Historia Konstrukcja Zestawienie

Suchoj Su-22 UM 3 K

 

 

Kraków 20.08.2017r.

 

Su-22 UM 3 K

 

269 Rozdział 1984.05.05.

 

Samoloty bojowe dwumiejscowe. 

Część 06

 

Zestawienie

 

Su-22 w Polsce.

 

LP Typ Nb/Nr Data Uwagi


1. U 001 / 17532369001 1987r. – Pierwszy przybyły do Powidza do 7 PLB-R. Użytkowany w 8 PLM-B, a od 2000r. w 8 ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 14.03.1994r. W 2009r. nadal używany w 8 ELT.


2. U 102 / 17532366102 1985r. - Użytkowany w 7 PLB-R , a od 2001r. w 7 ELT w Powidzu. Remont główny zakończony 23.04.1992r. W dniu 13.06.2001r. o godzinie 00;33. Nocne lądowanie załogi w składzie mjr Maciej Górkiewicz i ppor. Arkadiusz Madej na lotnisku w Powidzu zakończone śmiercią załogi. Zadanie: Lot szkolny w zasłoniętej kabinie w celu opanowania techniki pilotowania samolotu według przyrządów dublujących według ćw. 112. Okoliczności katastrofy: Katastrofa wydarzyła się na lotnisku w Powidzu, podczas lądowania samolotu Su-22 UM 3 K w NTWA. Załoga po zakończeniu lotu uzyskała zgodę kontrolera zbliżania na powrót na lotnisko. Po wyprowadzeniu samolotu na kurs lądowania, podczas drugiego zajścia, w trakcie poszukiwania drogi startowej w warunkach opadu deszczu i silnej mgły, maszyna zderzyła się z ziemią w odległości 1 340 m od początku DS-2. Samolot przemieszczał się po ziemi na kadłubie, ścinając skrzydłami pnie drzew. Rozszczelnienie się instalacji paliwowej spowodowało pożar samolotu. Samolot zatrzymał się w odległości 163 m od pierwszego śladu zetknięcia z ziemią. Przyczyną katastrofy była nieprawidłowa decyzja dowódcy statku powietrznego o wykonaniu powtórnego zajścia do lądowania w warunkach atmosferycznych poniżej minimalnych określonych dla załogi, lotniska i samolotu. Kontroler lotniska, zamiast odesłać samolot na lotnisko zapasowe, pozwolił pilotowi lądować na lotnisku własnym.


3. U 104 / 66104 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile. W dniu 20.12.1989r. Podczas nocnego lądowania na lotnisku w Pile na skutek nadmiernego zniżenia, spowodowanego błędami pilotów, samolot zahaczył o korony drzew. Piloci dzięki wystarczającej prędkości poderwali maszynę do góry i na wysokość ok. 60 m zdołali się katapultować. Samolot spadł kilkaset metrów od drogi Piła-Wałcz. Eksplodował i doszczętnie się spalił. Piloci katapultowali się pomyślnie. Pierwsza katastrofa wersji dwumiejscowej.


4. U 201 / 17532368201 – przyjęty do 6 PLM-B następnie do 7 PLB-R. Remont główny zakończony 13.08.1991r. Wycofany. Pomoc dydaktyczna w Dęblinie.


5. U 203 / 17532368203 - Remont główny zakończony 23.07.1992r. Wycofany. Eksponat w Chełmie. 


6. U 304 / 17532368304 1985r. - Użytkowany w 8 PLM-B, a następnie w 8 ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 22.12.1992r. W 2007r. trafił do muzeum w Czyżynach.


7. U 305 / 17532366305 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 7 PLB-R, następnie 6 PLM-B w Pile, do 2000r. do rozformowania, a później 8 ELT w Mirosławcu. Remont główny zakończony 19.12.1991r., drugi remont 2001r. W 2009r. w 8 ELT.


8. U 305 / 17532368305 - Remont główny zakończony 14.04.1993r. W 2008r. wycofany i przechowywany na lotnisku w Powidzu.


9. U 306 / 17532366306 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany najpierw w 7 PLB-R, następnie w 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., ponownie w Powidzu. Remont główny zakończony 30.12.1991r. Około 2005r. nieczynny.


10. U 307 / 17532366307 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r., potem w Powidzu. Remont główny zakończony 30.09.1991r. Około 2005r. nieczynny. Przechowywany na lotnisku w Powidzu.


