Lotnisko w Mińsku Mazowieckim 2010r.


Kraków 3.02.2010r.
Lotnisko Mińsk Mazowiecki
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">


Lotnisko Mińsk Mazowiecki na mapie Polski. 2010r.


Lotnisko Mińsk Mazowiecki, satelita. 2010r.

Miasto Mińsk Mazowiecki.

Herb Miasta Mińsk Mazowiecki.

Historia Mińska Mazowieckiego.
Historia Miasta sięga ponad 600 lat. Od dnia 29.05.1421r. miejscowość posiada prawa miejskie. Nazwa Mińska pochodzi od rzeki Mieni, której etymologia jest z kolei związana ze słowem "mienić". Przymiotnik "Mazowiecki" ma odróżniać miasto od Mińska na Białorusi. Miasto w czasie swojej historii kilkukrotnie zmieniało nazwę ( w średniowieczu wynikało to bardziej z rozwoju Języka Polskiego niż konkretnych zmian ). Początkowo osada zwana była różnie – Mieńsk, Mensk i Mińsk. Nazwa ta przetrwała do 1868r., kiedy to okupant moskiewski zmieniły ją na Nowomińsk. Dzisiejsza nazwa została natomiast nadana miastu 7.07.1916r. Dopuszczalnym urzędowo skrótem jest Mińsk Maz. Mieszkańcy stosują także MMz. Jest to także oficjalny skrót nazwy stacji kolejowej.
Prawa miejskie nadał miejscowości książę mazowiecki Janusz I Starszy, a pierwszym właścicielem Miasta był Jan z Gościeńczycy herbu Prus III. Parafia została założona w 1422r., a kościół wybudowano przy Starym Rynku. 
Spokojny rozwój Rzeczypospolitej i Mińska Mazowieckiego przerwał potop szwedzki. Szwedzi spalili miasto i wymordowali spora grupę mieszkańców. Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej w 1816r. Mińsk Mazowiecki stał się stolicą obwodu stanisławowskiego. W czasie Powstania 
Listopadowego i Powstania Styczniowego okolice Mińska Mazowieckiego były terenem licznych walk z okupantem. W 1867r. oddano do użytku całą linię kolejową Warszawa-Terespol. 
W 1918r. odzyskaliśmy niepodległość i do Miasta powróciły Polskie władze. 
Podczas wojny Polsko-sowieckiej, po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej, w dniu 17.08.1920r., miało tu miejsce połączenie sił Polskich i pochód na wschód. 
W Mieście stacjonował 7 Pułk Ułanów Lubelski, który bohatersko walczył w wojnie obronnej 1939r.. Podczas okupacji niemieckiej nastąpiło tragiczne prześladowanie społeczności wyznania mojżeszowego, która do tej pory przez kilkaset lat mieszkała w Mińsku Mazowieckim. „Bohaterscy” niemcy doprowadzili do całkowitej eksterminacji tej społeczności. W czasie II wojny światowej Armia Krajowa i Gwardia Ludowa prowadziły w Mińsku Mazowieckim działalność dywersyjną. Po opuszczeniu miasta przez niemców AK przejęło nad nim kontrolę w dniu 30.07.1944r., ale nazajutrz ( 31.07.1944r. ) weszli już sowieci i zaczęła się nowa okupacja. W nocy z 2 na 3.03.1945r. sowieci ( NKWD ) zamordowało 7 przedstawicieli mińskiej elity, w tym burmistrza Hipolita Konopkę.
W 1945r. Miasto liczyło zaledwie 10 500 mieszkańców, głównie kobiet i starców. 
W dniu 1.06.1974r. po reformie administracyjnej Mińsk Mazowiecki wszedł w skład Województwa Siedleckiego. W 1984r. Miasto powiększono o miejscowość Kędziarki i Anielinę. 
Po reformie administracyjnej w 1999r. Miasto weszło w skład Województwa Mazowieckiego. 

