Lotnisko w Bydgoszczy - Szwedowo. 2013r.

Bydgoszcz 2013-01-18

Lotnisko w Bydgoszczy - Szwedowo.

Współrzędne geograficzne: 53.096N 17.978E. Elewacja 72 m.

Su-7 BKL nb 807. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-7 BKL nb 807. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Lotnisko Bydgoszcz. 2013 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Bydgoszcz. 2013 rok. Praca Karol Placha Hetman

Dalsza historia lotniska w Bydgoszczy.

W dniu 6 marca 1992 roku, 3. Pomorski Pułk Lotnictwa Szkolno-Bojowego został rozformowany. Jeszcze liczono na masową produkcję samolotów szkolno-bojowych PZL I-22 Iryda, które mogłyby reaktywować jednostkę. Tak się jednak nie stało. W miejsce jednostki bojowej utworzono jednostkę transportowo-łącznikową. Obecnie lotnisko w Bydgoszczy to Międzynarodowy Port Lotniczy imieniem im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz.

Lotnicza jednostka transportowo-łącznikowa.

Jednostka bojowa nie była jedyną jednostką lotniczą bazującą na Lotnisku Bydgoszcz. W 1951 roku, sformowano 10. Samodzielną Eskadrę Korygowania Ognia Artylerii. W 1956 roku, 10. SEKOA straciła swoje zadania i została przekształcona w 10. Samodzielną Eskadrę Lotnictwa Łącznikowego. W 1962 roku, na skutek nowej organizacji wojskowego lotnictwa 10. SELŁ została przekształcona w 3. Eskadrę Lotnictwa Łącznikowego oraz 43. Eskadrę Lotniczą Wojsk OPK. Obie eskadry funkcjonowały obok siebie do 1992 roku, kiedy to Wojska Lotnicze i Wojska OPK zostały połączone. Wówczas to na powrót scalono obie jednostki tworząc 2. Eskadrę Lotniczą. Do niej trafiła także część personelu z rozformowanego 3. Pomorskiego Pułk Lotnictwa Szkolno-Bojowego. W jej strukturach sformowano pierwszą w Polsce Lotniczą Grupę Poszukiwawczo-Ratownicza. Z chwilą wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do NATO, 2. Eskadra Lotnicza w dniu 1.04.1999 roku, stała się 2. Eskadrą Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego (JW 3290). Eskadra ta w 100 % składała się z żołnierzy zawodowych. W dniu 30.06.2010 roku, 2. ELT-Ł została rozformowana, a część kadry i sprzęt jednostki został przekazany do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Na przestrzeni 59 lat, jednostka zabezpieczała funkcjonowanie stacjonujących tu pułków, a od 1992 roku, do 2010 roku, 2. Bazy Lotniczej.

Inne wojskowe jednostki około lotnicze.

Baza Lotniska Bydgoszcz była miejscem stacjonowania dowództwa Korpusu Obrony Powietrznej Kraju, w okresie 1957 - 2007. W 50-latach funkcjonował tutaj Samodzielny Pułk Artylerii Przeciwlotniczej OPL, na rzecz którego loty wykonywał 10. SEKOA (Samodzielna Eskadra Korygowania Ognia Artylerii). Także w 50-latach był tutaj Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy OPL. Od 50-lat funkcjonował tu węzeł łączności, który w okresie 1969 - 2007, nosił miano 2. Węzła Łączności. W latach 1974 - 2006, działała tu 2. Brygada Radiotechniczna, która swoje początki miała w 50-latach jako kompania radiotechniczna.

2 Baza Lotnicza „Bydgoszcz”.  1992 rok.

2 Baza Lotnicza Bydgoszcz funkcjonowała latach 1992 - 2010, jako JW 3033. Baza została sformowana w dniu 2.05.1992 roku, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 3.01.1992 roku. Jednostkę sformowano na bazie zespołu rozformowanego 3. Pomorskiego Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 2. Korpusu Obrony Powietrznej. Po utworzeniu Baza podlegała dowódcy 2. KOP, aż do rozformowania korpusu w 2007 roku. Potem bazę podporządkowano 3. Brygadzie Lotnictwa Transportowego w Powidzu (przeformowanej w 2008 roku, w 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego. Na podstawie decyzji MON 2. Bazę Lotniczą rozformowano w dniu 30.06.2010 roku.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2.

