Lotnisko w Modlinie. 2010r.

Modlin 2010-05-30

Modlin Lotnisko.

Współrzędne geograficzne: 52.451N 20.651E.

Twierdza Modlin. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Twierdza Modlin. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Twierdza Modlin. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Twierdza Modlin. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Twierdza Modlin. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Twierdza Modlin. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Historia Lotniska Modlin.

Pierwsze informacje o lotnisku w Modlinie pochodzą z 1937 roku. Na wschód od Twierdzy Modlin znajdował się niewielki poligon. Według relacji mieszkańców, członkowie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, zwozili na ten poligon ziemię celem niwelacji i utwardzenia terenu pod planowane pole wzlotów. Tak duży obiekt wojskowy, skupiający tylu żołnierzy potrzebował zabezpieczyć dla siebie szybką łączność lotniczą z Warszawą i innymi garnizonami wojskowymi. Z całą pewnością, do czasu ataku armii germańskiej, w Modlinie nie stacjonowała żadna jednostka lotnicza, ale samoloty łącznikowe tu lądowały.

Już na początku okupacji germańskiej, w 1940 roku, w dokumentach pojawiła się wyraźnie nazwa Lotnisko Modlin. Okupant opracował założenia inżynieryjno-budowlane. Wyznaczył miejsca postoju samolotów. Zorganizował skład paliw i amunicji. W kolejnych latach przez lotnisko przewijały się liczne wrogie, bojowe jednostki lotnicze, przemieszczające się na front wschodni i z powrotem.

W styczniu 1945 roku, Modlin zajęły wojska 47. Korpusu Armii sowieckiej. Lotnisko, co najmniej do 1946 roku, było sowiecką bazą lotniczą. W marcu 1945 roku, oficjalnie sowieci przekazali lotnisko Dowództwu Lotnictwa Polskiego. Chwilowo bazowały tu Polskie pułki myśliwskie i szturmowe, obok sowieckich. Dopiero pod koniec 40-lat, sowieci opuścili całkowicie Modlin. Stało się to w momencie, kiedy z Kremla przyszły rozkazy, o ostatecznej dyslokacji sowieckich jednostek na terenie Polski.

W dowództwie wojsk lotniczych zapadły decyzje o rozbudowie lotniska w Modlinie. W okresie 1949-1953, powstały dwa duże hangary z zapleczem warsztatowym. Zbudowano nowoczesny skład paliw. Oddano do użytku nowoczesną DS (RWY), o dużej nośności. Powstał system DK (dróg kołowania) i stanowiska postojowe samolotów bojowych. Nieco później powstały pojedyncze kryte schrony dla samolotów i obsługi.

W 1953 roku, lotnisko stało się miejscem stacjonowania 15. Dywizja Lotnictwa Bombowego. Wówczas to na lotnisko przybyły pierwsze bombowce z napędem turboodrzutowym Iliuszyn Ił-28. 15. DLB stacjonowała w Modlinie do 1959 roku.

Ił-28 R nb 72 rozpoznawczy. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Ił-28 R nb 72 rozpoznawczy. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Okres 1956–1960, to czas kiedy w Modlinie i w obiektach koszarowo-sztabowych, szkolono wielu pilotów, specjalistów lotniczych, oficerów sztabowych i młodszych dowódców. Lotnisko w Modlinie eksploatowane było przez Wyższą Szkołę Pilotów (WSP), a następnie na bazie WSP i Batalionu Obsługi Lotniska, uruchomiono Centrum Szkolenia Lotniczego WP (CSL). Równolegle z CSL na lotnisku działał Szkolny Pułk Śmigłowców, pierwsza tego typu jednostka w Polsce.

W czerwcu 1958 roku, 38. PLM (pułk lotnictwa myśliwskiego) został rozformowany, a na jego bazie utworzono w Modlinie WSP (wyższa szkoła pilotów). Także w tym czasie, do Modlina przybyły pierwsze naddźwiękowe myśliwce typu MiG-19. W dniu 3 grudnia 1957 roku, na lotnisku wylądowało 9 fabrycznie nowych maszyn MiG-19 P. W dniu 17 maja 1958 roku, kolejne 10 sztuk, a samoloty w wersji MiG-19 PM w liczbie 14 sztuk zostały dostarczone na przełomie 1958/1959 roku. Już wcześnie w CCCP, na ten typ przeszkoleni zostali piloci; kapitan Czesław Kantyka i k kapitan Zdzisław Mickiewicz. To oni stali się instruktorami w WSP w Modlinie. W kwietniu 1960 roku, WSP została przeformowana w CSL (Centrum Szkolenia Lotniczego).

