Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice. 2021r.

Katowice 2022-01-15

Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice.

Współrzędne geograficzne: 50.471E 19.074E. Elewacja 298 m.

Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice. 2019 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice. 2019 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice. 2022 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice. 2022 rok. Zdjęcie GoogleMaps
Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice. 2022 rok. Zdjęcie GoogleMaps

Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Nowa droga startowa.

Chociaż w swojej historii lotnisko Mierzęcice Pyrzowice, dysponowało nawet trzema drogami startowymi, to i tak najważniejsza była RWY na kierunku wschód - zachód. Droga startowa była wykorzystywana głównie przez samoloty myśliwskie stacjonującego tutaj 39. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a później przyszła era lotnictwa komercyjnego, która trwa do chwili obecnej (2022 rok).

Mimo, że RWY była wielokrotnie remontowana, to w 2008 roku, podjęto decyzję o budowie nowej drogi startowej. Tej decyzji, aby zbudować nową drogę startową, a obecną przeznaczyć na drogę kołowania, sprzyjał duży obszar pola wzlotów lotniska, który do chwili obecnej jest praktycznie nie ograniczony, w kierunku północnym. Można dobudować kolejne drogi startowe.

Innym powodem takiej decyzji była fakt, że droga startowa powstała w 1940 roku, w czasie okupacji niemieckiej. Teren lotniska był podmokły, a zastosowane przez niemców technologie pochodziły ze średniowiecza. Na podstawę drogi startowej niemcy użyli gruzu z rozebranych domów ludności polskiej, którą wygnano do generalnej gubernii. Drogi startowe na lotnisku budowali jeńcy wojenni.

Od 2008 roku, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, właściciel lotniska, przeprowadziło cały projekt, począwszy od przygotowania pod kątem formalno - prawnym, pozyskania środków finansowych, wyboru wykonawcy, dokumentacji wykonawczej, realizacji prac budowlanych, odbiorów, skończywszy na przeniesieniu ruchu lotniczego ze starej na nową drogę startową.

Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2013 roku i trwały do 2015 roku. Na obiekt wykorzystano 120 000 m3 betonu drogowego i konstrukcyjnego, 56 000 ton mieszanki mineralno – bitumicznej, 200 ton stali zbrojeniowej, 421 000 ton kruszywa różnego pochodzenia i frakcji. Na przygotowanie oznakowania poziomego potrzebnych było 9 000 kg farby. W nawierzchni RWY zamontowano 1 097 świateł nawigacyjnych, które są podłączone do 235 km przewodów elektrycznych i systemu sterowania. Łącznie na budowie pracowało ponad 1 500 specjalistów budowlanych, którzy wykorzystywali około 300 maszyn i pojazdów. Koszt inwestycji wyniósł 157 mln zł netto. Nowa droga startowa ma długość 3 200 m, szerokość 45 m i dodatkowo w 7,5 m utwardzone pobocza.

Dzięki tej inwestycji, możliwe stało się wprowadzenie II kategorii operacji lotniczych, co oznacza, że lądowania mogą odbywać się przy widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszej niż 300 metrów i przy pułapie chmur nie niższym niż 30 metrów. Dla porównania, na wcześniej używanej drodze startowej, o długości 2 800 metrów minima dla lądowania wynosiły odpowiednio 550 metrów i 60 metrów.

W dniu 28 maja 2015 roku, w chwili oddania do użytku nowej drogi startowej został podniesiony kod referencyjny lotniska z 4D do 4E. Oznacza to, że infrastruktura portu w całości przystosowana jest do przyjęcia dalekodystansowych, szerokokadłubowych samolotów o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 65 m. Aktualnie w Polsce tak wysoki kod referencyjny mają tylko dwa lotniska: Katowice Airport oraz Lotnisko Chopina w Warszawie.

Nowy RWY oddano do użytku w maju 2015 roku. Stara droga startowa, o długości 2 800 metrów przestała pełnić swoją funkcję w nocy z 27 na 28 maja 2015 roku.

Nowa droga kołowania i oświetlenie nawigacyjne.

W grudniu 2017 roku, zakończono prace związane z przekształceniem dawnej drogi startowej w drogę kołowania, o oznaczeniu „Hotel”. Przekształcenie polegało na wykonaniu nakładki asfaltobetonowej, z nadaniem jej właściwej geometrii zapewniającej skuteczne odprowadzania wód deszczowych. W tym celu użyto około 100 tys. ton mieszanek asfaltowych. Wykonano nowe oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dróg kołowania. Przekształcenie objęło starą drogę startową na długości 2 380 metrów, pozostały zachodni odcinek drogi, o długości 420 metrów nie został objęty tym procesem. Wynikało to z faktu, że jest to najmłodszy fragment starej drogi startowej, który powstał w 2000 roku. Wartość kontraktu to 40 milionów złotych. Około 300 m odcinek drogi kołowania „Hotel”, znajdujący się w zachodniej części jest wykorzystywany jako PPS Nr 4 dla samolotów klasy General Aviation.