Miasto Mińsk Mazowiecki.
Miasto położone jest w odległości 40 km od centrum Warszawy, w Województwie Mazowieckim i stanowi część aglomeracji Warszawskiej. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy. W 2008r. Mińsk Mazowiecki zamieszkiwało 38 181 osób. Miasto jest ważnym ośrodkiem handlowym, usługowym i przemysłowym. Ma wyższą szkołę i 6 szkół średnich. W Mińsku znajduje się kilkanaście obiektów wpisanych na listę zabytków oraz całe obszary zabudowy chronione przez plan zagospodarowania przestrzennego. 
Herbem Mińska Mazowieckiego jest Leliwa, a patronem Jan Chrzciciel.
Mińsk Mazowiecki leży na Wysoczyźnie Kaszubskiej we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Geograficznie jest to Nizina Południowo-Podlaska, a historycznie i kulturowo Mazowsze.
Miasto jest ważnym węzłem drogowym. Przez Mińsk Mazowiecki na kierunku wschód-zachód przebiega Droga Krajowa Nr 2 ( Świecko-Terespol ), a na kierunku północ-południe Droga Krajowa Nr 50 ( Ciechanów-Ostrów Mazoiwecka, tranzytowa obwodnica Warszawy ), oraz Droga Wojewódzka Nr 802 ( do Seroczyna koło Stoczka Łukowskiego ). Odległość drogowa do Lublina wynosi 140 km, do Brześcia 162 km, a do Białegostoku 180 km.
W 2008r. zakończono projektowanie odcinka autostrady A2 będącego północną obwodnicą miasta, uzyskano także wszystkie zgody oraz rozpoczęto procedurę przetargową. Budowę rozpoczęto 24.08.2009r.. Od tej arterii komunikacyjnej poprzez węzeł drogowy będzie dojazd do Portu Lotniczego, o ile taki powstanie, o czym piszę poniżej.
Miasto jest ważnym szlakiem kolejowym, na kierunku Warszawa-Siedlce i na kierunku Tłuszcz-Pilawa. Pierwsza z nich to linia kolejowa E20 ( berlin-Warszawa-Terespol-moskwa ). Najwięcej pociągów jeździ do Warszawy ( 6 pospiesznych, 40 osobowych do centrum i 1 osobowy do Warszawy Wschodniej ) i Siedlec ( 6 pospiesznych i 20 osobowych ). Najdalsze jest połączenie z Moskwą. Przez Mińsk Mazowiecki przejeżdżają także pociągi, które tu się nie zatrzymują. 


Dworzec Kolejowy Mińsk Mazowiecki. 2008r.

