Lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą. 2013r.

Nowe Miasto nad Pilicą 2013-03-16

W poprzednim rozdziale doszliśmy do zakończenia budowy lotniska Nowe Miasto nad Pilica. W tym rozdziale omówimy dalszą historię lotniska.

Gospodarze lotniska.

W 1958 roku, rozpoczął się nowy etap reorganizacji szkolnictwa lotniczego w Polsce. Nowy, nowoczesny sprzęt wymagał innego, znacznie rozbudowanego systemu zaopatrzenia i zabezpieczenia. W nowych założeniach podchorąży w czasie 3-letniego szkolenia miał uzyskać większy niż dotychczas nalot. Młody pilot miał opuszczać mury uczelni z łączmy nalotem 215 godzin; 115 godzin na samolotach szkolnych i 100 godzin na samolocie bojowym.

Wobec tego postanowiono na bazie dotychczas funkcjonujących Eskadr Szkolnych ( w dwóch Szkołach w Dęblinie i Radomiu ), utworzyć Lotnicze Pułki Szkolne. Dlatego ukazał się Rozkaz ministra obrony narodowej Nr 075/org. wydany w dniu 31.12.1957 roku. Rozkaz nakazywał do 15.03.1958 roku, utworzenie na bazie eskadr Lotnicze Pułki Szkolne i Szkolno-Bojowe. I tak w ramach Szkoły w Dęblinie ( im. Janka Krasickiego ) powołano;

 • 58 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy w Dęblinie, dowódca major pilot Piotr Rojek, samoloty; MiG-15, UTIMiG-15, Lim-1, CS-102.
 • 59 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy w Białej Podlaskiej, dowódca major pilot Edward Sochaj, samoloty; MiG-15, UTIMiG-15, Lim-1, CS-102.
 • 52 Lotniczy Pułk Szkolny w Radzyniu Podlaskim, dowódca major pilot Stefan Czarnecki, samoloty TS-8 Bies, Jak-11.
 • 23 Eskadra Szkolna Nawigatorów w Dęblinie, dowódca major pilot Grzegorz Winter.
 • 24 Eskadra Szkolna Pilotów Rezerwy w Ułężu, dowódca kapitan pilot Ryszard Mierzwiński.
 • 25 Eskadra Szkolna w Podlodowie-Krzewicy, dowódca kapitan pilot Stanisław Piekara.

W ramach szkoły w Radomiu ( im. Żwirki i Wigury ) powołano;

 • 60 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy w Radomiu, dowódca major pilot Feliks Skrzeczkowski, samoloty; MiG-15, UTIMiG-15, Lim-1, CS-102.
 • 61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy w Nowym Mieście nad Pilicą, dowódca major Józef Kowalski, samoloty; MiG-15, UTIMiG-15, Lim-1, CS-102.
 • 63 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy w Tomaszowie Mazowieckim, dowódca major pilot Kazimierz Ciepiela, samoloty MiG-15, UTIMiG-15, Jak-11.
 • 64 Lotniczy Pułk Szkolny w Przasnyszu, dowódca major pilot Bolesław Andrychowski, samoloty TS-8 Bies, Jak-11.

Każdy z nowo sformowanych pułków składał się z dwóch eskadr, zgodnie z etatem 20/452. W lotniczym pułku szkolno-bojowym miało być 40 pilotów-instruktorów, 40 maszyn typu MiG-15, 18 samolotów UTIMiG-15 oraz 10 samolotów TS-8 Bies, których produkcję właśnie uruchomiono. Chwilowo do szkolenie używano maszyn Junak-3 i Jak-11.

Trzeba pamiętać, że lotnicze pułki szkolno-bojowe w sytuacji „W” byłyby drugo-rzutowymi jednostkami bojowymi. Większości tych pułków, po kilku latach, została rozformowana. Ewenementem był 58. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy i 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy, które przetrwały najdłużej, bo do 2000 roku.

