Lotnisko w Powidzu. 2011r.

Powidz 2011-03-31

Lotnisko w Powidzu.

Infrastruktura lotniska Powidz w 2011 roku.

C-130 Hercules nb 1504. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
C-130 Hercules nb 1504. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Lotnisko Powidz. 2009 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Powidz. 2009 rok. Praca Karol Placha Hetman

Opis zdjęcia: 1 - dwie RWY. 2 - CPPS. 3 - Hangar. 4 - PPS C-130 Hercules. 5 - Strefy rozśrodkowania ze schron-hangarami. 6 - Skład MPS. 7 - Kompleksy koszarowo - techniczne. 8 - Osiedle Powidz. 9 - Nowy hangar. 10 - PPS. 11 - Kompleks rozśrodkowania. 12 - Były bombo - skład. 13 - Kompleks budynków lotniskowych.

Główny dojazd do lotniska stanową dwie drogi wiodące przez las od strony północnej i północno-wschodniej ( od Powidza ) i łączące się przed bramą lotniska. W pobliżu znajduje się niewielkie osiedle mieszkalne dla kadry oficerskiej. Składa się ono z 5 bloków mieszkalnych. Do lotniska doprowadzona jest także bocznica kolejowa z odległej o około 8 km stacji kolejowej w miejscowości Strzałkowo. Miejscowość ta leży na południe od lotniska.

Obszar lotniska ma długość na kierunku wschód-zachód ponad 6 000 m, a na kierunku północ-południe około 3 000 m. Powierzchnia to około 1 500 hektarów, co stawia Lotnisko Powidz w grupie największych baz woskowych w Polsce.

Zaplecze lotniska to kompleks budynków koszarowych, kompleks budynków technicznych, 2 bazy materiałów pędnych i smarów, kompleks budynków lotniczych z nowoczesnym domem pilota z wieżą kontroli lotów. W pobliżu znajduje się także dawny domek z wieżą. To w tym kompleksie budynków ustawiono jako pomnik-eksponat samolot Su-20.

Lotnisko wyposażone jest w dwie RWY. Główna RWY ma długość 3 525 m i szerokość 60 m. Leży na kierunku 11/29, czyli bardzo zbliżonym do kierunku wschód-zachód. Druga RWY jest położona równolegle do pierwszej, po jej północnej stronie. Ma wymiary 2 800 m x 30 m. Na końcach pola wzlotów umieszczono pola ziemi zaoranej pełniące rolę łapacza samolotów po nieudanym starcie lub lądowaniu.

Lotnisko posiada najdłuższą DK o długości 3 500 m i szerokości 30 m. Oprócz niej znajduje się 6 porzecznych DK. Łączna długość DK wynosi około 9 km.

CPPS jest bardzo duża. Ma wymiary 100 m x 510 m, co daje powierzchnię 51 000 m kwadratowych. We wschodniej części lotniska znajdują się dwie kolejne PPS. Jedna duża; 100 m x 400 m o powierzchni 40 000 m kwadratowych oraz sporo mniejsza 100 m x 120 m o powierzchni 12 000 m kwadratowych. We wschodniej części lotniska zbudowano kolejną PPS przeznaczoną specjalnie dla samolotów C-130 Herkules. Obiekt ma wymiary wraz z DK ma wymiary 220 m x 210 m.

Ważnymi obiektami na terenie lotniska są hangary. W okresie PRL powstały dwa hangary. Umiejscowiono je na wschód i zachód od CPPS. Mają wymiary około 70 m x 50 m w podstawie. W 2009r. w miejscu wschodniego hangaru postawiono nowy, nowoczesny hangar dla obsługi samolotów C-130 Hercules.

W czasie eksploatacji bojowych Su-20 i Su-22 ważnym elementem lotniska były schrono-hangary. Powstały one w 70-tych i 80-tych latach. Zgrupowano je w trzech kompleksach. W zachodniej części 12, północnej 12 i we wschodniej 16 schrono-hangarów. Łącznie 40 obiektów. Oprócz tego pozostało jeszcze 9 indywidualnych stanowisk postoju samolotów otoczonych z trzech stron wałami ziemnymi. W południowej części lotniska znajduje się także czwarty kompleks ze stanowiskami rozśrodkowania w liczbie około 15 stanowisk.

Na terenie lotniska znajdują się także typowe obiekty wojskowe jak strzelnica, bombo-skład i inne.

Przez ponad 50 lat eksploatacji lotniska obiekty jego były wielokrotnie przebudowywane, modyfikowane i modernizowane. Remontowano, poszerzano i wzmacniano DK. Prace te wykonywano cyklicznie, mniej więcej co 5 lat. Remontowano także pozostałe budowle lotniska. Łącznie na terenie lotniska jest około 300 budynków i budowli.

Opracował Karol Placha Hetman