Historia Lotniska Mińsk Mazowiecki – Janów.
Niewiele jest informacji na temat Lotniska w pierwszym okresie jego istnienia. Wiadomo, że było wykorzystywane podczas II wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu. Ale słaba jego infrastruktura powodowała, że o lotnisku niemal by zapomniano. Z początkiem 50-tych lat XX wieku, na skutek wojny w Korei, Stalin podjął decyzję o gigantycznym rozwoju Polskiego Lotnictwa. Ponad nasze potrzeby i możliwości. W ogromnie zniszczonym kraju, gdzie głównym celem było utrwalanie władzy ludowej. W jednostkach wojskowych z dnia na dzień przybywało samolotów. Powstawały nowe pułki i budowano nowe lotniska. Właśnie w tym momencie przypomniano sobie o Lotnisku Mińsk Mazowiecki. Podjęto decyzje o jego rozbudowie. Wybudowano nową, betonową DS. i DK oraz indywidualne stanowiska postoju samolotów. Do tego momentu DS. była tylko gruntowa-trawiasta. Zbudowano skład paliw i skład amunicji. dla żołnierzy pobudowano baraki. 
W 1956r. podjęto decyzje o przeniesieniu 1 PLM Warszawa i 21 Samodzielnej Eskadry Pościgowej do Mińska Mazowieckiego. W lipcu 1957r. Pułk ostatecznie przebazowano na lotnisko w Janowie koło Mińska Mazowieckiego. Kadra Pułku, a przede wszystkim żołnierze służby zasadniczej, wiele godzin musieli spędzić przy porządkowaniu terenu, wykonaniu dróg wewnętrznych i chodników. 
W tym miejscu nasuwa mi się następujące spostrzeżenie. Lotnisko mimo to, że jest podobne strukturalnie do innych lotnisk tego typu w Polsce ma swoją specyfikę. Wynika ona z biegnącej niemal za płotem ważnej trasy drogowej, a nieco dalej jeszcze ważniejszej trasy kolejowej. Lotnisko nie schowało się jak większość innych wśród gęstych zespołów leśnych. Nie rozwinął się specyficzny system garnizonu leśnego. Kadra mogła mieszkać w samej Warszawie, a żołnierzy służby zasadniczej każdą przepustkę mogli spędzać w Stolicy. Również okolicznym mieszkańcom wojsko nie za nadto utrudniało życie. Liczne wioski wokół lotniska, a w nich liczne gospodarstwa rolne, nigdy nie były tak bardzo zagrożone wysiedleniem jak to było w innych przypadkach.
W 1957r. 1 PLM dysponowały myśliwcami typu Lim-1/2 oraz pierwszymi Lim-5, a 21 SEP dysponowała 12 samolotami MiG-17 PF. Samoloty te posiadały pokładowe celowniki radiolokacyjne, które zapewniały przechwycenie celów w każdych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy. Lecz już w 1957r. 21 Samodzielna Eskadra Myśliwska została wcielona w struktury 1 PLM i przestała istnieć. 
W kwietniu 1960r. na stan Pułku wpisano klucz ( 4 ) myśliwców Lim-5 P. Odpowiednik sowieckich MiG-17 PF. W lipcu 1960r. te i inne samoloty z Pułku wzięły udział w paradzie lotniczej nad polami Grunwaldu. 
W 1961r. Lotnisko Mińsk Mazowiecki stało się miejscem pierwszego pokazu sowieckich MiG-21 dla Polskich oficerów. Niewielka odległość od Warszawy czyniła z Lotniska Mińsk Mazowiecki dobre miejsce do zapraszania delegacji z bloku układu warszawskiego. 
Do Mińska Mazowieckiego pierwsze samoloty naddźwiękowe typu MiG-21 trafiły w połowie września 1963r., niemal jednocześnie z 62 PLM i 11 PLM. Było to 6 sztuk MiG-21 F-13, które wpisano na stan 1 Eskadry.
W 1964r. Pułk otrzymał pierwsze maszyny MiG-21 PF wyposażone w stacje radiolokacyjne RP-21. Do końca 1964r. na stanie Pułku było już 8 MiG-21 PF. Samoloty te zastąpiły użytkowane do tej pory w pułku MiG-17 PF oraz MiG-21 F-13, które przekazano innym jednostkom. Dzięki rotacji sprzętu, głównie z 11 PLM w 1965r. 1 Eskadra 1 PLM posiadała 12 MiG-21 PF i 2 MiG-21 U.
W dniu 30.06.1966r. wydarzyła się w Pułku pierwsza katastrofa na samolocie typu MiG-21 PF. Niestety por pilot Władysław Betka zginął. Katastrofa opisana jest w osobnym rozdziale.
Jak się okazało samoloty MiG-21 PF zagościły w Pułku niezwykle długo, bo do 1989r., kiedy to zostały zastąpione przez MiG-21 M ze zlikwidowanego Pułku z Goleniowa.
Z dniem 15.05.1966r. Pułk został przeformowany na nowy etat Nr 6/461, w wyniku czego powstał 22 Dywizjon Dowodzenia Lotami i 56 Batalion Zabezpieczenia.
W 1966r. Pułk razem z pilotami z 3 PLM, w ramach obchodów 1000-Lecia Polski uformował ugrupowanie pod nazwą Grot-Centrum złożone z 16 maszyn MiG-21 PF.
W 1968r. wyznaczone załogi Pułku wzięły dział w strzelaninach k.p.r. na poligonie na terenie ZSRS.
W styczniu 1971r. na stan przyjęto partię 10 MiG-21 PF z rozformowanego 13 PLM w Łęczycy.
Jesienią 1971r. na terenie lotniska w Mińsku Mazowieckim wznowiono rozgrywanie zawodów lotniczych, tym razem o tytuł Mistrza Walki Powietrznej. W latach 60-tych i 70-tych jednostka kilkakrotnie z powodu remontu lotniska przebazowaywała się na zapasowe Lotnisko Szczytno-Szymany.
Z końcem 70-tych lat Pułk przejął 11 MiG-21 PF, z 39 PLM. Następnie w 1982r. kolejne 6 MiG-21 PF z innych jednostek.
W 1988r. w wyniku rozformowania 39 PLM wszystkie pozostałe samoloty MiG-21 PF przejął 1 PLM, który dzięki temu miał na stanie 36 MiG-21 PF i 7 MiG-21 U. W kolejnych latach na stanie 2 Eskadry pojawiły się MiG-21 M, PFM, gdyż 1 Eskadra otrzymała MiG-29, a samoloty MiG-21 PF w 1989r. skasowano.
Druga połowa 80-tych lat stała się początkiem dużego kryzysu w wojskach lotniczych, którego końca jeszcze w 2000r. nie było widać. W tych warunkach postanowiono choćby nieznacznie poprawić ten stan rzeczy i Polska zdecydowała się na zakup minimalnej liczby jedynych dostępnych dla nas myśliwców pola walki ( frontowych ) MiG-29.
Kupując samoloty MiG-29 staliśmy się 10 na świecie państwem użytkującym ten typ myśliwca. Pierwsze 4 maszyny MiG-29 ( 9.12 ) i 3 MiG-29 UB pojawiły się w Polsce na przełomie lipca / sierpnia 1989r. ( 31.07.1989r. ). Umieszczono je właśnie w Mińsku Mazowieckim w 1 PLM „Warszawa”. Numery seryjne MiG-29 ( 9.12 ) nr; 35070, 35111, 35114, 35115, MiG-29 UB nr; 14615, 14664, 14670.


Na zdjęciu widoczne wszystkie pierwsze 7 egzemplarzy myśliwców MiG-29. 1989r.Pierwszy publiczny pokaz MiG-29 ( 9.12 ) nr 35070 nb 70 w dniu 19.08.1989r.

Kolejne 5 sztuk MiG-29 ( 9.12 A ) przyleciało do Polski 2.10.1990r. Numery seryjne; 26365, 26367, 26383, 26389, (?). Były one pilotowane przez pilotów sowieckich. Towarzyszył im samolot An-12 z ekipą techniczną. Tylko ona miała prawo obsługi samolotów do czasu oficjalnego ich przekazania w dniu 30.10.1990r. stronie Polskiej. Samoloty były fabrycznie nowe i wyposażone w stacje radiolokacyjną RS-2 MPolski MiG-29 ( 9.12 ) z drugiej partii dostarczonej 2.10.1990r. 
Jeszcze bez znaków rozpoznawczych i numerów burtowych.

