Lotnisko w Modlinie. 2009r.

Kraków 2009-08-17

Modlin Lotnisko

Lotnisko Modlin na Mapie Polski. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Modlin na Mapie Polski. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Lotnisko Modlin w widoku z satelity. 2009 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Modlin w widoku z satelity. 2009 rok. Zdjęcie LAC

Lotnisko Modlin.

Lotnisko położone jest w Województwie Mazowieckim, 40 km na północny-zachód od Warszawy, obok międzynarodowej trasy E 77. Jest jednym ze składników wojskowego kompleksu obiektów militarnych pod nazwą Modlin Twierdza. Przez ponad 60 lat było wykorzystywane jako baza wojskowa, o dużym znaczeniu dla obronności Polski. Wyposażone jest w jedną DS (RWY), o wymiarach 2 500 m x 80 m. W 2000 roku, zapadła decyzja, że MON rezygnuje z tego lotniska. Obecnie (2009 rok) przed lotniskiem otwiera się perspektywa kariery jako cywilnego portu lotniczego, wspierającego lotnisko Okęcie.

Lotnisko Modlin. 2007 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Modlin. 2007 rok. Zdjęcie LAC

Lotnisko Modlin. 2007 rok. Zdjęcie LAC
Lotnisko Modlin. 2007 rok. Zdjęcie LAC

Historia Twierdzy Modlin.

Twierdza Modlin znajduje się około 40 km na północny-zachód od Warszawy w Kotlinie Warszawskiej, w rejonie spływu Bugu, Narwi i Wisły. Twierdza często jest utożsamiana z samą Cytadelą, co jest błędem, gdyż ona stanowi jedynie jej wewnętrzny pierścień i jest unikatowym, zabytkowym budynkiem koszarowym. Twierdza Modlin składa się z cytadeli oraz umocnionych przedmości: kazuńskiego i nowodworskiego oraz dwóch pierścieni fortów. Do tego trzeba doliczyć lotnisko. Twierdza stanowi wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień i zawiera w sobie elementy fortyfikacji francuskich, rosyjskich (moskiewskich) i Polskich. Zajmuje powierzchnię 55 hektarów. Modlin Twierdza to unikalny na skalę światową zespół obiektów wojskowych. Oprócz jego monumentalnych rozmiarów ciekawe jest to, że jego budowę i rozbudowę prowadziło kilka państw.

W 1806 roku, Napoleon Bonaparte dążąc do umocnienia swoich wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, stworzy Księstwo Warszawskie. Rozpoczęła budowę szeregu twierdz. Decyzja o budowie Twierdzy Modlin zapada w grudniu 1806 roku. W 1809 roku, gotowy był już dzisiejszy wewnętrzny pierścień cytadeli. W dniu 1 grudnia 1813 roku, twierdza oblegana przez moskali skapitulowała.

Gruntowna przebudowa twierdzy i jej rozbudowa nastąpiła w okresie okupacji rosyjskiej. W dniu 4 grudnia 1830 roku, twierdza stała się główną siedzibą Powstania Listopadowego. Jednak 9 października 1831 roku, załoga Polska skapitulowała. Budowę kompleksu koszarowego o długości 2 250 m, rozpoczęto w 1832 roku, a zakończono w 1864 roku. Cytadela i obwód zewnętrzny zostały otoczone murem, zwanym Carnota. W 1873 roku, rząd carski podjął decyzję otoczenia twierdzy łańcuchem fortów, a ich realizację rozpoczęto 10 lat później. Kolejną modernizację przeprowadzono w latach 1912-1914. W pierwszej wojnie światowej, po 10 dniach walki z niemcami, twierdza skapitulowała w dniu 20 sierpnia 1915 roku. Do listopada 1918 roku, twierdza była obsadzona przez załogę niemiecką. W grudniu 1918 roku, władzę w twierdzy, po upływie 87 lat, przejęło Wojsko Polskie.

Pod odzyskaniu przez Polskę niepodległości, twierdza dostała się pod zarząd Ministerstwa Spraw Wojskowych, które umieściły tu kilka nowo sformowanych Polskich jednostek wojskowych. Obiekt pełnił głównie funkcje koszarowe i magazynowe. Oprócz tego w tym czasie wzniesiono kilkanaście obiektów doświadczalnych, wśród których wyróżniał się schron powstały w 1929 roku. W twierdzy ćwiczyli żołnierze specjalności inżynieryjnych, artylerzyści, saperzy i minerzy. Na terenie Modlina stacjonował Korpus Kadetów. Istniało również Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych, ze Szkołą Podchorążych, później Oficerską i Podoficerską Szkołę, oraz Centrum Wyszkolenia Saperów. Miało tu swoją siedzibę dowództwo 8. Dywizji Piechoty i jej 32 pp; 1 pac, 8 bat. sap.

