Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. 1994r.

Kraków 2019-12-04

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. 1994r.

PZL W-3 Sokół nb 0815. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
PZL W-3 Sokół nb 0815. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Historia

Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jednostką wojskową podległą Ministerstwu Obrony Narodowej, a po kolejnych przekształceniach Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowództwo BLMW rozpoczęło funkcjonowanie z dniem 1 listopada 1994 roku, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 053/Org. z 27.07.1994 roku, oraz rozkazu Dowódcy Marynarki Wojennej nr 076 z 25.08.1994 roku.   Z dniem 1.01.1995 roku, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej skupiła pod swoim dowództwem wszystkie oddziały wojskowo-lotnicze związane Polską Marynarką Wojenną.

W dniu 1 stycznia 1995 roku rozformowano:

34 PLM (Pułk Lotnictwa Myśliwskiego), 18 Eskadrę Lotnictwa Ratowniczo-Łącznikowego, 42 Polowe Warsztaty Lotnicze.

W dniu 1 stycznia 1995 roku utworzono (sformowano):

1 Pucki Dywizjon Lotniczy, 42 Dywizjon Techniczny, 3 Batalion Zabezpieczenia Marynarki Wojennej.

W dniu 1 lipca 1995 roku, zaszły kolejne zmiany. W Darłowie rozformowano 40 eskadrę śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych i ratownictwa, a utworzono 2 Darłowski Dywizjon Lotniczy oraz 4 Batalion Zabezpieczenia.

W dniu 1 stycznia 1996 roku, zaszły kolejne zmiany. W Siemirowicach 7 Pułk Lotnictwa Specjalnego, a utworzono 3 Kaszubski Dywizjon Lotniczy oraz 5 Batalion Zabezpieczenia.

Na podstawie Decyzji Nr 96/MON z dnia 14 lipca 1995 roku, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymała nazwę wyróżniającą „Gdyńska” oraz imię kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego.

W dniu 22 listopada 1996 roku, do 1 Puckiego Dywizjonu Lotniczego BLMW wcielono śmigłowiec PZL W-3 RM nb 0513 Anakonda oraz do 3 Dywizjonu Lotniczego w Siemirowicach samolot patrolowo-ratowniczy PZL An-28 RF nb 1007. Koszt zakupu obu statków powietrznych wynosił 3,5 mln USD.

Śmigłowiec PZL W-3 RM nb 0513 Anakonda był trzynastym egzemplarzem piątej serii produkcyjnej śmigłowców W-3. W tym czasie, w PZL-Świdnik produkowano już siódmą serię. Śmigłowiec ten był piątym śmigłowcem tego typu eksploatowanym w 1. Puckim Dywizjonie Lotniczym BLMW. Śmigłowiec jako jedyny, z tej piątki, mógł latać w nocy z użyciem przez pilotów gogli noktowizyjnych.

Samolot PZL An-28 RF otrzymał numer burtowy 1007. Samolot był wyposażony w najlepsze w MW wyposażenie nawigacyjne. W skład niego wchodził m.in. radar pogodowy z poziomym i pionowym zobrazowaniem sytuacji meteorologicznym przed samolotem.

W dniu 12 marca 1997 roku, w akcji ratowniczej śmigłowiec W-3 RM nb 0512 Anakonda z 1 Dywizjonu Lotniczego MW uległ katastrofie. Zginęła cała załoga (2 pilotów i 2 członków załogi). Cześć Ich Pamięci!