W sumie te 12 maszyn pozwoliło na przezbrojenie 1 Eskadry, ale były siłą symboliczną i nie mogły przewartościować potencjału militarnego. 2 Eskadra posiadała na wyposażeniu samoloty MiG-21 M przebazowane z Goleniowa w miejsce MiG-21 PF. 
W dniu 13.01.1992r. po blisko 3-letnim okresie szkolenia podstawowego i taktycznego 1 eskadra 1 PLM „Warszawa” z Mińska Mazowieckiego rozpoczęła dyżury w systemie obrony powietrznej Polski. Ze względu na newralgiczne położenie Mińska Mazowieckiego, jako najbliżej położona baza granicy wschodniej i braku środków ostrzegania nad wschodnią granicą, spowodowały nałożenie na MiG-29 dyżurów w sposób nietypowy dla pułków Polskich Sił Powietrznych, tzn. są one gotowe do startu 24 godziny na dobę. Takiej decyzji domagał się Sejm RP. 
W okresie 3-lat wykonano kilka ćwiczeń w ostrym strzelaniu z działek i pociskami rakietowymi na poligonie morskim Ustka.
Wprowadzenie nowych samolotów zbiegło się ze zmianami społeczno-ustrojowymi w Polsce. Dzięki temu w lotnictwie rozpoczął się powrót do kultywowania przedwojennych, lotniczych tradycji 1 pułku lotniczego. Pojawiły się nowe odznaki, nalepki i naszywki nawiązujące do chlubnych tradycji. 
Lotnisko w Janowie stało się miejscem wielu zagranicznych wizyt różnych szczebli, tym razem z całego świata. Ich stałym elementem stał się pokaz pilotażu na MiG-29 wykonywanych przez mjr pilota H. Chołuja i mjr pilota J. Wojtaszczyka. Szczególne bliskie kontakty dotyczyły współpracy wojskowej lotnictwa Polskiego z lotnictwem państw zachodnich. 
W pierwszej połowie 90-tych lat Czechy wystawiły na sprzedaż swoje myśliwce MiG-29, w liczbie 10 sztuk. Rząd Polski skorzystał z okazji i pozyskał te maszyny na przełomie grudnia 1995r., a stycznia 1996r. Transakcja polegała na wymianie maszyn za 11 sztuk nowych śmigłowców Sokół. 
Symboliczne przekazanie maszyn nastąpiło 19.02.1996r. oczywiście w Mińsku Mazowieckim. Od tego momentu 1 PLM posiadał na stanie 22 MiG-29, ( nadal jako jedyny w kraju, do czasu pozyskania samolotów MiG-29 z niemiec ).
W dniu 1.03.1999r. na lotnisku w Mińsku Mazowieckim zademonstrowano pierwsze 4 MiG-29 przystosowane do wykonywania zadań w ramach Sił Natychmiastowego Reagowania NATO oraz 6 pilotów przeszkolonych w tym zakresie. W połowie marca 1999r. na terenie lotniska odbyły się główne uroczystości wojskowe związane z przyjęciem Polski do struktur NATO, a samoloty rozpoczęły dyżurowanie bojowe w ramach ił sojuszniczych.
Z dniem 01.01.2001r., na skutek restrukturyzacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w miejsce 1 PLM powołane zostały dwie jednostki: - 23 Baza Lotnicza - jednostka logistyczna, która przejęła mienie gospodarcze 1 PLM oraz 1 Eskadra Lotnictwa Taktycznego - jednostka liniowa, która przejęła tradycje 1 PLM.
Z początkiem nowego wieku nadal podstawowym samolotem bojowym na Lotnisku Mińsk Mazowiecki był myśliwiec MiG-29 w liczbie 22 maszyn. Stan 1 ELT uzupełniały samoloty TS-11 Iskra. Oprócz maszyn bojowych na lotnisku bazowały samoloty z 2 ELŁ z samolotami An-2 i śmigłowcami Mi-2. Te statki powietrzne w 2009r. włączono w struktury 2 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.
Dla 1 ELT jak do tej pory najważniejszym był udział w 2006r. w misji PKW Orlik na Litwie. Opisane w osobnych rozdziałach.

