Ćwiczenia Anakonda 18. 2018r.

Warszawa 2018-11-30

Ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Anakonda 18.

Emblemat ćwiczeń Anakonda 18. 2018 rok. Zdjęcie Dowództwo Operacyjne
Emblemat ćwiczeń Anakonda 18. 2018 rok. Zdjęcie Dowództwo Operacyjne

Ćwiczenia pod kryptonimem Anakonda to największe ćwiczenie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej o połączonym charakterze, prowadzone w układzie międzynarodowym. Realizowane są regularnie co dwa lata od 2006 roku. W tym roku była to już siódma edycja. Ćwiczenie wyznaczyło Ministerstwo Obrony Narodowej. Funkcję Kierownika Ćwiczenia pełnił Dowódca Operacyjny - Rodzajów Sił Zbrojnych. Do tej pory zawsze ćwiczenia Anakonda odbywały się w czerwcu. Jednak w 2018 roku z uwagi na 100-lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości, to zaplanowano je na jesień i były upamiętnieniem tamtych wydarzeń.

Ćwiczenia są prowadzone trój-fazowo. Pierwsze to zaplanowanie zadań i wytypowanie środków do ich realizacji. Czyli cała logistyka. To ćwiczenia studyjne TTX, przeprowadzone w dniach 17-19 października 2018 roku, podczas których najważniejsi dowódcy NATO oraz SZ RP dokonali przeglądu procedur przekazania odpowiedzialności za prowadzenie operacji w układzie narodowym, koalicyjnym i sojuszniczym. Drugie najważniejsze, LIVEX to ćwiczenia z użyciem wojsk w polu. Były realizowane w dniach 7-16 listopad 2018 rok. Trzecie CPX to ćwiczenia wspomagane komputerowo. Zrealizowane w dniach od 26 listopad do 6 grudnia 2018 roku.

Ważnym elementem ćwiczenia było przeprowadzenie przez Międzynarodowy Zespół Certyfikujący sprawdzenia zdolności Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (MND-NE) stacjonującej w Elblągu, do działania według sojuszniczych standardów oceny gotowości bojowej (CREVAL). Było to też wynikiem zobowiązań podjętych podczas Szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku.

Anakonda 18 była przeprowadzona na poligonach wojskowych w Polsce, w międzynarodowej przestrzeni powietrznej i na akwenie Morza Bałtyckiego. Nowością od tego roku było rozciągniecie obszaru ćwiczeń na tereny Estonii, Łotwy i Litwy. W ćwiczeniu udziały brały niektóre elementy NATO oraz elementy poza militarne. Były to ćwiczenia o zasięgu regionalnym, o charakterze obronnym.

Głównym celem była integracja poszczególnych elementów w realizowaniu wspólnego zadania. Jest to integracja sił narodowych i sojuszniczych struktur dowodzenia, do prowadzenia strategicznej operacji obronnej, w środowisku zagrożeń konwencjonalnych oraz hybrydowych. W ćwiczeniu udział wzięli żołnierze z 10 krajów sojuszniczych. Z Polskich Sił Zbrojnych udział wzięło około 12 000 żołnierzy, plus 5 000 żołnierzy z Litwy, Łotwy i Estonii. Główny obszar prowadzenia ćwiczenia to poligony w Drawsku Pomorskim i Orzyszu.

W dniach 2 - 4 października 2018 roku Dowódca Operacyjny RSZ gen. dyw. Tomasz Piotrowski przeprowadził synchronizację działań ćwiczenia z wojskami biorącymi udział w ćwiczeniu  Anakonda 18. Po raz pierwszy w SZ RP przeprowadzono synchronizację z wykorzystaniem systemu wsparcia planowania działań kanadyjskiej firmy TACTERIS MAESTRO SOFTWARE. Wykorzystanie systemu pozwoliło na zobrazowanie sytuacji taktycznej w poszczególnych lokalizacjach w obszarach lądowym, powietrznym i morskim, w połączeniu z zadaniami zabezpieczenia logistycznego.

