Lotnisko w Mirosławcu. 2013r.

Mirosławiec 2013-03-15

Lotnisko w Mirosławcu.

Poprzedni rozdział o lotnisku w Mirosławcu zakończyliśmy na historii w 70-latach XX wieku. Teraz kontynuujemy.

Nowe samoloty. 1982 rok.

Su-22 nb 3811 użytkowany w Mirosławcu. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 nb 3811 użytkowany w Mirosławcu. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Na podstawie Zarządzenia DWL Nr 06 z dnia 23.02.1982 roku, 3 Brandenburska Dywizja Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego została przemianowana na 3 Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Jednocześnie Dywizja przejęła pod swoje skrzydła 3 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego z Bydgoszczy użytkujący samoloty Su-7. Dla 8 Pułku w Mirosławcu oznaczało to czas rewolucyjnych przemian. Od dnia 8.10.1982 roku, 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego jest nazywany 8 Pułkiem Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego.

Z końcem 70-tych lat, 8 Pułk został wytypowany do przezbrojenia w nowoczesne samoloty myśliwsko-bombowe typu Su-22. Na lotnisku w Mirosławcu rozpoczął się proces przygotowawczy dla przyjęcia nowej techniki. Przeprowadzono generalny remont drogi startowej. Wybudowano nową centralną płaszczyznę postojową. Zbudowano 34 schronohangarów. 8 Pułk zaczął przyjmować na samoloty Su-22, równocześnie systematycznie pozbywając się samolotów Lim-6 bis/MR. Samoloty Su-22 użytkowano w Mirosławcu w okresie 1988-2010.

Początkowo piloci 8 PLM-B szkolili się na nowych samolotach w Powidzu, a następnie także w Pile. Część z nich to byli młodzi piloci, którzy niedawno opuścili mury Szkoły Orląt. Część z nich to byli piloci poprzednio latający na samolotach myśliwskich typu MiG-21, a więc pochodzący z innych jednostek. I wreszcie rodzimi piloci z 8 Pułku, którzy pozytywnie przeszli weryfikację na samoloty naddźwiękowe. W tym okresie Lotnisko Mirosławiec poddawane jest modyfikacjom, celem właściwej eksploatacji samolotów Su-22 M 4. Pierwsze maszyny tego typu zostały przebazowane do Mirosławca w listopadzie 1988 roku, i było to ostatnie lotnisko w Polsce, które przyjęło te maszyny. Wcześniejsze to gyły lotniska w: Powidzu, Pile i Świdwinie.

Su-22. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

W 1991 roku, 8 PLM-B miał na stanie; 26 Su-22 M4K, 5 Su-22 U3M. W ciągu swojego istnienia Pułk przyjął na stan co najmniej 35 Su-22 M4K nowych oraz z rozformowanego 6 PLM-B w Pile i co najmniej 6 Su-22 U3M.

Jednostka wyspecjalizowała się w zabezpieczaniu i wykonywaniu lotów doświadczalnych, między innymi na rzecz ITWL, testując nowe rozwiązania techniczne dotyczące uzbrojenia oraz sprawdzając jego partie kontrolne.

8 Pułk tradycyjnie zabezpieczał również większość ćwiczeń Sił Powietrznych oraz wojsk obrony przeciwlotniczej (Polskich i zagranicznych) zrzucając i odpalając cele powietrzne dla zestawów rakietowych ziemia-powietrze oraz rakiet typu powietrze-powietrze.

Zmiany organizacyjne.

W 1999 roku, w związku z przyjęciem Polski do Paktu NATO nastapiły kolejne bardzo istotne przemiany w organizacji Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Polskie Lotnictwo Wojskowe musi dostosować swoją strukturę do wymagań NATO. 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego musiało przejść przeobrażenia i dlatego zostało przeformowane. Ostatnim jego dowódcą był ppłk dypl. pil. Ryszard Hać (od 29.03.1996 roku do 31.12.1999 roku). Z dniem 31.12.1999 roku, 8 PLM-B przestał istnieć.

