Lotnisko w Pruszczu Gdańskim 2013r.

Kraków 10.12.2013r.

Lotnisko Pruszcz Gdański 2013r.

Lotnisko Pruszcz gdański na Mapie Rzeczypospolitej 2013r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Lotnisko Pruszcz Gdański 2013r. Zdjęcie Google Mapy

Lotnisko Pruszcz Gdański 2013r. Zdjęcie Google Mapy

 

Miasto Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański to miasto w Województwie Pomorskim, w Powiecie Gdańskim, rozłożone nad rzeką Radunią. Próbuje należeć do aglomeracji gdańskiej, choć nigdy nie było wymieniane jednym tchem z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. Miasto Pruszcz Gdański od Gdańska dzieli odległość zaledwie 5 km. Przez miasto przebiega Droga Krajowa Nr 91 i ważna linia kolejowa. Od strony zachodniej przebiega Autostrada A1. Według danych z dnia 31.03.2011r. miasto miało 27 787 mieszkańców.

Początki osadnictwa sięgają VI wieku pne i były związane z żeglugą na Wiśle. Przez osadę przebiegał bursztynowy szlak oraz inne szlaki kupieckie. Osada cały czas była pod silnym wpływem Gdańska i z tego tytułu m.in. płaciła daniny na rzecz miasta. W XVIII wieku Pruszcz Gdański był typową wsią, która zapewniała płody rolne dla Gdańska, licząc około 750 mieszkańców. Rozwój miejscowości nastąpił w XIX wieku, wraz z wybudowaniem linii kolejowej. Powstały nowe brukowane drogi. Prowadzono również liczne prace melioracyjne. Z początkiem XX wieku miejscowość otrzymała linię telegraficzną i instalację elektryczną. Sztandarowym zakładem stała się cukrowania.

Po dojściu hitlera do władzy rozpoczęły się masowe czystki ludności Polskiej. Łącznie represjom poddano 200 osób. Część z nich trafiła do hitlerowskich obozów zagłady. Trafili oni do utworzonego obok lotniska przejściowego obozu, podlegającego obozowi koncentracyjnemu KL Stutthof. Tak po raz pierwszy Polacy zetknęli się z eugeniką (obecnie genetyka). Nieco lepszy los mieli Polscy kolejarze, którzy i tak nie ustrzegali się szykan i zabójstw. W styczniu 1945r. przez Pruszcz Gdański przeszedł tak zwany „marsz śmierci” więźniów z KL Stutthof, gnanych w głąb rajchu. W dniu 24.03.1945r. moskale wkroczyli do Pruszcza Gdańskiego. Na mocy wielkich tego świata miasto zostało włączone do Polski. Zamieszkującą go ludność germańską wysiedlono.

Od 1945r. miejscowość była nazywana miastem, choć nigdzie nie ma oficjalnego dokumentu statusu miasta.

 

Historia lotniska Pruszcz Gdański

Lotnisko Pruszcz Gdański powstało w połowie 30-lat XX wieku. Główną jego funkcją miała być popularyzacja lotnictwa sportowego. Miało też być uzupełnieniem lotniska Gdańsk Wrzeszcz.

Wojna w Korei miała brzemienne skutki na rozwój lotnictwa wojskowego w Polsce. Zdecydowano, że lotnisko w Pruszczu Gdańskim będzie bazą dla 25 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. 25 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (25 PLM OPK). Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0096/Org. z 11.12.1951r.. W okresie od 1.05.1952r. do 1.12.1952r., na lotnisku Redzikowo koło Słupska sformowano 25 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL. Etat nr 6/165 przewidywał 290 żołnierzy zawodowych i 2 pracowników kontraktowych. Pułk wszedł w skład 10 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL. W skład Dywizji miały wejść; 28 PLM w Słupsku, 25 PLM w Pruszczu Gdańskim oraz trzeci nieokreślony. Podstawowym Pułkiem w Dywizji był oczywiście 28 PLM, który na długie lata zagościł w systemie obrony Polski.

