PKP Podbory Skawińskie. 2023r.

Skawina 2023-09-20

Stacja Kolejowa Podbory Skawińskie koło Skawiny.

Współrzędne geograficzne: 49.966 N 19. 772 E. Elewacja 213 m.

Borek Szlachecki.

Borek Szlachecki to jest miejscowość w Województwie Małopolskim, w Powiecie Krakowskim, w Gminie Skawina. Miejscowość leży na zachód od Skawiny, z którą graniczy. Borek Szlachecki rozciąga się wzdłuż Drogi Krajowej Nr 44 Kraków - Oświęcim. Na północ od miejscowości biegnie linia kolejowa Nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim.

Za torami, na północ znajduje się Kanał Łączański, inaczej Kanał Łączany - Skawina, który wchodzi w system rzeki Wisła. Celem Kanału Łączańskiego jest zaopatrywanie Elektrowni Skawina w wodę, do celów przemysłowych. W Borku Szlacheckim na Kanale Łączańskim znajduje się śluza, o najwyższym spadzie w Polsce, który wynosi 12,0 m. Długość śluzy wynosi 85 m, a szerokość 12 m. W pobliżu znajduje się Elektrownia Wodna Borek Szlachecki.

Populacja miejscowości Borek Szlachecki w 2022 roku, wynosiła 1 502 mieszkańców. W okresie 1954-1961 miejscowość była siedziba gromady Borek Szlachecki, a po jej likwidacji weszła w skład gromady Skawina. W Borku Szlacheckim znajduje się zabytkowy dwór oraz parafii Zwiastowania Pańskiego.

PKP Podbory Skawińskie.

PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Widok w kierunku Oświęcimia.

PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Widok w kierunku Oświęcimia.

PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Podbory Skawińskie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Widok w kierunku Skawiny i Krakowa.

W miejscowości Borek Szlachecki znajduje się stacja kolejowa o nazwie Podbory Skawińskie. Stacja została uruchomiona w 1951 roku. Jej głównym celem było i jest dostarczanie wagonów z węglem kamiennym do Elektrowni Skawina, a także obsługa Fabryki Materiałów Budowlanych (Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych w Skawinie). Do obu zakładów poprowadzono bocznicę kolejową, która (2023 rok) nadal jest eksploatowana. Wjazd z bocznicy na stację zabezpieczony jest tarczą manewrową oraz żeberkiem ochronnym. Dla ruchu osobowego jest to stacja przelotowa, która obsługiwała i obsługuje wszystkie pociągi osobowe poruszające się linią Nr 94. Ze stacji korzystali pracownicy zakładów pracy w Skawinie i osoby dojeżdżające do szkół w Skawinie i w Krakowie.

Stacja kolejowa znajduje się na 19,420 km linii kolejowej Nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim. Do 1958 roku, był to tylko przystanek osobowy z dwoma peronami jedinokrwaedziowymi.

Dworzec na stacji Podbory Skawińskie to jest typowy przykład architektury socrealistycznej w Polsce. Socrealizm był to styl architektoniczny realizowany w Polsce w okresie 1949-1956, w ramach obowiązującej wówczas doktryny realizmu socjalistycznego. Była to architektura definiowana w tym czasie, jako „socjalistyczna w treści i narodowa w formie”. Główny nacisk kładziono na formę, nie zwracając uwagi na funkcjonalność obiektów. Dlatego styl ten szybko została zastąpiony modernizmem, który zwracał uwagę na przestronność, doświetlenie i funkcjonalność. Modernizm często jest także nazywany funkcjonalizmem. Modernistyczną architekturę odbiera się jako nowoczesną, bo dostosowaną do potrzeb jej użytkowników. Charakteryzują ją proste, pozbawione przesadnych dekoracji, geometryczne bryły, wyposażone w liczne i duże okna. Patrząc na dworzec na stacji Podbory Skawińskie, od razu widzimy bydynki postawione w Nowej Hucie. W budynku dworca była kasa biletowo-bagażowa, poczekalnia, kiosk „RUCH” i bar. Górne piętro zostało przeznaczone na mieszkania dla pracowników kolei.

Na stacji zbudowano dwa perony; jeden wyspowy i jeden jednokrawędziowy od strony dworca. Do 2022 roku, pasażerowie przechodzili na Peron 2 przejściem na poziomie torów. W 2022 roku, oddano do użytku tunel pod torami, który łączy: ulicę Dworcowa, Peron 1, Peron 2 i ulicę Szuwarowa, po północnej stronie stacji. Dla pasażerów na wózkach, wózków dziecięcych, rowerzystów i podróżnych z dużym bagażem, zamontowano trzy nowoczesne windy. Obecnie (2022 rok) perony są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od 2022 roku, stacja Podbory Skawińskie jest obsługiwana przez Szybką Kolej Aglomeracyjną. W ciągu doby stację obsługuje 20-22 pary pociągów. W 2022 roku, po przebudowie, stacja obsługiwała ponad 150 pasażerów w ciągu doby. Stacja jest obsługiwana w relacji SKA2 Kraków Główny - Podbory Skawińskie. W przyszłości planowane jest przedłużenie relacji do Oświęcimia.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię „PS”. Przejazdy kolejowo-drogowe w ciągu ulic; Szuwarowa, Topolowa, wyposażono w automatyczne zapory i sygnalizację świetlną.

Opracował Karol Placha Hetman