Od czerwca 1939 roku, przygotowywano się do ewentualnej obrony przed armią niemiecką. Na przedpolu Fortu IV, batalion elektrotechniczny zainstalował eksperymentalne przeszkody pod wysokim napięciem. W jednej z prochowni, na terenie cytadeli, przygotowano stanowisko dowodzenia dla dowódcy Armii Modlin, gen. bryg. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego. Wzniesiono również dwa dodatkowe mosty na Wiśle i Narwi. Natomiast zmodernizowany w latach trzydziestych północno-zachodni odcinek zewnętrznego obwodu fortyfikacyjnego (1912-1915 rok) ze względu na brak sił pozostał nie obsadzony. Prace fortyfikacyjne ustały 29 sierpnia 1939 roku, wraz z wymarszem 8. Dywizji Piechoty na front.

We wrześniu 1939 roku, po napaści armii niemieckiej, od 11 września 1939 roku do 29 września 1939 roku, żołnierze Polscy walczą w osamotnieniu, dając tym samym przykład wielkiego męstwa. Kapitulują, głównie z powodu wyczerpania się amunicji, medykamentów i żywności. W obronie Modlina straciło życie ponad 2 000 żołnierzy Polskich.

Po okupacji niemieckiej wojska radzieckie wkraczają do Modlina 18 stycznia 1945 roku. Wkrótce Polskie władze wojskowe przejęły twierdzę. Jednostki Polskie wkraczające do twierdzy zajmowały jedynie niezniszczone części koszar.

W kwietniu 1945 roku, do Modlina z Chełmna została przeniesiona Oficerska Szkoła Broni Pancernej, która funkcjonowała tutaj do czerwca 1947 roku. Po wojnie Modlin gościł również Podoficerską Szkołę Saperów, Pułk łączności, batalion radiotechniczny. Tutaj znajdowały się archiwa MON i Wojsk Lotniczych.

Oprócz stacjonujących wojsk lądowych, powojenna historia Modlina związana była z lotnictwem. Już w 1945 roku, do Modlina przybyła Polska jednostka samolotów szturmowych.

Od 1999 roku, Modlin nie pełni już strategicznych funkcji militarnych. Zmieniły się czasy, zmieniło się wojsko. Twierdza nie jest już wykorzystywana przez armię, ale pozostaje jednak bardzo ważnym miejscem w historii Polski. Stanowi atrakcję turystyczną, a liczne obiekty zachowane w dobrym stanie, przyciągają coraz większą liczbę turystów.

Około 2000 roku, MON zdecydowało twierdzę sprzedać poprzez AMW. Zbędne wojsku obiekty w Modlinie Agencja Mienia Wojskowego zaczęła sukcesywnie przejmować od armii od połowy 2001 roku. Sama Cytadela została przekazana do AMW w dniu 31 grudnia 2003 roku, ale wpis do księgi wieczystej, o własności AMW, jako reprezentanta Skarbu Państwa nastąpił w kwietniu 2006 roku. Pierwsze próby sprzedaży nie powiodły się. Jednym z potencjalnych nabywców był wówczas muzyk Michael Jackson.

W lutym 2009 roku, AMW ogłosiła drugi przetarg na sprzedaż Cytadeli. Na jej obszarze znajduje się najstarsza część Twierdzy z bramą i zachowanym przebiegiem wałów napoleońskich, budynek koszar obronnych o długości 2 250 m i obrysie nieregularnego sześcioboku oraz inne budowle fortyfikacyjne i pomocnicze.

Cena wywoławcza za zabytkową Cytadelę, wraz z 55 ha działki wynosiła 160 milionów złotych. Potencjalnemu nabywcy nieruchomości przysługiwać miała 50% bonifikata od wylicytowanej kwoty, ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Pieniądze ze sprzedaży powojskowej nieruchomości AMW przekaże tradycyjnie na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP. Zespół fortyfikacyjny Twierdza Modlin wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 1062/69 decyzją z 19 kwietnia 1957 roku, co nakłada na właściciela nieruchomości obowiązki wynikające z przepisów ustawy z 23 lipca 2003 roku, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nieruchomości położone są na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XIV/154/03 z 29 grudnia 2003 roku).