Pokazy, festyny i pikniki. 
Niemal rokrocznie na Lotnisku Mińsk Mazowiecki dowództwo organizuje dni otwarte, pokazy i pikniki lotnicze. Bliskość Warszawy powoduje, że przybywa wielu sympatyków lotnictwa i to całymi rodzinami. 
W dniu 20.05.2006r. zorganizowano Piknik Lotniczy, który był połączony z obchodami 585 rocznicy powstania Mińska Mazowieckiego oraz 85-lecia powstania 1 Pułku Lotnictwa. Na uroczystościach obecni byli parlamentarzyści, władze lokalne, dowódcy wojskowi, a także seniorzy Polskiego Lotnictwa.
Podobnie jak w 2005r., główną atrakcją był pokaz dynamiczny samolotu MiG-29 pilotowanego przez kpt. pil. Witolda Sokoła. Na wystawie statycznej można było podziwiać inne MiG-29, TS-11 Iskra, M-28 w wersji transportowej i morskiej. Śmigłowce Mi-8 i Mi-2. Dwa samoloty pokazane na wystawie statycznej; MiG-29 nb 111 i 115 to maszyny które były w składzie PKW Orlik na Litwie.
Do atrakcji należy zaliczyć pokazy; skoków spadochronowych, pokazy modeli lotniczych oraz loty widokowe samolotami An-2 ( cena od 50 złotych ) lub PZL-35 Wilga.
Równolegle z pokazami lotniczymi w centralnej części PPS, na scenie, odbywały się występy artystyczne. Wystąpiły zespoły takie jak Jame Roma, Caro Dance i inni. Tuż obok urządzony był park zabaw dla dzieci, odbywał się również pokaz łucznictwa sportowego.
Pokazy w Mińsku Mazowieckim mają swoja kameralną atmosferę. Jest wszystko to co na Air Show Radom, ale w pigułce. Nie zobaczymy tu oczywiście samolotów z zagranicy, ale dla sympatyków lotnictwa dostęp do Polskiego sprzętu jest dużo bliższy. Można także uzyskać dużo więcej informacji lotniczych od pilotów i mechaników, którzy są bardziej dostępni i chętni do rozmowy. 

Podobny piknik ( festyn ) został zorganizowany 30.08.2008r. Była to jedna z imprez dla uczczenia 90-tej rocznicy powstania Polskiego Lotnictwa.

Zespół Biało Czerwone Iskry podczas festynu w Mińsku Mazowieckim. 30.08.2008r.

W dniu 30.08.2008r. była impreza typowo rodzinna, bo wszystkie statki powietrzne z biało-czerwoną szachownicą. I na dodatek po prostu nie można było się nudzić. Nie zabrakło przeróżnej maści stoisk, gastronomii, dmuchanych zjeżdżalni dla najmłodszych, a nawet dealerów samochodowych. Była orkiestra wojskowa i kompania honorowa.
Wojsko oprócz sprzętu latającego zademonstrowało samochody obsługi naziemnej i wozy straży pożarnej. Zaprezentowano także samochody bojowe z których korzystają nasi żołnierze na misjach. W tym „Dzik”, z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, w tym gilotyną do przecinania lin, które wrogowie rozpinają pomiędzy drzewami, aby ściąć głowę strzelcowi w górnej wieżyczce.
Ale przejdźmy do tego co nas najbardziej ciekawi, czyli samolotów i śmigłowców. Na wystawie statycznej zademonstrowano aż 15 typów statków powietrznych, a w powietrzu kolejne 17 sztuk. Było na co popatrzeć.
Na centralnej płycie postojowej mogliśmy zobaczyć, sfotografować lub sfilmować następujące maszyny;
1. Jastrząb F-16 C Block 52 + nb/nr 4061. Ostatni egzemplarz dostarczony do 3/6 ELT w Krzesinach w dniu 12.12.2007r., na którym zademonstrowano pełne uzbrojenie podwieszane, łączne z zasobnikiem optoelektronicznym.
2. MiG-29 nb 115 który prezentował się we własnym domu, gdyż od samego początku należy do 1 ELT ( poprzednio 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ). Samolot w Polskim uzbrojeniu od 1989r. Niektórym uczestnikom festynu poszczęściło się i mieli okazje na kilka sekund zasiąść w jego kabinie, pod czujnym okiem oficera, bo przecież fotel wyrzucany jest uzbrojony.
3. Su-22 nb 4605. samolot w typowym kamuflażu z namalowanym na lewej burcie tygryskiem. Godłem 6 PLM-B w Pile, gdzie był prawie cały czas eksploatowany. Samolot w Polsce użytkowany od 1985r., a po 20 latach spisany ze stanu maszyn lotnych. Obecnie jest tzw. wydmuszką, czyli pozbawiony silnika, uzbrojenia i awioniki i stanie przypuszczalnie jako eksponat w Mińsku Mazowieckim.
4. MiG-21 MF nb 9114 to samolot minionej epoki. W Polskim uzbrojeniu od 1974r., a zakończył służbę czynną w Krzesinach. Samoloty tego typu ostatnie loty w służbie wykonały w 2003r.
5. MiG-21 UM nb 9233 to wersja szkolno-bojowa, dwumiejscowa MiG-21. Na uzbrojeniu od 1980r.
6. TS-11 Iskra nb 2001 to samolot który prezentował się we własnym domu. Zbudowany w 1987r., jako pierwszy egzemplarz 20-serii produkcyjnej. Jest czynny i należy do 1 ELT. Ma charakterystyczne pomalowaną przednią część kadłuba.
7. PZL-130 TC-I nb 051. Jeden z ostatnich seryjnych egzemplarzy. Samolot będący na stanie szkoły lotniczej i bazujący w Radomiu.
8. An-2 nb 4220. Typ powoli odchodzący do przeszłości, który przez długie dziesięciolecia stanowił podstawę lotnictwa transportowego i desantowego, zarówno w lotnictwie wojskowym jak i cywilnym.
9. M-28 nb 0207 wersji transportowej, użytkowany w Mińsku Mazowieckim. Był to reprezentant bogatej już ilości wersji zbudowanych w Polsce w oparciu o konstrukcję An-28.
10. Mi-14 PŁ nb 1001 Lotnictwa Marynarki Wojennej, który być może zostanie przebudowany na wersję ratunkową.
11. Mi-2 nb 8219 wielozadaniowy śmigłowiec, będący koniem roboczym wśród śmigłowców.
12. SW-4 nb 6607 nowy, udany wielozadaniowy śmigłowiec Polskiego Lotnictwa.
13. Mi-24 nb 728 w ciemnozielonym kamuflażu. Ten egzemplarz był prezentowany w czerwcu 2008r. na Pikniku Małopolskim w Czyżynach.
14. Mi-8 nb 660 będący własnością 36 Pułku Lotniczego na Okęciu i służący do przewozu VIP. Kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II przybywał do Polski, to taki śmigłowiec był wykorzystywany do Jego transportu.
15. An-26 nb 1403 z 13 Eskadry Lotnictwa Transportowego w Balicach. Samoloty tego typu kończą już swoją eksploatację. W Mińsku Mazowieckim nie było CASA-295, gdyż one obecnie są nieustannie w użyciu dla Polskich Sił Zbrojnych za granicą. A niedługo na Polskim niebie pojawią się C-130 Herkules z szachownicami.
W powietrzu;
1. CSS-13 rejestracja SP-YZN nr 42037 będący Polską odmianą sowieckiego Po-2. Samolot należy do Fundacji Polskie Orły i jest demonstrowany niemal na wszystkich imprezach lotniczych.
2. Sokół nb 0511 Polskiego Lotnictwa Marynarki Wojennej posłużył do zademonstrowania technik ratownictwa. 
3. Zespól Orlik zaprezentowała się na 7 maszynach, jak zwykle pokazał doskonały przelot. W tym roku zespół Orlik obchodzi 10-lecie istnienia. Składam im gratulacje.
4. Nad lotniskiem pojawiły się dwa F-16 C Block 52 + Jastrząb. Pierwszy raz Polscy piloci publiczne pokazali część możliwości tych samolotów. Nie były to już proste przeloty, ale dynamiczne figury na wznoszeniu i szybkie przeloty na małej wysokości. Bez zbędnej brawury. Gotowi do walki. Tak trzymać.
5. Dwa MiG-29 z Malborka zademonstrowały walkę powietrzną. Jak zwykle perfekcyjnie i widowiskowo. Znają wszystkie zakręty, bo latali w swoim domu, a poprzednio na Litwie. Lądowanie, rzadko publicznie prezentowane, z użyciem spadochronów hamujących. Charakterystyczny odgłos targanych portek, przy ich wypuszczeniu. To trzeba usłyszeć.
6. Biało-czerwone Iskry w formacji 4 maszyn. Równie widowiskowy piękny pokaz. Nienagrane szyki. Jak zwykle. Zarówno Orlik jak i Biało-czerwone Iskry używały smugaczy, lecz silny wiatr szybko rozganiał pozostawiany ślad. 

