Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice 2013r.

Kraków 10.05.2013r.

Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice

Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice na mapie Polski. 2011r.

Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice na mapie Polski. 2011r.

Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice 2013r.

Port Lotniczy Katowice 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

Parę słów odnośnie nazwy lotniska.

Lotnisko powstało podczas okupacji germańskiej. W 1945r. zajęli je sowieci. W 1948r. sowieci oddali je pod administrację Wojska Polskiego. Od tego momentu zaczęła funkcjonować nazwa Lotnisko Mierzęcice, od miejscowości położonej w pobliżu, która obecnie ma statut gminy. Nazwa ta funkcjonowała aż do 2000r., kiedy lotnisko zostało przejęte przez spółkę cywilną. W tym czasie zaczęła funkcjonować nazwa Lotnisko Pyrzowice. Nazwa ta zaczerpnięta została od niewielkiej miejscowości położonej najbliżej lotniska. Zmiana nazwy miała pomóc w promowaniu lotniska, aby u potencjalnych pasażerów wywołać wrażenie, iż uruchomiono zupełnie nowe lotnisko, które w systemie połączeń lotniczych dopiero się zrodziło. Fizycznie lotnisko już istniało. Lecz od 2000r. zaczęło funkcjonować jako cywilny port lotniczy, świadczący usługi komercyjne.

 

Trochę historii regionu.

Od początku państwowości Polskiej ziemie na których leży Lotnisko Mierzęcice Pyrzowice należały do naszego państwa. Po rozbiciu dzielnicowym, a następnie zjednoczeniu Polski przez Władysława Łokietka znalazły się na granicy między Śląskiem, a Rzeczypospolitą. Za Kazimierza Wielkiego zdecydowanie weszły w granice Królestwa Polskiego. Tak było do najazdu szwedów na Rzeczypospolitą w 1655r.. Wówczas to Opole z Głogówkiem, aż po Częstochowę objęli w posiadanie Wazowie. Po drugim rozbiorze Polski obszar ten dostał się pod władzę prusaków. Po trzecim rozbiorze Polski ostatecznie teren ten trafił pod kuratelę zaboru rosyjskiego. I za Księstwa Warszawskiego i za Królestwa Polskiego obszar ten znajdował się na granicy prus i tych namiastek suwerennej Polski.

W 1918r. interesujący nas obszar trafił w granice Odrodzonej Rzeczypospolitej. Władze Polskie zachowały na terenach dawnego zaboru rosyjskiego podział administracyjny. Reforma administracyjna Rzeczypospolitej została przeprowadzona w 1927r.. W dniu 1.01.1927r. utworzono nowy Powiat Zawierciański. Wówczas to Gmina Mierzęcice została wyłączona z Powiatu Będzińskiego i przyłączona do Powiatu Zawierciańskiego. Po ataku zarazy germańskiej na Rzeczypospolitą obszar został wcielony do niemiec. Dopiero w 1945r. powrócił do Polski. W latach 1945r.-1975r. miejscowość należała do Województwa Śląskiego, następnie w latach 1975r.-1998r. do Województwa Katowickiego, a od 1999r. do Województwa Śląskiego.

Na interesującym nas terenie od 1955r. funkcjonowały dwie gromady skupiające po 20 miejscowości;

Przeczyce: Przeczyce, Boguchwałowice, Boguchwałowice II, Toporowice, Mrowiniec, Skotnica, Stara Wieś, Podmłynie, Zarzecze, Pasieka Zakamień, Komorne, Dąbrowska, Gostów, Pałęczek, Gaj, Sławniów, Przymiarka, Pustkowie Górnicze, Biała;

Mierzęcice: Sadowie I i II, Najdziszów, Nowa Wieś, Targoszyce, Zawada, Zendek, Strąków, Przy Szosie, Przy Kościele, Łubne, Niwiska, Zadzień, Godowa, Pasternik, Dąbrówka, Ostrowy, Mierzęcice-stacja kolejowa, pustkowie Niedźwiadek.

W dniu 1.01.1973r. z tych dwóch gromad utworzono Gminę Mierzęcice. W jej składzie znalazło się 9 miejscowości, które skupiono w 8 sołectwach. W 1975r. zlikwidowano powiaty. W dniu 1.01.1999r. gmina weszła w skład reaktywowanego Powiatu Będzińskiego.

 

Mierzęcice.

Miejscowość Mierzęcice jest położona w Województwie Śląskim, w Powiecie Będzińskim. Jest siedzibą gminy. Pełni funkcje rolniczą i mieszkaniową oraz rekreacyjną, z uwagi na zbiornik wodny Przeczyce.

Gmina Mierzęcice leży w centralnej części Wyżyny Śląskiej w odległości 25 km na północ od Katowic.  Według danych z 2002r. Gmina Mierzęcice ma 51,27 km kwadratowych. Użytki rolne zajmują 67 %, a lasy 15 %. Gmina stanowi 13,93 % powierzchni powiatu. W 2004r. gminę zamieszkiwało 7 305 osób, 3 748 kobiet, 3 557 mężczyzn, gęstość zaludnienia to 142 osoby na km kwadratowy. Według danych z 2002r. średni dochód na mieszkańca wynosił 1 225,88 złotych.

Geografia obszaru. Teren należy do Wyżyny Górnośląskiej z najwyższym wzniesieniem 397 m nad poziomem morza. Przez wschodnią część gminy przepływa rzeka Czarna Przemsza. Znajduje się tutaj także Zalew Przeczycki o powierzchni 6 km kwadratowych. Północną część gminy pokrywają lasy stanowiące Leśny Pas Ochronny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W gminie funkcjonują 2 gimnazja oraz 5 szkół podstawowych, dwa przedszkola i Ognisko Pracy Pozaszkolnej. W placówkach uczy się około 900 dzieci.

Przez miejscowość przebiega Droga Krajowa Nr 78 na kierunku wschód-zachód, która łączy Chmielnik z Chałupkami, przy południowej granicy Rzeczypospolitej. Z kolei od Drogi Krajowej Nr 1 z południowego-wschodu do Portu Lotniczego biegnie Droga Ekspresowa S 1 o długości około 12 km.

Samo Lotnisko leży na granicy Gminy Mierzęcice i Ożarowiec, jednocześnie na granicy Powiatu Będzińskiego i Tarnogórskiego.

 

Historia Lotniska Mierzęcice.

