Lotnisko w Nowym Mieście nad Pilicą. 2015r.

Nowe Miasto nad Pilicą 2015-03-17

W tym rozdziale opisujemy nadal infrastrukturę Lotniska w Nowym Mieście nad Pilicą.

Lotnisko Nowe miasto nad Pilica.

Lotnisko Nowe Miasto nad Pilicą. 2022 rok. Zdjęcie satelitarne
Lotnisko Nowe Miasto nad Pilicą. 2022 rok. Zdjęcie satelitarne

Część koszarowo-socjalna lotniska. 2012 rok. Zdjęcie satelitarne
Część koszarowo-socjalna lotniska. 2012 rok. Zdjęcie satelitarne

Część koszarowo-socjalna lotniska. 2022 rok. Zdjęcie satelitarne
Część koszarowo-socjalna lotniska. 2022 rok. Zdjęcie satelitarne

Zaplecze Lotniska. Widoczny park samochodowy i skład materiałów pędnych i smarów. 2012 rok. Zdjęcie satelitarne
Zaplecze Lotniska. Widoczny park samochodowy i skład materiałów pędnych i smarów. 2012 rok. Zdjęcie satelitarne

Zaplecze Lotniska. Widoczny park samochodowy i skład materiałów pędnych i smarów. 2022 rok. Zdjęcie satelitarne
Zaplecze Lotniska. Widoczny park samochodowy i skład materiałów pędnych i smarów. 2022 rok. Zdjęcie satelitarne

Jedna z głównych dróg na terenie Lotniska. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Jedna z głównych dróg na terenie Lotniska. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Osiedle oficerskie w Nowym Mieście nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie satelitarne
Osiedle oficerskie w Nowym Mieście nad Pilicą. 2012 rok. Zdjęcie satelitarne

Osiedle oficerskie w Nowym Mieście nad Pilicą. 2022 rok. Zdjęcie satelitarne
Osiedle oficerskie w Nowym Mieście nad Pilicą. 2022 rok. Zdjęcie satelitarne

Infrastruktura Lotniska.

Dane na podstawie strony internetowej AMW ( Agencji Mienia Wojskowego ). 2012 rok.

Hangar to budynek nr 53. zbudowany w 1961 rok. ( kubatura 13 420 m sześciennych, powierzchnia użytkowa 1 538 m kwadratowych. Drogi samochodowe i parkingi 7 867 m kwadratowych. Ogrodzenia 2 300 m bieżących. Linie energetyczne 10 500 m bieżących. Kolektory 1 900 m bieżących. Budynek nr 34 kompresorownia zbudowana w 1955 roku. ( kubatura 284 m sześciennych, powierzchnia użytkowa 55 m kwadratowych ).

Kompresorownia. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Kompresorownia. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Budynek nr 35 akumulatorownia zbudowana w 1955 roku. ( kubatura 1 370 m sześciennych, powierzchnia użytkowa 258 m kwadratowych ). Budynek nr 37 spadochroniarnia zbudowana w 1959 roku. ( kubatura 1 654 m sześciennych, powierzchnia użytkowa 231 m kwadratowych ). Budynek nr 54 - garaż - rok budowy 1961 rok. ( kubatura 731 m sześciennych, powierzchnia użytkowa 130 m kwadratowych ). Budynek nr 56 - schron - rok budowy 1961 rok, ( kubatura 153 m sześciennych, powierzchnia użytkowa 8 m kwadratowych ). Budynek nr 109 Magazyn zbudowany w 1974 roku. ( kubatura 228 m sześciennych powierzchnia 60 m kwadratowych ). Budynek nr 88 Magazyn zbudowany w 1971 roku. ( kubatura 1 058 m sześciennych, powierzchnia użytkowa 210 m kwadratowych ). Wszystkie te budynki służyły do obsługi samolotów i wykonywania lotów. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 2 490 m kwadratowych, a kubatura 18 898 m sześciennych.

Wieża kontroli lotów ( budynek nr 86 ) razem z domkiem pilota. Zbudowana w 1971 roku. Ma powierzchnie użytkową 237 m kwadratowych i kubaturę 1 552 m sześciennych.

Droga startowa ( RWY ) umieszczona na kierunku 08/26 ma wymiary 2 400 m x 60 m i powierzchnię 144 000 m kwadratowych. PPS ( płaszczyzny postoju samolotów ) – 15 442 m2. Drogi kołowania samolotów. Lotnisko dysponuje jedną główną drogą kołowania oraz 4 DK łącznikami. Powierzchnia to 39 230 m kwadratowych. Inne płaszczyzny utwardzone – 16 917 m2. Nawierzchnie utwardzone dla postoju samochodów ( parkingi ) 1 926 m2. Drogi samochodowe utwardzone – 7 038 m2; ogrodzenie (różne) – 4 933 mb.