Cytadela w Twierdzy Modlin. 2007 rok. Zdjęcie LAC
Cytadela w Twierdzy Modlin. 2007 rok. Zdjęcie LAC

Obecnie na terenie Twierdzy Modlin, która jest dzielnicą Nowego Dworu Mazowieckiego, Agencja dysponuje działkami o ogólnej powierzchni 96 ha. Dotychczas AMW sprzedała 26 nieruchomości w Twierdzy Modlin, uzyskując na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP prawie 4 miliony 200 tys. złotych. Jedną z ostatnich sprzedanych nieruchomości był budynek starej pralni garnizonowej z 1900 roku, która w sierpniu 2008 roku, osiągnęła cenę 3 milionów 150 tysięcy złotych (cena wywoławcza wynosiła 500 tysięcy złotych). Po sprzedaży Cytadeli w zasobie Agencji pozostawały jeszcze 24 działki ewidencyjne, o łącznej powierzchni 41 ha.

Historia Lotniska Modlin.

Pierwsze informacje o lotnisku w Modlinie pochodzą z 1937 roku. Na wschód od Twierdzy Modlin znajdował się niewielki poligon. Według relacji mieszkańców członkowie Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, zwozili na ten poligon ziemię celem niwelacji i utwardzenia terenu pod planowane pole wzlotów. Tak duży obiekt wojskowy, skupiający tylu żołnierzy potrzebował zabezpieczyć sobie szybką łączność lotniczą z Warszawą i innymi garnizonami. Z całą pewnością, do czasu ataku armii niemieckiej w Modlinie nie stacjonowała żadna jednostka lotnicza, ale jest bardzo prawdopodobne, że samoloty łącznikowe tu lądowały.

Już na początku okupacji niemieckiej, w 1940 roku, w dokumentach pojawiła się wyraźnie nazwa Lotnisko Modlin. Okupant opracował założenia inżynieryjno-budowlane. Wyznaczył miejsca postoju samolotów. Zorganizował skład paliw i amunicji. W kolejnych latach przez lotnisko przewijały się liczne wrogie bojowe jednostki lotnicze, przemieszczające się na front wschodni i z powrotem.

W styczniu 1945 roku, Modlin zdobywają wojska 47 korpusu armii radzieckiej. Lotnisko co najmniej do 1946 roku, stało się radziecką bazą lotniczą. W marcu 1945 roku, oficjalnie rosjanie przekazali lotnisko Dowództwu Lotnictwa Polskiego. Chwilowo bazowały tu Polskie pułki myśliwskie i szturmowe, obok radzieckich.

Dopiero pod koniec 40-tych lat, rosjanie na dobre opuścili Modlin. Stało się to w momencie, kiedy z Kremla przyszły rozkazy, o ostatecznej dyslokacji radzieckich jednostek na terenie Polski.

W dowództwie wojsk lotniczych zapadły decyzje o rozbudowie lotniska w Modlinie. W latach 1949-1953, powstały dwa duże hangary z zapleczem warsztatowym. Powstał nowoczesny skład paliw. Zbudowano nowoczesną DS (RWY), o dużej nośności. Powstał system DK i stanowiska postojowe samolotów bojowych. Nieco później powstały pojedyncze kryte schrony dla samolotów i obsługi.

Hangary w Modlinie. 2007 rok. Zdjęcie LAC
Hangary w Modlinie. 2007 rok. Zdjęcie LAC

W 1953 roku, lotnisko stało się miejscem stacjonowania 15. Dywizja Lotnictwa Bombowego. Wówczas to na lotnisko przybyły pierwsze bombowce z napędem turboodrzutowym Ił-28. 15. DLB stacjonowała w Modlinie do 1959 roku.

Okres 1956–1960, to okres kiedy w Modlinie i w obiektach koszarowo-sztabowych szkolonych jest wielu pilotów, specjalistów lotniczych, oficerów sztabowych i młodszych dowódców. Lotnisko modlińskie eksploatowane jest przez Wyższą Szkołę Pilotów (WSP), a następnie na bazie WSP i Batalionu Obsługi Lotniska uruchomiono Centrum Szkolenia Lotniczego WP (CSL). Równolegle z CSL na lotnisku działał Szkolny Pułk Śmigłowców.

