PKP Kraków Sidzina. 2021r.

Kraków 2021-10-26

Kolejowy Przystanek Osobowy Kraków Sidzina.

Kraków Sidzina to przystanek osobowy (PO) na szlaku Kraków Płaszów - Skawina. Dokładnie przystanek leży na szlaku Nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim. Współrzędne 49°59′07″N 19°52′28″E.

Kraków Sidzina. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Sidzina. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Widok w kierunku Krakowa.

Ten przystanek kolejowy jest na terenie osiedla Sidziny w Krakowie, w województwie małopolskim. Tor kolejowy przedziela osiedle Sidzina na część południową i północną. Główna ulica łączy obie części osiedla poprzez przejazd kolejowy wyposażony w zapory. Przy tym przejeździe zbudowano przystanek kolejowy, który otwarto w 1947 roku. Ulica od strony północnej ma nazwę Mieczysława Wrony, a od strony południowej Adama Prażmowskiego. Przejazd kolejowy od samego początku był wyposażony w zapory. Zapory było obsługiwane przez posterunek odgałęźny odległy o około 3 km w kierunku wschodnim przy przejeździe kolejowym na ulicy Zygmunta Radnickego. W tym miejscu od szlaku odchodziła bocznica do austriackich koszar i szpitala w Kobierzynie (obecnie Szpital imieniem doktora Babińskiego). Bocznica została zlikwidowana w 80-latach XX wieku. Sterowanie przejazdem kolejowym w Sidzinie zostało przeniesione do nastawni w Skawinie. Z drugiej strony przystanku, od strony wschodniej, w ciagu ulicy Chlebnicza jest także przejazd kolejowy, bez zapór, ale z sygnalizacją.

Przystanek kolejowy Kraków Sidzina został wyposażony w dwa perony jednokrawędziowe, o długości 300 m. Wysokość peronów wynosiła 0,30 m. Z czasem na peronach ustawiono po dwie wiaty, dla ochrony pasażerów przed deszczem i śniegiem. Ustawiono kosze na śmieci. Nawierzchnia peronów była utwardzona żwirem. W 80-latach perony wyposażono w latarnie. W 2017 roku, przystanek obsługiwał do 50 pasażerów na dobę.

W 2017 roku, szlak kolejowy Nr 94 poddano modernizacji. Jednocześnie zdecydowano o remoncie przystanku osobowego Kraków Sidzina. Koszt remontu oszacowano na 3,5 miliona złotych. Przystanek składa się z dwóch jednokrawędziowych peronów, tak zwanych wysokich. Wysokość peronu od główki szyny wynosi 0,60 m. Od strony północnej jest Peron 1, a od strony południowej Peron 2. Każdy peron ma długość 200 m i szerokość 4,50 m. Na każdym peronie zamontowano dwie wiaty przystankowe, dodatkowe ławki, spoczynki, gablotowe tablice informacyjne, kosze na śmieci, oświetlenie oraz nagłośnienie, którym podawane są informacje kolejowe. Podawane są informacje nie tylko o pociągach osobowych, ale także o pociągach przelotowych, które mijają przystanek z prędkością nawet 160 km/h. Nawierzchnia peronów w pobliżu krawędzi jest wykonana w technologi antypoślizgowej. Nawierzchnia peronów została wyposażona w białe ścieżki komunikacyjne oraz żółte linie bezpieczeństwa, także dla osób ociemniałych. Od strony zewnętrznej perony otrzymały stałe ogrodzenie o wysokości 1,20 m, wykonane z drucianych paneli. Przystanek po modernizacji uruchomiono we wrześniu 2021 roku.

Kraków Sidzina. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Sidzina. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Widoczny przejazd kolejowy na ulicy Chlebnicza.

Kraków Sidzina. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Sidzina. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Widok w kierunku Skawiny. Przejazd kolejowy z zaporami w ulicy Mieczysława Wrony.

Kraków Sidzina. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Sidzina. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kraków Sidzina. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kraków Sidzina. 2021 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: Przelotowy pociąg InterCity do Zakopanego. Skład siedmiu wagonów prowadzi lokomotywa EP07-381.

Opracował Karol Placha Hetman