WSK PZL Kania. 2020r.

Kraków 2020-12-02

WSK PZL Mi-2 Kania.

247a Rozdział 3.06.1979 rok.

PZL Kania w służbie Policji w Krakowie.

PZL Kania Nb SN-51XP G-020. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Kania Nb SN-51XP G-020. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W czasach Polski komunistycznej Milicja Obywatelska (Milicja) nie posiadała śmigłowców. Zadania ochrony bezpieczeństwa publicznego i ochrony władzy komunistycznej wykonywały śmigłowce należące do 103. Pułk Lotniczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Po przemianach społeczno-gospodarczych w 1989 roku, Milicja została przekształcona w Policję, która swoimi korzeniami sięga Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Lotnictwo Policji swoje pierwsze dwa śmigłowce PZL Kania otrzymało w 1996 roku. Przeznaczono je dla dwóch nowych baz Policji: w Poznaniu na Lotnisku Ławica oraz w Krakowie na terenie obecnego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Czyżynach. Dla śmigłowca przeznaczono metalowy hangar, jeden z dwóch tego typu. Policjanci otrzymali także do dyspozycji niewielki budynek i inne pomieszczenia.

W Krakowie bazował śmigłowiec PZL Kania Nb SN-51XP G-020 Nr 90.03.01. Śmigłowiec został zbudowany w 1990 roku, w trzeciej serii produkcyjnej, jako pierwszy egzemplarz. W 1996 roku, został przekazany do wykonywania zadań w Policji w Krakowie.

W 2001 roku, rozformowano 103. Pułku Lotniczego NJW MSW (Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) i w tym czasie przekazano do Policji 11 śmigłowców. Zorganizowano kolejne bazy lotnicze.

PZL Kania Nb SN-52XP G-002 Nr 90.03.02, został przekazany do Krakowa w sierpniu 2007 roku. Poprzednio śmigłowiec był eksploatowany w Sekcji Lotnictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Razem ze śmigłowcem przekazano specjalistyczny samochód wyposażony w urządzenia do przekazu transmisji wizji. Wyposażenie śmigłowca: Aparatura nagłaśniająca TV-450. System obserwacyjny FLIR ULTRA 4000. Układ transmisji danych BSS 56KM (system TOR). Reflektor szperacz Spectrolab SX-5, o mocy 1 600 W.

Przez blisko 30 lat w Policji użytkowano 8 typów śmigłowców. W 2021 roku, Policja posiadała 14 śmigłowców, w sześciu bazach: jeden PZL Mi-2 (najstarszy z 1975 roku), dwie maszyny Bell-206, trzy Bell-407, jeden Bell-412, dwa PZL W-3 Sokół, dwa Mi-8 i trzy S70i Black Hawk. Centralną bazę stanowi Zarząd Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie, który stacjonuje na Lotnisku Bemowo. W Warszawie stacjonują śmigłowce Black Hawk, Mi-8, Bell-412 i dwa Bell-407. Pozostała sekcje są w: Wrocław (Bell-206), Łódź (Bell-206), Poznań (Bell-407), Szczecin (PZL W-3 „Sokół”).

W 2020 roku, w Krakowie stacjonowały dwa PZL Kania i jeden PZL W-3 Sokół. Śmigłowce PZL Kania w Krakowie były wykorzystywane intensywnie do 2015 roku. Śmigłowce PZL Kania były wykorzystywane nie tylko w rejonie miasta Krakowa, ale także w innych rejonach kraju, w zależności potrzeb. W sezonie wakacyjnym, krakowskie śmigłowce bazowały także w Giżycku i Koszalinie.

W 2020 roku zapadły decyzje o przekazaniu śmigłowców PZL Kania, jednego PZL Kania Nb SN-51XP G-020 Nr 90.03.01, do Muzeum Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Drugiego PZL Kania Nb SN-52XP G-002 Nr 90.03.02, do Muzeum Ratownictwa w Tomaszowicach.

PZL Kania Nb SN-51XP G-020, PZL Kania Nb SN-52XP G-002. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Kania Nb SN-51XP G-020, PZL Kania Nb SN-52XP G-002. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PZL Kania Nb SN-51XP G-020 Nr 90.03.01.

PZL Kania Nb SN-51XP G-020. 2010 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Kania Nb SN-51XP G-020. 2010 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PZL Kania Nb SN-51XP G-020. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Kania Nb SN-51XP G-020. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PZL Kania Nb SN-51XP G-020. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Kania Nb SN-51XP G-020. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PZL Kania Nb SN-52XP G-002 Nr 90.03.02.

PZL Kania Nb SN-52XP G-002. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Kania Nb SN-52XP G-002. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PZL Kania Nb SN-52XP G-002. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL Kania Nb SN-52XP G-002. 2020 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opracował Karol Placha Hetman