Po ataku zarazy germańskiej na Rzeczypospolitą teren Mierzęcic został wcielony do terenów niemiec, nie do generalnej guberni. Zgodnie z ideologią niemiecką zaczęto rozbudowywać system militarny na byłych zachodnich terenach Rzeczypospolitej. Interesujący nas obszar został przeznaczony na posadowienie poligonu wojskowego, którego głównym obiektem miało być lotnisko.

Zgodnie z decyzją władz germańskich do budowy lotniska przystąpiono w 1940r.. Wybrano bagnisty teren pomiędzy miejscowościami; Mierzęcice, Pyrzowice ( Ożarowiec ) i Zendek. Z wysiedleniem ludności germańcy nie mieli wielkiego problemu, gdyż była to eksterminacja ludności tubylczej, czyli Ślązaków i Polaków. Znaczny odsetek tej ludności okupant wykorzystał jako przymusowych robotników.

Kompleks nazwano Zendek. Samo lotnisko pierwotnie nosiło (prawdopodobnie) nazwę Tarnowitz. Lecz już od 1937r. na terenie niemiec istniało lotnisko o takiej samej nazwie. Dlatego, aby nie dochodziło do pomyłek nawa została zmieniona.

Najpierw przystąpiono do prac melioracyjnych. Wykopano kilometry rowów melioracyjnych i założono setki metrów drenażu. Wody odprowadzano do stawów z posadzoną wikliną i tatarakiem. Zarastajace stawy miały w przyszłości służyć do pozyskiwania torfu, jako materiału energetycznego. W miejscach planowanych DS. (RWY) przywożono ziemię i gruz z rozebranych domów. Teren został zniwelowany.

Lotnisko zostało zaprojektowane zgodnie z ówczesnymi najnowszymi trendami. Wytyczono trzy DS. na planie trójkąta. Na kierunku 14/32 DS. o długości 1 000 m, DS. na kierunku 04/22 o długości 1 500 m, oraz DS. na kierunku 09/27 o długości 1 500 m. Wszystkie miały 50 metrów szerokości i nawierzchnię bitumiczno-betonową lub asfaltowo-bazaltową. Taka konfiguracja miała zagwarantować możliwości bezpiecznego lądowania, niezależnie od kierunku wiejącego wiatru.

Lotnisko Mierzęcice. Pierwotny układ DS. (RWY) 1943r. Zdjęcie Karol Placha Hetman.

 

Lotnisko od początku służyło za etapowe dla jednostek lotniczych podążających na i z frontu wschodniego i jego zaopatrzenia. Prowadzono tutaj także szkolenie szybowcowe przyszłych pilotów „niezwyciężonej armii”.

W 1942r. lotnisko otrzymało nazwę Udetfeld na cześć niemieckiego asa lotnictwa z I wojny światowej, generała Ernst’a Udet’a, który w 1941r. popełnił samobójstwo, protestując przeciw polityce hitlera (?!).

Pod koniec wojny, za sprawą niemieckiego konstruktora lotniczego, na terenie lotniska rozpoczęto testy samolotów odrzutowych z napędem rakietowym Messerschmitt 163 Komet. Powołano także szkołę pilotażu, która przyczyniła się do powstania dwóch eskadr samolotów Me 163.

Fiasko działań wojennych sprawiło, iż niemcy opuścili lotnisko bez walki w styczniu 1945r. (prawdopodobnie 19.01.1945r.), częściowo je niszcząc. Na drogach startowych pozakładane zostały w równych odstępach ładunki wybuchowe. Detonacja ładunków utworzyła głębokie wyrwy w nawierzchni. Sowieci bardzo szybko leje zasypali i lotnisko eksploatowali. Przewaga wiatrów zachodnich spowodowała, że moskale całkowicie wyremontowano tylko DS. na kierunku 09/27, a dwóch pozostałych RWY nie ruszano i nie wykorzystywano. Moskale Lotnisko zajmowali do 1948r., kiedy to doszło do pewnej korekty podległości lotnisk na terenie Polski. Sedno sprawy było w tym, że moskale nie byli w stanie utrzymać przejętych na terenie Polski lotnisk (a było ich około 20) i innych krajów „sojuszniczych”. Niektóre lotniska zarządzane przez Wojsko Polskie trafiły w ręce sowieckie, a inne sowieci oddali Wojsku Polskiemu. Tak Lotnisko trafiło w Polskie ręce i wówczas otrzymało nazwę (niejawną) Mierzęcice.

 

Lotnisko w rękach Polskich.

Po wybuchu wojny w Korei kreml zmusił nas do rozwoju lotnictwa wojskowego ponad potrzeby obrony własnych granic. Zdecydowano, iż Lotnisko Mierzęcice stanie się miejscem bazowania 39 i 40 PLM wchodzących w skład 7 DLM w Krakowie.

W latach 1949r.-1951r. następuje przebudowa i rozbudowa lotniska z myślą o eksploatacji samolotów z napędem turboodrzutowym. Podstawowym sprzętem bojowym miały być samoloty Jak-23.

Jak-23 nb 16 na Lotnisku Mierzęcice. Początek 50-tych lat XX wieku. Zdjęcie LAC

Ten sam samolot, Jak-23 nb 16 w Muzeum Lotnictwa Polskiego Czyżyny. 2012r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

Jednostki Wojskowe

W 1951r. 2 PLM przeszkala się na samoloty z napędem turboodrzutowym na Lotnisku Bemowo. Od 1952r. 2 PLM z samolotami Jak-23 rozpoczyna swoją działalność na krakowskim lotnisku Czyżyny-Rakowice. Dowódcą jednostki w tym czasie był Jan Frej-Bielecki. Na bazie stanu osobowego 2 PLM zaczynają być organizowane kolejne dwa pułki myśliwskie, stanowiące wraz z nim 7 DLM OPL.  Jest to 39 PLM i 40 PLM. Dla nowo tworzonych pułków remontowane jest Lotnisko Mierzęcice. Tak, więc październik 1951r. oraz Kraków są miejscem rozpoczęcia działalności 39 PLM i 40 PLM.

Za datę powstania 39 PLM przyjmuje się dzień 17.04.1951r., chociaż podaje się także dzień 1.08.1951r.. Różnice te wynikają z interpretacji faktów. W dniu 17.04.1951r. zapadła decyzja o rozpoczęciu formowania 39 PLM, a w dniu 1.08.1951r. ukazał się pierwszy rozkaz.