W dniu 1.01.2000 roku, 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego został przekształcony w dwie niezależne jednostki. W 8 Eskadrę Lotnictwa Taktycznego i 12 Bazę Lotniczą. Organizacyjnie podporządkowany pod 1 Brygadę Lotnictwa Taktycznego, która następnie została przemianowana w 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego z dowództwem w Świdwinie. Co istotne, 12 BLot miała pod swoim dowództwem oprócz Lotniska Mirosławiec także Lotnisko Piła. Wszystko to działo się na podstawie zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr PF-74/Org. z 15.07.1999 roku. Na podstawie tego zarządzenia Dowódca WLOP wydał Rozkaz Nr 0142 z dnia 23.08.1999 roku. W skład garnizonu Mirosławiec oprócz 12 BLot i 8 ELT wchodził także 21 Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach.

12 Baza Lotnicza.

12 BLot została sformowana w dniu 1.01.2000 roku, w oparciu o rozformowany 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego i 42 batalion łączności. W dniu 03.01.2000 roku, uroczystą zbiórką jednostki rozpoczęto faktyczną działalność 12 BLot. Pierwszym Dowódcą 12 Bazy Lotniczej został ppłk dypl. nawig. Witold ANTOSIK. Szefami i dowódcami zasadniczych komórek organizacyjnych zostali: Zastępcą dowódcy - mjr mgr inż. Janusz SZARY. Szefem sztabu- mjr mgr inż. Marek GRYZA. Szefem szkolenia mjr mgr inż. Krzysztof MROSS. Głównym księgowym- mjr mgr Włodzimierz PURZYCKI.

Do zadań realizowanych przez Bazę należy zaliczyć; zabezpieczenie bieżącej działalności 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego i innych czasowo bazujących eskadr, zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia lotniczego, utrzymanie stałej gotowości lotnictwa do realizacji stawianych przed nim zadań, utrzymanie i rozwój infrastruktury Lotniska. Atutem wykorzystywanym przez wiele jednostek było to, że Baza położona jest w niewielkiej odległości od 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach i Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim. Często w Bazie stacjonowały jednostki; 49 Pułku Śmigłowców Bojowych z Pruszcza Gdańskiego i 56 Kujawskiego Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia. Kolejnym z zadań, które często realizowała Baza było zabezpieczenie logistyczne oraz zapewnienie stałej gotowości śmigłowców ratowniczych wchodzących w skład jednostek ćwiczących na pobliskich poligonach. W realizacji tego zadania Bazę wspomagał 107 Szpital Wojskowy w Wałczu.

Od początku sformowania 12 BLot była ona bardzo często wykorzystywana przez lotnicze jednostki innych państw należących do NATO. Już w 2000 roku, przeprowadzono przy jej pomocy cztery ćwiczenia z udziałem jednostek lotniczych NATO. Największym z nich były ćwiczenia pod kryptonimem Victory Strike 2000, z udziałem śmigłowców bojowych wojsk lądowych Rzeczypospolitej. Lotniskiem zapasowym było Lotnisko Oleszno koło Drawska. Z Mirosławca operowały także samoloty myśliwsko-bombowe Jaguar z 41 dywizjonu RAF (UK), które brały udział w ćwiczeniach Jade Fusion 2000 oraz Ulan Eagle 2000.

Od dnia 1.01.2001 roku, 12 BLot została podporządkowana bezpośrednio dowództwu 2 Korpusu Obrony Powietrznej. Ponownie w 2001 roku, z Lotniska Mirosławiec działały samoloty i śmigłowce innych państw NATO. Z USAF śmigłowce, z Danii i Norwegii F-16, w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Recce Exercise 2001. Oczywiście w ćwiczeniach tych uczestniczyła także 8 ELT, ze swoimi Su-22. W styczniu 2001 roku, zgodnie z decyzją przełożonych obowiązki Dowódcy 12 Bazy Lotniczej objął ppłk dypl. Zdzisław OSTASZ.