Budynki przeznaczone do obsługi i kierowania lotami; Budynek nr 32 - warsztat - rok budowy 1954r., kubatura 1 503 m3, pow. użytkowa 283 m2. Budynek nr 33 - port lotniczy - rok budowy 1955r., kubatura 3 360 m3, powierzchnia użytkowa 425 m2. Budynek nr 87 - socjalny dla personelu lotniczego - rok budowy 1971r., kubatura 456 m3; powierzchnia użytkowa 87 m2.

Kolejne trzy budynki to schrony, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 55 m2, a kubatura 338 m2. Budynek nr 71 - rok budowy 1954r., kubatura 105 m3, powierzchnia użytkowa 26 m2; Budynek nr 113 - rok budowy 1954r., kubatura 80 m3, powierzchnia użytkowa 21 m2; Budynek nr 63 - rok budowy 1961r., kubatura 153 m3, powierzchnia użytkowa 8 m2.

Budynek nr 1 - koszarowy - rok budowy 1955r., kubatura 17 614 m3, powierzchnia użytkowa 2 944 m2. Budynek nr 6 – biurowy ( sztab ) - rok budowy 1954r., kubatura 3 932 m3, pow. użytkowa 629 m2. Budynek nr 5 - biuro przepustek - rok budowy 1954r., kubatura 139 m3, powierzchnia użytkowa 33 m2. Budynek nr 16 - izba chorych - rok budowy 1960r., kubatura 2 338 m3, powierzchnia użytkowa 300 m2. Budynek nr 177 - hotel (internat) - rok budowy 1986r., kubatura 8 418 m3, powierzchnia użytkowa 1 298 m2. Budynek nr 55 - magazyn - rok budowy 1963r., kubatura 107 m3, pow. użytkowa 48 m2. Budynek nr 39 - techniczny - rok budowy 1955r., kubatura 1 713 m3, pow. użytkowa 252 m2. Budynek nr 9 - magazyn - rok budowy 1956r., kubatura 1 375 m3, pow. użytkowa 272 m2. Budynek nr 17 - magazyn - rok budowy 1960r., kubatura 4 297 m3, pow. użytkowa 745 m2. Budynek nr 18 - magazyn - rok budowy 1960r., kubatura 4 135 m3, pow. użytkowa 1 026 m2. Budynek nr 12 - łaźnia - rok budowy 1955r., kubatura 2 611 m3, pow. użytkowa 430 m2. Budynek nr 85 - klub żołnierski - rok budowy 1971r., kubatura 3 828 m3, powierzchnia użytkowa 535 m2. Budynek nr 7 - magazyn - rok budowy 1954r., kubatura 638 m3, pow. użytkowa 128 m2. Budynek nr 8 - magazyn - rok budowy 1954r., kubatura 173 m3, pow. użytkowa 41 m2. Budynek nr 20 - magazyn - rok budowy 1958r., kubatura 895 m3, pow. użytkowa 229 m2. Budynek nr 178 - warsztat - rok budowy 1986r., kubatura 4 880 m3, pow. użytkowa 803 m2. Budynek nr 10 - hydrofornia - rok budowy 1956r., kubatura 383 m3, pow. użytkowa 69 m2. Budynek nr 121 - trafostacja - rok budowy 1972r., kubatura 109 m3, pow. użytkowa 30 m2. Budynek nr 14 - stołówka - rok budowy 1960r., kubatura 5 284 m3, pow. użytkowa 921 m2. Budynek nr 2 - wartownia - rok budowy 1954r., kubatura 1 844 m3, pow. użytkowa 185 m2. Budynek nr 11 - kotłownia - rok budowy 1955r., kubatura 3 277 m3, powierzchnia użytkowa 546 m2. Budynek nr 79 - wiata - rok budowy 1964r., kubatura 179 m3, pow. użytkowa 86 m2. Budynek nr 76 - remiza strażacka - rok budowy 1966r., kubatura 1 503 m3, powierzchnia użytkowa 287 m2. Budynek nr 187 - wiata - rok budowy 1988r., kubatura 288 m3, pow. użytkowa 76 m2. Budynek nr 36 - stacja transformatorowa - rok budowy 1954r., kubatura 257 m3, powierzchnia użytkowa 45 m2. Budynek nr 110 - magazyn - rok budowy 1956r., kubatura 16 m3, pow. użytkowa 5 m2. Budynek nr 38 - magazyn - rok budowy 1955r., kubatura 2 410 m3, pow. użytkowa 487 m2. Budynek nr 96 - magazyn - rok budowy 1974r., kubatura 774 m3, pow. użytkowa 188 m2. Budynek nr 81 - wiata na sprzęt - rok budowy 1966r., kubatura 498 m3, powierzchnia użytkowa 207 m2. Budynek nr 97 - garaż - rok budowy 1974r., kubatura 3 600 m3, pow. użytkowa 719 m2. Budynek nr 98 - warsztat - rok budowy 1974r., kubatura 1 739 m3, pow. użytkowa 322 m2. Budynek nr 112 - trafostacja - rok budowy 1974r., kubatura 99 m3, pow. użytkowa 23 m2.

Park samochodowy.