Wyprzedzając fakty napiszę, że 39 PLM z własnym zapleczem logistycznym był podporządkowany 7 DLM OPK z dowództwem w Krakowie. W dniu 1.06.1958r. 39 PLM został podporządkowany 1 Korpusowi Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju z dowództwem w Warszawie. W 1962r. jednostkę podporządkowano dowódcy 3 PLM Strachowice.

Już w lutym 1952r. 39 PLM jest w Mierzęcicach, jako JW. 4208. Pułki z 7 DLM do ćwiczeń korzystają z poligonu Pustynia Błędowska. 39 PLM oprócz Lotniska Mierzęcice do dyspozycji miał Lotnisko Kamień Śląski w Województwie Opolskim. Tam, przynajmniej raz w roku przebazowanywano Pułk. Przebazowania były zwykle związane z ćwiczeniami, ale także z remontem DS. i DK. Taki remont przeprowadzano średnio co 5 lat (w różnym zakresie). Między innymi na przełomie 1983r.-1984r..

W trakcie służby numer jednostki JW. 4208 został zmieniony na JW. 1901.. Ten numer utrzymywał się najdłużej, bo do czasu rozformowania 39 PLM, czyli do 1987r. Przez cały czas służby 39 PLM bazował na Lotnisku Mierzecice (1952r.-1987r.).

Odznaka 39 PLM Mierzęcice.

 

Równolegle z 39 PLM został sformowany 40 PLM. Także na Lotnisku Czyżyny i także został przebazowany w lutym 1952r. na Lotnisko Mierzęcice. Lecz już w dniu 17.01.1953r. został przebazowany rzutem powietrznym aż na Lotnisko Świdwin, gdzie pozostaje do dnia dzisiejszego (2013r.) jako 40 ELT, w składzie 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Początkowo eksploatowano samoloty myśliwskie typu Jak-23. Warto zaznaczyć, iż 39 i 40 PLM nigdy nie eksploatowały myśliwców z napędem śmigłowym. Bardzo szybko 39 PLM zostaje przezbrojony w samoloty MiG-15, pozyskane z innych Polskich pułków, a następnie w nowe Lim-1/2.

SB Lim-2 nb 308 na Lotnisku Mierzęcice. Zdjęcie LAC

 

SB Lim-2 nb 2004 Muzeum Lotnictwa Polskiego 2012r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

Jesienią 1957r. 39 PLM otrzymał na wyposażenie pierwsze nowe samoloty typu Lim-5. Wkrótce na Lotnisku pojawiły się naddźwiękowe samoloty MiG-19.

MiG-19 PM nb 905 na lotnisku. 1965r. Zdjęcie LAC

Ten sam samolot, MiG-19 nb 905 MLP w Czyżynach. 2012r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

W drugiej połowie 50-tych lat kreml niechętnie zgodził się na sprzedaż Polsce myśliwców typu MiG-19. W 1958r. 39 PLM został wytypowany obok 62 PLM i 28 PLM do przezbrojenia na pierwsze w Polsce samoloty myśliwskie o prędkości naddźwiękowej. Piloci z Mierzęcic przeszkolenie na MiG-19 odbywali w Polsce na lotnisku w Modlinie w Wyższej Szkole Pilotów. Wprowadzenie myśliwców MiG-19 na stan Lotniska Mierzęcice świadczyło o znaczeniu tego lotniska w systemie obrony Polski, a samoloty rozmieszczono tak, aby pokryć ich działaniem całą zachodnią część kraju. Samoloty MiG-19 P były na wyposażeniu pierwszej eskadry pułku od 1958r. Ilość samolotów MiG-19 P, PM w pułku ulegała zmianie. Najwięcej maszyn (max 16 szt.) było na stanie Pułku po przekazaniu części samolotów z pierwszej eskadry 62 PLM.
Wiosną 1962r. kilkuosobowa grupa pilotów wyjechała do ZSRS na szkolenie w przechwytywaniu z użyciem kierowanych pocisków rakietowych RS-2 U, które były na wyposażeniu MiG-19 PM. Cała grupa składała się z pilotów z dowództwa WOPK, 28 i 39 PLM, a znaleźli się w niej: mjr pil. Czesław Kantyka - dowódca grupy, kpt. pil. Henryk Dańko, por. pil. Mieczysław Furmanek, kpt. pil. Bogusław Jaromin, por. pil. Wojciech Matonóg, kpt. pil. Zdzisław Skrzydłowski, por. pil. Władysław Waltoś oraz oficer służby uzbrojenia z WOPK.
W dniu 1.07.1965r. na stanie 39 PLM było: 5 MiG-19 PM, 9 MiG-19 P, 6 Lim-5, 13 Lim-2, 8 MiG-15 UTI, 2 TS-8 Bies i 1 An-2. 
W dniu 2.08.1966r. w 39 PLM miała miejsce katastrofa lotnicza. Pułk był przebazowany na lotnisko zapasowe w Kamieniu Śląskim. Piloci przygotowywali się do nocnego wylotu. Jako pierwszy wykołował na start kpt. pil. Eugeniusz Nasiorowski, na samolocie MiG-19 P nb 727. Podczas startu, po 100-150 m rozbiegu, w samolocie nastąpiła asymetria ciągu. Prawy silnik pracował na maksymalnym ciągu –„forsaż”, a lewy wszedł tylko na „maksymał” lub „nominał” (komisji powypadkowej nie udało się tego ustalić). Samolot zboczył z pasa i sunął po trawiastej część lotniska wprost na stojankę wypełnioną samolotami. Pilot widząc zaistniałą sytuację, bojąc się zderzenia z samolotami poderwał maszynę. Zbyt mała prędkość spowodowała, że samolot przepadł z wysokości 5-10 m na skrzydło. W momencie upadku rozlało się paliwo i nastąpił wybuch. Całą tą tragiczną sytuację obserwowali inni piloci eskadry siedzący w swoich przygotowanych do startu samolotach. Natychmiast do walki z pożarem ruszyli strażacy, starając się ugasić płonący samolot, a także nie dopuścić ognia do samolotów na stojance. Niestety kpt. pil. Eugeniusz Nasiorowski zginął w płonącej maszynie. Cześć Jego Pamięci!
W trakcie służby Pułk przekazał kilka samolotów MiG-19 P, PM do 28. PLM. Wycofywanie myśliwców MiG-19 z 39 PLM rozpoczęto w 1965r. Ostatnie loty na samolotach MiG-19 przeprowadzono w maju 1967r. Także w maju 1967r. przekazano kilka ostatnich samolotów do 28 PLM, który najdłużej użytkował ten typ myśliwca.