W 2002 roku, w ramach ćwiczenia ,,STRONG RESOLVE" Lotnisko Mirosławiec odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej postkomunista Aleksander Kwaśniewski. Ćwiczenia te przeprowadzono w lutym i marcu 2002 roku, a brały w nich udział śmigłowce z różnych państw NATO oraz samoloty F-16 i Jaguar, a także maszyny transportowe C-17 Globemaster III. W kolejnych latach przeprowadzano od trzech do sześciu kolejnych ćwiczeń z udziałem; USAF, RAF oraz Holandii, Danii, Czech, Słowacji i Węgier.

W kwietniu 2003 roku, obowiązki Dowódcy 12 Bazy Lotniczej objął ppłk dypl. pil. Piotr TUSZA.

W dniu 4.09.2003 roku, 12 BLot postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29.08.2003 roku, jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo (mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec), oraz zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 239/MON z dnia 27.08.2003 roku - dzień 04 września zostaje ustanowiony dorocznym Świętem 12 Bazy Lotniczej. Tak więc od 2003 roku, w okolicach 4 września, organizowano Dzień Otwarty, który na przestrzeni kolejnych lat stał się Festynem Lotniczym, będącym doskonałą zabawą dla starszych i młodszych z niezwykle bogatą ofertą rozrywki.

We wrześniu 2005 roku, obowiązki dowódcy 12 Bazy Lotniczej objął płk pil. mgr Jerzy Piłat, który dowodził jednostką do dnia 23.01.2008 roku. Pułkownik Jerzy Piłat zginął w katastrofie samolotu CASA C-295 M w Mirosławcu w dniu 23.01.2008 roku. Pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady. Pochowany został na cmentarzu na Powązkach w Warszawie w dniu 20.02.2008 roku.

W dniu 7.03.2006 roku, rozformowano dowództwa 2 i 3 Korpusu OP. Dlatego 12 BLot została wyjęta spod korpusu bydgoskiego i włączona w skład 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego, które wkrótce przemianowano na 1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego.

W dniu 23.01.2008 roku, o godz. 19:07 w pobliżu lotniska doszło do katastrofy wojskowego samolotu transportowego CASA C-295 M nb 19 należącego do 13 Eskadry Lotnictwa Transportowego z Krakowa. W katastrofie zginęło 20 żołnierzy Sił Powietrznych, głównie dowódców jednostek lotniczych.

W dniu 5.09.2009 roku, odbył się kolejny festyn lotniczy. Były wystawy statyczne sprzętu Wojsk Lotniczych i Marynarki Wojennej: Su-22 UM3K, TS-11 ISKRA, MIG-21, ŚMIGŁOWIEC SH 2 (MW), H-2G KAMAN, BELL-206, ROBINSON-44, W3 ANAKONDA, CESSNA. Loty widokowe oferował Aeroklub Pilski. Pokaz gaszenia pożaru - samolot DROMADER. Pokaz grupy ratownictwa lotniskowego. Prezentowali się sprzedawcy samochodów; Ford, Toyota, Opoel i Mercedes. Był pokaz sprzętu Komendy powiatowej Policji z Wałcza i Państwowej Straży Pożarnej z Wałcza oraz OSP Czaplinek. Pokaz tresury psów służbowych KPP Pyrzyce. Pokaz zespołu ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej z Wałcza. Pokaz grypy motocyklistów. Pokaz działania grypy interwencyjnej z Zakładu karnego z Wierzchowa Pomorskiego. Pokaz działania Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji ze Szczecina. Prezentowały się Powiaty; Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Strzelecko – Drezdeneckiego oraz Wałecki. Była wystawa Wystawa i sprzedaż rękodzieła - warsztaty terapii zajęciowej. Stanowisko nauki strzelania na urządzeniu – CYKLOP. Stanowisko ćwiczebno - prezentacyjne PAINTBALL. Były wystawy fotografii. Konkursy i zabawy rodzinne. Program artystyczny był równie bogaty. Była Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych z Koszalina. Orkiestra dęta ze Złocieńca. Młodzieżowe grupy taneczne i wokalne. Takiego festynu lotniczego nie powstydziłoby się żadne miasto wojewódzkie, a nawet stolica.