W 1953r. 25 PLM został przebazowany na lotnisko w Pruszczu Gdańskim. W dniu 1.10.1953r. pułk posiadał 10 samolotów MiG-15. Formowanie 25 PLM szło bardzo opornie, a to głównie z dwóch powodów; braku sprzętu, ale przede wszystkim z braku odpowiednio wyszkolonego personelu latającego. Według dostępnych danych dopiero w 1954r. Pułk oficjalnie zaczął funkcjonować. W dniu 11.07.1953r. ukazał się Rozkaz ministra obrony narodowej nr 0078/Org. Ustalający, że 10 DLM będzie w składzie dwóch pułków myśliwskich.

W okresie od 1952r. do 1955r. lotnisko zostało znacznie rozbudowane. Początkowo DS. miała długość 1 900 m. Ostatecznie DS. ma wymiary 2 000 m x 60 m. Oprócz betonowej DS., betonowych dróg kołowania i płaszczyzn postojowych pobudowano inne obiekty; skład paliw, skład amunicji, dwa koszarowce, strzelnice i inne.

W lipcu 1957r. 25 PLM został włączony w skład nowo sformowanego 2 Korpusu Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju.

Od samego początku Pułk był przygotowany do eksploatacji samolotów myśliwskich z napędem turboodrzutowym. Początkowo były to; MiG-15, Lim-1, MiG-15 bis, Lim-2. Pułk otrzymał także na stan nowoczesne myśliwce Lim-5 i Lim-5 P, a do szkolenia pilotów SB Lim-1 / 2.
Z końcem 50-tych lat w Wojskach OPL OK. zlikwidowano Dywizje, a w ich miejsce powołano nowe związki w nowym układzie, Korpusy. W 1960r. 2 Korpus OPL OK. z dowództwem w Bydgoszczy posiadał w swoim składzie cztery pułki;
· 11 PLM w Debrznie,
· 25 PLM w Pruszczu Gdańskim,
· 26 PLM w Zegrzu Pomorskim,
· 28 PLM w Słupsku.
Dodatkowo w skład 2 Korpusu OPL OK. podlegają;
· 19 Eskadra Holownicza w Słupsku,
· 43 Eskadra Łącznikowa w Bydgoszczy,
· 129 Pułk Artylerii OPL w Szczecinie, 
· 136 Pułk Artylerii OPL w Bydgoszczy,
· Bataliony Radiotechniczne; 2 w Grudziądzu, 8 w Słupsku, 9 w Choszcznie. 
W czerwcu 1962r. jednostka została przemianowana na 25 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK.

W dniu 1.02.1968r., dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju przekazał pułk dowódcy Lotnictwa Operacyjnego, a ten 1.04.1968r. rozformował pułk. Na bazie 25 PLM OPK został sformowany 49 Pułk Śmigłowców. (Zarządzenie szefa Sztabu Generalnego nr 0168/Org. z 8.11.1967r.).

Dowódcy pułku

mjr pil. Wiktor Anochin (1952-1954)

mjr pil. Mirosław Kapciuch (1954-1957)

ppłk pil. Józef Caputa (1957-1962)

ppłk pil. Stefan Zalejski (1962-1963)

mjr pil. Henryk Bajor (1963-1968)

 

Przełom lat 50/60-tych to okres wprowadzanie do Polskiego Wojska nowej techniki lotniczej w postaci śmigłowców. MON wyznacza lotnisko w Pruszczu Gdańskim, jako nadające się do tego celu. W 1968r. na lotnisku zostaje zorganizowany 49 Pułk Śmigłowców Bojowych, jako JW. 1300.
Z końcem 60-lat o lotnisku mówiło się dużo, bo lotnisko było brane pod uwagę, jako nowy port lotniczy dla Gdańska w miejsce lotniska Gdańsk Wrzeszcz. Jednak ostatecznie wybrano nowy teren i powstało lotnisko Rębiechowo.

