Lotnisko w Powidzu. 2009r.

Powidz 2009-12-19

Lotnisko w Powidzu.

Lotnisko Powidz na mapie Polski. 2009 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Powidz na mapie Polski. 2009 rok. Praca Karol Placha Hetman

Lotnisko Powidz na mapie Polski. 2009 rok. Praca Karol Placha Hetman
Lotnisko Powidz na mapie Polski. 2009 rok. Praca Karol Placha Hetman

Historia Powidza i okolic.

Godło Miasta Powidz.
Godło Miasta Powidz.

Gmina Powidz od początków swego istnienia, aż po dzień dzisiejszy znajduje się w granicach Wielkopolski właściwej, a ściślej w regionie historycznym Ziemi Gnieźnieńskiej. Początków osadnictwa na tych terenach należy szukać przed 400 rokiem przed naszą erą. Prowadzono prace archeologiczne na terenie Jeziora Powidzkiego, potwierdziły ślady osadnictwa w tym czasie. Po raz pierwszy w źródłach pisanych Powidz pojawił się w 1243 roku, kiedy to książę Bolesław Pobożny wydał w Gnieźnie dokument, w którym, mężowi rzetelnemu Baldwinowi „polecił przeprowadzić kolonizację na majętności książęcej w Powidzu”. Baldwin otrzymał dziedziczne wójtostwo w Powidzu. Od 1243 roku, Powidz miał być miastem lokowanym na prawie zachodnim. Przywilej z 1243 roku, został potwierdzony przez królów: Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Jagiellończyka ( 1464 roku), Zygmunta Augusta ( 1563 roku) i Stefana Batorego ( 1582 roku). Dlatego w herbie miasta jest korona, jako przynależność tych terenów do Korony Polskiej. Złota korona królewska, typu otwartego, w stylu gotyckim z XV wieku, umieszczona jest na czerwonym polu w kształcie tarczy.

Ludność zamieszkująca te obszary zawsze była bardzo patriotyczna i pro Polska. Skutecznie broniła się przez wiele wieków przed germanizacją. Mieszkańcy brali czynny udział w Powstaniu Listopadowym ( 29.11.1830 roku), we Wiośnie Ludów ( marzec 1848 rok) oraz w Powstaniu Styczniowym ( 1863 rok). W 1887 roku, Powidz włączono do Powiatu Witkowskiego.

W 1910 roku, Powidz miał 1 200 mieszkańców. Znajdowała się tu poczta, telegraf i telefon. Była cegielnia, zakład budowlany, dwa sklepy kolonialno-delikatesowe, dwa zakłady stolarskie i trzech szewców. Była już wówczas sieć kolei wąskotorowej, istniejącej do dnia dzisiejszego.

Reforma administracyjna spowodowała, że w 1972 roku, utworzono nowe gminy, w tym Powidz, do której należało 9 wsi sołeckich. Na mocy ustawy z 28.05.1975 roku, od dnia 1.06.1975 roku, Powidz znalazł się w nowo utworzonym Województwie Konińskim oraz Gminie Witkowskiej. Faktycznie pozbawiono miejscowość praw gminnych w dniu 31.12.1975 roku. Dzięki staraniom mieszkańców Powidza, gminę reaktywowano w 1995 roku. W 1998 roku, utworzono powiaty i Powidz znalazł się w Powiecie Słupeckim. Nowy podział administracyjny w 1998 roku, sprawił, że gmina Powidz należy do Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Powidz.

Gmina Powidz zajmuje powierzchnię 80 km kwadratowych. Jest atrakcyjnie położona między największymi jeziorami tego rejonu; Jeziorem Powidzkim i Jeziorem Niedzięgiel. W 2006 roku, gminę zamieszkiwało 2 100 osób. Powidz i okolice, z uwagi na nieskażone środowisko i krajobraz zaliczono do powidzko-bieniszewskiego obszaru krajobrazu chronionego. Jest to najbardziej zalesiona gmina. Lasy zgrupowane w dużych kompleksach stanowią 43 % jej powierzchni. Gmina Powidz obok innych gmin Wielkopolski, takich jak: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Słupca, Wilczyn i Witkowo wchodzi w skład Powidzkiego Parku Krajobrazowego, formalnie powołanego rozporządzeniem Wojewody Konińskiego z 1998 roku. Powidz jest największą częścią parku, stąd nazwa Powidzki. Gmina Powidz położona jest w małej odległości od wielu ciekawych miejscowości, a sąsiedztwo tras; autostrady A-2 i drogi krajowej Nr 92, pozwala na swobodne przemieszczanie się. Dlatego też w przypadku ładnej pogody osoby zmotoryzowane mogą urządzić sobie tu wycieczki.