Odznaka pamiątkowa 12 Bazy Lotniczej. 2008 rok.

Odznaka pamiątkowa 12 Bazy Lotniczej o wymiarach 40 x 30 mm, została zaprojektowana w kształcie odwróconej tarczy. Na jej podstawie umieszczone są kolory niebieski i czerwony – kolory zaczerpnięte z symboliki herbu Mirosławca. Na tarczy znajduje się liczba 12 – jest to nr bazy. Na tle liczby 12 znajduje się Su-22, samolot myśliwsko - bombowy znajdujący się na wyposażeniu jednostki. Biało – czerwona szachownica z prawej strony symbolizuje przynależność bazy do Sił Powietrznych. Decyzja Nr 558/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17.12.2008 roku, w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12 Bazy Lotniczej. Na podstawie powyższej decyzji wprowadzona została odznaka zwana dalej "odznaką pamiątkową" 12 Bazy Lotniczej.

Odznaka pamiątkowa 12 Bazy Lotniczej. 2008 rok.
Odznaka pamiątkowa 12 Bazy Lotniczej. 2008 rok.

8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-74/Org z dnia 15.07.1999 roku, do końca 1999 roku, rozformowano 8 PLM-B oraz wchodzące w jego skład; 40 Batalion Zaopatrzenia, 42 Batalion Łączności, 1 eskadrę, 2 eskadrę i Esakdrę Techniczną. Jednostki zabezpieczenia otrzymały nowe struktury i zostały podporządkowane pod dowództwo 12 BLot. Tylko na bazie eskadr lotniczych z dniem 1.01.2000 roku, sformowano 8 ELT z samolotami odziedziczonymi po 8 PLM-B – Su-22 M 4 oraz Su-22 UM 3 K. Nowa jednostka odziedziczyła tradycje bojowe 8 PLSz (1944-1946) ze składu 2 Dywizji Lotnictwa Szturmowego 1 Mieszanego Korpusu Lotniczego. Pierwszym dowódcą 8 ELT został ppłk pilot Piotr Tusza.

8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego była jednostką stale bazującą na Lotnisku Mirosławiec. 8 ELT przeznaczona została do niszczenia obiektów naziemnych, nawodnych oraz prowadzenia rozpoznania powietrznego na rzecz Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Dokładne zadania to; Izolacja rejonu działań i stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia walki przez inne rodzaje Sił Zbrojnych. Zwalczanie obiektów lądowych i nawodnych na rzecz innych rodzajów Sił Zbrojnych. Zwalczanie środków napadu powietrznego przeciwnika na ziemi i w powietrzu,. Prowadzenie rozpoznania powietrznego na rzecz wojsk własnych i sojuszniczych. Zadania te przez okres 10 lat, czyli do momentu przebazowania z Mirosławca do Świdwina nie uległy zmianie.

Już na przełomie czerwca-lipca 2000 roku, wydzielona grupa pilotów i techników wraz z samolotami Su-22 gościła w UK w bazie Coltishall. Polscy piloci mieli okazję wykonywać loty na samolotach typu Jaguar i Hawk. Natomiast we wrześniu 2000 roku, w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Jade Fusion 2000 samoloty Jaguar z 41 dywizjonu RAF wykonywały wspólne loty z Su-22 w Mirosławcu. Taki schemat wspólnych Polsko-UK ćwiczeń był realizowany w; 2001r., 2002r., 2003r., 2004r. oraz 2005 roku. W Polsce samoloty Su-22 i Jaguar wspólnie zwalczały cele naziemne na poligonie Nadarzyce.

Su-22 U nb 509, 707. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 U nb 509, 707. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.04.2005 roku, 8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego obchodzi swoje Święto w rocznicę chrztu bojowego jednostki - to jest 25 kwietnia. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 6.06.2006 roku, 8 Eskadrze nadano sztandar.