49 Pułku Śmigłowców jako podstawowy śmigłowiec użytkował Mi-2, a następnie Mi-24.

W 1973r. na lotnisku został przeniesiony Aeroklub Gdański. Początki lotnictwa aeroklubowego w Gdańsku sięgają 1925r., kiedy to na Politechnice Gdańskiej powstała Sekcja Lotnicza. Pierwsze walne zgromadzenie odbyło się w dniu 12.07.1929r.. Samo Stowarzyszenie Aeroklub Gdański zostało zawiązane w 1929r. i przystąpiło do Aeroklubu Polskiego. W 1931r. Akademicki Aeroklub Gdański został zarejestrowany w sądzie w Gdańsku. Od 1973r. Aeroklub funkcjonuje na nowym lotnisku w Pruszczu Gdańskim. W 2013 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wpisał do ewidencji (poz. 199) lądowisko w Pruszczu Gdańskim. Lądowisko jest przystosowane do startów i lądowań, w dzień i w nocy, statków powietrznych o dopuszczalnej masie startowej MTOM do 5 700 kg.

W drugiej połowie 80-lat na terenie należącym do lotniska zostaje wzniesione osiedle oficerskie nazwane Komarowo z główna ulicą Dywizjonu 303.

Lotnisko Pruszcz Gdański. Osiedle mieszkaniowe z 80-lat. 2013r. Zdjęcie Google Mapy.

 

W dniu 1.07.2011r. 49 Pułku Śmigłowców Bojowych został rozformowany. Śmigłowce trafiły do innych jednostek. Część kadry trafiła do Mirosławca, gdzie jest 12 Komenda Lotniska i powstało swoiste centrum BSL (Bezpilotowych Statków Latających).
W dniu 1.01.2012r. Lotnisko stało się 49 Bazą Lotniczą, podległą pod 1 Brygadę Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Decyzją Nr 498/MON Ministra Obrony Narodowej z 20.12.2011r. ustalono, że 49 Baza Lotnicza:

przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

25 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1967),

49 Pułku Śmigłowców Dowództwa Wojsk Lotniczych (1967-1973),

49 Pułku Lotnictwa Wojsk Lądowych (1973-1978),

49 Pułku Śmigłowców Bojowych (2000-2011);

przejmuje sztandar rozformowanego 49 Pułku Śmigłowców Bojowych.

Tą samą decyzją ustanowiono doroczne święto 49 Bazy Lotniczej w dniu 15 czerwca.

W 2013r. na wniosek aeroklubu zarejestrowano trawiaste lądowisko Pruszcz-Aeroklub, które znajduje się na północ od betonowego pasa startowego lotniska. Aeroklub ma do dyspozycji własnych hangar i zaplecze socjalne. Niestety jeden z budynków w 2011r. spalił się. Dojazd do Aeroklubu zapewnia Droga Wojewódzka Nr 227 i jest to ulica Powstańców Warszawy. W ramach Aeroklubu Gdańskiego funkcjonuje 6 sekcji: samolotowa, szybowcowa, balonowa, spadochronowa, motolotniowa, modelarska.

Lotnisko Pruszcz Gdański 2013r. Wjazd do Aeroklubu Gdańskiego. Zdjęcie Google Mapy

 

Pozbycie się atrakcyjnego terenu przez Wojsko Polskie to tylko kwestia czasu. Masońsko-liberalne Rządy Rzeczypospolitej w ostatnich latach systematycznie likwidują nie tylko potencjał obronny kraju, ale także infrastrukturę. Aktualnie nie jesteśmy w stanie obronić nawet jednego województwa. W tym samym czasie inne kraje w europejskim kołchozie, rozwijają potencjał militarny oparty na wielozadaniowych śmigłowcach, bezpilotowych aparatach latających i samolotach transportowych. Rozwijają zintegrowane systemy obronne; rakietowo-radarowo-siecio-techniczne. Mało tego. Zapraszają nas do współpracy. Ale Premier Rzeczypospolitej Donald Tusk woli grać w piłkę i wspiera zboczeńców seksualny, których trzeba leczyć, a nie zmieniać dla nich (dla marginesu) prawo.