Miasto Witkowo.

Herb Miasta Witkowo
Herb Miasta Witkowo

Witkowo to miasto w Powiecie Gnieźnieńskim w Województwie Wielkopolskim. Położone na równinie Wrzesińskiej na południowy-wschód od Gniezna. Prawa miejskie uzyskało w XVII wieku. W okresie 1975 - 1998, należało do Województwa Konińskiego. Miasto liczy 8 100 mieszkańców ( 2006 roku), a Gmina łącznie 13 372 osoby ( 2007 roku). Napisaliśmy o tym mieście, ponieważ to w nim znajduje się duże osiedle, które zamieszkiwane było przez długie dziesięciolecia przez kadrę oficerską Lotniska Powidz. 

Ił-28 nb 10 jako pomnik na Osiedlu Oficerskim w Witkowie. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Ił-28 nb 10 jako pomnik na Osiedlu Oficerskim w Witkowie. 2019 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Historia Lotniska Powidz.

Lotnisko Powidz położone jest w odległości około 30 km na wschód od Miasta Września. Leży wśród pięknych lasów, jezior i pól uprawnych, z dala od dużych skupisk ludzkich. Jednocześnie, około 20 km od ważnej autostrady A-2 wschód-zachód, dzięki czemu dojazd jest łatwy.

Niewiele wiadomo na temat Lotniska Powidz do 1955 roku. Brak wzmianek na ten temat, pozwala wysnuć wniosek, że lotnisko zostało założone z początkiem 50-tych lat XX wieku. Z jednej strony jego układ jest typowy dla lotnisk budowanych w tym okresie, ale z drugiej strony wyróżnia się wielkością i długością głównej RWY. Wnioskujemy, że lotnisko zostało zaprojektowane przez specjalistów rosyjskich, aby mogło przyjmować rosyjskie bombowce strategiczne i międzykontynentalne. Przypomnijmy, że dla bombowców typu Tu-16, Tu-20, Tu-22, M-4, 3M długość RWY 2 000 – 2 500 m jest niewystarczająca.

Lecz istnienie lotniska bez funkcjonowania na nim pułku lotniczego byłoby dla Polski marnowaniem skromnych finansów. Dlatego w dniu 30.04.1956 roku, szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego polecił dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju sformować w terminie do dnia 1.10.1956 roku, na lotnisku w Powidzu 38. PLM jako jednostkę JW. 5401. Podstawą było Zarządzenie Nr 074/Org. Do 1956 roku, 38. PLM był pułkiem zapasowym stacjonującym w Zamościu. W lipcu 1957 roku, 38. PLM został podporządkowany pod 3. Korpus Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju z dowództwem we Wrocławiu.

Lecz sytuacja taka nie trwała długo. Już w 1957 roku, wydano rozkaz zmiany dyslokacji jednostek. Polecono 38. PLM przenieść na Lotnisko Modlin. Został on następnie w czerwcu 1958 roku, rozformowany, choć na wypadek „W” istniał w strukturach do 1963 roku, a na jego bazie utworzono Wyższą Szkołę Pilotów.

Zmiany te były podyktowane wprowadzeniem do Polskiego Lotnictwa klasycznych samolotów bombowych typu Ił-28 i jednocześnie rozrostem ilościowym pułku bombowego do wielkości dywizji.

W dniu 4.07.1957 roku, do Powidza przybył z Modlina 7. PLB. Pułk ten stanowił trzon 15. DLB. Lotnisko Powidz doskonale nadawało się do stacjonowania samolotów bombowych. Posiadało całą niezbędną infrastrukturę, włącznie z najnowszymi systemami radiolokacyjnymi. Systemy radiolokacyjny zamontowano w Powidzu już w 1955 roku.

W dniu 19.05.1958 roku, ukazał się rozkaz MON Nr 05/Org. Nakazujący rozformować 35. PLB z Modlina, a kadrę oraz samoloty Ił-28 rozdysponować w ramach 15. DLB. Tak więc do Powidza trafiły kolejne samoloty bombowe Ił-28.