 

MiG-21.

MiG-21 PF nb 1704 na Lotnisku Mierzęcice. Zdjęcie wykonano po 1966r. Zdjęcie LAC

MiG-21 PFM nb 5612 na Lotnisku Mierzęcice. Prawdopodobnie początek 80-tych lat, po przekazaniu samolotu z 26 PLM Zegrze Pomorskie. Zdjęcie LAC

 

Po wycofaniu ze służby samolotów MiG-19 pułk nadal użytkuje samoloty typu Lim-5 i Lim-5 P oraz SB Lim-2. W 1966r. do Pułku dostarczono pierwsze maszyny typu MiG-21 PF. Były to samoloty nowe. Jeszcze w 60-tych latach, prawdopodobnie w 1969r., pułk otrzymuje na stan myśliwce typu MiG-21 PFM. Także nowe. Oba typy były eksploatowane do chwili rozwiązania Pułku, czyli do 1987r.. Watro zaznaczyć, że inne bojowe wersje MiG-21 w 39 PLM w Mierzęcicach nie były eksploatowane. Jeśli były, to wyjątkowo i w pojedynczych egzemplarzach. Uzupełnieniem wersji bojowych było kilka sztuk szkolnych MiG-21 U i MiG-21 US.

W 1973r. po reorganizacji w 39 PLM liczbę eskadr z trzech zmniejszono do dwóch. Była to 1 ELM i 2 ELM, zwane potocznie „lotnymi” oraz eskadra techniczna, która zabezpieczała je od strony obsług bieżących i usuwania zaistniałych awarii. 

Jednym z dowódców 39 PLM w latach 1976r.-1981r. był ówczesny pułkownik, a późniejszy dowódca wojsk lotniczych Jerzy Gotowała.

Trudna sytuacja gospodarcza Polski, powodowana nieudolnością władz komunistycznych, zmusza MON do redukcji uzbrojenia. W pułkach zmniejsza się liczbę użytkowanych samolotów. Dla podtrzymania nawyków lotniczych u pilotów, szeroko wprowadza się szkolno-treningowe TS-11 Iskra.

Na niewiele to się zdaje i konieczne są dalsze redukcje. 39 PLM zostaje rozformowany. Sztandar Pułku został przekazany dowódcy WOPK w Warszawie.

Uroczystość rozformowania 39 PLM Mierzęcice. 1987r. Zdjęcie LAC

 

Samoloty używane w 39 PLM;

Samoloty turboodrzutowe; Jak-17 W Agata, Jak-23, MiG-15, UTI MiG-15, SB Lim-1/2, Lim-2, Lim-5, MiG-19 P, MiG-19 PM, MiG-21 PF, MiG-21 PFM, MiG-21 U, MiG-21 US, TS-11 Iskra.

Samoloty tłokowe; TS-8 Bies, An-2, PZL-104 Wilga.

Po rozformowaniu (1987r.) 39 PLM sprawne samoloty MiG-21 zostają przekazane do 10 PLM Łask. Lotnisko Mierzęcice i stacjonująca na nim jednostka zostaje przekształcona w Komendę Obsługi Lotniska jako JW. 4043. Teren lotniska staje się także nieetatową bazą wycofanych z eksploatacji statków powietrznych. Wykorzystując personel inżynieryjno-lotniczy pozostały po rozwiązaniu 39 PLM z dniem 01.09.1987r. utworzono 51 Polowe Warsztaty Lotnicze, których zadaniem było remontowanie śmigłowców bojowych Mi-24 W/D. 51 PWL zostały rozwiązane z dniem 31.11.1990r (JW 2490).

Mi-24 nb 177 remontowany na Lotnisku Mierzęcice. Koniec 80-tych lat XX wieku. Zdjęcie LAC

 

W 1990r. Lotnisko Mierzęcice staje się widowiskiem cięcia na złom kilku maszyn typu MiG-21 PF, aby zademonstrować wolnemu światu jednostronną redukcje uzbrojenia.

MiG-21 PF na złom. Lotnisko Mierzęcice. 1990r. Zdjęcie LAC

 

2 Eskadra Lotnictwa Myśliwskiego w Mierzęcicach.

Godło 2 ELM malowane na samolotach.

 

W 90-tych latach wojsko jeszcze nie chce pozbywać się Lotniska, licząc na reaktywację pułku w nowej pokomunistycznej rzeczywistości. Dlatego w tym czasie na Lotnisko zostaje przeniesiona jedna z eskadr 11 PLM ze Starachowic.

W styczniu 1989r. z 11 PLM Starachowice wydzielono 2 Eskadrę Lotnictwa Myśliwskiego i przebazowano na Lotnisko Mierzęcice. Na Lotnisku Strachowice pozostała 1 ELM. W Mierzęcicach zabezpieczenie logistyczne realizował Batalion Zabezpieczenia Lotniska (JW. 4043). Kadrę pilotów Eskadry stanowił głównie piloci promocji - Dęblin 1988r., a techników żołnierze ze Szkoły Chorążych w Oleśnicy, promocja 1989r..

Taka organizacja 2 ELM przetrwała równo 10 lat, kiedy to w 1999r. Eskadra powróciła do 11 PLM Starachowice. Lecz już w listopadzie 1999r. 11 PLM został rozformowany.

Ostatni samolot 2 ELM po usunięciu niesprawności i obsłudze startowej odleciał z Lotniska Mierzęcice w dniu  20.05.1999r. do 10 PLM w Łasku (MIG-21 MF numer boczny 9011).

Szczególną cechą 2 ELM było posiadanie własnej grupy remontowej. Był to jedyny taki przypadek, w którym eskadra wchodząca organizacyjnie w skład pułku, posiadała własne zaplecze remontowe, które skracało do minimum czas wykonania obsług bieżących, jak również usuwania niesprawności zaistniałych podczas wykonywania lotów. 
W czasie szkolenia promocji pilotów Dęblin, 1988r., Eskadra straciła 3 samoloty typu MIG-21 MF:
- w czerwcu 1989r. podczas pierwszego samodzielnego lądowania uszkodzony został samolot 7715. Samolot w wyniku uszkodzeń został skasowany.
- 01.03.1991r. wykonując loty w szyku w rejonie lotniska przy zmianie tego szyku doszło do zderzenia dwóch samolotów MIG-21 MF o numerach 8015 A ( nr
96008015, pilot kapitan Zawada ), 7405 ( nr 96007405, pilot kapitan Wójcik ). Lot w szyku wykonywały cztery samolotu. Po wejściu w chmury rozpoczęto zmianę szyku. Doszło do zderzenia samolotów z trzeciej i czwartej pozycji. Kapitan Zawada katapultował się.