Przeprowadzono kilka mniejszych inwestycji, jak powiększenie płyty peronowej o kolejne stanowiska dla samolotów kodu „C”. Jednocześnie płytę peronową i pozostałe płaszczyzny postoju samolotów dostosowano do prowadzenia operacji w ograniczonej widzialności. Było to kolejne przedsięwzięcie, które zostało zrealizowane przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

Przeprowadzona została modernizacja wybranych dróg kołowania wraz z ich dostosowaniem do operacji w warunkach ograniczonej widzialności poprzez montaż oświetlenia nawigacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami drogi kołowania, które służą do opuszczenia drogi startowej mają kodowanie świateł osi składające się z koloru zielonego i żółtego. Światła krawędzi bocznych są w kolorze niebieskim. Zielony kolor świateł osi mają pozostałe drogi kołowania. Z kolei światła osi stanowisk postojowych mają kolor żółty i są zakończone czerwonym światłem w miejscu zatrzymania samolotu.

W ramach prac zamontowano 296 lamp wpuszczonych w nawierzchnię. Aktualnie na polu manewrowym i płytach peronowych jest zamontowanych 1 924 lampy, które są sterowane jednym systemem.

Rozbudowa terminalu B.

W dniu 5 sierpnia 2021 roku (czwartek) oddano do użytku rozbudowany Terminal B. Po rozbudowie jego powierzchnia zwiększyła się o 40 %, co przełożyło się na ilość obsługiwanych pasażerów.

Realizacji rozbudowy rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku. Głównym wykonawcą prac budowlanych była firma „Promus Ruda Śląska”. Budynek powiększono poprzez przesunięcie frontowej, południowej ściany obiektu, od strony pojazdu, o 17,5 m. W ten sposób szklana fasada obiektu zrównała się z Terminalem C. Oba obiekty zostały we wnętrzu połączone. We wnętrzu powierzchnia użytków wzrosła z 12 200 m2 do 17 200 m2. W przejściu łączącym oba terminale zlokalizowano strefę upamiętniającą Wojciecha Korfantego, który jest patronem lotniska.

W terminalu B, parter i pierwsze piętro hali ogólnodostępnej oraz hali odlotów skomunikowane jest za pomocą ruchomych chodników. W Terminalu B strefa biletowo - bagażowa znajduje się teraz na parterze, a strefa bezpieczeństwa zajmuje drugą kondygnację. Dzięki temu możliwe stało się zwiększenie liczby stanowisk odprawy biletowo - bagażowej z 18 do 28. Jedno stanowisko służy do nadawania bagaży ponadgabarytowych, a dwa przeznaczone są dla pasażerów chcących samodzielnie nadać swój bagaż. Otwarto zostały nowe punkty gastronomiczne i handlowo - usługowych oraz salonik biznesowy, który został przeniesiony na drugie piętro hali odlotów i jest dwukrotnie większy od swojego poprzednika. W terminalu jest 16 bramek, czyli o 6 więcej niż w starym terminalu B. 10 bramek jest na parterze, a 6 bramek jest na pietrze. Po przejściu przez bramki na piętrze pasażerowie przemieszczają się do klatek schodowych przeszklonymi pomostami. W terminach nie zbudowano rękawów łączących klatki schodowe z zaparkowanym samolotem. Powodem jest zbyt mała odległość klatek schodowych od zaparkowanego samolotu oraz dodatkowe koszty. Po przejściu bramek na parterze pasażerowie są kierowani do autobusu peronowego lub bezpośrednio do samolotu.

Na lotnisku jest nowoczesny system sortowania bagażu rejestrowanego, a także karuzele dla wydania bagażu po przylocie. System bagażowy obsługuje 1 880 walizek w ciągu godziny.

Warto w tym miejscu poinformować, że Terminal na lotnisku został pozbawiony tarasu widokowego ogólnie dostępnego. Obiekt w całości przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomiędzy wszystkimi poziomami hal ogólnodostępnej i odlotów można przemieszczać się za pomocą wind. W windy wyposażone są także zewnętrzne klatki schodowe.

Aktualna organizacja na lotnisku Mierzęcice Pyrzowice przedstawia się następująco; terminal pasażerski A (odloty Non-Schengen), B (odloty Schengen) i C (przyloty Schengen i Non-Schengen). Całkowitą powierzchnia użytkowa trzech terminali to 34 000 m2. Przepustowość obsługi pasażerów zwiększyła się do 8 milionów w ciagu roku. Katowice Airport w 2019 roku, obsłużył 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln osób w ruchu czarterowym. Pandemia korona-wirusa znacznie ograniczyła ruch pasażerski w 2020 roku i obsłużono tylko 1,44 mln pasażerów. W 2021 roku, mimo nadal panującej pandemii, ruch pasażerski stopniowo się zwiększył.

Opracował Karol Placha Hetman