Kolejne zmiany organizacyjne nastąpiły w 1963 roku. Na mocy zarządzenia szefa sztabu Generalnego Nr 062/Org z dnia 16.04.1963 roku, przeformowano 33. Pułk Lotnictwa Bombowego na 33. Pułk Lotnictwa Rozpoznania Operacyjnego. Jednocześnie wprowadzono nowy etat w 21. Samodzielnym Pułku Lotnictwa Rozpoznawczego, przekształcając go w 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego. Wyłączono z jego składu dwie eskadry dalekiego rozpoznania z samolotami Ił-28, Ił-28 R i włączono je w skład przeformowanego 33. Pułk Lotnictwa Rozpoznania Operacyjnego.

Na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Nr 046/Org z dnia 21.03.1963 roku, rozformowano 15. DLB i na jej bazie oraz na bazie 7. PLB sformowano 7. Brygadę Lotnictwa Bombowego. Brygada otrzymała w składzie cztery Eskadry; trzy bombowe i jedną rozpoznawczą. Efektem tych zmian było także przebazowanie w 1963 roku, 33. PLRO z Modlina do Powidza. Tak więc, wszystkie Polskie bombowce Ił-28 ( za wyjątkiem tych z Lotnictwa Marynarki Wojennej ) znalazły się w Powidzu. Przypomnijmy, że już wcześniej samoloty typu Ił-28 z Sochaczewa z 21. PLRT trafiły do Powidza.

Dla ubezpieczenia lotów nowej brygady na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 06/Org. Z dnia 11.02.1963 roku, został sformowany 17. Dywizjon Dowodzenia Lotami. Natomiast dla zabezpieczenia materiałowo-technicznego brygady przeformowano 3. Pułk Obsługi Lotniska na 3. Pułk Zabezpieczenia. Przeformowania w Powidzu zakończono do dnia 1.09.1963 roku, i w tym czasie Powidz był jednym z największych garnizonów w Polsce.

W drugiej połowie 60-lat, tempo spisywania ze stanu bombowców Ił-28 wzrastało. Konieczne były zakupy nowego sprzętu, ale na to się nie zanosiły. Dlatego należało dokonać zmian organizacyjnych. Na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 052/Org z dnia 18.04.1968 roku, Główny Inspektor Lotnictwa miał rozformować 33. PLRO do dnia 30.06.1968 roku. Konsekwencją było przekształcenie 7. Brygady Lotnictwa Bombowego w 7. Brygadę Lotnictwa Rozpoznawczo-Bombowego. Zmieniła się jednocześnie organizacja, która powołała do funkcjonowania cztery eskadry; I-II Eskadra Rozpoznawcza, III Eskadra Rozpoznania i Przeciwdziałania Radio-Elektronicznego, IV Eskadra Bombowa.

Ił-28 nb 65 użytkowany w Powidzu. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Ił-28 nb 65 użytkowany w Powidzu. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Samolot uderzeniowy Su-20. 1974 rok.

W dniu 10.02.1973 roku, rozformowano IV Eskadrę i poczyniono przygotowania do przyjęcia nowego typu samolotów uderzeniowych Su-20. W dniu 26.04.1974 roku, na Lotnisku Powidz wylądowało pierwsze sześć samolotów Su-20 pilotowane przez pilotów rosyjskich. Samoloty te otrzymały numery burtowe od 01 do 06. Pozostałe samoloty otrzymaliśmy dopiero w 1976r. Zakupiono 25 sztuk, lecz z powodu wypadków eksploatowaliśmy łącznie 27 maszyn. Wszystkie te maszyny były eksploatowane wyłącznie w Powidzu. Dla zadań rozpoznawczych większość samolotów mogła przenosić zasobniki rozpoznawcze KKR-1.

Su-20 nb 6131. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-20 nb 6131. 2012 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Nasze lotnictwo nie zakupiło wersji szkolno-bojowej, gdyż w tej roli nadal występowały samoloty Su-7 U. Dlatego przez Lotnisko Powidz przewinęło się 7 maszyn Su-7 U.

Samoloty Su-20 określono w Polsce mianem super techniki i bardzo groźną bronią. To było jednym z powodów, że dla nowych samolotów podjęto decyzję budowy schrono-hangarów. Łącznie w Powidzu zbudowano 40 schrono-hangarów zgrupowanych w trzech obszarach. Oprócz tego był jeszcze jeden obszar rozśrodkowania z indywidualnymi stojankami obwałowanych z trzech stron.

Na Su-20 nb 4242 na usterzeniu było godło 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego.
Na Su-20 nb 4242 na usterzeniu było godło 7. Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego.

Samolot uderzeniowy Su-22. 1985 rok.