- 13.04.1991 r. Kpt. pil. Kusiak na MiG-21 MF 7715. Podczas podejścia do lądowania urwała się pokrywa silnika, w wyniku czego nastąpił spadek obrotów silnika i utraty mocy. Samolot wyremontowano.
Wyżej wymienione trzy samoloty były jedynymi maszynami utraconymi przez 2 ELM w czasie jej bazowania na Lotnisko Mierzęcice. Warto zaznaczyć, że Eskadra w czasie szkolenia i wykonywania zadań bojowych nie poniosła żadnych strat wśród personelu.
11 PLM był dwukrotnie wyróżniony za bezpieczeństwo lotów. Podczas 38. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w Kiekrzu (8.02.1996r.) za bezpieczeństwo lotów w 1995r. oraz podczas 41. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP w Kiekrzu (2.02.1999r.) za bezpieczeństwo lotów w 1998r. (po raz drugi).

Eskadra miała na wyposażeniu samoloty MIG-21 M, MIG-21 MF, MIG-21 UM, TS-11 Iskra.

 

Baza Statków Powietrznych.

Z dniem 01.12.1990r. powołano Bazę Statków Powietrznych (B.S.P. - JW 4044). Zadaniem Bazy była kasacja samolotów, które zakończyły resurs lotny i techniczny, a znajdowały się na wyposażeniu Polskiego Lotnictwa Wojskowego. Jednostka zajmowała się także odzyskiwaniem podzespołów oraz sprzedażą spisanych ze stanu samolotów odbiorcom prywatnym, także zagranicznym. Wiele z tych maszyn przywrócono do stanu lotnego.

Baza Statków Powietrznych została rozwiązana z dniem 31.12.1999r.

Wojsko całkowicie z Mierzęcic wycofało się w 2000r.. Majątek został przekazany pod zarząd AMW. Agencja Mienia Wojskowego zarządzała lotniskiem do maja 2001r. W czerwcu 2001r. użytkownikiem lotniska zostaje Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze ( GTL ).

 

Lotnisko cywilne. 2001r.

Mało kto pamięta, że cywilną karierę Lotnisko Mierzęcice rozpoczęło w 1966r.. Było to związane z próbą wykorzystania kilku lotnisk wojskowych (między innymi Babimost, Słupsk, Mierzęcice, Zegrze Pomorskie) dla ruchu pasażerskiego, obsługiwanego przez PLL LOT. Nie należy tutaj domniemywać, że inni przewoźnicy zagraniczni otrzymali dostęp do tych lotnisk. Tak nie było.

Historyczny start miał miejsce 6.10.1966r., kiedy to samolot Ił-14 odleciał do Warszawy. 

Pod koniec 60-tych lat oddano do użytku niewielki budynek dworcowy (dzisiaj nazwalibyśmy terminal) i PPS z DK.
Ruch pasażerski, czy towarowy, był wykonywany z niewielkim natężeniem i zwykle w okresie letnim. Z początkiem 80-tych lat (1981r.) ruch pasażerski praktycznie zamarł. Było to związane z dwoma wydarzeniami. Pierwsze to wprowadzenie stanu wojennego w dniu 13.12.1981r.. Drugie wydarzenie to, udostępnienie węglowej magistrali kolejowej Śląsk – Porty, dla ruchu pasażerskiego. Wówczas to podróż na trasie Katowice-Warszawa trwała około 2 godzin. Czyli dużo szybciej niż samolotem, bo pasażer na lotnisku musiał się stawić minimum 60 minut przed odlotem. Doliczmy do tego czas dojazdu z Katowic na Lotnisko Mierzęcice.

Lata 80-te to okres stagnacji w transporcie pasażerskim i towarowym na Lotnisku Mierzęcice.

W 1991r. powołano Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., które miało na celu ożywić Lotnisko dla celów pasażersko-twarowych. Trudności były przede wszystkim w układzie prawnym. Komunistyczny system nie przewidywał możliwości przekształcenia obiektu wojskowego w obiekt zarządzany przez podmioty cywilne.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. zostało zarejestrowana 6.03.1991r.. W dniu 1.05.1994r. GTL S.A. przejęło od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” zarząd nad Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Podstawowymi celami Spółki były i są; rozbudowa infrastruktury MPL Katowice oraz dbanie o jak najwyższy standard świadczonych usług.

W ciągu kilku następnych lat prowadzono intensywne prace przygotowawcze do przemiany infrastruktury obiektu. Do końca XX wieku udało się wykonać kilka istotnych inwestycji. Wykonano remont terminalu pasażerskiego, a właściwie całkowicie go przebudowano. Planowana przepustowość 1,5 milionów pasażerów. Zbudowano hale dla prowadzenia działalności cargo.

W czerwcu 2001r. po wielomiesięcznych negocjacjach Lotnisko Mierzecice staje się lotniskiem cywilnym. Wojsko Polskie przekazało obiekt w zarząd Samorządowi Województwa Śląskiego.  Jednym z istotnych warunków było utrzymanie lotniczego charakteru obiektu. Użytkownikiem obiektu zostało Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. (GTL S.A.) oraz Agencja Ruchu Lotniczego.

Założeniem było stworzenie regionalnego lotniska, a w przyszłości portu międzynarodowego. Przewidywano nie tylko ruch osobowy, ale także towarowy. Ogromnym atutem dla lotniska była lokalizacja w jednym z najbogatszych rejonów Rzeczypospolitej.

Z początkiem XXI wieku przystąpiono do modernizacji pola wzlotów. Rozpoczęto od remontu CPPS, części DK oraz DS.. DS. ostatecznie osiągnęła długość 2 800 m i jest w stanie przyjąć każdy współczesny samolot transportowy.