Tak, więc od 1958 roku, 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy stał się pierwszym prawdziwym gospodarzem Lotniska w Nowym Mieście nad Pilicą. 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy został sformowany w 1958 roku, na podstawie rozkazu MON nr 57 z dnia 31.12.1957 roku. Pułk powstał na bazie 1. eskadry pilotażu bojowego z Radomia i 4. eskadry pilotażu przejściowego z Oleśnicy. Składał się z dowództwa i sztabu, dwóch eskadr lotniczych, a także dywizjonu technicznego. Od pierwszych dni istnienia Pułk został włączony do Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 5 im. Żwirki i Wigury w Radomiu. Pułk zajmował się szkoleniem lotniczym podchorążych o specjalności pilotów myśliwskich. Logistycznie jednostka obsługiwana była przez 45. dywizjon dowodzenia lotami i 12. batalion zaopatrzenia.

Początkowo 61. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy miał na wyposażeniu samoloty; jednomiejscowe MiG-15 i ich Polskie odpowiedniki Lim-1, dwumiejscowe UTI MiG-15 oraz ich Czechosłowackie odpowiedniki CS-102, które zakupiono dla Polskiego Wojska. W kolejnych miesiącach i latach przybywało Polskich samolotów; jednomiejscowych Lim-1 i Lim-2 oraz dwumiejscowych SB Lim-1, SB Lim-2.

Lim-1 nb 712 Muzeum Lotnictwa Polskiego. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lim-1 nb 712 Muzeum Lotnictwa Polskiego. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Lim-2 nb 1230 Muzeum Lotnictwa Polskiego. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lim-2 nb 1230 Muzeum Lotnictwa Polskiego. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

SB Lim-2 nb 018 nr 1A06018 Muzeum Lotnictwa Polskiego. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
SB Lim-2 nb 018 nr 1A06018 Muzeum Lotnictwa Polskiego. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 1959 roku, oddano do eksploatacji nowy ważny dla lotników budynek, spadochroniarnię. Obiekt jest niezwykle ważny dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania spadochronów. Kubatura 1 654 m sześciennych, powierzchnia użytkowa 231 m kwadratowych.

Hangar na Lotnisku zbudowano dopiero w 1961 roku. Hangar ma konstrukcję metalową. Kubatura 13 420 m sześciennych, powierzchnia użytkowa 1 538 m kwadratowych. Obiekt ten pozwolił na prowadzenie przeglądów i napraw w dużo lepszych warunkach. Hangar ten istnieje do dnia dzisiejszego ( 2012 rok ).

Hangar na Lotnisku Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Hangar na Lotnisku Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Hangar na Lotnisku Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wieża kontroli lotów ( WKL ) razem z domkiem pilota i nową stacją meteo zbudowano w 1971 roku. Budynek ma powierzchnię użytkową 237 m kwadratowych i kubaturę 1 552 m sześciennych. Jest to pięciokondygnacyjny murowany z cegły budynek. Tu parę słów wyjaśnienia. Utarło się przekonanie, że lotnisko bez wieży kontroli lotów jest prymitywne. Zważmy jednak na ówczesny charakter lotnictwa myśliwskiego i szturmowego. Z racji swojego przeznaczenia miało ono działać możliwie najbliżej linii frontu i toczonych walk. Miało korzystać także z DOL ( drogowy odcinek lotniskowy ). Musiało także funkcjonować na lotniskach ze znacznie zniszczoną infrastrukturą. Czyli musiało być mobilne, zarówno w powietrzu jak i szybko zmieniać swoje miejsce bazowania. Więc z natury rzeczy, nie wszędzie będzie WKL. Wszystkie funkcje, które pełni WKL realizowały mobilne stanowiska umieszczone na samochodach. W Polsce pojazdy te były i są nadal nazywane „krasula”.

WKL Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
WKL Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

WKL Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
WKL Nowe Miasto nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Z początkiem 70-lat wybudowano kolejny koszarowiec. Warunki bytowe uległy znacznej poprawie. W nowym koszarowcu umieszczono trzy eskadry lotnicze. W starym koszarowcu pozostały; kompanie ochrony ( wartownicza ), samochodówki, łączności i ubezpieczenia lotów.

Dowódcy 61: LPSzB: - mjr pil. Józef Kowalski, - mjr pil. Henryk Nowak, - mjr pil. Tytus Krawczyc, - ppłk pil. Stanisław Konopiński, - ppłk pil. Józef Archita, - mjr pil. Kazimierz Wolak, - mjr pil. Aleksander Turczyniak.