Wybuch drugiej zimnej wojny na początku 80-lat wymusił dozbrojenie państw układu warszawskiego. W Polsce wprowadzono na uzbrojenie lotnictwa myśliwskiego w ograniczonej ilości samolotów MiG-23 MF i MiG-21 bis. Jednak prawdziwe przezbrojenie nastąpiło w lotnictwie myśliwsko-bombowym ( szturmowym ). I pod względem jakościowym i ilościowym. Zakupiliśmy samoloty Su-22 w dwóch wersjach; jednomiejscowe Su-22 M 4 K i dwumiejscowe Su-22M 3 K. W 1985 roku, odebraliśmy pierwsze, odpowiednio 20 i 6 egzemplarze. W sumie Wojsko Polskie kupiło 88 i 20 egzemplarzy, co razem dało 108 egzemplarzy, czyli sprzęt dla trzech pułków lotniczych.

W okresie sierpień-październik 1984 roku, do Powidza na pokładach transportowych Ił-76 i An-12/22 dotarło pierwsze 13 samolotów. Było to 7 maszyn Su-22 M 4 ( nb 3005, 3212, 3213, 3908, 3909, 3910, 3911) i 6 szkolno-bojowych Su-22 UM 3 K ( 104, 305, 306, 307, 308, 509 ). Powidz stał się początkowo bazą odbioru samolotów. Potem była nią Piła. Samoloty dostarczano w skrzyniach-kontenerach, częściowo rozmontowanych; kadłub, skrzydła, usterzenie, silnik. Były już oblatane i miały nalot rzędu 2-3 godzin. Po ponownym montażu przez specjalistów rosyjskich wykonywali oni oblot i samoloty był przekazywany stronie Polskiej. Prawdopodobnie pierwszego Polskiego Su-22 M 4 rosjanie w Powidzu oblatali 5.05.1984 roku. Żywotność techniczna Polskich Su-22 w okresie pokoju wynosiła 20-25 lat. Samoloty trafiły do jednostek: Piła, Powidz, Świdwin oraz Mirosławiec. Każda z jednostek otrzymała na stan 36 maszyn, dla 3 eskadr ( zgodnie z ówczesnymi etatami ).

Su-22 M 4 nb 3005. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 M 4 nb 3005. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Przez Lotnisko Powidz przewinęło się 38 maszyn Su-22 M 4 i 12 sztuk Su-22 UM 4 K.

Pierwszy okresu użytkowania nowych maszyn przypadł na drugą połowę 80-tych lat. Polscy piloci stosunkowo szybko opanowali pilotaż i już w pierwszych latach eksploatacji wykonywali starty i lądowania na DOL. Szkolenia bojowe prowadzono na poligonie Nadarzyce i na morskim poligonie koło Ustki. Szczególnie istotne było szkolenie z użyciem nowego, nie stosowanego do tej pory w Wojsku Polskim, uzbrojenia kierowanego klasy p-z ( powietrze-ziemia, powietrze-woda, a zgodnie ze zmienioną nomenklaturą powietrze-powierzchnia ). Ponieważ państwo Polskie tkwiło mocno w UW (Układ Warszawski), to zadania postawione przed nowymi maszynami pozostały niezmienione.

Według stanu na dzień 1.01.1991 roku, na uzbrojeniu Wojsko Polskie posiadało 85 samolotów Su-22 M 4 K i 19 egzemplarzy Su-22 UM 3 K. Utraciliśmy 2 pilotów i 3 samoloty Su-22 M 4 K oraz 1 samolot Su-22 UM 3 K.

Przemiany społeczno-polityczne w Polsce rozpoczęte w 1989 roku, spowodowały chęć Polski do wstąpienia do Sojuszy Północno-Atlantyckiego ( NATO ), co ostatecznie nastąpiło w 1999 roku. Ale już od początków 90-lat Polska poszukiwała swojej podmiotowości w nowych warunkach. Przejawiało się to między innymi w nawiązywaniu kontaktów z niedawnymi przeciwnikami. W 1995 roku, piloci z Powidza na samolotach Su-22 po raz pierwszy wizytowali bazę szwedzką w Satenas.

W 90-latach Lotnictwo Polskie otrzymało nowe zadania. Aby je skutecznie wykonać należało dokonać przegrupowań sił. Efektem było zlikwidowanie bazy samolotów Su-22 w Pile i przeniesienie samolotów do Świdnicy. Dzięki temu samoloty Su-22 były równomierniej rozlokowane.