W 1945 roku, założono na terenie lotniska wojskowego w Bydgoszczy Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, które swymi korzeniami sięgały Lotniczych Warsztatów Polowych z okresu międzywojennego. W związku z rozwojem zakładów, znacznej modernizacji doczekało się lotnisko bydgoskie: zbudowano między innymi prawie trzykilometrowy pas startowy oraz zaplecze koszarowe i logistyczne. Zakład prowadził remonty samolotów bojowych.

W związku z bardzo małą ilością posiadanych dwusterów do szkolenia pilotów myśliwskich typu MiG-15 UTI, narodziła się sposobność dokonania konwersji samolotów Lim-1 (jednomiejscowe) na SB Lim-1 (dwumiejscowe). Ponieważ zakład produkcyjny WSK Mielec nie miał możliwości wykonania tych przeróbek w odpowiednim czasie, dlatego zdecydowano zadanie to powierzyć LZR w Bydgoszczy. Wszystkie Polskie dwumiejscowe samoloty Lim powstały w LZR w Bydgoszczy poprzez przebudowę istniejących już jednomiejscowych Lim-1, Lim-2. Polskie dwustery różniły się znacznie od sowieckich. Inne było wyposażenie radio-elektroniczne i uzbrojenie. Przeróbki były wykonywane według Polskich projektów racjonalizatorskich personelu technicznego Wojsk Lotniczych. Dlatego konstrukcja także była inna. Możliwe były także i takie sytuacje, że powstały egzemplarze dwumiejscowe zbudowane z dwóch różnych maszyn. Np. przednia część z Lim-1, a tylna z Lim-2. Od 1958 roku do 1960 roku, konwersji na SB Lim-1 podano około 147 maszyn. Jedną z pierwszych był egzemplarz który otrzymał Nr 1A 06-023 i opuścił LZR-2 w Bydgoszczy w lipcu 1958 roku, trafiając do 13. PLM w Łęczycy. W 1960 roku, przebudowano 18 Lim-1 na SB Lim-1. W 1961 roku, przebudowano 23 Lim-1 na SB Lim-1 z czego 8 sztuk sprzedano na Węgry. W 1962 roku, kolejne kilkanaście Lim-1 przebudowano na SB-Lim-1. Kilka z tych maszyn sprzedano na Węgry, a reszta trafiła do Polskich jednostek, głównie do 21. SPLR w Sochaczewie. W okresie 1963 - 1964, na SB Lim-1 przebudowano około 50 maszyn Lim-1. W okresie 1965 - 1966, na SB Lim-1 przebudowano 35 maszyn Lim-1. Z tego 25 maszyn trafiły do Polskich jednostek, głównie do Dęblina i Nowego Miasta nad Pilicą. Pozostałe 10 sztuk sprzedano za granicę.

W Bydgoszczy remontowano płatowce; MiG-17, Lim-5 / 6 bis, MiG-19, MiG-21, TS-11. Zakładano nowe instalacje. Wykonywano konserwację i malowanie. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 funkcjonują do chwili obecnej (2021 rok). Prowadzą remonty płatowców i wyposażenia samolotów; Su-22, MiG-29, TS-11, M-28 i inne. Również innych krajów.

Obiekty lotniczych zakładów remontowych w Bydgoszczy. 2013 rok. Praca Karol Placha Hetman
Obiekty lotniczych zakładów remontowych w Bydgoszczy. 2013 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jedną z jednostek lotniczych jaka powstała w Bydgoszczy był Zespół Lotnictwa Sanitarnego (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe). Powstało ono w 1955 roku, jako jeden z czterech oddziałów w Polsce, obok Kielc, Lublina i Katowic. Placówka z Bydgoszczy korzystała z 6 krajowych lotnisk w; Bydgoszczy, Fordonie, Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu i Lisich Kątach.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bydgoszczy przez wiele lat mieściło się w wynajmowanych pomieszczeniach powojskowego lotniska Bydgoszcz - Szwedowo. Plany budowy nowej bazy istniały już 90-latach, ale były problemy z lokalizacją. Ostatecznie wybór padł na nowy teren, poza Bydgoszczą, przy Drodze Krajowej Nr 5, w pobliżu węzła drogowego obwodnicy Bydgoszczy S5. Była to działka będąca własnością LPR. Nowa baza HEMS znajduje się około 12 km, na północ od Bydgoszczy. Jej budowa trwała 12 miesięcy. Jej koszt to 9,7 mln złotych. Adres Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Filia Bydgoszcz, ul. Szosa Gdańska 31, 86-021 Żołędowo. Baza HEMS w Bydgoszczy jest jedną z 21 stałych baz HEMS w Polsce. Rocznie realizuje około 500 misji.