11. U 308 / 66308 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, do rozformowania w 2000r. Remont główny zakończony 14.09.1992r. W 2002r. przeszedł drugi remont. W 2009r. w 40 ELT. W 2015 roku przeszedł trzeci remont generalny, jednoczesnie otrzymał nowy, szary kamuflaż.


12. U 310 / 17532368310 1985r. - Użytkowany w 7 PLB-R w Powidzu. Remont główny zakończony 12.02.1991r., drugi remont 18.12.2000r. W 2009r. w 40 ELT. Według innych informacji, około 2005r. nieczynny.


13. U 506 / 17532368506 - Remont główny zakończony 24.08.1993r. Wycofany. Przechowywany na lotnisku w Mirosławcu.


14. U 507 / 17532368507 – użytkowany w 40 PLM-B, a w 1999r. trafił do Powidza. Remont główny zakończony 1.07.1993r. Wycofany. Pomnik-eksponat na lotnisku w Powidzu.


15. U 508 / 17532368508 1985r. – na uzbrojeniu w Pile, potem w Powidzu, następnie w Mirosłwacu. Użytkowany w 8 PLM-B w Mirosławcu. Remont główny zakończony 27.04.1993r., drugi remont 29.10.2002r. W 2009r. w 8 ELT, a według innych informacji, około 2005r. nieczynny.


16. U 509 / 66509 październik 1984r. - Pierwsza dostawa. Użytkowany w 6 PLM-B w Pile, do rozformowania. A później w 8 ELT w Mirosławcu. W 2007r. w 40 ELT w Świdwinie nadal czynny.


17. U 605 / 17532369605 1987r. - Użytkowany w 7 PLB-R, następnie 8 PLM-B w Mirosławcu. Remont główny zakończony 28.04.1994r. W 2009r. w 40 ELT w Świdwinie nadal czynny. W 2015 roku przeszedł kolejny generalny remont, jednoczesnie otrzymując nowy, szary kamuflaż. 


18. U 610 / 17532368610 1986r. – Przyjęty na stan 7 PLB-R. Remont główny zakończony 16.04.1992r. W dniu 11.07.1995r. o godzinie 10;03. Samolot z załogą ppłk. Bogdan Kawka i ppłk Wacław Macko w okolicach Czaplinka podczas akrobacji zderzyli się z ziemią. Piloci zginęli. Zadanie: Lot metodyczny na średni pilotaż na średniej i małej wysokości. Okoliczności katastrofy: Załoga wykonywała lot na średni pilotaż, na średniej i małej wysokości, w dzień w zwykłych warunkach atmosferycznych. Na torze wznoszącym wykonała półbeczkę w lewo oraz zwiększyła wysokość do 4 450 m w locie odwróconym z przejściem do przewrotu. W górnym położeniu figury prędkość lotu spadła do 301 km/godz. Po czym samolot pionowo nurkował do wysokości 3 840 m z prędkością 595 km/godz. i kątem natarcia 17°, z przeciążeniem 2,13 g. W drugiej fazie przewrotu nastąpiło wyraźne spowolnienie tempa wykonywania figury, zmniejszyło się przeciążenie, szybko malała wysokość i wzrastała prędkość. Samolot zderzył się płasko z ziemią z kursem 331° i prędkością 1 000 km/godz., mając niewielki kąt pochylenia. Był nieznacznie przechylony na prawe skrzydło. Przyczyna: Przyczyną katastrofy było niewłaściwe wykonanie drugiej fazy przewrotu. W strefie panowały trudniejsze warunki atmosferyczne. Załoga nie podjęła w porę skutecznej próby wyprowadzenia samolotu z nurkowania lub opuszczenia samolotu na bezpiecznej wysokości.


19. U 706 / 17532369706 1987r. - Użytkowany najpierw w 7 PLB-R, potem w 40 PLM-B, a od 2000r. w 40 ELT w Świdwinie. Remont główny zakończony 04.06.1992r., drugi remont 22.10.2001r. W 2009r. nadal czynny.


20. U 707 / 17532369707 1987r. - Użytkowany w 7 PLB-R, a od 2000r. w 7 ELT w Powidzu. Remont główny zakończony 25.02.1993r., drugi remont 13.07.2001r. W 2009r. nadal czynny.

 

Opracował Karol Placha Hetman