W dniu 27.05.2009r. 23 Blot i 1 ELT „Warszawa” wizytował Prezydent Rzeczypospolitej Pan Lech Kaczyński. Wizyta Prezydenta była integralną częścią uroczystych obchodów 61 rocznicy męczeńskiej śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, które odbywały się na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Na lotnisku dostojnego Gościa przywitał dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski wraz z dowódcą 23 BLot. płk dypl. pil. Robertem Cierniakiem oraz dowódcą 1 ELT ppłk dypl. Robertem Kozakiem. Po zakończeniu uroczystości organizowanych przez Społeczny Zespół ds. Przywracania Pamięci Narodowej Pan Prezydent na pokładzie śmigłowca Sokół z 36 SPLT odleciał do Maciejowic.

W dniu 29.05.2009r. ( piątek ), o godz. 20;15 przed Pomnikiem Lotnika zainaugurowano obchody święta 23 BLot i 1 ELT „Warszawa”, połączone z 588 rocznicą lokacji Mińska Mazowieckiego. Uroczystości rozpoczęła polowa msza św. celebrowana przez mińskich kapłanów. Lotnikom towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Odczytano okolicznościowy rozkaz Dowódcy Garnizonu Mińsk Mazowiecki, a następnie uroczyście odsłonięto symbole Krzyży „Virtuti Militari” na pamiątkowych obeliskach poświęconych 303 Warszawskiemu Dywizjonowi Myśliwskiemu im. T. Kościuszki oraz 1 Pułkowi Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Po apelu poległych złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystości zakończono salwą honorową i pokazem sztucznych ogni.
W następnym dniu 30.05.2009r. ( sobota ) odbył się festyn lotniczy na lotnisku. Niestety pogoda nie dopisała, mimo to przybyli mieszkańcy Ziemi Mińskiej oraz miłośnicy lotnictwa mogli zapoznać się z licznym sprzętem lotniczym. Na festynie zaprezentowano: dwa samoloty MiG-29, śmigłowiec W-3 „Sokół” z Lotniczej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, „Bryza-1R” z 30 Kaszubskiej Eskadry Lotniczej Marynarki Wojennej oraz zademonstrowano dwa lekkie samoloty typu „SkyRanger”. Przez złą pogodę nie pokazano żadnego samolotu w powietrzu.
Pokaz objął, także wycofane z eksploatacji bojowej samoloty Su-22 M 4 oraz dwa MiG-21. Na festynie nie zabrakło wystawy sprzętu wysokościowo-ratowniczego i sprzętu ubezpieczenia lotów. W pokazie wzięli udział także żołnierze Oddziału Specjalnego ŻW z Mińska Mazowieckiego prezentując swoje wyposażenie: opancerzonego "Dzika", wóz dowodzenia "Łoś" oraz pojazdy interwencyjne Land Rover Defender.