W 1977 roku, 61. LPSzkB został przebazowany z Nowego Miasta nad Pilicą na Lotnisko Biała Podlaska.

Od 4.11.1977 roku, stacjonował na Lotnisku Nowe Miasto 47. Szkolny Pułk Śmigłowcowy. Został on przebazowany z Lotniska Modlin, gdzie bazował początkowo jako 47. Pułk Lotnictwa Łącznikowego-Sanitarnego, dysponując śmigłowcami i samolotami. Niedobór pilotów śmigłowcowych wymusił utworzenie jednostki szkolnej.

47 Szkolny Pułk Śmigłowców, to była jednostka JW 1540. Pułk sformowano 15.05.1963 roku, pod nazwą 47. Pułk Lotnictwa Łącznikowego-Sanitarnego na podstawie rozkazu MON nr 1 z dnia 9.02.1963 roku, miejscem postoju Pułku było Lotnisko Modlin. Bazą do sformowania Pułku była: eskadra z 52. Pułku Szkolnego z Radzynia Podlaskiego, 27. eskadra lotnicza sanitarna z Przasnysza oraz 4. eskadra sanitarna wydzielona z 36. Samodzielnego Specjalnego Pułku Lotniczego z Warszawy. Do zadań Pułku należały akcje ratownicze i sanitarne, loty na rzecz wojska i państwa, loty topograficzne i zabezpieczanie ćwiczeń. Początkowo pułk wyposażony był w śmigłowce SM-1, SM-2, Mi-4 oraz samoloty Jak-12. W dniu 23.08.1964 roku, Pułk otrzymał sztandar. Od 1969 roku, Pułk został przemianowany na 47. Szkolny Pułk Lotniczy, a do jego głównych zadań należało od tej chwili szkolenie lotnicze podchorążych WOSL i kadetów SChPL WL w Dęblinie. Przebazowanie Pułku do Nowego Miasta nad Pilicą nastąpiło 4.11.1977 roku, i na tym lotnisku pułk przebywał do końca swojego istnienia. Również w tym czasie pod koniec 70-lat pułk wyposażono w śmigłowce Mi-2, a jego charakter szkoleniowy nastawiono na głównie szkolenie załóg śmigłowców.

Śmigłowce Mi-2 Muzeum Lotnictwa Polskiego. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Śmigłowce Mi-2 Muzeum Lotnictwa Polskiego. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wraz z przebazowaniem 47. Pułku do Nowego Miasta nad Pilica jednostkę wyposażono w śmigłowce Mi-2, których produkcje uruchomiono w PZL Świdnik. Po 1993 roku, pułku były eksploatowane śmigłowce PZL W-3 Sokół. Ich produkcja także została podjęta w PZL Świdnik. Pułk użytkował następujące śmigłowce W-3 Sokół, Nr burtowe; 0415, 0417, 0418, 0419, 0501, 0502, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619, 0620, 0701, 0702.

W-3 Sokół nb 0418. 2011 rok. Śmigłowiec ten służył w Nowym Mieście nad Pilicą do 2000 roku. Zdjęcie Karol Placha Hetman
W-3 Sokół nb 0418. 2011 rok. Śmigłowiec ten służył w Nowym Mieście nad Pilicą do 2000 roku. Zdjęcie Karol Placha Hetman

47 Szkolny Pułk Śmigłowcowy stacjonował w Nowym Mieście nad Pilicą do chwili zamknięcia Lotniska, czyli do 31.12.2000 roku.

Dowódcy 47. Szkolnego Pułku Śmigłowców:

 • płk pil. Stefan Czarnecki ( 1963 – 1970 )
 • płk pil. Władysław Karłowicz ( 1970 – 1973 )
 • płk pil. Józef Frączyk ( 1973 – 1976 )
 • płk pil. Andrzej Majewski ( 1976 – 1980 )
 • płk pil. Józef Pęcko ( 1980 – 1988 )
 • płk pil. Andrzej Pussak ( 1988 – 1990 )
 • płk pil. Marian Gonet ( 1990 – 1998 )
 • płk pil. Marek Markiewicz ( 1998 – 2000 )
 • płk pil. Adam Ziółkowski ( 2000 )

Opracował Karol Placha Hetman