W czerwcu 1958 roku, 38. PLM został rozformowany, a na jego bazie utworzono w Modlinie WSP.

Także w tym czasie, do Modlina przybyły pierwsze naddźwiękowe myśliwce typu MiG-19. W dniu 3 grudnia 1957 roku, na lotnisku wylądowało 9 fabrycznie nowych maszyn MiG-19 P. W dniu 17 maja 1958 roku, kolejne 10 sztuk, a samoloty w wersji MiG-19 PM w liczbie 14 sztuk zostały dostarczone na przełomie 1958/1959 roku. Już wcześnie w CCCP, na ten typ przeszkoleni zostali; kpt. Czesław Kantyka i kpt. Zdzisław Mickiewicz. To oni stali się instruktorami w WSP w Modlinie.

W kwietniu 1960 roku, WSP zostaje przeformowana w CSL (Centrum Szkolenia Lotniczego).

W Modlinie odbywało się także przeszkalanie pilotów na naddźwiękowe samoloty MiG-21. Pierwszy samolot MiG-21 sprowadzono do Polski w dniu 29 września 1961 roku, w ścisłej tajemnicy, bez jakichkolwiek oznaczeń. Samolot miał numer seryjny 741217 i otrzymał nb 1217. Umieszczono go w Centrum Szkolenia Lotniczego w Modlinie. Samolot był silnie strzeżony, a dostęp do niego miały nieliczne osoby. Trudno dzisiaj powiedzieć ile lotów wykonał ten egzemplarz w pierwszych miesiącach swojej bytności w Polsce. Jedno jest pewne, że regularnego szkolenia jeszcze na nim nie prowadzono. Oficjalnie miał stanowić pomoc w szkoleniu personelu latającego i technicznego. Zimą 1961/1962 rok, aby samolot spełniał formalnie zdolność do lotów musiał być okresowo oblatywany. W tym celu do Modlina z radzieckiego 582 PLM, stacjonującego w Polsce w Chojnie, przylatywał pilot razem z technikiem. Tamtejsza jednostka posiadała na stanie MiG-21 F / F-13. Początkowo szkolenie Polskich pilotów (z perturbacjami) prowadzono w CCCP w Krasnodarze. Wiosną 1962 roku, do Chojna skierowano grupę czterech instruktorów z Modlina, aby ukończyli szkolenie i otrzymali odpowiednie świadectwa. W grupie byli; mjr Kazimierz Kamiński, kpt. Stanisław Radziejowski, por Wiesław Komuda, por Stanisław Chreptowicz. Ci piloci w lipcu 1962 roku, rozpoczęli samodzielne loty.

Kolejne 8 samolotów Polska otrzymała dopiero po roku, we wrześniu 1962 roku. Dokładnie w dniach 19-21 września 1962 roku, do Modlina dostarczono MiG-21 F-13 nr; 742007, 742008, 742009, 742015, 742016, 742017, 742018, 742019. Samoloty te razem z pierwszą maszyną posłużyły do szkolenia w CSL w Modlinie.

Od 1969 roku do 1981 roku, na lotnisku Modlin bazowała także jedna eskadra z 21 Pułku Rozpoznania z Sochaczewa.

W 1974 roku, istnienie Centrum Szkolenia Lotniczego stało się bezzasadne. Dlatego w lutym 1974 roku, CSL zostało rozformowane, a lotnisko Modlin stało się bazą dla ponownie powołanego do istnienia 38. Lotniczego Pułku Szkolnego, który był częścią składową Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Stało się to na podstawie Zarządzenia Nr.16/Org szefa SG WP z dnia 19 lutego 1974 roku.

W 1975 roku, na lotnisku Modlin została powołana do istnienia nowa jednostka lotnicza o nazwie 45. Lotnicza Eskadra Doświadczalna (LED). Została ona powołana na eskadrze bazy 38. pułku, z terminem realizacji do 1 czerwca 1976 roku. O 45. LED wiadomo niewiele. Jedno jest pewne, że Eskadra ta zajmowała się między innymi testami samolotów PZL-130 Orlik, z silnikami turbośmigłowymi na przełomie 80/90-tych lat.

Pod koniec 1979 roku, podjęto decyzję o przeformowaniu pułku na 38. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 064/Org szefa SG WP z dnia 24 grudnia 1979 roku.