Lotnisko rozwijało się szybko, a jak na Polskie warunki niezwykle dynamicznie. W 2006r. przepustowość lotniska wyniosła 1,6 milionów pasażerów. A w 2007r. po oddaniu do eksploatacji Terminalu B przepustowość zwiększyła się do 3,5 milionów pasażerów. Port lotniczy w Pyrzowicach  jest najprężniej rozwijającym się Polskim portem lotniczym. Ma największą liczbę połączeń czarterowych. Na przestrzeni 2003r./2004r. udało się zarządowi portu przyciągnąć do Mierzęcic tanie linie lotnicze. W 2007r. oddano do użytku Terminal pasażerski B, a w planach był już Terminal C. Prowadzono także intensywne studia na temat zaprojektowania i budowy drugiej DS., równoległej do istniejącej. Z obecnej perspektywy plany te wyglądają na zbyt optymistyczne. Lecz nie wykonanie tych studiów na obecnym etapie może w przyszłości wywołać sytuację zablokowanie rozwoju lotniska.

 

Osiedle oficerskie.

Fragment osiedla Mierzęcice. 2008r. Zdjęcie LAC

 

Na południe od Lotniska istnieje osiedle mieszkaniowe zwane kiedyś osiedlem oficerskim. Mieszkali tutaj zawodowi wojskowi wraz z rodzinami. Osiedle składa się z około 20 bloków mieszkalnych i całego zaplecza, ze sklepami i ośrodkami kulturalnymi. Pierwsze bloki mieszkalne powstały przypuszczalnie z początkiem 50-tych lat, a ostatnie w 80-tych latach XX wieku. Bloki są dwu i cztero piętrowe.

Obecnie ( 2010r. ) osiedle jest zamieszkałe przez cywilów. Jest ich około 1 000 osób. Stanowią oni 1/7 całej populacji Gminy.

Osiedle Mierzęcice. 2011r.

 

Infrastruktura Lotniska Mierzecice Pyrzowice. 2010r.

 

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Port nie ma jeszcze wybranego patrona, czy nazwy własnej.
Współrzędne geograficzne: 50°28'27" N 19°04'48" E. ( N 50°28'34,81" E 19°04'56,34" ).

Wysokość 303 m npm.
Droga startowa: 09/27, beton 2 800 m x 60 m.
Kod ICAO: EPKT. Kod IATA: KTW. Tower: 129,250 MHz

Strona internetowa: http://www.katowice-airport.com
Adres; ul. Wolności 90. 42 - 625 Pyrzowice ( Ożarowiec ).
tel.: 0048 32 284 50 90, 0048 32 39 27 200. fax: 0048 32 284 50 53, 0048 32 39 27 376
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. adres; al. Korfantego 38, 40-161 Katowice.
tel: 0048 32 201 06 33, fax: 0048 32 201 06 34
Informacja Lotniskowa: tel. (32) 39 27 385

"LOT": tel. 0 801 703 703 kom. tel. (22) 95 72

Informacja o sprzedaży biletów: tel. (32) 284 50 50

Odprawa bagażowo-biletowa: tel. (32) 284 50 05

Bagaż zagubiony: tel. (32) 284 50 06

Informacja Celna: tel. (32) 358 71 00

Straż Graniczna Komenda Główna: tel. (22) 845 40 71

Informacja Paszportowa: tel. (32) 200 15 47 

Oficjalna strona internetowa Portu Lotniczego Katowice. 2013r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Oficjalna strona internetowa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. 2013r. Zdjęcie Karol Placha Hetman


Lokalizacja lotniska jest korzystna. Nie idealna, ale korzystna. 

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach usytuowany jest w odległości:

Katowice 34 km, Bytom 23 km, Chorzów 38 km, Sosnowiec 20 km, Gliwice 40 km, Zabrze 40 km, Częstochowa 60 km, Opole 100 km, Bielsko Biała 100 km, Kraków 97 km, Warszawa 230 km.

W rejonie lotniska mieszka około 11 000 000 obywateli Rzeczypospolitej.

 

Leży na wysokości 303 m npm i jest najwyżej położonym portem lotniczym w Rzeczypospolitej.

Lotnisko słynie w kraju z największej liczby dni w roku, o korzystnych warunkach pogodowych dla lotnictwa, a szczególnie warunków do lądowania. Mitem są informacje, iż z powodu zadymienia na Śląsku ruch lotniczy na lotnisku w XX wieku był utrudniony.

Drugim atutem portu jest najdłuższy, a jednocześnie zamknięty (nie na wolnym powietrzu) taras widokowy. Ma długość około 190 m.

Lotnisko wyposażono w wysokiej klasy system wspomagający lądowanie ILS. Na system składają się dwa zespoły urządzeń: nadajnik kierunku (Localizer) oraz ścieżki schodzenia (Glide Path). Pokrycie dla odbioru kierunku lądowania wynosi 30 mil. Standardowo, na wyposażeniu znajduje się także radiolatarnia DME służąca do pomiaru odległości.
Linie lotnicze korzystające z Lotniska Pyrzowice (2009r.); LOT Polish Airlines, Euro LOT, Air France, lufthansa, Wizz Air, Brit Air.

Tablica przylotów i odlotów. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

Droga Startowa.

Lotnisko posiada jedną twardą DS. o wymiarach 2 800 m x 60 m. na kierunku 09/27. Początkowo miała wymiary 1 500 m x 50 m. W 1951r. została oddana do użytku po remoncie. Wówczas otrzymała powiększone wymiary – 1 600 m x 60 m., a jednocześnie wykonano pierwsze utwardzone DK. Wydłużanie DS. następowało mniej więcej tak jak wprowadzano na uzbrojenie kolejne szybsze samoloty myśliwskie. Z końcem 50-tych lat DS. wydłużono do 2 000 m. Z końcem 60-tych lat do 2 400 m. W 2001r. DS. osiągnęła 2 800 m. Powierzchnia to 168 000 metrów kwadratowych. Nawierzchnia betonowa.