W dniu 25 listopada 2020 roku, nowa baza HEMS (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego) Bydgoszcz została otwarta i rozpoczęła dyżury. Nowy budynek ma powierzchnie 710 m2. Znajdują się w nim pomieszczenia operacyjne, socjalne, magazynowe oraz hangar dla śmigłowca. Baza jest wyposażona w stację paliw oraz elektryczną platformę, na której wystawia się i chowa śmigłowiec z hangaru bez użycia ciągnika. Skład załogi śmigłowca EC.135 to pilot, ratownik medyczny/pielęgniarz oraz lekarz. Dyżur pełniony jest w stałych godzinach od 7:00 do 20:00. Śmigłowce najczęściej są dysponowane do wypadków komunikacyjnych i nagłych zachorowań, takich jak zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu.

Air Show w Bydgoszczy.

Na Lotnisku Bydgoszcz dwukrotnie odbyły się pokazy lotnicze pod nazwą Air Show, które były zapoczątkowane pokazami na Lotnisku Ławica w 1991 roku. Ich organizacja była związana z uczczeniem Święta Lotnictwa Polskiego. Pierwszy pokaz w Bydgoszczy odbył się w 1996 roku, a dokładnie w dniach 24-25.08.1996 roku. W locie zaprezentowały się następujące samoloty i zespoły; Biało-Czerwone Iskry TS-11 - 9 sztuk, Biało-Czerwone Iskry TS-11 – solista, MiG-29 4 maszyny z Mińska Mazowieckiego, An-26 zrzut spadochroniarzy, Mi-24 - zespół 4 maszyny, W-3 Sokół – solista, PZL-130 Orlik – solista, MiG-29 – solista, Mirage 2000 - solista Francja, Tornado - solista Niemcy, F-16 - solista USA, F-18 - solista USA, TS-8 Bies – solista.

W kolejnym roku (1997 roku) odbyły się pokazy pod nazwą; II Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Bydgoszcz 97. Także były związane ze Świętem Lotnictwa Polskiego. Przeprowadzono je w dniach 28-31.08.1997 roku. Zaprezentowano; J-35 Draken ze Szwecji, Gripen ze Szwecji, Su-27 (Rosja, Aleksander Kwoczur w powietrzu zademonstrował figury: dzwon i kobra), Mirage 2000 dwumiejscowy z Francji.

Ruch pasażersko-towarowy.

Bydgoszcz jak inne Polskie miasta, dążyła do utrzymana stałych połączeń lotniczych z miastami w kraju i za granicą. Lecz zawsze natrafiano tu na duże przeszkody i często, tyle co nowo otwarte połączenie uruchomiono, a już je zawieszano. Już w 1945 roku, uruchomiono połączenie na trasie Warszawa-Bydgoszcz-Koszalin. Obsługiwały je samoloty Li-2/DC-3. W 1948 roku, połączenie to zamieniono na linię Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk. Utrzymywano je do 1958 roku. W kolejnych latach było gorzej. PLL LOT do Bydgoszczy latał sporadycznie. Dopiero w 1969 roku, PLL LOT otworzył dworzec lotniczy Bydgoszcz. Od 1969 roku, ponownie uruchomiono loty regularne do Warszawy i sezonowe do Gdańska i Poznania. Obsługiwały je nowo pozyskane samoloty An-24. W 1973 roku, uruchomiono regularne połączenie z Krakowem. Stan wojenny wprowadzony przez komunistów doprowadził najpierw do zawieszenia lotów, a potem do likwidacji dworca lotniczego Bydgoszcz.

