9 Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Zegrzu Pomorskim 2000r.-2002r.

Odznaka pamiątkowa 9 PLM z Zegrza Pomoraskiego. Powstała na bazie odznaki funkcjonującej do 1995r. W poprawionym projekcie uwzględniono wymagania określone w ustawie z 19.02.1993r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Odznaka pamiątkowa 9 PLM z Zegrza Pomoraskiego. Powstała na bazie odznaki funkcjonującej do 1995r. W poprawionym projekcie uwzględniono wymagania określone w ustawie z 19.02.1993r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

9 ELT i 24 Blot

Po przystąpieniu Polski do NATO, w ramach dopasowywania struktur wojskowych, z Pułku wydzielono 9. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego i 24. Bazę Lotniczą. Nastąpiło to dokładnie w dniu 31.12.2000r. Nowe jednostki przejęły tradycje 9 PLM. 
Wtedy pozostało już tylko 400 żołnierzy i 200 pracowników cywilnych. 
Historia 9 ELT jest bardzo krótka i zamyka się w ciągu dwóch lat. Od 31.12.2000r. do 27.11.2002r.

5.04.2002r.
W 2002r. jednostka obchodziła 50-lecie stacjonowania w Zegrzu Pomorskim. W ciągu półwiecza istnienia jednostki jej największym sukcesem było to, że zawsze efektywnie i bezpiecznie realizowała szkolenia kolejnych zastępów lotniczych, zawsze z honorem i dumą wykonywała najtrudniejsze zadania stawiane przez przełożonych - powiedział w imieniu swoim i mjr. dypl. pil. Ryszarda Raczyńskiego, ( dowódcy 9 ELT ) ppłk dypl. Jacek Krzyżanowski ( dowódca 24. Bazy Lotniczej ). Obaj byli oficjalnymi gospodarzami 50. rocznicy istnienia jednostki w Zegrzu Pomorskim, którą obchodzono 5.04.2002r.
Obchody rozpoczęto mszą św. rocznicową, po której odbyła się uroczysta zbiórka obu jednostek. Uczestniczyli w niej także zaproszeni goście - przedstawiciele WLOP i zaprzyjaźnionych jednostek, władze pobliskich miast i gmin, senator ziemi koszalińskiej Andrzej Niski. Przede wszystkim jednak było to święto licznych byłych oraz nadal czynnych zawodowo żołnierzy i pracowników cywilnych 26 PLM i 9 PLM. 
To głównie z myślą o nich - ludziach, którzy często wiele lat swojego życia związali z lotniskiem w Zegrzu Pomorskim - przygotowano w klubie garnizonowym słowno-wizualną, pełną wspomnień prezentację przypominającą najważniejsze wydarzenia i fakty z historii jednostki. W klubie zorganizowano także okolicznościową wystawę zdjęć obrazujących działania pułku od 1953r. po aktualne życie obu dzisiejszych jednostek.
Druga wystawa, urządzona przez mjr. rez. Zenona Glinkowskiego, to prezentacja różnorodnych latających modeli samolotów; znalazły się wśród nich także i te, na których latali lotnicy w Zegrzu.
Z okazji tak niecodziennego święta obie jednostki przygotowały pamiątkowe odznaki, które na spotkaniu z dowódcami zostały wręczone żołnierzom i pracownikom z 30-letnim stażem pracy oraz osobom i instytucjom zasłużonym dla garnizonu.
Szczególne grono wśród zaproszonych osób stanowili byli dowódcy 26 PLM i 9 PLM - płk Czesław Bil, płk Bogusław Wasilewski, kmdr Wojciech Górski, gen. bryg. Zbigniew Bielewicz, płk Piotr Luśnia i ppłk Sławomir Kałuziński. Oprócz pamiątkowych odznak zostali oni uhonorowani specjalnymi listami gratulacyjnymi.
Natomiast dowódcę 9 ELT mjr. Ryszarda Raczyńskiego i dowódcę 24 BLot ppłk. Jacka Krzyżanowskiego dowódca WLOP wyróżnił białą bronią z dedykacją. Kordziki, w imieniu dowódcy, wręczył szef Wojsk Lotniczych płk dypl. pil. Ryszard Wilantewicz.
Jak podkreślają osoby uczestniczące w 50-leciu zegrzyńskiej jednostki, rocznicę tę obchodzono bardzo uroczyście. Co ważniejsze jednak, przez cały dzień panowała niezwykle serdeczna i przyjazna atmosfera pozwalająca odczuć więzi łączące ludzi, którzy pracowali w Zegrzu przez wiele lat i swoją pracą budowali kształt i wizerunek 26 PLM i 9 PLM.

Zdjęcie z uroczystości w Zegrzu Pomorskim.
Zdjęcie z uroczystości w Zegrzu Pomorskim.

Zdjęcie z uroczystości w Zegrzu Pomorskim.
Zdjęcie z uroczystości w Zegrzu Pomorskim.

Rozformowanie 9 ELT. 2002r.

Co by nie napisać, to uroczystość 50-lecia istnienia jednostki lotniczej w Zegrzu Pomorskim była smutna. Historia jednostki lotniczej dobiegała końca. Już było wiadomo, że z powodu braku nowych samolotów jednostka przestanie istnieć. Żołnierze już szukali nowych etatów na innych lotniskach.
W dniu 27.11.2002r. 9 ELT została rozformowana. W jednostce pozostało tylko kilkunastu pracowników zabezpieczających cały teren jednostki.
Samoloty MiG-21 z Zegrza Pomorskiego przekazano do innych Eskadr, gdzie dokończyły swój resurs. A lotnisko? No cóż. Czeka na swoją drugą szansę.

Dowódcy i pełniący obowiązki dowódcy jednostki;
9 PLM w Zegrzu Pomorskim

  • 18 lutego 1989 - 14 października 1991 - ppłk dypl. pil. Zbigniew Bielewicz
  • 14 października 1991 - 19 stycznia 1997 - ppłk dypl. pil. Piotr Luśnia
  • 19 stycznia 1997 - 31 grudnia 2000 - ppłk dypl. pil. Sławomir Kałuziński
    9 ELT
  • 31 grudnia 2002r.- grudnia 2003r. – mjr. dypl. pil. Ryszarda Raczyńskiego dowódca 9 ELT i ppłk dypl. Jacek Krzyżanowski dowódca 24 BLot.

Opracował Karol Placha Hetman