W środę, 7 listopada 2018 roku w Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste rozpoczęcie ćwiczenia Anakonda-18. Na poligonie Drawskim ćwiczyło 7 000 żołnierzy. Głównym zadaniem było działanie ogniowe, tak zwane „joint fire exercise”. Wiele zadań podczas ćwiczeń Anakonda 18 było związane z działaniami SAR i SARC.

Na Morzu Bałtyckim ćwiczyły okręty, na co dzień stacjonujące w Gdyni i Świnoujściu oraz okręty flot sojuszniczych. Na Morzu Bałtyckim wykonano kilka zdań. Połączone siły Wojsk Specjalnych, Policji i Straży Granicznej przy wsparciu Marynarki Wojennej odbiły z rąk terrorystów przejęty prom z zakładnikami. Było to zadania pod kryptonimem Kaper 18/II. Polska Marynarka Wojenna ćwiczenia z zakresu zagrożenia terrorystycznego na morzu przeprowadza już od 2011 roku. Wykonano już 11 tego typu ćwiczeń. Wśród innych zadań były: obrona konwoju, akcje ratownicze, walka z zagrożeniem chemicznym i inne.

Po raz pierwszy w ćwiczeniach Anakonda 18 wzięli udział żołnierze WOT (Wojska Obrony Terytorialnej), w tym 140 żołnierzy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, imieniem mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Najważniejsze zadania zrealizowane przez lubelskich Terytorialisów to, między innymi wsparcie ochrony granicy państwowej we współdziałaniu z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz ochrona infrastruktury krytycznej, w tym przypadku Zakładów Azotowych w Puławach.

Na poligonie Orzysz ćwiczyły jednostki paramilitarne. Było około 400 osób z tych organizacji. Głównym celem było opanowanie współdziałania jednostek wojskowych z podmiotami cywilnymi. Identyfikacja słabych stron tego współdziałania i wyznaczenie kierunków rozwoju. Wszystkie jednostki pro-obronne skupiono w plutony KOP (Komponent Organizacji Pro-obronnych).

Kolejne około 200 osób ćwiczyło na poligonie Drawskim. Były to osoby między innymi: ze Związku Polskich Spadochroniarzy z Płocka, Zawiązku Strzeleckiego z Radomia, Combat Alert z Jeleniej Góry i Kartuz, Gwardii Narodowej ze Szczecina, Jednostki Strzeleckiej JS 1001 z Bełchatowa, Jednostki Strzeleckiej JS 1006 z Płońska oraz Jednostki Strzeleckiej JS 4008 z Łodzi.

Jednym z zadań wykonanych przez jednostkę pro-obronną była ewakuacja urzędu gminy w Gródku, w którym została podłożona bomba.

Ze strony Wojska Polskiego działania jednostek pro-obronnych wspierały: 3. Batalion Zgrupowania Taktycznego 12. BZ, batalion saperów 15. GBZ oraz 24. WOG z Giżycka, 9. batalion dowodzenia 9. Brygady Kawalerii Pancernej z Braniewa.

Polskie Siły Powietrzne.

Polskie Siły Powietrzne także miały swój udział w ćwiczeniu Anakonda 18. Polskie F-16 Jastrząb wykonywały manewry powietrzne, które obejmowały, nalot nad cel i jego rażenie oraz wywalczenie przewagi w powietrzu w strefie działań bezpośrednich na lądzie. Także śmigłowce bojowe Mi-24 wykonały zadania polegające na zwalczaniu celów naziemnych.

PSP wzięły udział w zadaniu ochrony Polskich okrętów zaatakowanych przez wrogi okręt. Z Siemirowic na Centralny Poligon Sił Powietrznych przemieściły się pododdziały Morskiej Jednostki Rakietowej. MJR to najmłodsza jednostka Polskiej Marynarki Wojennej. Zadaniem Morskiej Jednostki Rakietowej jest wsparcie sił okrętowych w zwalczaniu wrogich jednostek.