 

Infrastruktura lotniska Pruszcz Gdański

Lotnisko to obiekt o powierzchni 250 hektarów. Ma współrzędne 54,14 N, 18,40 E. Leży na wysokości 94 m npm. Ma pas startowy o wymiarach 2 000 m x 60 m, o orientacji 10/28 i nawierzchnię betonowa. Jest to lotnisko o jednym z najkrótszych pasów startowych w Wojskowym Lotnictwie Polskim.
Lotnisko ma nie najwygodniejsze położenie. Znajduje się praktycznie w centrum miasta, Pruszcz Gdański, w dzielnicy Cieplewo. Teren silnie zurbanizowany. Dodatkowo w pobliżu usytuowany jest Port Lotniczy Rębiechowo, 20 km, a dalej Lotnisko Babie Doły, około 40 km i Malbork, około 42 km. Bliskość innych lotnisk, silnie zurbanizowany teren oraz występująca tu bryza morska nadają oryginalności odbywanych tu lotów. W porównaniu do innych lotnisk w regionie lotnisko Pruszcz Gdański ma najlepsze warunki pogodowe. RWY jest tak położony, że mgła zalega tu bardzo rzadko.Lotnisko Pruszcz Gdański 2013r. Zdjęcie Google Mapy

Lotnisko Pruszcz Gdański 2013r. Zdjęcie Wikimapia

Lotnisko Pruszcz Gdański 2013r. Zdjęcie Google Mapy

Lotnisko Pruszcz Gdański. Hangar. 2013r. Zdjęcie Google Mapy

Lotnisko Pruszcz Gdański. Hangar aeroklubu. Przed hangarem samolot Cessna i An-2. 2013r. Zdjęcie Google Mapy

Lotnisko Pruszcz Gdański 2013r. Wjazd na teren 49 Bazy Lotniczej. Zdjęcie Google Mapy

 

Przyszłość lotniska nie rysuje się najlepiej. W 2004r. powstał plan przekształcenia lotniska w port lotniczy dla tanich linii lotniczych. Zaproponowano nawet nazwę – Port Lotniczy Gdańsk Pruszcz. Z planów tych nic nie wyszło. Po opuszczeniu lotniska przez Wojsko Polskie są nikłe szanse na szeroką działalność lotniczą. Sam Aeroklub Gdański nie będzie w stanie ponosić kosztów utrzymania całego obiektu. Nikła jest szansa na utworzenie lotniska cargo. Jeśli przestrzenny plan zabudowy i zagospodarowania postawi na rozbudowę dzielnicy mieszkaniowej lub dla małego przemysłu, to los lotniska wydaje się przesądzony. W 2008r. przeprowadziła analizę firma konsultingowa PWC, z której wynika, że lotnisko ma potencjał rozwojowy porównywalny z lotniskiem na Gdyni Babich Dołach. Głównie po względem dogodnej lokalizacji względem aglomeracji trójmiejskiej. Budowa południowej obwodnicy Gdańska tę atrakcyjność zwiększy. Autorzy analizy z PWC zauważają, że lotniskiem pasażerskim raczej nie będzie, ale towarowym jak najbardziej. Wcześniej jednak jest konieczna wielka debata publiczna, z uwzględnieniem głosów mieszkańców sąsiadującego z lotniskiem osiedla Wschód.

Aktualnie lotnisko jest we władaniu Agencji Mienia Wojskowego, a część należy do Aeroklubu Gdańskiego.
Na lotnisku są organizowane skoki spadochronowe dla żądnych wrażeń. Skoki odbywa się w tandemie z instruktorem. Ceny od 700 złotych.

 

Opracował Karol Placha Hetman