Reaktywowanie cywilnego portu lotniczego w Bydgoszczy nastąpiło w 1989 roku, w efekcie dokonujących się w kraju przemian społeczno-gospodarczych. W celu uruchomienia lotniska powołano wówczas Bydgoską Korporację Lotniczą Sp. z o.o., która funkcjonowała do czerwca 1995 roku, kiedy to została przekształcona w spółkę akcyjną. W 1992 roku, reaktywowano cywilne połączenia czarterowe, a od 1996 roku, uruchomiono regularne loty do Warszawy. Połączenia obsługiwały samoloty ATR-42/72. Znaczącym osiągnięciem spółki było przekształcenie lotniczego portu regionalnego w Bydgoszczy w Międzynarodowy Port Lotniczy. Bydgoskie lotnisko otrzymało koncesję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz certyfikat "Polskie Świadectwo Kwalifikacyjne" wydany przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego i certyfikat lotniska użytku publicznego, upoważniający do zarządzania lotniskiem w rozumieniu Ustawy Prawo Lotnicze z 2002 roku. W dniu 1.05.2004 roku, został oddany do użytku budynek nowego terminala pasażerskiego. Od listopada 2004 roku, cywilny port lotniczy nosi imię Ignacego Jana Paderewskiego.

W okresie 2003 - 2004, pierwsza Polska linia nisko-kosztowa Air Polonia zapewniła pierwsze połączenie lotnicze z zagranicą, obsługując połączenie Bydgoszcz - Londyn (Stansted).

Prawdziwa rewolucja dla Lotniska Bydgoszcz przyszła z chwilą pojawienia się tutaj w 2005 roku, linii nisko-kosztowej Ryanair. Zapewniła ona bezpośredni kontakt mieszkańców Bydgoszczy i okolic nie tylko z Londynem, ale także z innymi portami. Atutem Ryanair była i jest cena, która jest atrakcyjna. Niskie koszty wynikają między innymi z tego, że firma eksploatuje jeden typ samolotu; Boeing B 737. Do tego aż 97 procent rezerwacji dokonywanych jest za pomocą Internetu. Na jednego pracownika przypada dziesięć tysięcy pasażerów, dziesięć razy więcej niż w innych liniach.

W 2008 roku, Polska firma lotnicza Jet Air uruchomiła połączenie z Warszawą przy pomocy samolotów BAe Jetstream 32, a także z Bydgoszczy do Babimostu. Jednak firma Jet Air, podobnie jaki i kolejna Polska firma YES Airways, zostały wciągnięte do OLT germany i zlikwidowane (2012 rok).

W dniu 10.03.2008 roku, nowym udziałowcem spółki Port Lotniczy Bydgoszcz SA została austriacka firma Meinl Airports International Ltd. (MAI), która zobowiązała się zainwestować 23,5 miliona euro w rozbudowę lotniska. W pierwszej fazie, MAI otrzymał pakiet akcji równy 24,9%, a docelowo objął 49% akcji. Tym samym lotnisko w Bydgoszczy zostało pierwszym i jedynym portem lotniczym w Polsce, gdzie udziały miał zagraniczny inwestor. W styczniu 2009 roku, Austriacka firma Meinl Airports International Ltd. sprzedała pakiet akcji (48,98%) Portu Lotniczego Bydgoszcz niemieckiej firmie Airport Internacional. Na szczęście, w 2010 roku, większościowy pakiet akcji zakupił od niej samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

W dniu 9.09.2011 roku, odprawiony został milionowy pasażer linii lotniczej Ryanair w bydgoskim porcie. W październiku 2012 roku, oficjalnie liczba pasażerów przekroczyła 300 000 pasażerów w ciągu roku.

Międzynarodowy Port Lotniczy Bydgoszcz.