Z końcem 2008 roku, 8 ELT miała na stanie 13 maszyn bojowe Su-22 M 4 oraz 3 szkolno-bojowe Su-22 M 3 K. Choć wielokrotnie samoloty 8 ELT odbywały wspólne ćwiczenia z innymi zagranicznymi samolotami NATO, to jednak MON nie zgłosiło Eskadry do struktur NATO. W efekcie piloci z Mirosławca nie brali udziału w żadnym programie NATO, dedykowanym lotnictwu szturmowemu. Miedzy wierszami płynącymi z MON można było wywnioskować, iż palcem na wodzie były pisane zapewnienia o rychłym przezbrojeniu 8 ELT w samoloty F-16 (pochodzące choćby z nadwyżek USAF).

2010 rok.

2010 rok był szczególnym rokiem dla osób związanych z Lotniskiem Mirosławiec. Obchodzono wówczas 10-rocznicę istnienia 12 Bazy Lotniczej i 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego.

W dniu 14.05.2010 roku, odbyły się uroczystości. O godzinie 12:00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP odprawiona została msza święta przez księdza proboszcza Edwarda Matyśniaka w intencji osób pracujących w obydwóch jednostkach. We mszy uczestniczyli także byli żołnierze, którzy na przestrzeni XX wieku służyli w 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Po zakończonej mszy w obecności kompani honorowej i pocztów sztandarowych 12. BLot i 8. ELT - wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Miasta pod pomnik Matki Boskiej Loretańskiej - patronki lotników. Tam nastąpiło złożenie meldunku, odczytano okolicznościowe rozkazy oraz złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Pomimo kapryśnej pogody (opady deszczu i mżawki) w sobotę 15.05.2010 roku, na mirosławieckim lotnisku odbył się coroczny Festyn Lotniczy. Organizatorami wspomnianej imprezy byli: Dowódca 12 Bazy Lotniczej – ppłk dypl. Zbigniew Wolewicz oraz 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego – ppłk pil. Karol Jędraszczyk.

W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście między innymi: poseł Paweł Suski, szef lotnictwa gen. bryg. pil. Ryszard Hać, poprzedni dowódcy 12 BLot i 8 elt: płk dypl. Witold Antosik, płk pil. Wojciech Pikuła, płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński. Na uroczystości pojawili się także dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek z Wałcza, przedstawiciele policji, władz samorządu Powiatu Wałeckiego, burmistrzowie: Mirosławca i Czaplinka, dyrektorzy firm i stowarzyszeń.

Chociaż pogoda chciała pokrzyżować plany to i tak udało się zorganizować pokaz statyczny statków powietrznych: Su-22 M4; Su-22 UM3K; TS-11 Iskra; Mi-2; Mi-24; AN-28; CASA–C 295 M oraz historyczne eksponaty: MIG-21 i MIG-23 (samolot pokazano w specyficznym malowaniu). Swoje eksponaty wystawiło także Muzeum Lotnictwa Polskiego z Krakowa.

Ponadto przygotowano wiele innych atrakcji, z których skorzystali nie tylko starsi, ale także młodzi uczestnicy festynu – pokaz działania grup interwencyjnych policji, straży pożarnej, możliwość sprawdzenia celności na trenażerach karabinków kbk AK. Wysłuchano także występów wokalnych zespołów z Ośrodka Kultury z Mirosławca, Klubów Garnizonowych z Mirosławca i Świdwina. Z pobliskiego Czaplinka ze swoim programem zareklamował się amatorski kabaret, który wszystkich uczestników festynu rozbawił do łez. Punktualnie o godz. 16:00 zaśpiewał żeński kwartet z Wałcza, po czym wystąpiła gwiazda wieczoru z utworami muzyki latynoamerykańskiej wciągając do zabawy publiczność.

Mimo niezbyt sprzyjającej aury, w sobotę mirosławieckie lotnisko odwiedziło ok. 3 tys. osób. Chętnych dowoził służbowy autobus na trasie Dom Kultury w Mirosławcu - Lotnisko z częstotliwością co godzinę.

