Przeciwlotniczy zestaw PSR-A Pilica. 2022r.

Kraków 2022-11-08

Przeciwlotniczy zestaw PSR-A Pilica.

PSR-A Pilica to jest Polski przeciwlotniczy automatyczny system rakietowo - artyleryjski krótkiego zasięgu. W nomenklaturze NATO oznaczony VSHORAD, czyli Very Short Range Air Defence). System jest typu przewoźnego. Skrót PSR-A oznacza Przeciwlotniczy System Rakietowo - Artyleryjski.

PSR-A Pilica. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PSR-A Pilica. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PSR-A Pilica. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PSR-A Pilica. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PSR-A Pilica. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PSR-A Pilica. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

System PSR-A Pilica.

Prace nad systemem Pilica rozpoczęto w 2006 roku, w Wojskowej Akademii Technicznej, opracowując wymagania na nowy system bliskiej obrony. W programie uczestniczyły także firmy: Zakłady Mechaniczne Tarnów, jako główny wykonawca oraz spółki Bumar Łabędy. Ostatecznie wykonawcą systemu Pilica jest konsorcjum PGZ-PILICA.

W 2015 roku, zakończono testy fabryczne systemu. W dniu 24 listopada 2016 roku, podpisano umowę o wartości 746,16 mln zł brutto na dostawę sześciu systemów PSR-A Pilica dla Wojska Polskiego. Kontrakt przewidywał zbudowanie: 6 stanowisk dowodzenia, 36 jednostek ogniowych, 6 stacji radarowych oraz 60 pojazdów o różnym przeznaczeniu. Produkcję seryjną rozpoczęto w 2018 roku. Próby poligonowe prowadzono w okresie 2019 - 2020. Przekazanie zestawów na uzbrojenie Wojska Polskiego rozpoczęto w marcu 2022 roku. Już w dniu 4 października 2022 roku, poinformowano o opracowaniu zmodyfikowanej odmiany PSR-A Pilica+. Dostawa pierwszego zestawu przewidywana jest w 2024 roku.

System PSR-A Pilica ma otwartą architekturę, a to oznacza możliwość wymiany poszczególnych elementów na nowocześniejsze. System poznaczony jest do zwalczania: Bezpilotowych Aparatów Latających, śmigłowców, samolotów, pocisków manewrujących. Zasięg systemu wynosi do 5 000 m.

Jednostka ogniowa systemu Pilica to jest zestaw rakietowo - artyleryjski ZUR-23-2SP Jodek. Składa się z zdwojonej armaty przeciwlotniczej, o szybkostrzelności teoretycznej 2 000 strzałów na minutę i skutecznym zasięgu ognia do 3 000 m, będącej polską modyfikacją armaty ZU-23-2 kalibru 23 mm. Drugim elementem jednostki ogniowej są dwie wyrzutnie pocisków rakietowych PPZR Grom lub PPZR Piorun, o zasięgu 5 500 m.

W skład pojedynczego systemu, czyli baterii wchodzi sześć jednostek ogniowych (JO), z których każda składa się z zestawu rakietowo - artyleryjskiego ZUR-23-2SP Jodek. Każda jednostka ogniowa ma własną głowicę optoelektroniczną GOS-1, wyposażoną w kamerę termowizyjną, telewizyjną i dalmierz laserowy, co umożliwia samodzielne działanie w trybie awaryjnym. Stosowana jest kamera termowizyjna KMW-1 Teja polskiej produkcji PCO. Głowica opto-elektroniczna jest stabilizowana oraz pracuje w dzień i w nocy. Głowica przyjmuje także informacje z innych systemów rozpoznania i informacji. W skład zestawu wchodzi skomputeryzowane stanowisko dowodzenia (SD) na podwoziu ciężarówki Jelcz 442.32, trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna (SR) SRL-97 na bazie radaru IAI ELM-2106NG ADSR-3D Tactical Air Defense Radar, produkowanego przez firmę Israel Aerospace Industries.

Uzupełnieniem są pojazdy równego przeznaczenia. Podstawowym podwoziem jest samochód ciężarowy Jelcz 442.32, po jednym dla jednej jednostki ogniowej (PT - pojazd transportowy). Planowano ciągnięcie jednostki ogniowej jako przyczepy. Jednak przewożenie jednostki ogniowej na samochodzie zmniejsza ryzyko uszkodzenia. W systemie są dwa następne samochody Jelcz 442.32, jako pojazdy amunicyjne (PA). Jednostka ogniowa może prowadzić ogień z pojazdu transportowego (PT).

Sterowanie uzbrojeniem odbywa się automatycznie w pełnym zakresie, z użyciem skomputeryzowanego układu naprowadzania. Działa on w układzie półautomatycznym, namierzając cele i niszcząc je po potwierdzeniu przez operatora. PSR-A Pilica posiada urządzenie identyfikacji IFF. Operator może także prowadzić ogień w trybie manualnym. System może ostrzeliwać także cele naziemne i nawodne. Zasadnicze sterowanie uzbrojeniem odbywa się automatycznie w pełnym zakresie, z użyciem skomputeryzowanego układu naprowadzania, o wysokiej dokładności i niezwykłej szybkości działania.

Dane T-T systemu PSR-A Pilica:

Dwie armaty typu A14, kalibru 23 mm. Zasilanie w amunicję z lewej i z prawej strony. Ostrzał w poziomie 360 stopni. Podniesienie luf armat od -3 stopnie do +75 stopni. Armaty strzelają różnego typu amunicją. Wymiary jednostki ogniowej w położeniu bojowym; Długość 5,57 m. Szerokość 1,95 m. Wysokość 1,79 m. Masa zestawu wynosi 1 400 kg. Długość lufy 1,88 m.

Pociski rakietowe: PPZR Grom lub PPZR Piorun, o zasięgu 5 500 m.

Opracował Karol Placha Hetman