roku), NATO Air Meet (NAM) 2003 we Francji, NATO Air Meet 2003 po raz pierwszy w Polsce (8-18.09.2003 roku, Lotnisko Krzesiny). Także w 2003 roku, Eskadra brała udział w osłonie samolotu "Air Force One" z prezydentem USA na pokładzie.

W 2004 roku; Ustka 2004, Clean Hunter 2004, Ćwiczenie sprawdzające procedurę "Renegade" (procedury wdrożone po tragedii w dniu 11.09.2001 roku, w USA), Polish Dancer 2004 (ćwiczenia Polska-UK, samoloty Sea Harrier FRS.2 z 801. Dywizjonu Morskiego RAF bazując na Lotnisku Mińsk Mazowiecki ćwiczyły z MiG-29 i Su-22 z 40. ELT. Marzec 2004 roku).

W 2005 roku; Sentry White Falcon 2005, Brytyjskie ćwiczenie z wojskami CQWI w Leuchards w Szkocji. NEWTP 2005 (ćwiczenie obrony systemu Polski, stanowiącego część systemu NATO. Maj 2005 rok).

W 2006 roku; Polsko-Brytyjskie ćwiczenie Lone Eider 2006 (Lotnisko Malbork). Także w 2006 roku, 1. ELT zabezpieczała osłonę wizyty Papieża Benedykta XVI w Polsce.

W 2007 roku; między innymi cykliczne ćwiczenie Fruit Fly z powietrznym systemem dowodzenia i naprowadzania AWACS Fruit Fly.

Nie sposób zapomnieć o dorocznych zlotach kierowniczej kadry eskadr lotniczych, które chyba już tradycyjnie odbywają się na Lotnisku Krzesiny. Zloty te są łączone z zadaniami wykonywanymi na obszarze 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach.

Lotnisko w Janowie koło Mińska Mazowieckiego jest nadal miejscem wielu zagranicznych wizyt na różnych szczeblach, zapoczątkowanych jeszcze w 90-tych latach. A nieodłącznym elementem tych wizyt były pokazy wyższego pilotażu na MiG-29, wykonywane przez mjr pilota H. Chołuja i mjr pilota J. Wojtaszczyka.

Piloci 1. ELT korzystali głównie z Poligonu Jagodne.

W okresie od marca do maja 2003 roku, samoloty 1. ELT operowały z Lotniska Malbork, bo Droga Startowa (RWY) w Mińsku Mazowieckim była remontowana.

Air Policing. Misja Orlik. 2006 rok.

Zgodnie z podpisaną umową, pakt NATO podjął się obrony powietrznej trzech krajów nadbałtyckich; Litwy, Łotwy i Estonii, które nie są w stanie same utrzymać lotnictwa myśliwskiego, a do NATO wstąpiły 2004-03-29 roku. Misja jest prowadzona rotacyjnie od 2004-04-02 roku, przez siły powietrzne poszczególnych państw NATO. Kiedy misja się skończy? Obecnie (2020 rok) trudno jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie zostały jeszcze wypracowane inne systemy bezpieczeństwa i obrony tego rejonu Europy. W ostatnich dniach stycznia 2010 roku, prasa podała, że Niemcy od wielu lat blokowali stworzenie w ramach NATO skutecznego systemu obrony tych krajów. W 2014 roku, Rosja zaostrzyła swoją agresywną politykę. Punktem kulminacyjnym było zestrzelenie Malezyjskiego samolotu pasażerskiego.

Od 1.01.2006 roku do 31.03.2006 roku, odpowiedzialność za ochronę powietrzną Państw Bałtyckich, w ramach zobowiązań sojuszniczych, przejęła Rzeczypospolita Polska.

Podstawą prawną udziału w misji Air Policing – poza zobowiązaniami sojuszniczymi – jest postanowienie Prezydenta RP z dnia 25.11.2005 roku, o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, w operacji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, które weszło w życie 29.11.2005 roku.

Pierwszą Polską jednostką, która została wyznaczona do tego trudnego, ale i zaszczytnego zadania, stała się 1. ELT Warszawa z Mińska Mazowieckiego. We wtorek, 27.12.2005 roku, o godz. 09;00 na Lotnisku Mińsk Mazowiecki odbyła się uroczystość pożegnania Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) „Orlik”, udającego się na Litwę w ramach natowskiej misji „Air Policing”. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele MON, Dowództwa Sił Powietrznych, władz administracyjnych i samorządowych Mińska Mazowieckiego, duszpasterstwa wojskowego oraz stowarzyszeń pozarządowych.

Z Sił Powietrznych RP został wydzielony kontyngent (PKW Orlik), w którego skład weszły cztery samoloty MiG-29 oraz sześciu pilotów, z 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego.

