Lotnisko Kluczewo. 2011r.

Kraków 2011-01-20

Lotnisko Kluczewo

Infrastruktura Lotniska.

Lotnisko Kluczewo. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Opis zdjęcia: 1 Główna RWY z drogą kołowania. 2 Droga kołowania będąca także RWY. Obok schron-hangary. 3 Osiedle mieszkaniowe. 4 Baza jednostki łączności i zabezpieczenia radiotechnicznego. 5 Główny skład paliw i smarów. 6 Wieża kontroli lotów i domek pilota.

Lotnisko Kluczewo ma, ale chyba poprawniej będzie, napisać – miało, współrzędne geograficzne; szerokość 53 stopnie 16 minut 50 sekund N, długość 14 stopni 58 minut 00 sekund E. Wysokość 36 m nad poziomem morza. Zlokalizowane było na południowy-zachód od Stargardu Szczecińskiego.

Lotnisko leży przy linii kolejowej Nr 411 Stargard Szczeciński – Pyrzyce. Około 10 km od centrum miasta, choć do samego Kluczewa jest 6 km. W pobliżu przebiega Droga Wojewódzka Nr 106 (poprzednio 144), łącząca Stargard Szczeciński z Pyrzycami. Główny dojazd do bazy, od strony północnej, zapewnia ulica Lotników, a następnie ulica Czesława Tańskiego lub Generała Leopolda Okulickiego. Do bazy dochodzą dwie bocznice kolejowe. Cały teren ogrodzony był betonowymi słupkami i rozciągniętymi między nimi drutami kolczastymi.

Powierzchnia bazy to około 1 200 hektarów, z czego na samo lotnisko przypadało 609 hektarów. Na ponad 400 hektarach zlokalizowany obszary z budowlami.

Podstawową budowlą na lotnisku jest oczywiście DS (RWY), o wymiarach 2 515 m x 60 m usytuowana na kierunku 15/33, o nawierzchni betonowej.

Droga startowa na Lotnisku Kluczewo. 2005 rok. Zdjęcie LAC
Droga startowa na Lotnisku Kluczewo. 2005 rok. Zdjęcie LAC

Odnośnie  DS w Kluczewie to musimy napisać jeszcze kilka zdań. Początkowo DS miała wymiary 1 800 m x 40 m i była etapami poszerzana i wydłużana. W 60-tych latach przystąpiono do przebudowy DS, nie tylko powiększoną ją do wymiarów 2 515 m x 60 m (kierunek 15/33), ale także zwiększono jej nośność. Dzięki temu z lotniska mogły teraz korzystać także ciężkie samoloty transportowe. W dostępnych informacjach nie ma jednak mowy o wydłużeniu DS do 3 500 m, aby mogła przyjmować strategiczna samoloty bombowe. Jeśli tak to znaczy, że rosjanie w Kluczewie ograniczyli się tylko do lotnictwa taktycznego. Także należy pamiętać, że na lotnisku stale była utrzymywana awaryjna DS, o wymiarach 2 000 m x 100 m o nawierzchni grutowej-trawiastej, równoległa do głównej DS. W dostępnych informacjach o lotnisku często jest podawana jako DS jedna z głównych DK. Jej wymiary to 2 229 m x 20 m, usytuowana na kierunku 11/29. Podejrzewam także, że na początku 40-tych lat w planach armii niemieckiej była jeszcze trzecia DS, o kierunku około 6/24.

Kiedy wydłużano główną DS, zawsze czyniono to w kierunku jeziora, na północny-zachód. Z jej zachodniej strony umieszczono równoległą, główną DK, o długości około 2 200 m, która na obu końcach ma PPS. Główna DK z DS jest połączona czterema DK. PPS Nr 1 ma wymiary około 500 m x 50 m i powierzchnię ponad 26 000 m kwadratowych.

Lotnisko Kluczewo, PPS Nr 1. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, PPS Nr 1. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Na zdjęciu widoczna PPS Nr 1 o powierzchni 26 000 m kwadratowych. Obok widoczna wieża kontroli lotów. Po prawej stronie początek DS (RWY), na kierunku 33.

Wzdłuż DK umieszczono kilkanaście indywidualnych stanowisk postojowych samolotów. Niektóre z nich mają nawierzchnie betonową, a inne gruntową i są otoczone z trzech stron wałami ziemnymi. Znajdują się tutaj także dwa schronohangary typu wz AU-11. Ta DK kończy się PPS Nr 2 o wymiarach 100 m x 50 m i powierzchni 5 000 m kwadratowych. Opisany wyżej fragment lotniska jest jego najstarsza częścią. To tutaj stacjonowały myśliwce MiG-15 i MiG-17.

Lotnisko Kluczewo, DS. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, DS. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Na zdjęciu widoczna jest DK, a wzdłuż niej umieszczone indywidualne stanowiska postoju samolotów. Widoczne też są wały ziemne. W centrum dwa schronohangary wz AU-11.

Lotnisko Kluczewo, schrono-hangary. 2006 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, schrono-hangary. 2006 rok. Zdjęcie LAC

Na zdjęciu widoczne są dwa schrono-hangary wz AU-11. Wrota metalowe mają grubość około 0,30 m. Do budowy schrono-hangarów przystąpiono w drugiej połowie 60-tych lat. Ich budowa była związana z doświadczeniami wojny w Wietnamie.

