Lotnisko w Radomiu - Sadków. 2014r.

Radom 2014-05-24

Port Lotniczy Warszawa - Radom.

Współrzędne geograficzne: 51.388N 21.212E. Elewacja 186 m.

Port Lotniczy Radom. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Port Lotniczy Radom. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Port Lotniczy Radom. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Port Lotniczy Radom. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Od przeszło 20 lat pojawiały się plany wykorzystania Lotniska Radom do celów komunikacji lotniczej, zarówno pasażerskiej jak i towarowej. Szczególnie aktywni byli politycy w momencie zbliżania się wyborów samorządowych lub parlamentarnych. Wówczas politycy obiecywali uruchomienie terminalu pasażerskiego. Powstała spółka Port Lotniczy Radom S.A.

Trzeba pamietać, że Port Lotniczy Okęcie jest już u kresu możliwości usług przewozowych. Na lotnisku Okęcie istnieją ograniczenia i lotów w nocy się nie wykonuje. W dodatku, deweloperzy chętnie zajęliby pole wzlotów po lotnisku Okęcie, co wcześniej czy później nastąpi.

Założenia generalne dla Portu Warszawa - Radom: Droga startowa z podejściem przyrządowym precyzyjnym Kat.1 na kierunku 25. Loty IFR, VFR, General Aviation oraz loty lotnictwa państwowego. Czas pracy: początkowo 16 godzin, a docelowo 24 godziny na dobę. Obsługa ruchu lotniczego przez uprawniony organ, to jest Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej. Zarządzający lotniskiem: cywilny podmiot - Spółka Port Lotniczy "RADOM" S.A. Operator handlingowy: spółka córka zarządzającego lotniskiem. Kategoria ICAO ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej, początkowo VI, a docelowo VIII, będzie wiązać się z koniecznością budowy strażnicy LSP i zakupu pojazdów ratowniczo gaśniczych. Nowa strażnica ma powstać w pobliżu WKL ( TWR ). Sprzęt do zimowego i letniego utrzymania lotniska: wymaga zakupu. Sprzęt do zimowej i letniej obsługi samolotów, pasażerów i cargo: wymaga zakupu.

Z uwagi na ograniczoną nośność (PCN 33/R/B/X/T) dróg kołowania (DK) oraz zbyt małe ich wymiary (szerokość 12 m), konieczna jest rozbudowa najpierw jednej DK do szerokości 23 m (z opaskami 38 m) i nośności PCN 60, a kolejno całej sieci. Wymiary i słaba nośność istniejących PPS z wyjątkiem PPS zachodniej (PCN 58/R/B/X/T) oraz niedostosowane wymiary dla cywilnych samolotów, powodują potrzebę budowy cywilnej płyty o powierzchni około 50 000 m kwadratowych i nośności PCN 60. Mogłaby ona powstać w miejscu obecnych ogródków działkowych, zajmujących teren Lotniska. Oznakowanie poziome nawierzchni lotniskowych współużytkowanych i cywilnych należy dostosować do przepisów ICAO Anex 14. Drogę startową (RWY), podejścia do lądowania i system DK należy wyposażyć w kompletny system oświetlenia nawigacyjnego Kat I, docelowo Kat II. Należy uzupełnić/zakupić nowy/aktualnie wojskowy system osłony meteorologicznej zgodny z ICAO dla lotniska, zawierający minimum automatyczne pomiary RVR i stanu nawierzchni. Nośność RWY na końcówkach jest wystarczająca, natomiast docelowo należy brać pod uwagę wydłużenie do 2 700 m, pod warunkiem spełnienia wymogów ochrony podejść przed zabudową i spełniania warunków ochrony środowiska.

Niezbędny jest oprzyrządowanie RWY na kierunku 25, w system instrumentalnego lądowania ILS kategorii, jak system świetlny podejścia. Należy przewidzieć budowę nowej wieży kontroli ruchu TWR z systemami i wyposażeniem technicznym, w tym lotniczym.

Ruch pasażerski powinien być obsługiwany w odpowiednich standardach IATA level C, co będzie wymagać budowy terminala pasażerskiego typowego dla lotnisk międzynarodowych o charakterze modułowym i powierzchni pierwszego etapu 5 000 m kwadratowych z rozbudową do 10 000 m kwadratowych. Aby przyspieszyć uruchomienie lotniska rozważany jest zakup gotowego terminala tymczasowego, którego uruchomienie zajmuje maksymalnie 6 miesięcy. Jego przepustowość powinna wynieść 0,5 miliona pasażerów rocznie.

