Lotnisko w Balicach historia część 6 2015r.


Kraków 19.11.2015r.

Lotnisko Balice

Część 6


Tytułem wstępu

W Części 5 przedstawiłem artykuł o modernizacji linii kolejowej z portu lotniczego do centrum miasta Krakowa i dalej do Wieliczki. W tym artykule omówię zmiany jako zaszły i nadal zachodzą na Lotnisku Balice imieniem Świętego Jana Pawła II.

Od 2008r., oficjalna nazwa Lotniska Balice brzmi: Kraków Airport. Poprzednia oficjalna nazwa to: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków –Balice Sp. z o.o. Zmiana była dokonana w celach marketingowych. Osobiście nadal używam i będę używał nazwy Lotnisko Balice. Głównie z powodów historycznych. Ta nazwa od razu lokalizuje obiekt. Po drugie, Lotnisko Balice jest dwu-funkcyjne: cywilno-wojskowe. Wojsko na Lotnisku Balice funkcjonuje jako 8 Baza Lotnictwa Transportowego. Wielu osobom nazwa Kraków Airport się nie podoba. Uważają, że jest to mix Języka Polskiego z angielskim. Podzielam tę opinię. Dlaczego nie przyjęto nazwy Lotnisko Jana Pawła II? Największego z Rodu Polaków. W Gdańsku jest promowana nazwa Airport Lech Walesa (bez Polskich znaków). Lotnisko o nazwie John F. Kennedy International Airport jest rozpoznawalne na całym świecie i wszyscy wiedzą, że jest ono w New York-u.

Prezesem Kraków Airport od 2007r., był Pan dr Jan Pamuła. Za jego kadencji Lotnisko Balice otrzymało kilka wyróżnień między innymi: Medal Europejski dla Usług, Awionetka 2010, Skrzydła Merkurego czy Grand Prix dla magazynu Kraków Airport. Port rozwijał się. Wzrastała liczba linii lotniczych i połączeń. W planach było uzyskanie zdolności jako portu przesiadkowego.

Po wycofaniu się PLL LOT z obsługiwania tras z Krakowa za Wielką Wodę liczono iż połączenie z Chicago i Toronto przejmie Air Italy, oferując przewóz samolotami Boeing 767. Planowano loty dwa razy w tygodniu. W perspektywie miały być loty do New York, Miami i w Europie do Pragi i Budapesztu. Niestety bilety miały być stosunkowo drogie. Miały być, bo przewoźnik wycofał się. Wspomnę, że Pan dr Jan Pamuła mówił, że „Nikt mi do tej pory nie wytłumaczył, jak to się dzieje że przy średniorocznym obłożeniu lotów Kraków-Chicago na poziomie 86%, takie połączenie mogło być nieopłacalne. Walczyłem o to połączenie i walczę nadal, bo uważam, że jest ono opłacalne. ” Do końca 2015r., nie udało się przywrócić tego połączenia.Terminal 2015r.

Kilka lat temu oddano do użytku rozbudowany terminal, a już w 2009r., przygotowano plany zupełnej jego przebudowy, aby był zdolny do obsługi 9 000 000 pasażerów.

Jednak realizacja planów trafiała na różne większe i mniejsze trudności, jak na przykład zintegrowany raport oddziaływania na środowisko. Poprzednio raporty były wykonywane osobno dla każdej inwestycji. Teraz musiał być zintegrowany, a jego przygotowanie zajęło kilka miesięcy. W dodatku każde opóźnienie rozpoczęcia inwestycji mogło wpłynąć na zachwianie płynności finansowania inwestycji.

Umowę na projekt wykonawczy przebudowy terminalu z Agencją Projektową APA Czech-Wróbel-Duliński zawarto w marcu 2010r. W 2011r., był gotowy projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycję rozpoczęto realizować w połowie 2012r.

Znakiem identyfikującym Lotnisko Balice jest teraz nowa frontowa część terminalu w formie szklanego odwróconego pryzmatu. Nowy terminal ma kubaturę 450 000 m3. Po zakończeniu rozbudowy i przebudowy istniejącego terminalu pasażerskiego pasażerowie mają do dyspozycji powierzchnię ponad 56 000 m2, co było znaczącym wzrostem w stosunku do poprzedniej powierzchni wynoszącej około 15 000 m2. Projekt przewidywał budowę trzech wież dla rękawów, z opcja dobudowy kolejnych dwóch. W pierwszym etapie oddano do użytku nową część wschodnią, gdzie umieszczono strefę przylotów z salą odbioru bagażu wyposażoną w trzy karuzele. W drugim etapie przebudowie poddano dotychczasowy terminal. Terminal jest dostosowany do obsługi pasażerów na kierunkach Schengen i Non Schengen. Obiekt jest przystosowany do obsługi pasażerów niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi. W terminalu znalazła się także strefa dla obsługi lotnictwa typu General Aviation oraz strefa dla VIP. Ostatecznie terminal posiada 34 stanowiska check-in, 18 bramek (gates), cztery nowe poczekalnie, liczne sklepy, restauracje i toalety.