W dniu 12 listopada 2018 roku na terenie portu lotniczego Olsztyn-Mazury Oddział Zarzadzania Kryzysowego DO RSZ koordynował realizację zadanie Układu Pro-obronnego, polegającego na zakłóceniu procedur bezpieczeństwa. O godzinie 08:00 grupa terrorystyczna przy pomocy BSP (Bezpilotowego Statku Powietrznego) dokonała naruszenia przestrzeni powietrznej Lotniska Olsztyn-Mazury. Statek zaatakował stojący na płycie peronowej samolot komercyjny, wywołując jego pożar. Do działania przystąpiły lotniskowe służby bezpieczeństwa. W tym czasie, do terminalu wtargnęło kilku terrorystów, którzy zaatakowali służby lotniskowe. Terroryści wzniecili pożar. Zdarzenie to wywołało automatyczną ewakuację osób przebywających w terminalu, z równoczesnym wezwaniem dodatkowych służb Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji. W epizodzie udział wzięło ponad 200 osób ze: służby ochrony lotniska, służby kontroli lotów, Lotniskowej Straży Pożarnej, PSP, OSP, Komendy Powiatowej Policji, funkcjonariusze z trzech Oddziałów Straży Granicznej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

We wtorek, 13 listopada 2018 roku w okolicy miejscowości Wielbark (Województwo Warmińsko-Mazurskie) w ramach ćwiczenia odbył się epizod lotniczy realizowany przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego (22. BLT) z Malborka. Były to zadania logistyczne zabezpieczenia lądowania i startu statków powietrznych oraz odtwarzania gotowości bojowej lądujących samolotów. Zadanie wykonano na DOL Wielbark, bez udziału samolotów.

W dniach 14-15 listopada 2018 roku, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadziło ćwiczenie zgrywające system obrony powietrznej oraz ratownictwa lotniczego pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-18/II. Celem ćwiczenia było zgrywanie elementów sił zbrojnych oraz układu pozamilitarnego w ramach realizacji zadań wynikających z wykonywania funkcji zwierzchnictwa w Polskiej przestrzeni powietrznej.

Pogoda podczas ćwiczeń Anakonda 18 była niesprzyjająca. Mimo to wykonano 100 % zaplanowanych zadań. Ale właśnie dzięki temu warunki były jak najbardziej zbliżone do realnych. Wojsko Polskie podczas ćwiczeń zużyło 41 000 kg środków bojowych, w tym około 20 000 kg amunicji artyleryjskiej. Na samym poligonie Drawskim wystrzelono 68 000 pocisków z broni małokalibrowej. Obserwatorzy ćwiczeń Anakonda zauważają, że coraz mniej żołnierzy wykonuje zadania bezpośrednio na poligonach. Współczesne pole walki jest coraz bardziej nasycone inteligentną techniką. Natomiast generalnie wzrasta ilość ćwiczących żołnierzy, którzy wykonują zadania mniej związane z bezpośrednim użyciem broni, a ćwiczą zadania przygotowawcze, transportowe, zabezpieczające i stabilizacyjne. Warto też zwrócić uwagę, że na potrzeby pododdziałów biorących udział w ćwiczeniu został wydzielony stacjonarny warsztat naprawy, który łącznie z mobilnymi warsztatami jednostek, realizował naprawę sprzętu. Jest to o tyle istotne, że w poprzednich latach sprzęt, który uległ awarii był odsyłany do jednostek macierzystych, co w sytuacji wojennej jest trudne do realizacji. Przy nowej logistyce, w ciągu kilku godzin sprzęt na nowo wchodził do działania. Dla ogromnej rzeszy żołnierzy należało zabezpieczyć wyżywienie i potrzeby socjalne. Tylko na poligonie Drawskim żywiono dziennie od 3 500 do 5 000 żołnierzy. Dziennie zużywano 12 metrów sześciennych wody pitnej. Dla potrzeb fizjologicznych zabezpieczono ponad 500 toalet typu toy-toy oraz 24 kontenery-łaźnie.

Opracował Karol Placha Hetman