W dniu 21 maja 1998 roku, zaprezentowano na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach nowy śmigłowiec W-3RM "Anakonda". Ma on numer boczny 0813 i numer seryjny 360813. Śmigłowiec jest przeznaczony do poszukiwania rozbitków na morzu i ich ratowania. Nowością w MW jest system poszukiwania, wyposażony w kamerę termowizyjną. Pozwala ona wykryć na morzu obiekty (ludzi), których temperatura ciała jest wyższa od temperatury otoczenia. Obraz z kamery piloci mogą obserwować na specjalnym ekranie zamocowanym w kabinie. Nowy śmigłowiec po zakończeniu testów został wcielony do służby w 1 Dywizjonie Lotniczym BLMW w Gdyni-Babich Dołach. W tym czasie w Brygadzie MW słuzyły następujące śmigłowce, Nb: 0209, 0304, 0505, 0506, 0511, 0512 (utracony w 1997 roku), 0513.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej z 21 stycznia 2002 roku, przeprowadzono kolejną reorganizację, w ramach której dywizjony lotnicze zostały przeformowane w eskadry lotnicze, natomiast bataliony zabezpieczenia i dywizjon techniczny utworzyły dwie bazy lotnicze.   Dowództwo BLMW jest jednostką przeznaczoną do przygotowania i utrzymania w gotowości do działania podległych sił i środków w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Główna rola Dowództwa BLMW polega na dowodzeniu, zarządzaniu, administrowaniu i organizacji szkolenia oraz zabezpieczenia i funkcjonowania podległych jednostek:

43 Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach,

44 Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach,

Baza w Darłowie.

Dowództwo Brygady MW mieści się na lotnisku wojskowym w Gdyni w Babich Dołach, natomiast podległe pododdziały znajdują się w Gdyni, Darłowie oraz Siemirowicach.

Struktura Brygady w 2002 roku:

 • Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej,

 • 28 Pucka Eskadra Lotnicza,

 • 29 Darłowska Eskadra Lotnicza,

 • 30 Kaszubska Eskadra Lotnicza,

 • 43 Baza Lotnicza Marynarki Wojennej,

 • 44 Baza Lotnicza Marynarki Wojennej.

Święto Brygady jest obchodzone w dniu 15 lipca. Brygada nosi nazwę wyróżniającą Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego (BLMW).

W grudniu 2007 roku, Minister Obrony Narodowej, swą decyzja wprowadził odznakę pamiątkową Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Pamiątkowa odznaka Brygady MW. 2007 rok
Pamiątkowa odznaka Brygady MW. 2007 rok

Od 1 stycznia 2011 roku, lotnictwo morskie przeszło kolejną restrukturyzację. Dotychczasowe bazy lotnicze przeformowane zostały w dwie bazy lotnictwa morskiego. Do tej chwili Siemirowice i Darłowo były oddzielnymi bazami. W ich skład weszły rozformowane z końcem 2010 roku, trzy eskadry lotnicze.

W 2017 roku, brygadzie powierzono zadanie sformowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach operacji wojskowej Unii Europejskiej EUNAVFOR MED. I zmiana PKW SOPHIA w dniu 12 lutego 2018 roku, została oficjalnie pożegnana przez Ministra Obrony Narodowej. W dniu 14 lutego 2018 roku, siły główne zostały przemieszczone w rejon misji. Podstawowym środkiem kontyngentu jest samolot patrolowo – rozpoznawczy PZL M-28B 1R Bryza, z 44 Bazy Lotnictwa Morskiego. Obecnie (lipiec 2019 rok) w rejonie misji znajduje się III zmiana kontyngentu.

Zadania Brygady. 2019 rok.

Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW) jest związkiem organizacyjnym morskiego rodzaju sił zbrojnych. W strukturze Brygady funkcjonują obecnie trzy jednostki: Dowództwo Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW oraz 43 Baza Lotnictwa Morskiego (43 BLotM) i 44 Baza Lotnictwa Morskiego (44 BLotM). Samoloty i śmigłowce BLMW stacjonują na lotniskach w Gdyni Babich Dołach, Siemirowicach i Darłowie.

Domeną Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej są specjalistyczne operacje lotnicze nad obszarami morskimi:

 • Zwalczanie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi,

 • Rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom i naprowadzanie na cele nawodne samolotów uderzeniowych,

 • Misje poszukiwawczo-ratownicze w ramach zabezpieczenia polskiej strefy Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie na morzu SAR (ang. Search and Rescue - poszukiwanie i ratownictwo) na Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej,

 • Monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej (PSE) na Bałtyku; transport ludzi i sprzętu, w tym loty na rzecz "Akcja Serce".