Lotnisko Modlin było systematycznie remontowane. Większe prace remontowe przeprowadzano co 4-6 lat. W 1987 roku, Lotnisko Modlin poddane zostało gruntowniej rozbudowie. Powstała CPPS. Wyremontowano DS (RWY), z jednoczesną przygotówką do jej przyszłego wydłużenia. W tym okresie wojsko miało duże plany dalszej rozbudowy lotniska.

W terminie do dnia 31 grudnia 1988 roku, 38. Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy został rozformowany. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 046/Org szefa SG WP z dnia 30 lipca 1988 roku, i Zarządzenia Nr 011/Org dowódcy Wojsk Lotniczych z dnia 6 września 1988 roku. W Modlinie pozostała tylko 45. Lotnicza Eskadra Doświadczalna. Jednak nie na długo, bo w 2000 roku, zapada decyzja o rozwiązaniu 45. LED, a Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało lotnisko w zasoby Agencji Mienia Wojskowego. Już w następnym rok zapadła decyzja o pozbyciu się przez wojsko tego lotniska.

Centralny Port Lotniczy (Narodowy Port Lotniczy) w Modlinie.

W 2003 roku, z uwagi na wyczerpanie się możliwości przewozowych największego w Polsce cywilnego portu lotniczego Okęcie, odżyły plany budowy nowego Centralnego Portu Lotniczego zwanego czasami Narodowym Portem Lotniczym. Wstępne prace wykonali analitycy, którzy określili, że Polski CPL ma zajmować powierzchnię 1 300 hektarów. Na około lotniska powinna zostać utworzona strefa ograniczonego użytkowania o powierzchni 6 000 hektarów. Przyszłe lotnisko zostanie wyposażone w dwie DS (RWY), każda o wymiarach 4 000 m x 60 m, położonych równolegle do siebie i oddalone o 2 000 m. Lotnisko miało być wykonane w I klasie. Okęcie ma (2009 roku) III klasę. Nowe lotnisko będzie obsługiwało początkowo 10-20 milionów pasażerów, by z końcem ostatniego etapu budowy obsłużyć 60-70 mln pasażerów rocznie i będzie odprawiało 400 tys. ton ładunków rocznie. (Okęcie obsługuje 6 mln pasażerów i ma 200 tys. ton ładunków). Nowe lotnisko będzie wykonywać w tym czasie 500 tysięcy operacji startów i lądowań, czyli 56 operacji w ciągu godziny. Port lotniczy ma być umieszczony pomiędzy DS (RWY). Dojazd ma zapewniać system komunikacji podziemnej. Również podziemny ma byś system; przesyłu bagażu, cateringu, tankowania maszyn. Dotarcie pasażerów do/z samolotu mają zapewniać rękawy. Port ma obsłużyć największe samoloty świata. Budowa ogromnego terminalu będzie oparta o koncepcję budynków sekcji, które będą przyrastać w miarę wzrostu liczny odprawianych pasażerów. Koszt takiej inwestycji to 2 miliardy euro.

W 2004 roku, Modlin, na równi z Mszczonowem, został wybrany z siedmiu proponowanych lokalizacji. O ile lotnisko w Modlinie istnieje i jest czynne, to w Mszczonowie żadnego lotniska nie ma. Wybory te były bardzo emocjonalne i nie wszyscy je zaakceptowali. Okazało się, że budowa takiego lotniska w Modlinie może za sobą pociągnąć konieczność wysiedlenia około tysiąca rodzin z okolic projektowanego portu. Na pierwszy ogień poszliby prawdopodobnie mieszkańcy Wójtostwa, po zachodniej stronie lotniska, a także Cegielni-Kosewa po stronie północno-wschodniej.

Zarówno w przypadku Modlina, jak i Mszczonowa, trzeba będzie dokupić sporo gruntów. Tym miałby się zająć Rząd. Przygotowywany już jest projekt specjalnej ustawy w tej sprawie, który będzie dopuszczał możliwość wywłaszczenia najbardziej opornych (?) właścicieli.