Bydgoszcz. Dane operacyjne. Praca Karol Placha Hetman
Bydgoszcz. Dane operacyjne. Praca Karol Placha Hetman

Bydgoszcz. Dane operacyjne. Praca Karol Placha Hetman
Bydgoszcz. Dane operacyjne. Praca Karol Placha Hetman

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego Bydgoszcz (kod IATA: BZG, kod ICAO: EPBY). Jest 9. najruchliwszym portem lotniczym w Polsce. Obecnie posiada 21 połączeń lotniczych: 6 stałych połączeń międzynarodowych, 14 połączeń czarterowych (lato 2012r.) i 1 połączenie krajowe z Warszawą. W 2008r. MPL Bydgoszcz zanotował najwyższy wzrost ilości odprawionych pasażerów ze wszystkich lotnisk w Polsce wynoszący 54,07% w stosunku do 2007r.. Zlokalizowany około 3 km od centrum Bydgoszczy, na osiedlu Szwederowo, dlatego znany jako port lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo. Port znajduje się w południowo-zachodniej części Bydgoszczy, częściowo w obrębie gminy Białe Błota. Od południa, wschodu i zachodu otoczone jest Puszczą Bydgoską, a od północy graniczy z bydgoskimi osiedlami: Szwederowo i Górzyskowo. Lotnisko przygotowane jest do przyjęcia i obsługi samolotów pasażerskich, transportowych oraz wojskowych, o ile wymagają rozbiegu lub dobiegu w granicach 2 500 m. Lotnisko Bydgoszcz poszczycić się może jednym z najładniejszych terminali pasażerskich w Polsce. Nowoczesny budynek Portu Lotniczego w Bydgoszczy nagrodzony został w prestiżowym konkursie na „Budowę Roku 2004”. Do dyspozycji pasażerów podróżujących z Lotniska Bydgoszcz są salony prasowe, kantor wymiany walut, bankomaty i punkty wynajmu samochodów. Przed wylotem można też zrobić wolnocłowe zakupy w sklepach sieci Baltona i napić się kawy w lotniskowym barze kawowym. Wkrótce w terminalu Portu Lotniczego w Bydgoszczy zostanie otwarta również restauracja. Na bydgoskim lotnisku korzystać można z darmowego łącza WiFi oraz specjalnie przygotowanych kiosków internetowych. Cały terminal pasażerski jest klimatyzowany oraz wyposażony w systemy monitoringu elektronicznego, ochrony przeciwpożarowej i kontroli dostępu.

Terminal w Bydgoszczy ma powierzchnię 7 000 metrów kwadratowych, przepustowość 500 000 osób rocznie. Posiada też 7 stanowisk check-in. 2 gate'y - jeden międzynarodowy ze stanowiskami kontroli paszportowej oraz jeden do obsługi ruchu lokalnego. RWY o wymiarach 2 500 m x 60 m, na kierunku 08/26. nośność PCN 46 F/B/X/T. Wysokość 72 m n.p.m.

Lotnisko dysponuje także trzema innymi RWY, o nawierzchni gruntowej, wykorzystywanymi przez lotnictwo sportowe, turystyczne i General Aviation. Trawa; 590 m x 100 m Kierunek 03/21. Trawa, 650 m x 100 m Kierunek 08L/26R. Trawa, 650 m x 100 m Kierunek 12/30. Drogi trawiaste posiadają nośność MTOM 5 700 kg.

Lotnisko ma w swoim wyposażeniu: świetlne pomoce nawigacyjne: Na kierunku 26, system podejścia w układzie Calverta (825 m), LIH, 3 stopni intensywności. Na kierunku 08, uproszczony system podejścia "krzyż"(420 m), LIH, 5 stopni intensywności. Na kierunkach 26 oraz 08, światła PAPI 3, 5 stopni intensywności. Radiowe pomoce nawigacyjne: system ILS/DME BYD 109,100 MHz, NDB BDG 388 KHz, osłonę meteorologiczną: lotniskową stację MET, automatyczny system pomiarowy Vaisala.

Planowano (po 2012 roku) wybudowanie terminalu cargo, przebudowanie płyty postojowej oraz wybudowanie nowej płyty postojowej dla samolotów, przebudowanie pasa startowego z drogami kołowania wraz z odwodnieniem i oświetleniem , wybudowanie stanowiska do odladzania samolotów, przebudowanie terminalu pasażerskiego (wybudowanie w nim trzeciej hali odlotów), zmiana kategorii ILS na drugą oraz zwiększenie stanowisk check-in z 7 do 10.

Opracował Karol Placha Hetman