Historia Konstrukcja Zestawienie

Boeing E-3 Sentry AWACS. 2018r.

Kraków 29 wrzesień 2018 rok 

292b Rozdział 12 marzec 1999 rok

Boeing E-3 Sentry AWACS

Polska

Zestawienie

Od 12 marca 1999 roku, Polska jako członek NATO ma udział w komponencie NATO-AWACS. NATO obecnie (2018 rok) dysponuje 16 samolotami Boeing E-3 Sentry AWACS.

 

Opracował Karol Placha Hetman