PKW podlegał Combined Air Operations Centre 2 (CAOC 2) w Kalkar (Niemcy) w ramach sojuszniczego (natowskiego) systemu dowodzenia. Ponadto w rejon pełnienia misji skierowano specjalistów technicznej obsługi samolotów, nawigacji, meteorologii i łączności – łącznie 68 osób, a także sprzęt specjalistyczny do obsługi samolotów. Bazą dla samolotów było lotniska w Zokniai koło Siauliai (Szawle). Dyżur bojowy pełniony był w systemie 24-godzinnym, przez 7 dni w tygodniu, przez 2 samoloty MiG-29 jednocześnie.

Dowódcą PKW Orlik był płk pil. Robert Cierniak.

Koszty misji, w wysokości ok. 16 mln zł, poniosło Ministerstwo Obrony Narodowej. Zadaniem sił powietrznych pełniących misję Air Policing było patrolowanie i niedopuszczenie do naruszania przestrzeni powietrznej oraz udzielanie pomocy samolotom wojskowym i cywilnym w sytuacjach awaryjnych. Nasz oddział zebrał cenne doświadczenia w prowadzeniu działań w nowej sytuacji geopolitycznej.

PKW Orlik to pierwsza misja Polskich samolotów bojowych poza granicami Rzeczypospolitej, od momentu zakończenia działań II wojny światowej. Polscy żołnierze spisali się na medal i przynieśli chlubę Polskim Skrzydłom.

Atrakcyjny wygląd MiG-29 nb 15. 2009 rok.

W dniu 05.06.2009 roku, z inicjatywy redakcji miesięcznika „Lotnictwo”, na jednym z samolotów 1. ELT „Warszawa” MiG-29 UB nb 15, pojawił się znak Eskadry Kościuszkowskiej, który obok biało – czerwonej szachownicy jest najlepiej rozpoznawalnym Polskim godłem lotniczym w kraju i na świecie. Prezentacja tego symbolu ma służyć popularyzacji Polskich Sił Powietrznych podczas różnego rodzaju imprez lotniczych. Pierwszą okazją do zaprezentowania znaku był Międzynarodowy Piknik Lotniczy w Góraszce.

Kolejny pokaz była za granicą. W czwartek 18.06.2009 roku, ppłk pil. Robert Kozak i kpt. pil. Piotr Iwaszko odlecieli samolotem MiG-29 UB nb 15 na pokazy lotnicze do Volkel, w Holandii. Naszemu myśliwcowi towarzyszy CASA C-295 M nb 022 z 13. ELTr z Balic, na pokładzie której znalazł się wszelki niezbędny sprzęt, potrzebny do zabezpieczenia przelotu i pobytu MiG-29 poza macierzystym lotniskiem. Za sprawność "Smokera" odpowiadało 11 techników, którzy wraz z pilotem rezerwowym kpt. pil. Tomaszem Jatczakiem, na pokładzie CASA polecieli do Holandii.

Pokaz dynamiczny w locie w Volkel zaprezentowano w dniach 19-20.06.2009 roku, w doborowym towarzystwie najlepszych zespołów akrobacyjnych świata. Wśród nich były zespoły dobrze znane i widywane w Polsce. Patrulla Aguila, Red Arrows, Patrouille de France. Nasi piloci pokazali się z jak najlepszej strony, zostawiając bardzo dobre wrażenie.


I jeszcze jedna uwaga. Nasze samoloty i nasi lotnicy nie są już traktowani jak ubodzy krewni z Europy Wschodniej. Jesteśmy już pełnoprawnym i równorzędnym partnerem w obozie krajów NATO.

MiG-29 nb 105 z 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-29 nb 105 z 1. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

2 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Mińsku Mazowieckim.

Nowe zadania stawiane przed wojskiem spowodowały, że w 2009 roku, została powołana do istnienia jednostka (oddział) ratowniczy, który otrzymał nazwę 2. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Mińsku Mazowieckim. Oddział przejął ze struktur 2. Eskadry Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego śmigłowce, które stały się podstawowym sprzętem nowej jednostki. Piloci tych śmigłowców już wcześniej wykonywali zadania poszukiwawczo-ratownicze, ale obecnie funkcjonują w nowej strukturze, utworzonej dla Polski. Dowódcą jednostki został mjr pil. Piotr Bieżoński. Adres jednostki; JW 4327 Barcząca 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Przemianowanie 1. ELT.

Z dniem 1 lipca 2010 roku, Eskadra została włączona w skład 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Dowódcy 1 ELT „Warszawa”.

 • ppłk dypl. pil. inż. Krzysztof Rosa 1.01.2000r. – 12.02.2003r.

 • ppłk dypl. pil. inż. Stefan Rutkowski 12.02.2003r. – 22.12.2005r.

 • ppłk dypl. pil. mgr inż. Robert Cierniak 22.12.2005r. – 31.10.2007r.

 • ppłk mgr pil. Robert Kozak 31.10.2007r. – 1.07.2010r.

Opracował Karol Placha Hetman