W Modlinie odbywało się także przeszkalanie pilotów na naddźwiękowe samoloty MiG-21. Pierwszy samolot MiG-21 sprowadzono do Polski w dniu 29 września 1961 roku, w ścisłej tajemnicy. Samolot nie miał żadnych oznaczeń. Samolot ten miał numer seryjny 741217 i otrzymał nb 1217. Umieszczono go w Centrum Szkolenia Lotniczego w Modlinie. Samolot był silnie strzeżony, a dostęp do niego miały nieliczne osoby. Trudno dzisiaj powiedzieć, ile lotów wykonał ten egzemplarz w pierwszych miesiącach swojej bytności w Polsce. Jedno jest pewne, że regularnego szkolenia jeszcze na nim nie prowadzono. Oficjalnie samolot miał stanowić pomoc w szkoleniu personelu latającego i technicznego. Zimą 1961/1962 rok, aby samolot spełniał formalnie zdolność do lotów musiał być okresowo oblatywany. W tym celu do Modlina z sowieckiego 582. PLM, stacjonującego w Polsce w Chojnie, samolotem łącznikowym przylatywał pilot razem z technikiem. Tamtejsza jednostka w Chojnie posiadała na stanie samoloty MiG-21 F / F-13. Początkowo szkolenie Polskich pilotów (z trudnościami) prowadzono w CCCP w Krasnodarze. Wiosną 1962 roku, do Chojny skierowano grupę czterech instruktorów z Modlina, aby ukończyli szkolenie i otrzymali odpowiednie świadectwa. W grupie byli; major Kazimierz Kamiński, kapitan Stanisław Radziejowski, porucznik Wiesław Komuda, porucznik Stanisław Chreptowicz. Ci piloci w lipcu 1962 roku, rozpoczęli samodzielne loty na samolotach MiG-21 F-13.

MiG-21 F-13 nb 809. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
MiG-21 F-13 nb 809. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Kolejne 8 samolotów MiG-21 Polska otrzymała dopiero po roku, we wrześniu 1962 roku. Dokładnie w dniach 19-21 września 1962 roku, do Modlina dostarczono MiG-21 F-13 nr; 742007, 742008, 742009, 742015, 742016, 742017, 742018, 742019. Samoloty te razem z pierwszą maszyną posłużyły do szkolenia w CSL w Modlinie.

Od 1969 roku do 1981 roku, na lotnisku Modlin bazowała także jedna eskadra z 21. Pułku Rozpoznania z Sochaczewa.

W 1974 roku, funkcjonowanie Centrum Szkolenia Lotniczego stało się bezzasadne. Dlatego w lutym 1974 roku, CSL zostało rozformowane, a lotnisko Modlin stało się bazą dla ponownie powołanego do istnienia 38. Lotniczego Pułku Szkolnego, który był częścią składową Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Stało się to na podstawie Zarządzenia Nr.16/Org szefa SG WP z dnia 19 lutego 1974 roku.

W 1975 roku, na lotnisku Modlin została powołana do istnienia nowa jednostka lotnicza o nazwie 45. Lotnicza Eskadra Doświadczalna (LED). Została ona powołana na bazie eskadry 38. pułku, z terminem realizacji do 1 czerwca 1976 roku. O 45. LED wiadomo niewiele. Jedno jest pewne, że Eskadra ta zajmowała się między innymi, testami samolotów PZL-130 Orlik, z silnikami turbośmigłowymi na przełomie 80/90-lat.

Pod koniec 1979 roku, podjęto decyzję o przeformowaniu pułku na 38. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 064/Org szefa SG WP z dnia 24 grudnia 1979 roku.

Lotnisko Modlin było systematycznie remontowane. Większe prace remontowe przeprowadzano co 4-6 lat. W 1987 roku, Lotnisko Modlin poddane zostało gruntowniej rozbudowie. Powstała nowa CPPS (centralna płaszczyzna postoju samolotów). Wyremontowano DS (RWY), z jednoczesną przygotówką do jej przyszłego wydłużenia. W tym okresie wojsko miało duże plany dalszej rozbudowy lotniska.

W terminie do dnia 31 grudnia 1988 roku, 38. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy został rozformowany. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 046/Org szefa SG WP z dnia 30 lipca 1988 roku, i Zarządzenia Nr 011/Org dowódcy Wojsk Lotniczych z dnia 6 września 1988 roku. W Modlinie pozostała tylko 45. Lotnicza Eskadra Doświadczalna. Jednak nie na długo, bo w 2000 roku, zapada decyzja o rozwiązaniu 45. LED, a Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało lotnisko w zasoby Agencji Mienia Wojskowego. Już w następnym rok zapadła decyzja o pozbyciu się przez wojsko tego lotniska, z zachowaniem lotniczego charakteru tego obiektu.

Opracował Karol Placha Hetman