Lotnisko w Świdniku. Port Lotniczy Lublin. 2013r.

Świdnik 2013-01-02

Port Lotniczy Lublin.

Współrzędne geograficzne: 51.241N 22.714E.

Port Lotniczy Lublin. 2013 rok. Praca Karol Placha Hetman
Port Lotniczy Lublin. 2013 rok. Praca Karol Placha Hetman

Port Lotniczy Lublin. 2013 rok. Praca Karol Placha Hetman
Port Lotniczy Lublin. 2013 rok. Praca Karol Placha Hetman

Miasto Świdnik. 1950 rok.

Razem z budową zakładu WSK PZL Świdnik i późniejszym jego rozwojem, powstawało Miasto Świdnik. Dla budowniczych i późniejszych pracowników Zakładu powstały murowane baraki mieszkalne. Pierwsze zbudowano w pobliżu torów kolejowych i na Franciszkanowie.

Stale napływali nowi ludzie chcący podjąć pracę w zakładzie. Tym ludziom należało zapewnić możliwość zakupu podstawowych produktów żywnościowych i gospodarczych. Dlatego w 1952 roku, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Miejskiego Handlu Detalicznego w Lublinie powołało oddział w Świdniku. Komuniści obawiali się, że tę dziedzinę życia opanuje inicjatywa prywatna, czyli drobni handlowcy, a tego chciano uniknąć. Pierwsze punkty handlowe umieszczono w barakach i kioskach. Poza tym otwarto stołówkę pracowniczą. Liczba państwowych punktów handlowych (sklepików) szybko urosła do dziewięciu. W sklepikach można było kupić podstawowe produkty żywnościowe, środki czystości, wyroby tytoniowe, a przede wszystkim komunistyczną prasę. Jednak głównym miejscem, gdzie zaopatrywali się mieszkańcy w podstawowe artykuły był (i jest nadal) targ w pobliżu torów kolejowych.

Targ jest położony pomiędzy miastem Świdnik, a zakładami PZL-Świdnik, czyli przy trasie, którą codziennie przemierzało tysiące pracowników i mieszkańców. Problem był w tym, że trzeba było przechodzić przez tory kolejowe linii Nr 7 Warszawa - Dorohusk, co było niebezpieczne. Dlatego w 1973 roku, oddano do użytku przejście podziemne.

W 1954 roku, miejscowość Świdnik liczył już 7 000 mieszkańców. Władze w Warszawie podjęły decyzję o nadaniu jej praw miejskich. Pozwoliło to na zawiązanie Miejskiej Rady Narodowej oraz Miejskiego Komitetu PZPR. W 1955 roku, została otwarta Biblioteka Publiczna.

Rozbudowa Miasta była prowadzona na wzór sowiecki. W wielu aspektach Świdnik przypomina Nową Hutę. Centrum Miasta stał się obecny plac Konstytucji 3 Maja z umieszczonymi przy nim budynkami administracji rządowej i partyjnej.

W Mieście budowano nowe przedszkola i szkoły. Wraz z działalnością WSK w Świdniku zaistniała potrzeba kształcenia dla Zakładu wysoko wykwalifikowanych pracowników. W związku z tym 1.09.1959 roku, otworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową. W 1969 roku, uczniowie ZSZ przenieśli się do nowego budynku szkolnego z obszerną salą gimnastyczną i dużym boiskiem. W dniu 8.10.1970 roku, utworzono Technikum Mechaniczne Młodzieżowe, następnie Technikum Mechaniczne Zaoczne oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących. Wobec tego w maju 1971 roku, powołano Zespół Szkół Technicznych im. Zygmunta Puławskiego. Dziś (2012 rok) szkoła funkcjonuje, jako Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej.

W 1960 roku, liczba mieszkańców osiągnęła 11 000 osób. W 1970 roku, liczba mieszkańców wynosiła już 20 000 mieszkańców.

Świdnik, jako komunistyczne Miasto miało być świeckie. Mimo to ludność trwała przy wierze ojców i korzystała ze świątyni w pobliskim Mełgiewie lub jeździła do Lublina. W 60-latach (po wyrzuceniu religii ze szkół) naukę katechezy prowadzono w salkach prywatnych domów. Dopiero w 1975 roku, komuniści wydali pierwsze zezwolenie na budowę świątyni Rzymsko-Katolickiej. Plac pod kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła poświęcono w czerwcu 1977 roku, (ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32). Notabene, kościół zlokalizowano daleko na północ od centrum Miasta i jeszcze dalej od Zakładu.

W 1979 roku, z okazji 25-rocznicy nadania Świdnikowi praw miejskich przy ówczesnej ulicy Przodowników Pracy, ustawiono na cokole śmigłowiec PZL SM-1. Aktualnie jest to skrzyżowanie Lotników Polskich i Racławicka. Ostatni remont śmigłowca wykonano w 2021 roku i w dniu 26 lipca 2021 roku, ponownie ustawiono na cokole.

Opracował Karol Placha Hetman