Port Lotniczy Janów
Po zmianach społeczno-gospodarczych w Polsce zapoczątkowanych w 1989r. nastąpił powolny, ale systematyczny rozwój lotnictwa cywilnego. Głównie w postaci lotów pasażerskich. Na Mazowszu samorządy lokalne Modlina, Sochaczewa, Radomia oraz Mińska Mazowieckiego zwróciły uwagę na możliwość wykorzystania lotnisk wojskowych do komunikacji cywilnej. Tym bardziej, że wojsko już ich tak intensywnie nie eksploatowało. W większości z nich powstały Spółki, które miałyby pobudować na tych lotniskach terminale. Sprawy nabrały rumieńców w 2004r. po przystąpieniu Rzeczypospolitej do unii europejskiej, a dodatkowym impulsem stał się światowy rozwój przewoźników niskokosztowych. 
W 2005r. w Mińsku Mazowieckim powstała Spółka. Prezesem Spółki Cywilny Port Lotniczy Mińsk Mazowiecki został pan Marian Jerzy Zięba. Spółka została w dniu 24.01.2006r. wpisana do KRS 0000249514. 
Już w 2007r. MON wyrażało chęć użyczania lotnisk wojskowych do celów transportu pasażerskiego i towarowego. Wśród nich znalazło się Lotnisko Mińsk Mazowiecki. Według wstępnych ustaleń wojsko miało przekazać część nieruchomości pod działalność powołanej Spółki. W grę wchodziły północne tereny lotniska. Dzięki temu ruch wojskowy i cywilny nie przeszkadzałby sobie nawzajem. Wspólny mógłby być tylko PS ( pas startowy ). 
Plany budowy cywilnego portu lotniczego na terenie wojskowej bazy lotniczej w Janowie koło Mińska Mazowieckiego napotkały istotną przeszkodę. Opublikowane pod koniec 2008r. rozporządzenie ministra z listą lotnisk wojskowych, które mogą być przekazane lub udostępnione samorządom, nie zawiera Mińska Mazowieckiego. Nie po raz pierwszy nasz Rząd na czele z premierem panem Donaldem Tuskiem torpedował poczynione wcześniej ustalenia i wyznaczone kierunki. A przypomnieć trzeba, że ten sam Rząd wpisał Lotnisko Mińsk Mazowiecki jako lotnisko wspomagające organizację mistrzostw europy w piłce nożnej w 2012r.. Więc, kto odprawi pasażerów na tym lotnisku?
Mimo to lokalne samorządy nie zamierzają rezygnować z dalszych starań. – „Po zapytaniach w różnych instytucjach i lotniczych i w ministerstwie infrastruktury powiedziano nam, żeby nie rozwiązywać spółki, bo będzie nowelizowane rozporządzenie” – powiedział burmistrz Mińska Mazowieckiego, pan Zbigniew Grzesiak.
Dlatego Spółka nadal poszukuje prywatnych inwestorów i kontynuuje przygotowania na terenach niewojskowych: – „Przygotowujemy dalej temat drogi dojazdowej do cywilnego portu lotniczego z pominięciem technicznego dojazdu wojskowego, bo we wszystkich materiałach, które są na dzień dzisiejszy publikowane na czas mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012r. Mińsk Mazowiecki jest wykazany jako lotnisko wspomagające lotnisko Okęcie” – dodał burmistrz Zbigniew Grzesiak.
W poprzednich latach Spółka uzyskała już zgodę Dowództwa Sił Powietrznych i decyzję lokalizacyjną wojewody. Węzeł zjazdowy na lotnisko jest też przewidziany w projekcie autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
Spółka ma oprócz typowych problemów, z którymi borykają się podobne tego typu spółki w Rzeczypospolitej jeszcze jeden chyba większy problem. Jest to konkurencja Modlina i Sochaczewa. Obie te Spółki są znacznie bliżej do podjęcia działalności niż Mińsk Mazowiecki. Mają już spore dotacje z Województwa Mazowieckiego. Czytałem w Internecie głosy rozgoryczonych mieszkańców Mińska Mazowieckiego, że przegrywają walkę o port lotniczy. Sadzę jednak, że co się odwlecze, to nie uciecze. Obecnie ( 2010r. ) jest stan zawieszenia.
Zdania co do celowości rozbudowy aż tylu lotnisk są podzielone. Według mojej subiektywnej oceny uznaję te dążenia za słuszne. Pamiętajmy, że lotniska te już istnieją, a wykorzystanie ich dla ruchu pasażersko-towarowego tylko podniesie celowość ich istnienia. Dzisiaj budowa nowego lotniska z terminalem to wydatek 500-800 milionów złotych, a przystosowanie lotniska wojskowego to zaledwie 50-100 milionów. 