Lotnisko Kluczewo, PPS Nr 2. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, PPS Nr 2. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Na zdjęciu widoczna PPS Nr 2 o powierzchni około 5 000 m kwadratowych.

Przemieszczając się na wschód od DS (RWY), mamy kolejną główną DK, równoległą do DS, o długości 2 500 m. Na jej południowym krańcu umieszczono 4 schronohangary typu wz AU-16, które pełnią obecnie funkcje magazynów. W nieco rozsuniętych wrotach wstawiono bardziej klasyczne bramy.

Lotnisko Kluczewo, schrono-hangary. 2006 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, schrono-hangary. 2006 rok. Zdjęcie LAC

Na zdjęciu widoczne Schrono-hangary przy PPS Nr 3 zaadoptowane jako magazyny.

W pobliżu znajduje się największa PPS Nr 3 o wymiarach około 600 m x 90 m i powierzchni 54 000 m kwadratowych. Płaszczyzna ta została zaadoptowana do obsługi myśliwców Su-27. Miała mieć dystrybutory paliwa przy każdym stanowisku postojowym. Za PPS Nr 3 zlokalizowano 6 schrono-hangarów typu wz AU-11.

Lotnisko Kluczewo, PPS Nr 3. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, PPS Nr 3. 2009 rok. Zdjęcie LAC

PPS Nr 3 o powierzchni 54 000 m kwadratowych przeznaczona dla postoju Su-27, a poprzednio MiG-21.

Przemieszczając się dalej wzdłuż DK spotykamy kolejna grupę 9 schrono-hangarów wz AU-11, w których bazowały MiG-21.

Lotnisko Kluczewo, schron-hangary. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, schron-hangary. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Na zdjęciu widoczne 9 schron-hangarów w pobliżu PPS Nr 3.

Kiedy skierujemy się na drugi koniec opisywanej DK dotrzemy do PPS Nr 4, która ma kształt trójkąta i pełniła rolę heliportu, czyli miejsca w którym lądowały i startowały śmigłowce, nie kolidując z kołującymi samolotami. Powstała ona poprzez zabetonowanie powierzchni pomiędzy stanowiskami postojowymi, czyli stojankami. W tym miejscu swój początek bierze także trzecia główna DK, która jak wspomnieliśmy mogła pełnić rolę drugiej DS.

Lotnisko Kluczewo, PPS Nr 4. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, PPS Nr 4. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Trzecia główna DK, która mogła pełnić rolę DS Nr 2 ma wymiary 2 229 m x 20 m. Ale jej podstawowe zadanie to kołowanie samolotów do licznych schrono-hangarów. W kompleksie tym umieszczono łącznie 36 schrono-hangarów; 23 dla Su-27 i 13 dla innych samolotów.

Lotnisko Kluczewo, schron-hangary. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, schron-hangary. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Lotnisko Kluczewo, schron-hangary. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, schron-hangary. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Na zdjęciu widoczne są schrono-hangary typu AU-16. Na terenie lotniska zlokalizowano 47 schrono-hangarów. Z pośród nich 27 było typu wz AU-16, a pozostałe w większości wz AU-11. Do schronów możemy doliczyć jeszcze 3 schrony typu Granit przeznaczone dla pocisków klasy z-z. Najważniejszym schronem był dwukondygnacyjny podziemny schron dowodzenia dywizją. Były także liczne mniejsze schrony o różnym przeznaczeniu. Oceniam, że na terenie bazy było około 60 różnego rodzaju schronów.

Lotnisko Kluczewo, schron Granit. 2005 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Kluczewo, schron Granit. 2005 rok. Zdjęcie LAC

Na zdjęciu jest widoczny podwójny schron typu Granit dla pocisków rakietowych klasy z-z.

Na lotnisku znajduje się ponad 8 000 m DK, których powierzchnia wynosi około 150 000 m kwadratowych. Jeśli zliczyć wszystkie DK, wszystkie PPS i powierzchnię DS to otrzymamy 414 900 m kwadratowych betonowych powierzchni dla samolotów.

Z punktu widzenie lotniczego, ważnym obiektem jest wieża kontroli lotów. Wieża jest obiektem, którego budynek powstał za czasów niemieckich. W trakcie eksploatacji przez wojska radzieckie wymianie ulegało tylko wyposażenie.

Wieża Kontroli Lotów w Kluczewie. 2005 rok. Zdjęcie LAC
Wieża Kontroli Lotów w Kluczewie. 2005 rok. Zdjęcie LAC

Na lotnisku znajdują się także; skład materiałów pędnych z siecią rozprowadzającą, park samochodowy, obiekty oddziału wojsk rakietowych, centrum dowodzenia, budynki koszarowo-administarcyjne, wiele magazynów, kotłownie, osiedle mieszkaniowe, sieć dróg lokalnych utwardzanych ( zwykle betonowych ), dwie bocznice kolejowe i wiele innych. Na terenie jest około 300 budynków i budowli.

Na uwagę zasługuje brak typowego hangaru lotniczego. Nie należy się temu dziwić. Na lotnisku nie wykonywano żadnych remontów, tylko przeglądy. Remonty wykonywano na terenie CCCP. Zresztą i tak hangar podczas wojny uległby jako pierwszy zniszczeniu.

Główny skład paliw MPS w Kluczewie. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Główny skład paliw MPS w Kluczewie. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Główny obiekt oddziału rakietowego. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Główny obiekt oddziału rakietowego. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Główny Park samochodowy. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Główny Park samochodowy. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Opracował Karol Placha Hetman