Budynek nr 22 - garaż - rok budowy 1956r., kubatura 2 102 m3, pow. użytkowa 404 m2. Budynek nr 73 - garaż - rok budowy 1956, kubatura 2 772 m3, pow. użytkowa 564 m2. Budynek nr 84 - garaż - rok budowy 1970r., kubatura 3 554 m3, pow. użytkowa 735 m2. Budynek nr 75 - PKT - rok budowy 1966r., kubatura 121 m3, pow. użytkowa 21 m2. Budynek nr 89 - administracyjny - rok budowy 1971r., kubatura 140 m3, powierzchnia użytkowa 29 m2. Budynek nr 72 - stacja obsługi - rok budowy 1966r., kubatura 2 031 m3, powierzchnia użytkowa 409 m2. Budynek nr 74 - magazyn olejowy - rok budowy 1959r., kubatura 102 m3, powierzchnia użytkowa 32 m2. Budynek nr 82 - stacja benzynowa - rok budowy 1967r., kubatura 53 m3, powierzchnia użytkowa 13 m2. Budynki stanowią były park samochodowy. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 2 207 m2, a kubatura 10 875 m3.

MPS.

Budynek nr 46 - techniczny - rok budowy 1955r., kubatura 306 m3, pow. użytkowa 53 m2. Budynek nr 47 - magazyn MPS - rok budowy 1955r., kubatura 36 m3, powierzchnia użytkowa 11 m2. Łączna powierzchnia użytkowa ww. budynków wynosi 64 m2, a ich kubatura 342 m3. Zbiorniki MPS nr 179, 180, 181, 182; ogrodzenie - 559 mb; sieć kanalizacyjna - 800 mb; sieć wodociągowa - 540 mb; sieć CO - 900 mb; sieć elektryczna napowietrzna – 1 250 mb; sieć kablowa podziemna - 320 mb. Budynek nr 40 - administracyjny - rok budowy 1954r., kubatura 480 m3, powierzchnia użytkowa 75 m2. Budynek nr 41 - magazyn - rok budowy 1951r., kubatura 1 261 m3, pow. użytkowa 325 m2. Budynek nr 42 - magazyn - rok budowy 1954r., kubatura 230 m3, pow. użytkowa 65 m2. Budynek nr 44 - magazyn - rok budowy 1954r., kubatura 104 m3, pow. użytkowa 26 m2. Budynek nr 45 - stacja benzynowa - rok budowy 1954r., kubatura 22 m3, powierzchnia użytkowa 4 m2. Budynek nr 108 - stacja benzynowa - rok budowy 1954r., kubatura 38 m3, powierzchnia użytkowa 6 m2. Budynek nr 107 - stacja benzynowa - rok budowy 1954r., kubatura 22 m3, powierzchnia użytkowa 4 m2. Budynek nr 83 - przepompownia - rok budowy 1967r., kubatura 472 m3, powierzchnia użytkowa 75 m2. Są to budynki o charakterze magazynowo technicznym przeznaczone do przechowywania i wydawania materiałów pędnych i smarów - obiekt MPS. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 580 m2, a kubatura 2 629 m3. Zbiorniki paliwowe o pojemności 50 m3 - 35 szt.; zbiorniki ppoż. - 2 szt.

Gospodarstwo rolne.

Budynki nr 21 - chlewnia - rok budowy 1956r., kubatura 788 m3, pow. użytkowa 253 m2. Budynek nr 80 - chlewnia - rok budowy 1964r., kubatura 1 311 m3, pow. użytkowa 352 m2. Budynek nr 120 - chlewnia - rok budowy 1984r., kubatura 2 852 m3, powierzchnia użytkowa 452 m2. Budynek nr 184 - chlewnia - rok budowy 1990r., kubatura 4 257 m3, powierzchnia użytkowa 560 m2. Budynek nr 122 - wiata - rok budowy 1985r., kubatura 2 788 m3, pow. użytkowa 569 m2. Budynek nr 186 - wiata - rok budowy 1988r., kubatura 739 m3, pow. użytkowa 184 m2. Budynek nr 185 - garaż - rok budowy 1988r., kubatura 589 m3, pow. użytkowa 154 m2. Budynek nr 19 – cieplarnia ( szklarnia ) - rok budowy 1960r., kubatura 843 m3, pow. użytkowa 217 m2.

Samolot pomnik.

W Nowym Mieście nad Pilicą przy ulicy Warszawskiej, będącą częścią Drogi Wojewódzkiej Nr 728 postawiono na postumencie samolot myśliwski Lim-5, który przypomina o lotniczych tradycjach Miasta. Samolot ten to Lim-5 nb 5058 nr 1C03-09. Samolot został zbudowany w PZL WSK Mielec w pierwszej połowie 1957 roku. Należy do trzeciej serii produkcyjnej. Swoją służbę zakończył w 1989 roku, w 61. LPSz-B w Białej Podlaskiej. W 2002 roku, został sprowadzony do Nowego Miasta nad Pilicą i ustawiony na postumencie, mając nb 5058.

Opracował Karol Placha Hetman