PKP Jaśkowice koło Skawiny. 2023r.

Kraków 2023-09-19

Przystanek osobowy PKP Jaśkowice koło Skawiny.

Stacja Kolejowa Jaśkowice koło Skawiny. Jaśkowice to jest niewielka miejscowość położona na zachód od Skawiny. Z Jaśkowic do Skawiny jest 12 km, do Krakowa jest 32 km, do Wadowice jest 21 km, do Oświęcimia jest 38 km. Przez miejscowość Jaśkowice przebiega Droga Krajowa Nr 44 Kraków - Oświęcim.

PKP Jaśkowice. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Jaśkowice. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: kierunek Oświęcim.

PKP Jaśkowice. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Jaśkowice. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Jaśkowice. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Jaśkowice. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: kierunek Skawina i dalej Kraków.

PKP Jaśkowice. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Jaśkowice. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

PKP Jaśkowice. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PKP Jaśkowice. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Linia kolejowa Nr 94.

Stacja kolejowa Jaśkowice koło Skawiny jest położona na linii kolejowej Nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim, na 26,544 km szlaku. Obecnie (2023 roku) na szlaku trwają jeszcze praca modernizacyjne. Po nich całkowitym zakończeniu, pociągi osobowe pojadą z prędkością 100 km/h, a towarowe z prędkością 80 km/h. Linia Nr 94 została zelektryfikowana: W dniu 30 października 1970 roku zelektryfikowano odcinek Kraków Płaszczów – Spytkowice, na którym uruchomienie sieci trakcyjnej nastąpiło w dniu 12 listopada 1970 roku. W dniu 9 września 1971 roku, zelektryfikowany został odcinek Spytkowice – Oświęcim. Linia Nr 94 ma długość 64,502 m, jest dwutorowa, zelektryfikowana.

Przystanek osobowy Jaśkowice.

Stacja Jaśkowice to jest właściwie przystanek osobowy. Stacja Jaśkowice powstała przy przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu obecnej ulicy Torowa. Przy przejeździe zbudowano budynek dworcowy. Budynek pełnił rolę dworca (była w nim kasa biletowo-bagażowa) oraz pomieszczenia dla dróżnika, który obsługiwał przejazd. Obecnie budynek pełni wyłącznie funkcje mieszkalne. Budynek ukryty jest wsród drzew, krzewów i winorośli.

W 2023 roku, przejazd kolejowo-drogowy został wyposażony w automatyczną sygnalizację świetlną. Tutaj mamy przykład przejazdu kolejowo-drogowego Typu C. Typ C oznacza przejazd z samoczynną sygnalizacją świetlną lub uruchamiany przez pracowników kolei. W Polsce ilość tego typu przejazdów wynosi około 12 % i ich liczba stale rośnie, bo do tej kategorii są modernizowane przejazdy Typu D, których aktualnie jest aż 55 %. Typ D to przejazd bez rogatek, półrogatek czy samoczynnej sygnalizacji świetlnej. Przed przejazdami Typu C i D stoi ostrzegawczy znak drogowy A-10, czyli czarna lokomotywa. Za tym znakiem są biało-czerwone słupki G-1, które informują nas o odległości do przejazdu. Tuż przed przejazdem jest krzyż świętego Andrzeja „X”, a dodatkowa belka w kształcie „^” informuje, że przejazd jest wielotorowy. Na tym konkretnym przejeździe mamy sygnalizację świetlną „S2” - dwa czerwone światła pulsujące „STÓJ”, które automatycznie uruchamia jadący pociąg. Dodatkowo jest znak drogowy „STOP”, który nakazuje obowiązkowe zatrzymanie się. Pamiętajmy o tym, że samochód jadący 100 km/h hamuje na odcinku 40 m. Poruszający się z podobną prędkością pociąg do zatrzymania potrzebuje 1 000 m.

Perony na stacji Jaśkowice są dwa, jednokrawędziowe, po obu stronach torowiska. Perony mają wysokość 0,40 m, są długie na 200 m. Nawierzchnia peronów wykona jest z płytek chodnikowych, 0,50 m x 0,50 m. Namalowane są linie; ostrzegawcza żółta i linia krawędziowa biała. Na każdym peronie ustawiona jest jedna wiata przystankowa (metalowa przykryta trapezową blachą). Są gabloty z informacją kolejową. Na stacji nie ma głośników z informacją kolejową. Perony są oświetlone lampami typu ulicznego. Perony utrzymane są w dobrym stanie i nie są zachwaszczone. Przy peronach są zainstalowane stojaki dla rowerów.

Opracował Karol Placha Hetman