Główna atrakcją była statyczna wystawa statków powietrznych: Mi-2, Mi-14, Mi-24, PZL W-3 Sokół, "SEA KING", MiG-21, MiG-23, Mig-29, TS-11 Iskra, CASA–C295M, ROBINSON-44, BEEL-206, RWD-5 R. Był praktyczny pokaz gaszenia pożaru przez samolot DROMADER.

Kolejne zmiany. 2010 rok.

Już w 2008 roku, nieudolny minister obrony narodowej Bogdan Klich zdecydował o przeniesieniu 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego na Lotnisko Świdwin. W ten sposób, Lotnisko Mirosławiec zostało pozbawione samolotów, a 12 BLot przekształcona będzie w Komendę Lotniska, co jest ostatnim etapem do likwidacji kolejnego Polskiego Lotniska. Nie było szans na utworzenie Cywilnego Portu Lotniczego w Mirosławcu. Nieprawdą jest także to, iż Lotnisko Mirosławice będzie nadal funkcjonowało jako lotnisko zapasowe dla zabezpieczenia Poligonu Nadarzyce. Dlaczego? Bo jedynymi samolotami bojowymi w Rzeczypospolitej pozostaną F-16 Jastrząb, które z zasady i z powodu wyposażenia, korzystają tylko z Lotnisk; Krzesiny, Łask, Okęcie i Powidz. Przypomnijmy, że podczas doskonale zorganizowanych festynów w Mirosławcu nigdy Lockheed F-16 Jastrząb nie były prezentowane.

W 2010 roku, wszystkie samoloty bojowe Su-22 znalazły się w Świdwinie. Skupione chwilowo w trzech eskadrach; 41 ELT, 7 ELT i 8 ELT. Choć faktycznie była to fikcja. 8 Eskadra Lotnictwa Taktycznego została rozformowana w czerwcu 2010 rok.

Na nadchodzące zmiany wojsko reagowało spokojnie. Bardziej nerwowo reagowali mieszkańcy regionu, przedstawiciele władz miejskich i gminnych. Dla nich wojsko to praca. W 12 BLot pracę miało około 130 cywilnych pracowników. Łącznie po likwidacji 12 BLot pracę utraciło 360 osób cywilnych i wojskowych. Na niewiele zdały się protesty, petycje i zbieranie podpisów. Jakoś w krajowych środkach społecznego przekazu sprawa ta nie zagościła. W lokalnych, owszem.

W 2008 roku, Rząd liberalnego Premiera Donalda Tuska wydał polecenie Dowództwu Sił Powietrznych opracowania projektów, których efektem miało być zlikwidowanie 1 800 etatów w Siłach Powietrznych. Likwidacja 12 BLot to jest efekt tego działania. W której w 2008 roku, pracowało około 600 wojskowych i 120 cywilów. Co ciekawe, w tym samym czasie minister obrony narodowej Bogdan Klich, zapewniał posła Pawła Suskiego – „że z bazą nic się nie będzie działo”. To był kolejny cynizm liberalnego Rządu Rzeczypospolitej.

Warto dodać, że w okresie 2006-2009, wojsko włożyło 34 miliony złotych w rozbudowę Bazy w Mirosławcu. Jeszcze w 2009 roku, zgodnie z kilkuletnim harmonogramem, na Lotnisku Mirosławiec przeprowadzano remonty. Remontowano drogę startową i stojanki. Remont ukończono w lipcu 2009 roku. Nasuwa się więc pytanie, czy decyzja o likwidacji byłaby logiczna?

W dniu 1 stycznia 2011 roku, 12 Komenda Lotniska została sformowana. 12 Komenda Lotniska przejęła tradycje 12 Bazy Lotniczej, jak również większą część (choć chwilowo) personelu poprzedniej jednostki. Pierwszym komendantem został ppłk mgr inż. Marek HELLER, który dowodził dywizjonem dowodzenia w 12 Bazie Lotniczej. W dniu 04.01.2011 roku, nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy jednostki i tym samym rozpoczęło się oficjalne działanie nowopowstałej komendy.