Otwarcie wschodniej części nowego terminalu oznaczonego jako T4 nastąpiło w dniu 28.09.2015r., niemal zgodnie z planowanym terminem. W liberalnej prasie pojawiły się głosy o rewolucji na Lotnisku Balice. W rzeczywistości jest to prawidłowy rozwój Portu Lotniczego, który ewoluuje dostosowując się do potrzeb rosnącego ruchu pasażerskiego. I to jest prawidłowe postępowanie osób odpowiedzialnych za transport komercyjny.

Pierwsi pasażerowi, którzy skorzystali z nowego terminalu byli podróżni odlatujący do Warszawy o 5:40 oraz przylatujący z Warszawy i Brukseli kolejno o 8:30 i 8:40. Warto wiedzieć, że do czasu przebudowy starej części terminalu, pasażerowie wylatujący z bagażem rejestrowanym zgłaszali się najpierw w starej części budynku, gdzie znajdowały się stanowiska odprawy biletowo-bagażowej, a następnie wychodzili z budynku i przechodzili do nowego obiektu. Osoby podróżujące wyłącznie z bagażem podręcznym i posiadające karty pokładowe udawały się od razu do nowego budynku.

Uroczyste otwarcie nowej części terminala Międzynarodowego Portu Lotniczego odbyło się również w dniu 28.09.2015r., o godzinie 14;00. Zaproszeni goście dodarli na lotnisko pociągiem, który odjechał z dworca Głównego Kraków o godzinie 13;05. Poświecenia nowego obiektu dokonał J.E. kardynał Stanisław Dziwisz.

Jednoczesne uruchomiono pierwszą wieżę z rękawem, z którego skorzystali pierwsi pasażerowie.

Wartość inwestycji realizowanej od kwietnia 2013r., do września 2015r., przez włoską firmę Astaldi S.p.A. wynosi 368,88 mln złotych brutto. Oddanie do użytku całej inwestycji nastąpi latem 2016r.
Płyta peronowa

Zwiększony ruch pasażerski wymagał modernizacji dotychczasowej płaszczyzny peronowej oraz jej znacznego powiększenia zajmując także teren byłej oczyszczalni ścieków. Prace rozpoczęto w 2012r. Nowa płyta peronowa uzyskała 15 stanowisk obsługi samolotów. W zależności od ustawienia samolotów: Pierwsza wersja: 6 stanowisk dla kodu B (CRJ 900), 9 stanowisk dla kodu C (B 737-800). Druga wersja: 6 stanowisk dla kodu B (CRJ 900), 5 stanowisk dla kodu C (B 737-800) oraz 3 stanowisko dla kodu E (B 747, B 777, A 330). Na obecną chwilę, płyta peronowa wystarczy dla obsługi lotniska co najmniej 15 lat. Dlatego nie ma konieczności jej rozbudowy w kierunku zachodnim. W przyszłości istnieje możliwość powiększania płyty peronowej w kierunku zachodnim, co umożliwi jednoczesną obsługę nawet 30 maszyn kodu C.

Płyta peronowa od początku 2011r., dysponuje dwoma łącznikami do głównej drogi kołowania. Nowy łącznik zbudowano ze wschodniej strony w 2010r. Dzięki temu ilość operacji lotniczych wzrosła z 17 do 30 na godzinę.
Wieża Kontroli Lotów TWR

WKL (TWR) powstała kilkadziesiąt lat temu i nadal pełni swoje zadanie. Jej obsługą zajmuje się Wojsko Polskie, a dokładnie 8 Baza Lotnictwa Transportowego, razem z Agencją Żeglugi Powietrznej. Problem jednak w tym, że z obecnej TWR nie widać płyty peronowej. Już w 2011r., planowano budowę nowej TWR na działce należącej do Portu Lotniczego Kraków – Balice. Miejsce to znajduje się w pobliżu zachodniego łącznika płyty peronowej z główną drogą kołowania, co zapewniłoby dobry widok na pole wzlotów i płytę peronową. Działka ta ma powierzchnię około 8 800 m2. Rozpoczęcie budowy przewidziano na czerwiec 2012r., a oddanie do użytku we wrześniu 2014r. Do końca 2015r. Inwestycja nawet nie została rozpoczęta. Faktem jest, że nie jest to inwestycja priorytetowa.