 

Pisząc o RWY (DS.) trudno nie wspomnieć o trwającym od kilku lat procesie modernizacji pola wzlotów zmierzającego do powstania zupełnie nowej drogi startowej, równoległej do istniejącej. Miałaby ona mieć długość 3 200 m, czyli o 400 m więcej niż obecna. Można powiedzieć, że to plany na wyrost. Jednak brak takich planów mogło spowodować w przyszłości zablokowanie rozwoju Lotniska. I należy sadzić, że inwestycja zostanie zrealizowana. W dniu 26.11.2012r. w Katowicach Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, zarządca portu, podpisało w tej sprawie umowę z firmą Budimex. Kontrakt wyceniono na 121 milionów złotych. Nowy RWY zostanie wybudowany w odległości 195 m na północ od obecnego. Będzie miał wymiary 3 200 m x 60 m. Dokładna szerokość RWY wyniesie 45 m, plus 2 x 7,5 m pobocza. Nawierzchnia to beton asfaltowy. Oprócz tego powstaną nowe DK i drogi techniczne. Przebudowie ulegnie system radionawigacyjny, teletechniczny i meteorologiczny. Obecny RWY zmieni się w DK. Powierzchnia nowego RWY wraz z układem głównych DK; L, N, R i S wyniesie 208 500 m kwadratowych. Rozbudowie ulegnie Płyta Peronowa. Będzie miała powierzchnię 110 000 m2 i pomieści 13 samolotów klasy B 737. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obiekt zostanie oddany do użytku we wrześniu 2014r.. Dzięki budowie nowego RWY Pyrzowice będą mogły obsłużyć nawet największe samoloty, odlatujące z pełnym obciążeniem. Dotychczas taka obsługa wiązała się z ograniczeniami.

Wizualizacja nowego Pola Wzlotów Lotniska. 2012r. Zdjęcie Budimex

 

Pozostała infrastruktura lotniska wojskowego.

Oprócz DS. lotnisko posiada główną DK równoległą do DS. oraz sześć DK łączących z DS. Łącznie około 3 000 m. Jedna z DK (łącznic) stanowi pozostałość po DS. 04/22 i jest obecnie tak zwanym szybkim zjazdem. Lotnisko posiada dodatkowo jeszcze około 5 000 m dróg kołowania, których szerokość wynosi około 10 m, obecnie nie wykorzystywanych. Służyły one do kołowania samolotów w rejony rozśrodkowania, na indywidualne stanowiska postoju.

Lotnisko posiada cztery PPS. Pierwsza CPPS zlokalizowana jest naprzeciwko Terminali A i B. Ma wymiary około 450 m x 150 m i blisko 70 000 m kwadratowych. Druga równie duża, umieszczona jest we wschodniej części lotniska. Ma wymiary 350 m x 70 m. W pobliżu umieszczono dwie mniejsze PPS. Druga, trzecia i czwarta PPS jest wykorzystywana do obsługi samolotów transportowych. Lotnisko posiada także PPS zlokalizowaną przed hangarem, która ma wymiary około 300 m x 50 m.

Hangary. Obecnie na lotnisku zlokalizowany jest tylko jeden hangar. W 2010r. poddano go remontowi. Hangar w podstawie ma 80 m x 50 m. Obok niego był zlokalizowany drugi hangar o konstrukcji drewnianej. Z uwagi na zły stan został rozebrany.

Strefy rozśrodkowania samolotów.

Na Lotnisku zlokalizowano dwie strefy rozśrodkowania samolotów. Pierwsza została zlokalizowana w zachodniej części lotniska. Umieszczono w niej 14 stanowisk (stojanek) grupowanych parami. Otoczono je z trzech stron wysokimi wałami ziemnymi. Druga strefę rozśrodkowania umieszczono w północno-wschodniej części lotniska. Znalazło się tam 30 indywidualnych stanowisk samolotów. Tylko 7 z nich zostało otoczonych z trzech stron wałami ziemnymi. Trzeba zaznaczyć, iż stanowiska położone na wschodzie są umieszczone w gęstym lesie. Środkowe otoczono wałami, w terenie częściowo zalesionym, a zachodnie znajdują się na kompletnie otwartej przestrzeni. Na lotnisku nigdy nie postawiono schronohangarów. Świadczy to o stopniowej utracie wiodącej pozycji lotniska w systemie obronnym Polski.

Na terenie Lotniska, dla potrzeb pułku, umieszczono także; wieżę kontroli lotów, strzelnicę samolotową, MPS, bocznice kolejowe. Z tych obiektów eksploatowany obecnie (2010r.) jest tylko MPS. Paliwo transportowane jest auto-cysternami. Wieża kontroli lotów już jest nowa. Cały teren lotniska jest ogrodzony.

Ogrodzenie lotniska od strony zachodniej. Widoczne anteny systemu ILS. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

Bazy techniczna LineTech w Pyrzowicach.

W lipcu 2012r. na terenie Lotniska Pyrzowice oddano do użytku bazę technicznej obsługi samolotów. Inwestorem obiektu było GTL, a użytkownikiem jest firma Linetech Aircraft Maintenance. Podstawowym obiektem jest hangar, który w podstawie ma 80 m x 99 m, powierzchnię 7 920 m kwadratowych, ponad 14 m wysokości i kubaturę prawie 111 000 m sześciennych. Hangar mieści jednocześnie dwa samoloty typu D lub cztery samoloty typu C. Certyfikat uprawniający do takiej działalności wydał ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego). Remontuje się tutaj samoloty B 737 (odmiany od 300 do 900) A 320 (odmiany 318, 319, 320, 321), ATR 42, ATR 72, Embraera ERJ 135, 145, 170 i 190.

Oficjalna strona internetowa firmy Linetech Aircraft Maintenance 2013r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

Infrastruktura Portu Lotniczego Pyrzowice.

 

Panorama Terminalu Lotniska Pyrzowice. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

Terminal A i wieża kontroli lotów. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Terminal A wewnątrz. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Terminal B. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Terminal B. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Terminal B wewnątrz. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Najdłuższy i najlepszy w Polsce taras widokowy. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Zachodnia część CPPS. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Środkowa część CPPS. W oddali A-320 podczas rozbiegu i stacja radiolokacyjna (radiolokator). Radiolokator jest postawiony obok miejsca w którym krzyżują się stare DS. 04/22 i 14/32. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Wschodnia część CPPS. W oddali podchodzący do lądowania Boeing 727. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Samoloty na CPPS. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Samolot na CPPS. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

Kaplica. Na lotnisku zorganizowano Kaplicę Ekumeniczną, która została udostępniona podróżnym w 2009r.. Zlokalizowana jest w Terminalu B na drugim piętrze w strefie ogólnodostępnej. Została poświęcona w dniu 21.05.2009r. przez Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej Grzegorza Kaszaka. Msze święte w kaplicy są odprawiane w niedziele i święta obowiązkowe o godzinie 7;00 i 16;00. Możliwa jest także dodatkowa msza dla zorganizowanych grup po wcześniejszym uzgodnieniu. Kontakt z kapłanem  kapelania.pyrzowice@gmail.com, lub telefonicznie poprzez dyżurującego koordynatora portu pod nr tel. kom. +48 602 23 21 83. Kaplica jest czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


Do dyspozycji podróżnych są; restauracja, bar, letnia kawiarnia, hotel, kantor wymiany walut, apteka, wypożyczalnia samochodów, bank, jubiler, saloniki prasowe, księgarnia,

Restauracja na Lotnisku 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

Dojazd na Lotnisko Pyrzowice.