Przystąpienie do NATO wpłynęło na nowy podział jednostek lotniczych. Zniknęły pułki, a podstawową jednostką organizacyjną stały się eskadry. Zgodnie z umowami z NATO Polska powinna posiadać 10 eskadr.

Samoloty Su-22 zostały przystosowane do działania w strukturach NATO. Na początek wymieniono panel radiostacji, aby można było stosować tryb łączności używanej w NATO. Kolejnym etapem było wymienienie wyposażenia nawigacyjnego. Należy jednak pamiętać o tym, że Polskie Su-22 nigdy nie zostały przystosowane do działania poza granicami naszego kraju. Już wówczas przewidywano eksploatację samolotów Su-22 do około 2015 roku.

W 1.01.2000 roku, na uzbrojeniu było jeszcze odpowiednio 80 samolotów Su-22 M 4 K i 18 samolotów Su-22 UM 3 K i stanowiły liczącą się siłę. W 90-latach utraciliśmy 4 pilotów i 5 maszyn jednomiejscowych oraz 1 dwumiejscową. W 2000 roku, samoloty zgrupowane były w 5 eskadrach; w Świdwinie, Mirosławcu i Powidzu. W każdej eskadrze zgromadzono po około 20 maszyn.

Polska posiada pełną bazę techniczną dla przeprowadzenia remontów. Silniki remontowane są w Warszawie. Płatowce w Bydgoszczy. Wypadkowość nie była większa niż innych typów. Wypadków nie wydarzyło się wiele. Do 2007 roku, straciliśmy łącznie 8 pilotów i 12 maszyn, w tym dwie dwumiejscowe. W 2007 roku, zapadła decyzja o zakończeni eksploatacji w okresie 2011 - 2012, to jest do czasu wyczerpania resursów technicznych. Zgodnie z „Planem rozwoju Sił Zbrojnych na okres 2005 – 2010”, w 2008 roku, eksploatowaliśmy 48 samolotów Su-22 stanowiących uzbrojenie trzech eskadr lotnictwa taktycznego.

Su-22 M 4 nb 3305 użytkowany w Powidzu. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Su-22 M 4 nb 3305 użytkowany w Powidzu. 2009 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Przenosiny samolotów Su-22 z Powidza do Świdwina odbyły się w dniu 31.01.2008 roku: ( pierwsza tura odlotów z Powidza: 7411, 7412, 9409 i 707 ) oraz 5.02.2008 roku: ( ostatnie Su-22: 7410, 9616 i 9204 ). Filmowała to wydarzenie TVP Poznań. Niestety telewizja nie została do końca, kiedy o 15:30 wystartowały dwa ostatnie Su-22, tracąc okazję sfilmowania kosiaka pożegnalnego nad CPPS na wysokości pomiędzy 5 a 10 metrów. W marcu 2008 roku, zakończono przenosiny 7. ELT do Świdwina. W ten sposób Powidz pożegnał się z ostatnimi prawdziwymi samolotami bojowymi bazującymi tu od 1956 roku.

TS-11 Iskra. 1989 rok.

Uzupełniając temat podstawowych samolotów bazujących na Lotnisku Powidz należy wspomnieć o szkolno-treningowym TS-11 Iskra. Służyły one w Powidzu od 1989 roku do 2007 roku, a były przeznaczone głównie dla podtrzymania nawyków pilotów, którzy z powodu nie najlepszej kondycji Polskiej gospodarki, mieli coraz mniej godzin spędzonych w samolotach bojowych. Przez lotnisko przewinęło się około 10 samolotów ( nb 0905, 1218, 1406, 1614, 1616, 1618, 1709, 1713, 1802 ).

TS-11 Iskra nb 1007. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
TS-11 Iskra nb 1007. 2007 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

1997 rok.

Z okazji pielgrzymki Świętego Jana Pawła II do Gniezna, Lotnisko Powidz w dniu 3.06.1997 roku, gościło aż 7 Prezydentów państw Europejskich. Z okazji tego faktu na Lotnisku znajduje się tablica pamiątkowa.

2000 rok.

2000 rok, był bogaty w okolicznościowe uroczystości związane z kolejnym milenium. Z uwagi na bliskość Gniezna Lotnisko Powidz stało się miejscem gdzie przybywały samolotami liczne delegacje i w dalszą podróż udawały się one samochodami. Dzięki temu Lotnisko Powidz gościło Prezydentów państw Europejskich w ramach obchodów milenijnego Zjazdu – Synodu Gnieźnieńskiego w dniu 12.03.2000 roku.

Opracował Karol Placha Hetman