Ze względu na wyspecjalizowane wyposażenie statków powietrznych oraz charakter realizowanych zadań, system szkolenia wieloosobowych załóg samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego różni się znacznie od szkolenia w innych jednostkach lotniczych. Specyficzne środowisko działania wymaga również podwyższonej odporności psychofizycznej personelu latającego, a także opanowania fachowej wiedzy z wielu dziedzin. Jednym z przykładów specyfiki działania lotnictwa morskiego są operacje zwalczania okrętów podwodnych, na Bałtyku. Dodatkowo utrudnione ze względu na nietypową charakterystykę hydrologiczną akwenu. Szczególnie istotne są tu umiejętności operatorów systemów poszukiwawczo-uderzeniowych. Do pełnego wykorzystania ich możliwości niezbędna jest między innymi wiedza z zakresu oceanografii, hydrologii czy hydroakustyki. Dlatego też lotnictwo morskie to jedyna formacja, gdzie misją śmigłowca zwalczania okrętów podwodnych czy samolotu patrolowego dowodzi oficer taktyczny, który na bieżąco monitoruje dane z sensorów systemów poszukiwania lub rozpoznania, a nie pilot zajmujący tradycyjne miejsce dowódcy załogi.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest obecnie jedyną w Polsce formacją lotniczą utrzymująca ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi w ramach polskiej strefy odpowiedzialności Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim. Strefa ta obejmuje obszar ponad 30 000 km² powierzchni morza. Całodobowy dyżur pełniony jest przez załogi śmigłowców W-3WARM w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie, gdzie w gotowości do prowadzenia działań ratowniczych utrzymywany jest drugi śmigłowiec PZL W-3WARM lub Mil Mi-14PŁ/R. System ratownictwa w polskiej strefie odpowiedzialności SAR na Bałtyku, wspiera załoga samolotu patrolowego Bryza pełniąca całodobowy dyżur na lotnisku w Siemirowicach.

Samoloty i śmigłowce Brygady Lotnictwa MW uczestniczą w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach, manewrach i operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz ćwiczeniach państw biorących udział w programie "Partnerstwo dla Pokoju".

Struktura organizacyjna Brygady obecnie (2019 rok):

 • Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej,

 • 43 Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni (PZL An-28 TD, PZL M-28B, W-3WARM Anakonda, Kaman SH-2G Super Seasprite, PZL Mi-2),

 • 44 Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach i Darłowie (PZL Mi-2, Mil Mi-14PŁ, Mil Mi-14PŁ/R, PZL W-3WARM Anakonda, PZL M-28B B1R, PZL M-28B 1RM/BIS, PZL An-28).

Śmigłowce i samoloty w Brygadzie MW (stan w 2018 roku):

 • 4 śmigłowce PZL Mi-2,

 • 8 śmigłowców zwalczania okrętów podwodnych Mil Mi-14PŁ,

 • 2 śmigłowce ratownicze Mil Mi-14PŁ/R,

 • 8 śmigłowców ratowniczych PZL W-3WARM Anakonda,

 • 4 śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Kaman SH-2G Super Seasprite,

 • 4 samoloty transportowe PZL An-28TD-2 i PZL M-28B-2,

 • 2 samoloty monitoringu ekologicznego PZL An-28 (An-28 E),

 • 7 samolotów patrolowo-rozpoznawczych PZL M-28B 1R (An-28B1R, BRYZA),

 • 1 samolot patrolowo-rozpoznawczy PZL M28B 1RM/BIS (BRYZA BIS).

Dowódcy Brygady MW:

cz.p.o. kmdr Andrzej Jaworski (11.1994 - 07.1995)

kontr-adm. pil. Zbigniew Smolarek (07.1995 - 01.2006)

kmdr dypl. pil. Stanisław Ciołek (01.2006 - 10.2011)

kmdr pil. Tadeusz Drybczewski (10.2011 - 06.2018)

cz.p.o. kmdr pil. Jarosław Czerwonko (06.2018 - 10.2018)

kmdr pil. Jarosław Czerwonko (10.2018 - …).

Opracował Karol Placha Hetman