Odbudowa hangaru 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. 2023r.

Kraków 2023-10-31

Odbudowa hangaru 2. Pułku Lotniczego w Krakowie.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

W 2017 roku, zapadły decyzje dotyczące odbudowy historycznych hangarów w Parku Lotników. Odbudowane obiekty mają być przeznaczone na cele ekspozycyjne dla Muzeum Lotnictwa Polskiego. Z uwagi na konieczność zebrania odpowiednich funduszy, zamierzenie zostało podzielone na etapy i przesunięte w czasie. W pierwszym etapie postanowiono odbudować jeden hangar razem z wewnętrzną infrastrukturą oraz otoczeniem. Projekt jest kolejnym etapem rozbudowy największej w Polsce placówki muzealnej o tematyce lotniczej.

W maju 2023 roku, wykonawca firma PBP Łęgprzem z Krakowa, weszła na teren budowy. Zakończenie robót jest planowane w lipcu 2024 rok. Jednocześnie na placu budowy pracuje 50 robotników.

Odbudowa hangaru 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Odbudowa hangaru 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Odbudowa hangaru 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Odbudowa hangaru 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangar który jest odbudowywany został zniszczony przez wycofujących się germańców w 1945 roku. W Drugiej Rzeczypospolitej Hangar był użytkowany przez 2. Pułk Lotniczy w Krakowie. Projekt hangaru został opracowany przez profesora inżyniera pana Izydor Stella-Sawicki i był jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów na Świecie, w 20-latach XX wieku. Obecna rekonstrukcja hangaru została opracowana na Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego inżyniera architekta panią Maria Łuczyńska-Bruzda. Docelowo zakłada się również odbudowę drugiego, zlokalizowanego obok, bliźniaczego hangaru oraz zagospodarowanie całego terenu.

Inwestycja jest jak najbardziej potrzebna. Muzeum Lotnictwa Polskiego posiada coraz bogatsze zbiory i boryka się z problemem ich właściwej ekspozycji. Minęły czasy, kiedy wystarczyło kawałek placu. Historyczne eksponaty lotnicze wymagają odpowiednich warunków, aby co 5 lat nie poddawać ich malowaniu kolejnymi warstwami lakieru.

Hangar będzie miał w podstawie 2 869,55 m kwadratowych. Powierzchnia użytkowa 3 602, 56 m kwadratowe. Powierzchnia całkowita 3 821,55 m kwadratowe. Kubatura budynku 22 180,36 m sześciennego. Ilość kondygnacji 1. Na frontowej ścianę budynku zostanie odtworzona biało-czerwona szachownica. Ogólny koszt inwestycji 8,85 miliona złotych.

Ściana tylna, zachodnia, zostanie zachowana jako relikt przeszłości, a nowa ściana będzie oddalona od niej o 4,80 m. Istniejąca ściana szczytowa pozostanie jako trwała ruina, odpowiednio zabezpieczona konstrukcyjnie, a także zabezpieczona przed dalszą erozją spowodowaną działaniem czynników atmosferycznych. Na dachu zostanie odtworzony tylko jeden, przedni kratownicowy łuk, jako element historyczny i dekoracyjny. Nie będzie on uczestniczył w przenoszeniu obciążeń konstrukcyjnych. Przed hangarem zostanie odtworzona płaszczyzna manewrowo-obsługowa.

Opracował Karol Placha Hetman