Ministerstwo Infrastruktury postawiło wymóg dojazdu do lotniska lub Warszawy wynoszący 15 minut. Aby spełnić te wymogi trzeba zwiększyć przepustowość dróg biegnących w kierunku Stolicy dla transportu kołowego, usprawnić regionalną komunikację kolejową, a nawet stworzyć nowe szybkie szlaki komunikacyjne. Szczególnym atutem jest metro warszawskie, które jest potencjalnie najszybszą, bezkolizyjną metodą przemieszczania się pasażerów na nowe lotnisko. Żeby wykorzystać zalety metra, jako nowoczesnego i wydajnego systemu transportu zbiorowego, trzeba stworzyć Północną Linię łączącą Warszawę z Narodowym Portem Lotniczym. Dla transportu kołowego to stworzenie trasy Legionowo – Nowy Dwór poprzez modernizację odcinka drogi. Dodany zostanie nowy północny odcinek trasy skierowany do terminalu, prawdopodobnie wpuszczony w tunel pod Narwią.

Wizja artystyczna Centralnego Portu Lotniczego w Modlinie. 2004 rok. Zdjęcie LAC
Wizja artystyczna Centralnego Portu Lotniczego w Modlinie. 2004 rok. Zdjęcie LAC

Pod budowę lotniska w Mszczonowie przeznaczono 880 ha terenu, jest to powierzchnia o 1/3 mniejsza niż w Modlinie (1 300 hektarów). Zaletą (a według innych wadą) Mszczonowskiej lokalizacji jest brak lotniska do rozbiórki, co ułatwia budowę lotniska międzykontynentalnego. Jednak mniejszy obszar przeznaczony pod lotnisko wymusi inny, bardziej zwarty, lecz niewiele mniej wydajny układ pasów startowych oraz terminali. Mszczonów to najwyżej położone miasto na całej Nizinie Mazowieckiej. Tym samym tu rzadziej niż u sąsiadów występują zamglenia i opady. Mszczonów leży obok ważnych szlaków komunikacyjnych - planowanej autostrady A2, przepełnionej E8 (Trasy Katowickiej) , oraz ważnych szlaków kolejowych. Ponadto Mszczonów jest preferowaną przez Unię Europejską lokalizacją dla międzykontynentalnego lotniska. Oznacza to łatwiejsze skorzystanie z większej ilości funduszów unijnych, ale także kolejne uzależnienie Rzeczypospolitej Polski od nowotworu jakim jest Unia Europejska. Reasumując obcy kapitał w Polsce wybudowałaby sobie z Mszczonowie Lotnisko, z którego zyski odpływałyby na Zachód.

Jednak centralne plany legły w gruzach. Przynajmniej na razie. Dlatego samorządy takich Gmin jak Nowy Dwór Mazowiecki i Sochaczew dostrzegły swoją szansę w otwarciu Regionalnych Portów Lotniczych, dla tanich linii lotniczych.

Mazowiecki Port Lotniczy. 2003 rok.

W listopadzie 2003 roku, podpisano w siedzibie Regionalnego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Poświętne" listu intencyjnego przez parlamentarzystów, samorządowców, biznesmenów na rzecz lokalizacji portu lotniczego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie.

W kwietniu 2005 roku, podpisano Akt Założycielski Spółki Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o. (Akt Notarialny sporządzony dnia 22 kwietnia 2005 roku), w maju 2005 roku, przedstawiono wstępny Biznes Plan dla projektu uruchomienia i eksploatacji lotniska w Modlinie. Już w lipcu 2005 roku, zawarto umowę pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”, a Agencją Mienia Wojskowego, na podstawie której: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" zakupiło część udziałów w gruncie, na którym realizowany będzie projekt lotniska. Agencja Mienia Wojskowego i Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" przekazały spółce Port Lotniczy Modlin prawa do zarządzania lotniskiem w Modlinie. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" zobowiązało się do wykonania modernizacji lotniska, a w zamian Agencja Mienia Wojskowego zobowiązała się przekazać dalsze udziały w gruncie.

W dniu 26 października 2006 roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) wydał promesę, na założenie lotniska cywilnego użytku publicznego w Modlinie, a w dniu 8 listopada 2006 roku, zawarto porozumienie pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego, Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze", Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Gminą Nowy Dwór Mazowiecki w kwestii zawiązania Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, która będzie kontynuowała inwestycje dotyczące lotniska. Po około 1/3 jej udziałów mają: Agencja Mienia Wojskowego (w zamian za przekazanie spółce na własność grunty pod port, w sumie 292 hektary), Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" i samorząd Województwa Mazowieckiego, który sfinansuje część inwestycji, przekazując spółce 16 mln zł w 2006 roku, 30 mln w 2007 roku, i 50 mln w 2008 roku. Gmina Nowy Dwór posiada 5% udziałów spółki. W tym czasie koszt inwestycji szacowano na 200-300 milionów złotych.

