Lokomotywa Elektryczna Newag Griffin EU160-026. 2023r.

Kraków 2023-03-21

Lokomotywa Elektryczna Newag Griffin EU160-026.

Newag Griffin to seria polskich lokomotyw zaprojektowanych i produkowanych przez firmę Newag, która główną siedzibę ma w Nowym Sączu. Newag Griffin to nowa jakość pojazdów trakcyjnych dostosowanych do wymogów użytkownika. Wspólną cechą wszystkich pojazdów typu Griffin jest układ osi Bo′Bo′ i prowadzenie zróżnicowanych składów osobowych i towarowych, o maksymalnej masie pociągu 3 200 ton. Lokomotywy Griffin mogą być elektryczne jednosystemowe, elektryczne wielosystemowe, elektryczne z dodatkowym silnikiem spalinowym lub spalinowe. To daje użytkownikom wachlarz możliwości transportowych i technicznych.

Newag Griffin EU160-026. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Newag Griffin EU160-026. 2023 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Newag Griffin EU160-026. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Newag Griffin EU160-026. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Newag Griffin EU160-026. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman
Newag Griffin EU160-026. 2022 rok. Zdjęcie Karol Placha Hetman

Opis lokomotywy Griffin.

Griffin w podstawowej wersji przeznaczony jest do ciągnięcia pociągów towarowych o masie do 3 200 ton z prędkością do 140 km/h, lub pociągów pasażerskich o masie 800 ton z prędkością do 200 km/h. Para­me­try tech­niczne loko­mo­tywy Griffin dosto­so­wane zostały do indy­wi­du­al­nych potrzeb użyt­kow­ni­ków. Lokomotywa cha­rak­te­ry­zuje się naj­wyż­szym pozio­mem bez­pie­czeń­stwa, boga­tym wypo­sa­że­niem, wyso­kim kom­for­tem pracy maszy­ni­sty, inte­li­gent­nym sys­te­mem zarzą­dza­nia ener­gią. Lokomotywa ma budowę modułową. W lokomotywie zastosowano napęd asynchroniczny. Poza tym cena lokomotywy jest konkurencyjna w porównaniu do Zachodnich konstrukcji.

Lokomotywa ma dwa dwuosiowe wózki w układzie Bo’Bo’. Została wyposażona w koła monoblokowe, o średnicy 1,25 m. Hamulce typu tarczowego po dwa na osi. Sil­niki trak­cyjne asyn­chro­niczne klat­kowe, pracujące na falownikach, o mocy 1 400 kW każdy. Każdy silnik jest chłodzony indywidualnie. Prze­kład­nia jest o zębach skośnych, co zmniejsza hałas przekładni. W osiach zastosowano stożkowe łożyska z czujnikami prędkości i temperatury. Układ odsprężynowienia jest podwójny i wyposażony w hydrauliczne tłumiki drgań.

Pudło lokomotywy typu samonośnego, o konstrukcji spawanej. Pudło ma kontrolowaną strefę zgniotu i klatkę bezpieczeństwa dla maszynisty. Kabina jest klimatyzowana. Cztery kamery pracują jako lusterka wsteczne, a dwie kolejne kamery przekazują obraz sprzęgów. W lokomotywie jest system wykrywania i gaszenia pożarów. Standardowo na dachu umieszczono dwa połówkowe odbieraki prądu.

Newag Griffon EU160-026:

Lokomotywa została wyprodukowana we wrześniu 2020 roku. Numer fabryczny E4DCU-026. Nr ewidencyjny EVN: 91 51 5 170 113-2 PL-PKP IC. Lokomotywa została pomalowana w barwy InterCity; szaro-granatowe. Lokomotywa została wpisana na stan PKP Intercity Zakład Centralny w Warszawie. W dniu 2 października 2020 roku, lokomotywa odbyła pierwszy rozkładowy przejazd z pociągiem InterCity „Ondraszek” na trasie Warszawa Wschodnia - Bielsko Biała. Lokomotywa była często wykorzystywana na szlaku Kraków - Przemyśl.

E4DCU / E4DCP - zasilanie DC 3 kV. Moc 5,6 MW. Maksymalna masa pociągu 3 200 ton. Prędkość maksymalna 160 - 200 km/h. Masa służbowa 79 ton. Maksymalny nacisk na oś 19 600 kg. Długość lokomotywy ze zderzakami 19 90 m.

Opracował Karol Placha Hetman