Bez wątpienia Lotnisko Mirosławiec to jedna z najnowocześniejszych baz lotniczych w Polsce z dużymi perspektywami, które jednak zostały zaprzepaszczone. Lotnisko było przygotowywane na przyjęcie kolejnych samolotów F-16 w Lotnictwie Polskim. Choć nie koniecznie nowo wyprodukowanych. Dysponowało dobrym systemem radiolokacji i nawigacji. Wycofanie samolotów Su-22 z Mirosławca do Świdwina to był przedostatni etap likwidacji lotnictwa myśliwsko-bombowego w Rzeczypospolitej.

Dowódcy.

DOWÓDCY 8 PLM-B (8 PLSz, 53 PLSz, 8 PLM-Sz).

ppłk pil. RUKSZA 1944-1945. kpt. Borys ZIMIN 1945-1945. kpt. pil. Michał SOŁOWIEW 1945-1946. mjr pil. Piotr LITWIN 1952-1955. ppłk pil. Tadeusz GIĘTKOWSKI 1955-1962. mjr pil. Marian KAMIŃSKI 1962-1964. płk dypl. pil. Józef ŁOWKIEWICZ 1964-1973. płk dypl. pil. Zenobiusz BIENIAŚ 1973-1975. płk dypl. pil. Rajmund RYCHŁOWSKI 1975-1979. płk dypl. pil. Janusz WÓJTOWICZ 1979-1982. ppłk dypl. pil. Marian JAGUSIAK 1982-1988. ppłk dypl. pil. Andrzej WYCIŚLIK 1988-1990. ppłk dypl. pil. Lech BUDZISZ 1990-1991. ppłk dypl. pil. Józef NIEDŹWIEDŹ 1991-29.03.1996r. ppłk dypl. pil. Ryszard HAĆ 29.03.1996r. -31.12.1999r.

SZEFOWIE SZTABU 8 PLM-B.

mjr BIEŁOW. ppłk dypl. pil. Marian LA CROIX 1962-1966. kpt. dypl. Jan JACHIMIUK 1966-1968. mjr dypl. Pil. Zbigniew AMAROWICZ 1968-1970. ppłk Stefan MOŁDYSZ 1970-1975. mjr dypl. Andrzej KOWALCZYK 1975-1976. mjr dypl. Ryszard ZAKRZEWSKI 1976-1977. mjr dypl. Aleksander OLSZEWSKI 1977-1982. mjr dypl. inż. Lech KONOPKA 1982-1984. kpt. dypl. inż. nawig. Sławomir ADAMSKI 1984-1987. ppłk dypl. inż. nawig. Roman SIKORA 1987-1992. mjr dypl. inż. Janusz MAJEWSKI 1992-1998. ppłk dypl. inż. nawig. Marian MICHALEC 1998-31.12.1999.

ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 PLM-B ds. LINIOWYCH.

mjr pil. Marian ZARĘBA 1962-1968. mjr dypl. pil. Jan LACHEWICZ 1968-1970. mjr pil. Franciszek ŻUREK 1970-1975. mjr dypl. pil. Czesław ŚLEDZIK 1975-1977. ppłk dypl. pil. Stanisław NOWAK 1977-1986. ppłk dypl. pil. Józef NIDŹWIEDŹ 1986-1990. ppłk dypl. pil. Ryszard HAĆ 1990-1995. mjr dypl. Piotr TUSZA 1995-31.12.1999.

ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 PLM-B ds. INŻYNIERYJNO - LOTNICZYCH.

kpt. MILLER 1952-1961. mjr Zygmunt OLEJNICZAK 1961-1970. mjr Marian SIMIŃSKI 1970-1976. kpt. Stefan DZIEDZIC 1976-1979. ppłk mgr inż. Maciej KAPTURKIEWICZ 1979-1986. ppłk mgr inż. Andrzej GRACZYK 1986-1991. mjr mgr inż. Ryszard TOMASKA 1991-31.12.1999. ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 plmb ds. SZKOLENIA. ppłk pil. Józef MAZUR 1976-1978. ppłk dypl. pil. Emil KWECLICH 1978-1990. mjr dypl. pil. Wawrzyniec SIEDLECKI 1990-1991. mjr dypl. pil. inż. Teofil DZIK 1991-1995. mjr dypl. pil. Zdzisław GOCŁOWSKI 1996-31.12.1999.