W grudniu 2006 roku, podpisano znowelizowaną Umowę Spółki, w wyniku której nastąpiła: Zmiana nazwy Spółki Port Lotniczy Modlin na Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., zmiana struktury właścicielskiej - obecnie udziałowcami Spółki są: Województwo Mazowieckie, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze", Agencja Mienia Wojskowego, Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Z początkiem 2007 roku, do ataku przystąpili tak zwani ekolodzy. Tu pragniemy zauważyć, że Ekologia to nie to samo co Ochrona Przyrody i Ochrona Środowiska. I po raz kolejny w Rzeczypospolitej ujawniły się siły za którymi stoi obcy kapitał. I po raz kolejny prym w podsycaniu napięcia wiodły polskojęzyczne media. Tym razem pseudo ochroniarzom przyrody, legł na sumieniu los ptaków. Że rozbudowa lotniska ograniczy liczbę ptaków w okolicy. Że zaistnieje większe niż na innych lotniskach ryzyko kolizji ptaków z samolotami. A to bardzo ciekawe. Bo od 1936 roku, kiedy istnieje lotnisko, to chyba 70-te pokolenie ptaków przyzwyczaiło się do szumu samolotów. Na szczęście nie udało się zablokować działań Spółki, choć 12 miesięcy zostało straconych. Powstał poprawiony Raport Środowiskowy. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Jacek Kowalski wydał w marcu 2009 roku, decyzję środowiskową dla lotniska Modlin. Umożliwi ona dalsze prace inwestycyjne, tak aby lotnisko było gotowe do 2012 roku. W wyniku kompleksowych badań przyrodniczych powstały zalecenia zmierzające do zminimalizowania wpływu inwestycji na środowisko. Decyzja środowiskowa to zgoda na realizację inwestycji, która w znaczącym stopniu może oddziaływać na środowisko naturalne.

Udziałowcami Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin są Agencja Mienia Wojskowego - 40,01 proc., Województwo Mazowieckie - 30,60 proc., Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" - 26,17 proc. oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki - 3,22 proc.

Adres: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. Zoo ulica generała Wiktora Thommee 1 A 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.

Jak ma wyglądać nowe lotnisko? 2009 rok.

Wg biznes-planu udostępnionego w styczniu 2007 roku, przewidywano dwa terminale pasażerskie, terminal cargo, ogrodzenie lotniska, oświetlenie nawigacyjne lotniska, system ILS, modernizację DK, remont i wydłużenie DS (RWY) do 2 800 m, z jednoczesnym zwężeniem do 60 m, modernizacja i poszerzenie płyty postoju samolotów, budowa dwóch dróg szybkiego zjazdu z DS, parkingi i podjazdy do terminali. Dodatkowy pas startowy o nawierzchni trawiastej będzie miał wymiary 2 620 m x 300 m.

W marcu 2009 roku, ukończono nowe ogrodzenie lotnika, którego budowę rozpoczęto w 2008 roku. Droga startowa wymagała badań, aby stwierdzić konieczny zakres jej remontu-modernizacji.

Na terenie lotniska zaplanowano miejsce na stację kolejową. Ma ona połączyć lotnisko z Warszawą i Okęciem. W ramach tego projektu niezbędne będzie w Modlinie położenie 5,5 km nowych torów, modernizacja bocznicy kolejowej, budowa peronów oraz wiaduktu nad drogą krajową nr 62. Koszty związane z tymi inwestycjami pokryje samorząd województwa mazowieckiego. W budżecie województwa zarezerwowano na ten cel 60 mln zł. Samorząd nie wyklucza również ubiegania się o środki unijne na ten cel. Przejazd między obydwoma portami ma trwać 45-50 minut.

Koszt inwestycji to ok. 305 - 400 mln zł. Unia Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości 76,2 mln zł. Planowana przepustowość lotniska to około 1 500 000 pasażerów roczne.

Droga startowa wyposażona zostanie w system świateł podejścia I kat. oraz światła krawędziowe i progowe, a także oznakowanie poziome i pionowe.

Drogi kołowania (DK). W etapie początkowym przewiduje się wykorzystanie dwóch odcinków dróg kołowania poprzecznych DK-B i DK-D oraz łączącej ich drogi równoległej wzdłuż płyty PPS-1. Dopuszcza się kołowanie samolotów po drodze startowej tzw. back-track. Drogi kołowania wymagają poszerzenia do szerokości normatywnych 23+2 x 7,5 m. Zostaną one wyposażone w oświetlenie krawędziowe.