Wymagania bezpieczeństwa - Anex 17 ICAO - spowodują konieczność dostosowania ogrodzenia lotniska, szczególnie części cywilnej (w pierwszej kolejności) i eliminacji dostępu osób nieuprawnionych (sąsiedztwo ogródków działkowych i garaży).

Służby lotniskowe i firmy działające na lotnisku będą wymuszać budowę obiektu budynku wielofunkcyjnego (biura, magazyny, warsztaty, zaplecza techniczne obsługi sprzętu) o powierzchni 5000 m kwadratowych, wraz z placem na sprzęt lotniskowy i sprzęt handlingu oraz cystern paliwowych.

Przyjmowanie i ekspedycja Cargo uwarunkowana jest posiadaniem specjalnego obiektu (chłodnie, odprawy celne, procedury bezpieczeństwa, spedytorzy, kwarantanna) o powierzchni 4 000 m kwadratowych.

Z uwagi na konieczne dojazdu pasażerów, z obszaru ciążenia lotniska Radom (około 100 km), szczególnie na loty tanich linii - LCC, konieczna będzie pilna budowa pierwszego parkingu na 1 000 samochodów osobowych.

W dniu 30 maja 2011 roku, Rada Miasta Radomia wpisała port lotniczy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 16 września 2011 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał zezwolenie na założenie lotniska cywilnego. W maju 2013 roku, port lotniczy otrzymał decyzję środowiskową. We wrześniu 2013 roku, nastąpiła rejestracja Portu w ULC.

Port Lotniczy w Radomiu otrzymał kod referencyjny 3C (docelowo 4D), i może obsługiwać samoloty klasy Boeing B-737 i Airbus A-320. Dzięki nim, Radom uzyskał dostęp do strefy Schengen, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Od października 2013 roku, port obsługuje statki powietrzne General Aviation. Wiosną 2014 roku, uruchomiono pierwsze połączenia rejsowe.

Historia powstania lotniska cywilnego, komunikacyjnego.

W dniu 30 maja 2011 roku, Rada Miasta Radom wpisała Port Lotniczy do planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 16 września 2011 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał zezwolenie na założenie lotniska cywilnego. W maju 2013 roku, wydano decyzję środowiskową. W okresie od czerwca 2012 roku do września 2013 roku, prowadzono prace inwestycyjne dotyczące infrastruktury lotniska. W listopadzie 2013 roku, nastąpiła rejestracja Portu Lotniczego Radom w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W 2014 roku, przyjęto pierwsze samoloty Generał Aviation, które testowały infrastrukturę lotniska. W maju 2014 roku, planowano uruchomić pierwsze rejsowe połączenia komunikacyjne.

Realizacja programu jednak się wydłużyła. W dniu 14 maja 2014 roku, zatwierdzono certyfikat lotniska użytku publicznego. Wpis do rejestru lotnisk nastąpił ostatecznie w dniu 29 maja 2014 roku. W maju 2014 roku, ukończono montaż tymczasowego terminalu, tego przeniesionego z Łodzi; Łódź - Lublinek.

Port Lotniczy Radom. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Port Lotniczy Radom. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Port Lotniczy Radom. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Port Lotniczy Radom. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Podstawowe informacje - Port Lotniczy Radom.

Kod IATA - RDO. Samoloty podstawowe: Airbus A.320, Boeing B.737. Przepustowość 550 000 pasażerów rocznie. Powierzchnia terminala 3 000 m kwadratowych. Terminal jest tymczasowy. Terminal typu kontenerowego, który został przeniesiony z Bydgoszczy. Długość drogi startowej (RWY) 2 000 m.

Adres - Port Lotniczy Radom SA, ulica Żeromskiego 86, 26-600 Radom.

Ruch komunikacyjny.

Pierwszy komunikacyjny samolot z Rygi, linii Air Baltic, wylądował w Radomiu we wrześniu 2015 roku. Następnie, od września 2015 roku do października 2015 roku, z Radomia do Pragi latały samoloty firmy Czech Airlines. Od dnia 18 kwietnia 2016 roku do 29 października 2017 roku, usługi świadczyła linia Sprint Air.

Opracował Karol Placha Hetman