ZASTĘPCY DOWÓDCY 8 PLM-B ds. POLITYCZNYCH.

mjr Paweł BUTOW. mjr mgr Ryszard RUTKOWSKI 1962-1966. ppłk mgr Ryszard SZCZĘSNY 1966-1970. mjr Tadeusz SZMYTKOWSKI 1970-1975. mjr mgr Ryszard HOŁYSYNIUK 1975-1979. mjr mgr Bogusław PIENKOŚ 1979-1983. ppłk mgr Stanisław DROBOT 1983-1987. mjr mgr Jan JASZCZYK 1987-1988. mjr mgr Stanisław ORAWIEC 1988-1991. kpt. mgr Stanisław KWIECZKA 1991-31.12.1999 (wychowawczy).

DOWÓDCY 40. BATALIONU ZAOPATRZENIA.

ppłk Klemens GÓRSKI 1961-1968. mjr dypl. Marian DULEWICZ 1968-1972. kpt. dypl. inż. Czesław LEBDA 1972-1979. mjr dypl. Ryszard KARWIŃSKI 1979-1985. mjr dypl. Jerzy WILCZAK 1985-1987. ppłk dypl. Andrzej STASZAK 1987-1989. kpt. dypl. Andrzej KOMENDA 1989-1991. mjr dypl. Ryszard DERENOWSKI 1991-1993. mjr dypl. inż. Michał WRÓBLEWSKI 1993-1996. mjr mgr inż. Mariusz POCZEKAJ 1996-1998. mjr mgr Szymon STRZAŁA 1998-31.12.1999.

DOWÓDCY 42. BATALIONU ŁĄCZNOŚCI I UBEZPIECZENIA LOTÓW.

mjr pil. Stanisław PIĄTEK 1962-1965. mjr pil. Zdzisław GRAMIŃSKI 1965-1968. mjr Marian ZGRABCZYŃSKI 1968-1975. ppłk Ryszard KOŁTYK 1975-1991. mjr mgr inż. Marek GRUSZCZYŃSKI 1991-1992. mjr inż. Leszek GĄSIOR 1992-1996. mjr mgr inż. Andrzej PUCHAŁA 1996-31.12.1999.

OOWÓDCY 12 Bazy Lotniczej.

ppłk dypl. nawig. Witold ANTOSIK ( 1.01.2000r. – styczeń 2001r. inne dane podają styczeń 2002r. ). ppłk dypl. Zdzisław OSTASZ ( styczeń 2001r. – kwiecień 2003r. ). ppłk dypl. pil. Piotr TUSZA ( kwiecień 2003r. – wrzesień 2005r. ). płk pil. mgr Jerzy PIŁAT ( wrzesień 2005r. – 23.01.2008r., kiedy zginął w katastrofie CASA C-295 M nb 19, pod Mirosławcem. Pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady. ). płk pil. mgr inż. Wojciech PIKUŁA ( 5.06.2008r. – 31.12.2010r., kiedy rozwiązano Bazę. ).

DOWÓDCY 8 Eskadry Lotnictwa Taktycznego.

Ppłk pilot Piotr Tusza ( 1.01.2000r.-kwiecień 2003r. ). Ppłk pilot Zdzisław Cieślik ( kwiecień 2003r.-czerwiec 2006r. ). Ppłk pilot Ireneusz Starzyński ( lipiec 2006r.-wrzesień 2007r. ). Ppłk pilot Ireneusz Łyczek ( wrzesień 2007r.-maj 2008r. ). Ppłk pilot Karol Jędraszczyk ( maj 2008r. - czerwiec 2010r.).

Opracował Karol Placha Hetman