Płyta (płaszczyzna, płyta peronowa) postoju samolotów (PPS). Płyta pozostanie w obecnym kształcie, zostanie przeprowadzony remont nawierzchni. Samoloty będą ustawiane w systemie „na własnym ciągu" umożliwiając pasażerom piesze dojście do samolotu. W dalszym rozwoju lotniska możliwy będzie do zastosowania system „push-back". Płyta zostanie odpowiednio oznakowana i oświetlona projektorami.

Pomoce nawigacyjne. Planuje się wyposażenie lotniska w NDB, DVOR/DME, ILS. Zostanie również zainstalowany pełny system świateł podejścia. Droga startowa na obydwu kierunkach wyposażona zostanie w wizualny wskaźnik ścieżki schodzenia PAPI. Na lotnisku zostanie zainstalowana wieża mobilna, której zadaniem będzie kontrola zbliżenia oraz kontrola płyty lotniska. Przy wieży zainstalowany zostanie system Meteo.

Terminal. Podstawowym obiektem kubaturowym na lotnisku będzie terminal pasażerski o konstrukcji stalowej i powierzchni zabudowy ok. 7 500 m2, z częścią na antresoli o powierzchni ok. 2 000 m2. Odloty i przyloty zlokalizowane będą na tym samym poziomie.

Parkingi. Na terenie lotniska zaplanowano początkowo działanie trzech parkingów na łącznie 877 miejsc postojowych. W związku z prognozowanym wzrostem liczby pasażerów w dalszej przyszłości dokonana będzie rozbudowa parkingów (do ok. 1 300 miejsc).

Hangary. Na terenie lotniska znajdują się trzy hangary. Mały hangar przeznaczono na potrzeby lotniskowej straży pożarnej. Duży hangar nr 1 zaplanowano na potrzeby służb technicznych i utrzymania lotniska, natomiast duży hangar nr 2 przewidziany jest do obsługi technicznej samolotów. Obiekty te wymagają znacznych prac modernizacyjnych.

Inne obiekty istniejące. Domek pilotów, zarząd portu, kotłownia i dwie stacje trafo przeznaczono dla odpowiednich, przewidzianych programem funkcji. Obiekty te zostaną gruntownie przebudowane. MPS ( magazyn materiałów pędnych i smarów ). Dla potrzeb lotniska cywilnego przewiduje się wykorzystanie MPS-1. Ze względu na czas i koszty modernizacji, w początkowym etapie planuje się tankowanie samolotów bezpośrednio z autocystern.

Cargo. W dalszej przyszłości planowana jest budowa Terminala Cargo o przepustowości 15 tys. ton rocznie.

Dane Lotniska obecnie. 2009 rok.

Lotnisko określane jest jako Międzynarodowy Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Posiada kod ICAO – EPMO. Jedna DS o wymiarach 2 500 m x 60 (80) m, na kierunku 08/26 z nawierzchnią asfalto-betonową.

Lotnisko ma powierzchnię 579,16 hektarów. Na terenie znajduje się 49 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 17 973 m2. Dwa składy paliw mają zbiorniki o łącznej pojemności 2 100 m3. Na lotnisku znajdują się 3 hangary, o łącznej powierzchni użytkowej 10 567 m2 i kubaturze 82 000 m3. Dwie bocznice kolejowe. Obiekt koszarowo-biurowy o łącznej powierzchni użytkowej 1 336 m2. Dwa byłe porty lotnicze. Nawierzchnie utwardzone o powierzchni 446 487 m2 i trawiaste. Obiekt jest zasilany energią elektryczną 15 KW, posiada sieć wodociągową i kanalizacyjną, dwa autonomiczne ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków.

Plan Lotniska Modlin 2009 rok. Zdjęcie LAC
Plan Lotniska Modlin 2009 rok. Zdjęcie LAC

Hangary w Modlinie. 2009 rok. Zdjęcie google
Hangary w Modlinie. 2009 rok. Zdjęcie google

Wieża na Lotnisku Modlin. 2007 rok. Zdjęcie LAC
Wieża na Lotnisku Modlin. 2007 rok. Zdjęcie LAC

Opracował Karol Placha Hetman