Biało-Czerwone Iskry. 2023r.

Dęblin 2023-09-15

Pożegnanie zespołu Biało-Czerwone Iskry.

W dniu 27 lipca 2022 roku, służba prasowa 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego imieniem gen. bryg. pilota Witolda Urbanowicza, poinformowała, że na lotnisku wojskowym 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego imieniem mjr. pilota Eugeniusza Horbaczewskiego w Dęblinie, odbyła się uroczystość lotu pożegnalnego samolotów szkolno-treningowych PZL TS-11 Iskra MR, z zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry. Samoloty typu PZL TS-11 Iskra zostały wycofane z systemu szkolenia Polskich Sił Powietrznych, w dniu 9 grudnia 2020 roku. W zespole Biało-Czerwone Iskry, samoloty postanowiono utrzymać w stanie lotnym, z uwagi na podpisane już umowy na pokazy w 2021 i 2022 roku.

Biało-Czerwone Iskry. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Biało-Czerwone Iskry. 2017 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Biało-Czerwone Iskry. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Biało-Czerwone Iskry. 2018 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Biało-Czerwone Iskry. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Biało-Czerwone Iskry. 2013 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Według planów, ostani lot pokazowy miał się odbyć w dniu 15 sierpnia 2022 roku, podczas defilady w Warszawie. Lecz w tym czasie defilada się nie odbyła, dlatego ostatni pokaz zespołu była kameralny.

W 2022 roku, na lotnisku wojskowym 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, odbyła się uroczystość lotu pożegnalnego samolotów PZL TS-11 Iskra z zespołu akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry.

W ostatnim czasie zespół dysponował siedmioma samolotami typu PZL TS-11 Iskra. Była to pierwsza Polska konstrukcja napędzaną silnikiem turbinowym, która weszła do produkcji i do służby. Produkcja samolotów PZL TS-11 Iskra była prowadzona w zakładach WSK PZL Mielec w Okresie 1963-1987. Łącznie zbudowano 424 egzemplarze. Ostatni skład zespołu to: Dowódca Zespołu oraz Prowadzący – kpt. Maciej Kopiel. Lewy prowadzony – mjr Jacek Jaworek. Prawy prowadzony – kpt. Krzysztof Kłaczyński. Drugi lewy prowadzony – por. Mateusz Kubiak. Drugi prawy prowadzony oraz Solista – por. Marcin Kossakowski. Zamykający – por. Sylwester Sobótka. Instruktor Pilot (IP) – ppłk Marek Stechni oraz por. Leszek Sokołowski. Operator kamery – por. Paweł Wołczyk. Komentator – ppor. Maciej Drozd.

Opracował Karol Placha Hetman