Lotnisko Mińsk Mazowiecki obecnie. 2010r.


Lotnisko leży na terenie miejscowości Janów. Odległość od Mińska Mazowieckiego około 6 km w kierunku wschodnim.
Kod lotniska ICAO: EPMM. Współrzędne lotniska, szerokość geograficzna 52 stopnie 11 minut 44 sekundy N oraz długość geograficzna 21 stopni 39 minut 21 sekund E. Leży na wysokości 184 m nad poziomem morza.
Teren lotniska jest wydłużonym prostokątem. Jego długość wynosi około 4 800 m, szerokość około 1 200 m, a powierzchnia około 550 hektarów. Do tego należy doliczyć obiekty położone poza zasadniczym obszarem. Np. skład paliw.
Wymiary DS. 2 500 m x 80 m. Powierzchnia 200 000 m kwadratowych. Ma nawierzchnię betonową. Leży na kierunku 09/27, czyli idealnie wschód-zachód. Przez wiele lat DS. była znacznie mniejsza. Miała wymiary 40 m x 2 000 m. Co istotne to istnieje możliwość jeszcze znaczniejszego jej wydłużenia.
Równolegle do DS. od strony północnej usytuowana jest awaryjna, gruntowa-trawiasta DS. Po stronie południowej umieszczono równoległą główna DK. Łączą się one poprzez cztery DK. Lotnisko posiada cztery PPS. Dwie bardzo duże i dwie niewielkie umieszczone przy skrajach. Zachodnia duża PPS ma wymiary około 700 m x 80 m i powierzchnie 56 000 m kwadratowych. Wschodnia duża PPS ma wymiary około 500 m x 80 m i powierzchnię 40 000 m kwadratowych. To na tej płycie odbywają się festyny i pikniki. Dwie małe płyty mają wymiary około 110 m x 70 m każda i powierzchnie około 800 m kwadratowych każda z nich. Wszystkie nawierzchnie są betonowe. Tylko gdzieniegdzie nawierzchnia jest asfaltowa. Łączna powierzchnia przeznaczona do kołowania samolotów wynosi około 330 000 m kwadratowych. Nawierzchnia po ostatnich remontach jest w stanie utrzymać ciężar każdego samolotu. 
W zachodniej części rozśrodkowania samolotów umieszczono 12 schronohangarów mieszczących po jednym samolocie MiG-29. Także w tej części umieszczono stanowisko prób silnikowych. We wschodniej części lotniska przewidzianej pierwotnie także na strefę rozśrodkowania, umieszczono strzelnicę. 
Lotnisko dysponuje jednym dużym hangarem. Ma on w podstawie około 80 m x 50 m. W nim przeprowadza się przeglądy i remonty samolotów. 
Lotnisko wyposażone jest także w WKL, która obecny kształt uzyskała około 1990r.


WKL na Lotnisku Mińsk Mazowiecki. 2008r.


Mobilne Stanowisko Kierowania Lotami na podwoziu samochodu Star. 2008r.

Infrastruktura lotniska pod względem łączności, radiolokacji i dowodzenia jest bardzo rozbudowana. Oprócz stałych budowli, działających w tych obszarach, jednostka dysponuje systemami mobilnymi. Przypomnę, że Mińsk Mazowiecki był pierwszą jednostką włączoną w system działania w strukturach NATO. Przez wiele lat jako jedyne lotnisko z samolotami MiG-29 wypracowało własną specyfikę, której nie spotkamy na innych lotniskach. Na dodatek jest to najdalej wysunięte na wschód lotnisko z samolotami bojowymi. Lotnisko Malbork, jako drugie z samolotami MiG-29, korzystało pełnymi garściami z doświadczeń Mińska Mazowieckiego. Ta specyfika wymusiła powstanie odpowiedniego zaplecza służącego nauce i utrwalaniu zdobytej wiedzy i umiejętności. Na zapleczu powstały sale z różnymi trenażerami; samolotów i taktyki bojowej. 
Na terenie lotniska jest około 200 budynków i budowli. Drogi wewnętrzne, przeznaczone dla ruchu samochodowego i pieszego mają nawierzchnię asfaltową. 
Lotnisko posiada nowoczesne służby przeciwpożarowe i służby utrzymania w stałej gotowości powierzchni lotniskowych.
Obecnie Mińsk Mazowiecki jest nowoczesną bazą lotniczą, w standardzie wypracowanym przez Polskich specjalistów.

Opracował Karol Placha-Hetman