Wieża kontroli ruchu nie tylko pełni funkcje operacyjne, ale również wizerunkowe. Jest wyróżnikiem każdego lotniska. Zwycięskim projektem okazał się plan wykonany przez firmę PROCHEM S.A. Cena projektu wyniosła 723 240 złotych. Obiekt miał być posadowiony na działce o powierzchni 8 800 m2. Jego wysokość to 32,5 m n.p.t. Poziom operacyjny wieży to wysokości 26,2 m n.p.t. Powierzchnia użytkowa wieży 1 651,5 m2, przy całkowitej powierzchni 2 485 m2. Kubatura obiektu 12 550 m3.


Nowa stacja radiolokacyjna i radiolatarnia DVOR/DME

Nową stację radiolokacyjną ustawiono w miejscu poprzedniej pracującej przez 15 lat. Nowa stacja ma dużo lepsze parametry pracy. Dokładność wskazania wysokości rzędu 25 ft. Precyzyjniejsze jest wskazanie bieżącej prędkości statku powietrznego, kierunku magnetycznego, prędkości pionowej. Koszt inwestycji 25 milionów złotych. Termin realizacji 2014r.

Radiolatarnia DVOR/DME wraz z infrastrukturą teletechniczną. Wykonawcą dokumentacji i robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBUD S.A. z Poznania. Koszt inwestycji około 3 miliony złotych. Termin realizacji 2014r.

Modernizacja NDB Bliższa Kraków. Modernizacja polegała na wykonaniu nowego zasilania energetycznego i połączenia teletechnicznego oraz modernizacji zagospodarowania i wyposażenia obiektu NDB. Obiekt został przejęty przez służby cywilne. Termin realizacji 2014r.


Hangar LPR

Stary hangar zlokalizowany w pobliżu płyty peronowej zwany hangarem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stanowi pewien problem dla Portu Lotniczego. Właścicielem hangaru i działki na której stoi jest Agencja Mienia Wojskowego. Z kolei sam Port Lotniczy potrzebowałby hangaru dla wykonywania koniecznych prac remontowych samolotów komercyjnych tych linii które miałyby tutaj swoje bazy.


Drogi dojazdowe do Lotniska Balice.

Około 2010r., Miasto Kraków wycofało się z realizacji planów budowy Trasy Balickiej. Miała być to dwujezdniowa droga łącząca Lotnisko Balice z centrum Miasta. Jednak z uwagi na daleko idąca modernizacje linii kolejowej plany wstrzymano. Natomiast przystąpiono do modernizacji układu drogowego przynależnego do Drogi Wojewódzkiej Nr 774. Zbudowano jeden strzeżony przejazd kolejowy. Powstało kolejne nowe rondo (przy wyjeździe z lotniska w kierunku Kryspinowa), a większość odcinków drogowych poszerzono i zmieniono nawierzchnię. Ruch samochodowy przy samym terminalu został skanalizowany. Przygotowano stosowane stanowiska zatrzymania się dla autokarów i samochodów osobowych.Inne zamierzenia

Według prognoz w 2020r., Lotnisko będzie obsługiwało 7 milionów pasażerów, a w 2030r., 9 milionów pasażerów rocznie. Lotnisko będzie się rozwijało, ale dynamika wzrostu rok do roku nie będzie przekraczała 10 %, a mogą być nawet czasowe spadki.

Obecne dane mówią wyraźnie, że lotnisko wyposażone w jedną drogę startową jest w stanie obsłużyć ruch dla 10-20 milionów pasażerów. Ta duża rozbieżność wynika z problemu, jak duże są samoloty i jaki jest procent zajęcia miejsc w kabinie. W efekcie, na Lotnisku Balice nie będzie realizowana inwestycja w postaci drugiej drogi startowej.

W przypadku drugiej drogi startowej to nie ma miejsca na równoległą DS (obecnie przepisy mówią o separacji osi TWR minimum 1 800 m). Z kolei budowa nowej DS na kierunku północ-południe jest możliwa, ale ekonomicznie nieopłacalna. Byłaby ona umieszczona z zachodniej strony Lotniska na obecnych gruntach rolnych. Najbardziej prawdopodobny był „krzyżak”, podobnie jak na Okęciu. Ale jest to rozwiązanie nieperspektywiczny. Dlatego palny odłożono na odległą przyszłość.

Lotnisko Balice będzie natomiast rozwijało centra handlowe, biurowe, usługowe i hotelarskie. Już w 2009r., pod ten typ działalności przewidziano obszar o powierzchni 75 hektarów. Wojsko Polskie nie będzie opuszczać Lotniska Balice. Współpraca Portu Lotniczego z 8 BLTr układa się dobrze. Wojsko Polskie odstąpiło 33 hektary terenu bez których rozwój Portu Lotniczego byłby niemożliwy.Opracował Karol Placha Hetman