Przy wjeździe na Lotnisko wita MiG-21 MF nb 6503. Samolot był eksploatowany w 11 PLM. Samolot w sierpniu 1993r. został uszkodzony i skasowany z ewidencji lotnej. Niestety, pomalowany w graffiti nie prezentuje się okazale. Szkoda. 2010r. Zdjęcie Karol Placha Hetman

 

Dojazd zapewnia komunikacja zbiorowa. Z Bytomia autobus lotnisko Nr 85 i 53, z Mierzęcic autobus lotnisko Nr 17, ze Świerklańca Parku autobus Nr 142, z Katowic autobus lotnisko Airport Bus. Autobus z Katowic na lotnisko w ciągu dnia odjeżdża 10 razy. Czas przejazdu wynosi 50 minut.

Dojazd zapienia także PKS na trasie Tarnowskie Góry Dworzec PKP – Lotnisko Pyrzowice – Zawiercie Dworzec PKS.

Transport na lotnisko prowadza także prywatni przewoźnicy busami.

Oczywiście można na i z lotniska podróżować TAXI lub prywatnym samochodem. Często prywatne samochody ich właściciele parkują nie tylko na parkingach przy terminalach, ale na prywatnych posesjach osób mieszkających w pobliżu lotniska. Taki kilkunastodniowy psotuj kosztuje znacznie mniej niż oficjalny parking, a samochód jest bezpieczniejszy.

Miasto

Odległość
[km]

Średni czas dojazdu
[min.]

Bielsko-Biała

100

80

Bytom

23

25

Chorzów

38

40

Częstochowa

60

40

Gliwice

40

40

Katowice

34

30

Kraków

100

75

Łódź

170

180

Opole

100

110

Ostrava

115

120

Sosnowiec

20

20

Tarnowskie Góry

18

15

Warszawa

270

210

Wrocław

200

150

Zabrze

40

40

Zakopane

200

210

 

Transport kolejowy.

Szybkie połączenia kolejowe pomiędzy lotniskiem, a centrami aglomeracji to naturalne uzupełnienie komunikacji lotniczej każdego, nawet regionalnego lotniska. W zależności od opracowań przyjmuje się, że połączenie kolejowe lotniska z miastami staje się zasadne i opłacalne przy wielkości ruchu od 2 milionów pasażerów. Lotnisko Pyrzowice w 2007r. obsłużyło około dwóch milionów pasażerów. Plany na 2008r. zakładały około 2,6 miliona pasażerów. Taka wielkość ruchu, jak również pozycjonowanie katowickiego lotniska jako nie tylko lotniska biznesowego, ale centrum ruchu czarterowego w Polsce południowej sprawia, iż uruchomienie połączenia kolejowego zaczyna być nie tylko kwestią uatrakcyjnienia lotniska, ale i przedsięwzięciem koniecznym do jego dalszego rozwoju.
Sytuację ta może rozwiązać renowacja linii kolejowej na odcinku Mierzęcice-Łazy/Zawiercie. Otwiera to drogę do uruchomienia szybkiego pociągu do centrum aglomeracji i innych miast południowej Polski, a także do rozbudowy zdolności odprawiania frachtu przez port lotniczy. 

Co ważne linia Mierzęcice - Zawiercie (Łazy) stanowi odcinek funkcjonującej niegdyś linii Zawiercie - Tarnowskie Góry. Odtworzenie w drugim etapie jej biegu na odcinku Mierzęcice - Tarnowskie Góry (tory i wiadukty zostały rozebrane lub skradzione) oraz podniesienie dopuszczalnych prędkości na linii z Tarnowskich Gór do Bytomia i dalej Katowic lub Gliwic pozwoli skomunikować lotnisku z obu stron konurbacji GOP. Możliwe będzie zatem zorganizowanie ruchu okrężnego pary szybkich pociągów z miast GOP na lotnisko oraz odtworzenie ruchu lokalnego z Tarnowskich Gór do Zawiercia.
Oczywiście wiązało się to z podjęciem pewnych inwestycji. Przede wszystkim budowy przystanku kolejowego w rejonie planowanego Terminalu C. Szacunkowy koszt inwestycji nie powinien przekroczyć 100 milionów złotych.

Niestety. Minął już 2010r. a temat szybkiego ( 80-120 km/h ) autobusu szynowego na lotnisko nie posunęła się nic do przodu. Istniejąca infrastruktura kolejowa niszczeje.

W Mierzęcicach znajduje się stacja kolejowa Mierzęcice-Zawierciańskie. Leży ona na linii kolejowej Nr 182 Zawiercie – Tarnowskie Góry, a ściśle miedzy stacjami Siewierz – Ożarowiec. Stacja kolejowa Mierzęcice-Zawierciańskie posiada kilka bocznic kolejowych. Doprowadzają one wagony kolejowe do kilku miejsc w obszarze Mierzęcic. Obecnie na linii kolejowej Nr 182 nie ma ruchu osobowego, choć istnieją plany wykorzystania tej trasy jako transport podróżnych na lotnisko.

 

Podsumowanie

Międzynarodowy Port Lotniczy Pyrzowice w ostatnich latach był wielokrotnie i w różnych dziedzinach wyróżniany i nagradzany. Oto niektóre z nich; Certyfikat Przejrzysta Firma, Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu, Czarny Diament do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu, Quality International Forum Jakości 2008, Śląska Rzecz 2007, Firma Bliska Środowisku, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, Laureat Rankingu miesięcznika Forbes, Quality International Forum Jakości 2007, Medal Europejski 2007, Firma roku 2006 na Śląsku. Ale nie dziwmy się temu. Słabo rozwijające się w Rzeczypospolitej Lotnictwo, nie stanowi powodu do dumy, a Pyrzowice są rodzynkiem w tym cieście z zakalcem. 

 

Opracował Karol Placha Hetman